2011-003A - HTV-2

Název objektuHTV-2 [=H-2B Transfer Vehicle]
Kounotori 2 <= こうのとり 2 号機> /=Kōnotori ni gōki/ {=Bílý čáp}
SSC37351
Start2011-01-22 05:37:57 UT, Tanegashima Uchu Senta /=Tanegašima Učú Sentá/ [=Tanegashima Space Center], H-2B
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2011-03-30.15, jižní Tichý oceán
Životnost66.92 dne, tj. 0.18 roku
ProvozovatelJaponsko, JAXA
Výrobce Japonsko, JAXA
Japonsko, MHI Aerospace
Kategorienákladní modul
Hmotnost16000 kg
PoznámkaTento objekt byl identifikován a katalogizován dne 2011-01-25.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
11-01-22.34 G 51.65° 89.41 min 189 km 301 km  
11-01-22.59 G 51.64° 90.54 min 295 km 307 km  
11-01-22.71 G 51.65° 90.88 min 311 km 325 km  
11-01-26.32 G 51.64° 91.06 min 319 km 334 km  
11-01-27.39 G 51.64° 91.59 min 350 km 355 km  
11-03-19.50 G 51.64° 91.62 min 353 km 355 km  
11-03-28.70 G 51.66° 91.56 min 345 km 356 km  
11-03-28.76 G 51.66° 91.45 min 341 km 351 km  
11-03-29.22 G 51.64° 91.47 min 345 km 348 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní modul. Zkonstruovala, postavila a provozuje jej organizace Uchu kohkuh kenkyu kaihatsu kikou <= 宇宙航空研究開発機構 > /=Učú kókú kenkyú kaihacu kikoú/ {=Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA, dř. NASDA)}, Tokyo (Japonsko), subdodavatelem je firma Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Aerospace Systems Corp., Nagoya (Japonsko).

Tříose stabilizovaný modul válcového tvaru o délce 9.8 m a průměru 4.4 m. Na bočních stěnách je umístěno celkem 57 panelů fotovoltaických baterií (20 panelů na přetlakové sekci, 22 na otevřené sekci, 8 na sekci aivoniky a 6 na pohonné sekci), které dobíjejí jednu akumulátorovou baterii. Kromě toho nese modul 11 primárních chemických baterií. Po dobu připojení k ISS zasovování elektrickou energií zajišťuje stanice. Modul tvoří 4 sekce:

Přetlaková nákladová sekce PLC má tvar válce o průměru 4.4 m a celkové délce 3.14 m. Na přední straně je zakončena dnem tvaru nízkého komoleho kuželu, v jehož středu je umístěn standardní pasivní stykovací uzel typu CBMP [=Common Berthing Mechanism Passive] pro připojení k uzlu CBMA [=Common Berthing Mechanism Active] modulu Harmony. Uvnitř může být uloženo až 4500 kg nákladu, umístěného v 8 skříních a to buď ve standardizovaných přemístitelných skříních ISPR [=International Standard Payload Rack], nebo pevně instalovaných skladových skříních otevřených HRR [=HTV Resupply Rack] nebo přetlakových PSRR [=Pressurized Stowage Resupply Rack]. Klimatizaci během připojení k ISS zajišťuje stanice prostřednictvím systému mezimodulového větrání IMV [=Intermodular Ventilation]. V sekci PLC je umístěn při tomto letu náklad o hmotnosti 4000 kg, a to zejména: Otevřená nákladová sekce ULC má tvar válce o průměru 4.4 m a celkové délce 3.50 m. Na boku má obdélníkový otvor, kterým je přístupný náklad pro vyzvednutí buď staničním manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] nebo manipulátorem JRMS [=JEM Remote Manipulator System] modulu Kibo PS [=Pressurized Section]. Uvnitř může být uložen náklad o hmotnosti až 1500 kg na standardizovaných paletách buď pro přepravu experimentů a dalšího vybavení externí plošiny Kibo JEF [=Japan Exposed Facility], nebo pro přepravu náhradních bloků ORU [=Orbital Replacement Unit] vnjěších systému amerického segmentu stanice. Na boku této sekce je umístěna kotvička PDGF [=Power and Data Grapple Fixture] pro zachycení modulu manipulátorem SSRMS. Při tomto letu nese náklad o celkové hmotnosti 1300 kg, zejména: Sekce avioniky AM válcového tvaru o průměru 4.4 m a výšce 1.25 m nese většinu elektroniky včetně řídicího a komunikačního systému modulu a systém zásobování elektrickou energii (baterie, systém řízení distribuce a nabíjení akumulátoru).

Pohonná sekce PM tvaru nízkého komolého kužele o maximálním průměru 4.4 m a výšce 1.27 m nese 4 nádrže s kapalnými pohonnými látkami (palivo monomethylhydrazin, okysličovadlo směs oxidů dusíku MON-3) a 4 kulové tlakové láhve s plynným héliem pro tlakování nádrží s KPL. Na spodním dnu sekce se nacházejí 4 manévrovací motory o tahu 4×490 N rozdělených do dvou nezávislých skupin. Celkem 28 motorků pro orientaci a stabilizaci modulu o tahu 28×110 N je rozděleno též do dvou nezávislých skupin po 14 motorech; 12 motorků je umístěno na horním obvodu sekce PLC, zbývajících 22 je umístěno na sekci PM.

Modul je určen k samostatnému aktivnímu letu v trvání do 100 hodin, v zakonzervovaném pohotovostním stavu více než týden. Připojen ke stanici ISS může být více než 30 dní.

Hlavním úkolem je doprava nákladu na stanici ISS (1998-067A) a likvidace nepotřebných předmětů a odpadu během odletu a zániku v hustých vrstvách atmosféry.

Zatím poslední nákladní modul řady HTV, předchozím je HTV-1 (2009-048A). Předchozím letem ke stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 20 (2010-067A), následujícím je Progress M-09M (2011-004A).

Průběh letu

Datum Událost
2011-01-22 05:37:57 UT: Vzlet11,12,13,14.
05:52:20 UT: Navedení na výchozí dráhu.
05:53:10 UT: Nákladní modul se oddělil od 2. stupně nosné rakety.
Kontrola funkce hlavních motorů a manévrovacích motorků modulu.
13:08:09 UT: Fázovací manévr PM1 [=Phasing Maneuver One] (Δv=34.1 m/s) hlavními korekčními motory.
14:41:02 UT: Manévr M1 [=Maneuver One] (Δv=2.9 m/s) hlavními korekčními motory.
15:26:05 UT: Fázovací manévr PM1' [=Phasing Maneuver One Prime] (Δv=6.1 m/s) hlavními korekčními motory.
Kontrola navigačního systému GPS [=Global Positioning System].
2011-01-23 17:56:32 UT: Korekční manévr MD1 (Δv=0.78 m/s) motory RCS [=Reaction Control System].
2011-01-24 06:30 UT: Nákladní modul se nacházel 13 150 km za stanicí ISS (1998-067A).
19:41:06 UT: Retrográdní korekční manévr MD2 (Δv=-0.37 m/s) motory RCS [=Reaction Control System].
22:00 UT: Vzdálenost od ISS činila 9100 km.
2011-01-25 02:00 UT: Nákladní modul se nacházel přibližně 9 000 km za stanicí ISS (1998-067A).
12:25 UT: Korekce dráhy.
2011-01-27 09:48 UT: Nákladní modul vyrovnal svoji rychlost ve vzdálenosti 250 m od stanice a zahájil let ve formaci s ISS (1998-067A).
11:08 UT: Řídicí středisko vydalo souhlas se zahájením závěrečného přibližování ke stanici.
Kolem 11:10 UT: Zahájeno závěrečné přibližování nákladního modulu ke stanici.
11:32 UT: Nákladní modul vyrovnal svoji rychlost ve vzdálenosti 10 m od stanice a zahájil let ve formaci s ISS (1998-067A).
11:41 UT /plán kolem 12:15 UT/: Coleman[ová] zachytila nákladní modul manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System]15.
Ovládání staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] převzal Nespoli.
Kolem 14:28 UT /plán kolem 15:40 UT/: Zachycení nákladního modulu na spodním stykovacím uzlu CBMA [=Common Berthing Mechanism Active] modulu Harmony stanice ISS (1998-067A)16,17,18,19,20,21.
14:34 UT: Zahájeno pevné spojování stykovacího uzlu mezi nákladovým modulem a modulem Harmony zámky a šrouby.
14:51 UT: Ukončeno pevné spojení nákladního modulu se stanicí ISS (1998-067A).
Kolem 15:15 UT: Staniční manipulátor SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] byl odpojen od nákladního modulu.
Kontrola hermetičnosti vestibulu mezi nákladním modulem a modulem Harmony.
Kolem 17:22 UT: Staniční manipulátor byl připojen k nákladové plošině v nehermetizovné nákladní sekci nákladního modulu.
18:34 UT /plán kolem 19:30 UT/: Ukončeno elektrické a pneumatické připojení nákladního modulu ke komplexu ISS (1998-067A).
Otevřeny průlezy mezi stanicí ISS (1998-067A) a nákladním modulem22,23.
Zahájena vykládka dopraveného nákladu.
2011-01-27 až
2011-02-18
Nákladní modul součástí komplexu ISS (1998-067A).
2011-02-18 Přemístění nákladního modulu manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] na horní stykovací uzel modulu Harmony.
2011-02-18 až
2011-03-10
Nákladní modul součástí komplexu ISS (1998-067A).
2011-03-10 Přemístění nákladního modulu manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] na spodní stykovací uzel modulu Harmony.
2011-03-10 až
2011-03-28
Nákladní modul součástí komplexu ISS (1998-067A).
2011-03-11 Vzhledem ke katastrofálnímu zemětřesení na severu Japonska, které způsobilo rozsáhlé poškození a následnou evakuaci a uzavření řídicího střediska Space Station Integration & Promotion Center (SSIPC), Tsukuba /=Cukuba/ (Japonsko)24, bylo opětovné otevření průlezu do nákladního modulu HTV-2 [=H-2B Transfer Vehicle] "Kounotori 2" (2011-003A) odloženo na neurčito.
Dočasné sledování systémů nákladního modulu HTV-2 [=H-2B Transfer Vehicle] "Kounotori 2" (2011-003A) převzalo středisko MCC-H, Houston, TX (USA).
2011-03-28 13:43 UT: Odpojení nákladního modulu od spodního stykovacího uzlu CBMA [=Common Berthing Mechanism Active] modulu Harmony komplexu ISS (1998-067A)25,26,27,28,29.
Nespoli a Coleman[ová] odsunuli nákladní modul manipulátorem SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] do vzdálenosti přibližně 15  od stanice ISS (1998-067A).
15:45 UT: Nespoli a Coleman[ová] odpojili úchopový mechanismus LEE [=Latching End Effector] staničního manipulátoru SSRMS [=Space Station Remote Manipulator System] od úchopové kotvičky PDGF [=Power and Data Grapple Fixture] nákladního modulu25,26,27.
Nákladní modul zahájil samostatný let25,26,27.
2011-03-30 02:44 UT: Třetí brzdicí manévr pro zahájení sestupu nákladního modulu z oběžné dráhy.
Kolem 03:09 UT: Nákladní modul vstoupil ve výšce 120 km do atmosféry.
Řízený zánik nákladního modulu v atmosféře Země.
Mezi 03:21 UT a 03:41 UT: Dopad neshořelých zbytků modulu do jižního Tichého oceánu30,31.

Literatura

 1. Home Page. - Tokyo : JAXA, 2003. - [Cit. 2003-09-24].     (http://www.jaxa.jp).
 2. Aerospace Headquarters Home Page. - Nagoya : MHI Aerospace, 2009. - [Cit. 2009-09-11].     (http://www.mhi.co.jp/en/aero/index.html).
 3. Kounotori2/H-IIB Launch Vehicle No.2 Special Site. - Tokyo : JAXA, 2011. - [Cit. 2011-01-16].     (http://www.jaxa.jp/countdown/h2bf2/index_e.html).
 4. HTV2 (Kounotori 2) : Mission Press Kit. - Tokyo : JAXA, 2011. - [Cit. 2011-01-16].     (http://iss.jaxa.jp/en/htv/mission/htv-2/library/presskit/htv2_presskit_en.pdf).
 5. HTV : H-II Transfer Vehicle "KOUNOTORI". - Tokyo : JAXA, 2011. - [Cit. 2011-01-23].     (http://www.jaxa.jp/pr/brochure/pdf/01/rocket03.pdf).
 6. Launch of the H-II Transfer Vehicle 2 (HTV2) Aboard the H-IIB Launch Vehicle No. 2. - Tokyo : JAXA. - 2010-11-10. - [Cit. 2010-11-10].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/11/20101110_h2bf2_e.html).
 7. "KOUNOTORI" Chosen as Nickname of the H-II Transfer Vehicle (HTV). - Tokyo : JAXA. - 2010-11-11. - [Cit. 2010-11-11].     (http://www.jaxa.jp/press/2010/11/20101111_kounotori_e.html).
 8. Launch Postponement of H-IIB Launch Vehicle No. 2 with Kounotori2 (HTV2) Onboard. - Tokyo : JAXA. - 2011-01-19. - [Cit. 2011-01-19].     (http://www.jaxa.jp/press/2011/01/20110119_h2bf2_e.html).
 9. New Launch Date and Time of H-IIB Launch Vehicle No. 2 with KOUNOTORI2 (HTV2) Onboard. - Tokyo : JAXA. - 2011-01-20. - [Cit. 2011-01-20].     (http://www.jaxa.jp/press/2011/01/20110120_h2bf2_e.html).
 10. HTV-2 "Kounotori" Rollout To Launch Pad. - Space Multimedia. - 2011-01-21. - [Cit. 2011-01-24].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6396).
 11. Launch Result of H-IIB Launch Vehicle No. 2 with KOUNOTORI2 (HTV2) Onboard. - Tokyo : JAXA. - 2011-01-22. - [Cit. 2011-01-23].     (http://www.jaxa.jp/press/2011/01/20110122_h2bf2_e.html).
 12. HTV-2 "Kounotori" Launch Full Coverage - January 22. - Space Multimedia. - 2011-01-22. - [Cit. 2011-01-24].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6399).
 13. Mission Status Center / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2011-01-27. - [Cit. 2011-01-28].     (http://www.spaceflightnow.com/h2b/htv2/status.html).
 14. HTV-2 Resupply Craft launches towards Space Station / C. Gebhardt. - NSF. - 2011-01-21. - [Cit. 2011-01-23].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/01/live-htv-2-resupply-craft-journey-space-station/).
 15. HTV-2 "Kounotori" Grapple Full Coverage. - Space Multimedia. - 2011-01-27. - [Cit. 2011-01-28].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6406).
 16. Successful HTV2 Berthing to the ISS. - Tokyo : JAXA. - 2011-01-28. - [Cit. 2011-01-28].     (http://www.jaxa.jp/press/2011/01/20110128_kounotori2_e.html).
 17. HTV cargo craft approaches space station. - Spaceflight Now. - 2011-01-27. - [Cit. 2011-01-28].     (http://spaceflightnow.com/h2b/htv2/arrival/).
 18. Japan's robotic cargo craft nears space station / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2011-01-26. - [Cit. 2011-01-28].     (http://www.spaceflightnow.com/h2b/htv2/110126rendezvous/).
 19. Japanese cargo craft reaches International Space Station / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2011-01-27. - [Cit. 2011-01-28].     (http://www.spaceflightnow.com/h2b/htv2/110127arrival/).
 20. HTV-2 "Kounotori" Berthing Full Coverage. - Space Multimedia. - 2011-01-27. - [Cit. 2011-01-28].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6408).
 21. ISS crew successfully capture HTV-2 for berthing to Station / C. Gebhardt. - NSF. - 2011-01-27. - [Cit. 2011-01-28].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/01/iss-crew-rendezvous-capture-htv-2/).
 22. HTV-2 "Kounotori" Hatch Opening. - Space Multimedia. - 2011-01-28. - [Cit. 2011-01-28].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6410).
 23. HTV-2 "Kounotori" From Inside ISS. - Space Multimedia. - 2011-01-28. - [Cit. 2011-01-28].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6411).
 24. Japanese quake disrupts space station operations / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2011-03-11. - [Cit. 2011-03-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1103/11earthquake/).
 25. HTV2's Departure time from the ISS and Re-entry time to the atmosphere. - Tokyo : JAXA. - 2011-03-22. - [Cit. 2011-03-23].     (http://www.jaxa.jp/press/2011/03/20110322_kounotori2_e.html).
 26. Japan's HTV-2 departs from the ISS after two month visit / P. Harding. - NSF. - 2011-03-28. - [Cit. 2011-03-29].     (http://www.nasaspaceflight.com/2011/03/japans-htv-2-depart-iss-two-month-visit/).
 27. HTV-2 "Kounotori" Release by SSRMS. - Space Multimedia. - 2011-03-28. - [Cit. 2011-03-29].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6582).
 28. HTV2's Departure time from the ISS and Re-entry time to the atmosphere. - Tokyo : JAXA. - 2011-03-22. - [Cit. 2011-03-23].     (http://www.jaxa.jp/press/2011/03/20110322_kounotori2_e.html).
 29. KOUNOTORI2 (HTV2) Leaves the ISS. - Tokyo : JAXA. - 2011-03-29. - [Cit. 2011-03-30].     (http://iss.jaxa.jp/en/htv/mission/htv-2/news/htv2_release.html).
 30. Successful Re-entry of HTV2. - Tokyo : JAXA. - 2011-03-30. - [Cit. 2011-03-30].     (http://www.jaxa.jp/press/2011/03/20110330_kounotori2_e.html).
 31. Japan's HTV cargo freighter proves useful to the end / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2011-03-29. - [Cit. 2011-03-30].     (http://www.spaceflightnow.com/h2b/htv2/110329entry/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-06-02 09:15:30 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek