1999-040A - STS 93

Název objektuSTS 93
Columbia F-26
Shuttle Mission 95
SSC25866
Start1999-07-23 04:31:00.066 UT, Eastern Test Range, Columbia
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1999-07-28 03:20:37 UT, Eastern Test Range, SLC Rwy 33
Životnost4.9511 dne, tj. 0.0136 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost vzletová 122634 kg
přistávací 99781 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1999-07-23 Země 1999-07-28 Země Eileen M. Collins USA 3 CDR
Jeffrey S. Ashby USA 1 PLT
Steven A. Hawley USA 5 MS1
Catherine G. Coleman USA 2 MS2
Michel A. C. Tognini FRA 2 MS3

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
99-07-23.19 G 28.45° 88.03 min 78 km 276 km Plán.
99-07-23.19 G 28.45° 87.92 min 78 km 265 km Přibližné parametry.
99-07-23.22 G 28.47° 90.28 min 286 km 290 km Plán.
99-07-23.22 G 28.47° 90.09 min 268 km 290 km  
99-07-23.63 G 28.47° 90.42 min 289 km 301 km  
99-07-24.13 G 28.47° 90.27 min 285 km 290 km  
99-07-24.38 G 28.47° 90.13 min 276 km 286 km  
99-07-24.50 G 28.47° 90.21 min 274 km 295 km  
99-07-26.38 G 28.46° 90.09 min 263 km 295 km  
99-07-26.50 G 28.46° 90.17 min 268 km 298 km  
99-07-27.13 G 28.47° 90.22 min 271 km 299 km  
99-07-27.38 G 28.46° 89.92 min 260 km 280 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Columbia sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BIO-96/RSRM-68 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-99 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-102 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2012, 2031 a 2019 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Hlavním úkolem letu je vypuštění družicové observatoře Chandra.

V nákladovém prostoru raketoplánu se nachází:

V obytném prostoru jsou umístěny následující experimenty: Na letové palubě jsou umístěny následující experimenty: Mimo raketoplán jsou uskutečňovány experimenty: Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 96 (1999-030A), následující je STS 103 (1999-069A). Předchozí let družicového stupně Columbia je STS 90 (1998-022A).

Průběh letu

Datum Událost
1999-07-23 04:30:59.984 UT: Zážeh motorů SRB.
04:30:00.040 UT: Čas T -0 s.
04:31:05 UT: (T +5 s) Byl pozorován pokles napětí v trvání 0.5 s na rozvodu střídavého proudu AC-1 elektrické energie způsobený zřejmě přechodným zkratem na fázi A. V důsledku toho dočasně vypadly 2 redundantní elektronické řídicí jednotky u hlavních motorů (DCU-A u motoru SSME v pozici 1 a DCU-B u motoru 2); na další průběh vzletu to nemělo podstatný vliv. Krátkodobě došlo též k přetížení jedné ze tří palivových baterií. V průběhu startu došlo patrně k vystřelení kovové zaslepovací zátky (délka přibližně 25 mm, průměr 4 mm) jedné poškozené vstřikovací trysky kyslíkového injektoru; zátka narazila rychlostí přibližně 1 km/s do stěny trysky, kde prorazila 3 z více než tisíce ocelových trubiček o průměru 9.5 mm, tvořících chlazený plášť trysky motoru SSME v pozici 3. Následkem toho unikal z pláště do nitra trysky vodík rychlostí 2.2 kg/s, což však nemělo katastrofické důsledky.
04:33:03.3 UT: (T +123.323 s) Odhození SRB.
04:39:27.0 UT: (T +507.05 s) Vypojení motorů SSME (MECO); došlo k němu přibližně o 0.15 s dříve v důsledku indikace nízkého stavu kapalného kyslíku v nádrži ET, odpovídajícímu chybějícímu množství asi 1800 kg O2. Konečná rychlost byla přibližně o 4.5 m/s nižší, než žádal plán; kromě předčasného vypojení k tomu přispěl i o 0.9 s nižší průměrný specifický impuls, který mohl být způsoben únikem vodíku z poškozené trysky motoru č. 3.
04:39:34 UT: (T +514 s) Konec navádění na suborbitální dráhu. Odhození ET.
05:12:05 UT: Manévrem OMS-2 byl raketoplán naveden na operační dráhu; v důsledku kratšího navádění na suborbitální dráhu byla nižší, než předpokládal plán.
Kolem 06:10 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
07:25 UT: Zahájena aktivace systémů družicové observatoře Chandra.
Kolem 10:00 UT: Nosný prstenec ASE vytočen na 29°. Zahájeno testování observatoře.
11:42 UT: Nosný prstenec ASE vytočen do polohy pro vypuštění IUS (58°).
11:47 UT: Observatoř Chandra (1999-040B) s urychlovací raketou IUS vypuštěna z nákladového prostoru.
12:03 UT: Úhybný manévr motory RCS.
15:31 UT: Zahájen odpočinek.
23:31 UT: Ukončen odpočinek.
1999-07-24 V průběhu dne osádka spustila vědecké přístroje. Hawley zahájil astronomická pozorování Měsíce, Merkuru, Venuše a Jupiteru přístrojem SWUIS. Coleman testovala videorekordér pro HDTV (DTO 700-17).
Kolem 01:15 UT: Manévr jedním motorem OMS pro experiment SIMPLEX.
14:31 UT: Zahájen odpočinek.
22:31 UT: Ukončen odpočinek.
1999-07-25 V průběhu dne osádka obsluhovala vědecké experimenty. Hawley uskutečnil další astronomická pozorování Venuše a Měsíce přístrojem SWUIS. Coleman obsluhovala skleník PGIM, testovala nové závěsy slunečních baterií LFSAH a pokračovala v práci s videorekordérem, Ashby se věnoval experimentu STL.
05:33 UT: Collins a Tognini využili amatérské vysílačky SAREX k desetiminutovému spojení s osádkou Miru (1986-017A), především s francouzským astronautem J.-P. Haignerém, prostřednictvím spojové sítě NASA a radioamatérské stanice v Houstonu, nad níž Mir přelétal; raketoplán se nacházel nad Indonésií. Vzdálenost mezi raketoplánem a Mirem činila asi 14 tis. km.
Tognini se v průběhu dne podílel na experimentech BRIC, LFSAH a CGBA.
13:31 UT: Zahájen odpočinek.
21:31 UT: Ukončen odpočinek.
1999-07-26 Ashby a Hawley instalovali na obytné palubě zařízení TVIS a připravili jej ke zkouškám. Hawley pak pokračoval v UV pozorováních Venuše, Jupiteru a Měsíce přístrojem SWUIS. Tognini a Coleman se věnovali biotechnologickým experimentům a odebrali vzorky rostlin z PGIM. V průběhu dne se uskutečnil další zážeh motorů pro experimenty MSX a SIMPLEX. Collins a Ashby v průběhu dne nacvičovali přistání na simulátoru PILOT [=Portable In-flight Landing Operations Trainer] - 12:31 UT: Zahájen odpočinek.
20:31 UT: Ukončen odpočinek.
1999-07-27 Prověrky systémů družicového stupně před přistáním. Ukončování vědeckých experimentů a úklid vnitřních prostor.
11:31 UT: Zahájen odpočinek.
19:31 UT: Ukončen odpočinek.
22:26 UT: Zahájení příprav na brzdicí manévr.
Kolem 23:40 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
1999-07-28 02:19:02 UT: Zahájení brzdicího manévru motory OMS (t=135 s, Δv=76.2 m/s) nad Indickým oceánem (28°33' j.š., 95°47' v.d.).
02:48:18 UT: Vstup do atmosféry ve výši 122 km nad Tichým oceánem (14°32' j.š., 80°44' z.d.).- 03:20:37 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 SLF na KSC na Floridě. Trvání letu bylo 4 d 22 h 49 min 37 s.
03:20:44 UT: Dosedlo příďové kolo.
03:21:22 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

  1. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [549] 1 (1999-08-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx549.html).
  2. STS-93 Shuttle Press Kit. - Boeing, NASA, USA, 1999.     (http://www.shuttlepresskit.com/STS-93/index.htm).
  3. MEK - STS-93 Co/F-26 / A. Holub. - Most : MUS, 1999.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-93/index.htm).
  4. Nejtěžší a nejdražší : STS-93/CXO / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 75 [19] 1256-1261 (1999).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-93/lk.htm).
  5. STS-93/Columbia Mission Journal. - Florida Today, 1999.     (http://www.flatoday.com/093hot.htm).
  6. STS-93 Post-Mission Summary. - Washington, DC : NASA, 1999.     (http://spaceflight.nasa.gov/shuttle/archives/sts-93).

------
Datum poslední úpravy: 2007-01-04 12:50:11 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek