2005-047A - Progress-M 55

Název objektuProgress-M 55 <=Прогресс-М 55>
ISS-20P [=International Space Station twentieth Progress]
SSC28906
Start2005-12-21 18:38:20 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2006-06-19 17:53:14 UT, jižní Tichý oceán
Životnost179.9687 dne, tj. 0.4927 roku
Provozovatel Rusko, RAKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7290 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
05-12-21.31 G 51.66±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±45 km Plán. CENKI/CUP-M.
05-12-21.31 G 51.65° 88.76 min 193 km 263 km CENKI.
05-12-21.77 G 51.64° 88.76 min 188 km 238 km  
05-12-22.03 G 51.64° 89.96 min 218 km 327 km  
05-12-23.10 G 51.64° 89.99 min 221 km 327 km  
05-12-23.21 G 51.64° 90.02 min 223 km 328 km  
05-12-23.67 G 51.65° 91.53 min 342 km 357 km  
06-01-25.48 G 51.64° 91.47 min 340 km 353 km  
06-02-23.50 G 51.64° 91.50 min 342 km 354 km  
06-03-23.54 G 51.64° 91.45 min 340 km 352 km  
06-04-23.45 G 51.64° 91.39 min 337 km 349 km  
06-05-05.44 G 51.64° 91.43 min 338 km 351 km  
06-05-31.49 G 51.63° 91.38 min 337 km 348 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Navrhla a zkonstruovala ji konstrukční kancelář Golovnoje kontruktorskoje bjuro (GKB) <=Головное контрукторское бюро (ГКБ)>, součást koncernu OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko). Výrobcem je firma ZAO [=Zakrytoje akcionernoje obščestvo] Zavod eksperimental'nogo mašinostrojenija (ZEM) <=ЗАО [=Закрытое акционерное общество] Завод экспериментального машиностроения (ЗЕМ)>, součást koncernu RKK Energija im. S. P. Koroljova <=РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Central'nyj naučno-issledovatel'skij institut mašinostrojenija (CNIIMaš) <=Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш)>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko) pro organizaci Federal'noje kosmičeskoje agentstvo (FKA alias Roskosmos) <=Федеральное космическое агентство (ФКА alias Роскосмос)>, Moskva (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 355) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">.

V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">.

Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a telekomunikační systémy včetně řídicího počítače "Argon-16" <="Аргон-16"> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor termoregulačního systému.

Sekce GO a OKD, včetně části sekce PAO kosmické lodi jsou pokryty izolační obšívkou EVTI [=ekranno-vakuumnaja teploizoljacija] <=ЭВТИ [=экранно-вакуумная теплоизоляция]> tmavošedé barvy.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2491 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí ke stanici je Progress-M 54 (2005-035A), následující je Progress-M 56 (2006-013A). Bezprostředně předchozím letem ke stanici je Sojuz-TMA 7 (2005-039A), následujícím je Sojuz-TMA 8 (2006-009A).

Průběh letu

Datum Událost
2005-12-21 18:38:20 UT: Vzlet4.
18:47:06 UT: Navedení na východí dráhu.
18:49:09 UT: Oddělení kosmické lodi od nosné rakety.
Vyklopení antén a panelů fotovoltaických baterií.
22:26:13 UT: První část 1. dvouimpulsního korekčního manévru (t=40.5 s, Δv=15.83 m/s).
23:09:47 UT: Druhá část 1. dvouimpulsního korekčního manévru (t=56.7 s, Δv=22.54 m/s).
2005-12-22 19:26:45 UT: Druhý korekční manévr (t=6.2 s, Δv=2.00 m/s).
2005-12-23 19:46:18 UT (plán 19:54 UT ±3 min): Připojení ke stykovacímu uzlu modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A) v automatickém režimu.
2005-12-23 až
2006-06-19
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2006-06-19 14:06:35 UT: Odpojení nákladní lodi od komplexu ISS (1998-067A).
17:06 UT: Brzdicí manévr.
Řízený zánik nákladní lodi v atmosféře.
Kolem 17:53:14 UT: Střední doba dopadu zbytků nákladní lodi do jižního Tichého oceánu.

Literatura

  1. Home Page. - Moskva : FKA, 2003. - [Cit. 2004-12-03].     (http://www.federalspace.ru).
  2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
  3. Poljot gruzovogo kosmičeskogo korablja "Progress M-55". - Koroljov : CUP-M. - 2005-12-21. - [Cit. 2005-12-22].     (http://www.mcc.rsa.ru/progres_m55.htm).
  4. Oficial'nyj press-reliz o zapuske k Meždunarodnoj kosmičeskoj stancii transportnogo gruzovogo korablja "Progress M-55". - Koroljov : Energija. - 2005-12-21. - [Cit. 2005-12-23].     (http://www.energia.ru/energia/news/news-2005/press_release_iss-17.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 20:21:43 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek