2004-002A - Progress-M1 11

Název objektuProgress-M1 11 <=Прогресс-М1 11>
ISS-13P [=International Space Station - thirteenth Progress]
SSC28142
Start2004-01-29 11:58:08 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízený zánik v atmosféře Země
Zánik2004-06-03 10:37 UT
Životnost125.944 dne, tj. 0.3448 roku
Provozovatel Rusko, RAKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7230 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-01-29.4 G 51.66° 88.59 min 193 km 245 km Plán. CUP-M.
04-01-29.4 G 51.65° 88.73 min 191 km 262 km Předběžné hodnoty. CUP-M.
04-01-29.49 G 51.67° 88.62 min 179 km 234 km  
04-01-29.80 G 51.63° 89.24 min 219 km 255 km  
04-01-29.98 G 51.63° 89.54 min 224 km 280 km  
04-02-03.47 G 51.63° 91.91 min 363 km 373 km  
04-02-29.44 G 51.63° 91.86 min 362 km 370 km  
04-03-03.50 G 51.63° 91.93 min 362 km 377 km  
04-03-24.42 G 51.63° 91.88 min 360 km 374 km  
04-04-14.39 G 51.63° 91.82 min 357 km 371 km  
04-05-05.48 G 51.63° 91.77 min 354 km 369 km  
04-05-19.30 G 51.63° 91.83 min 360 km 368 km  
04-05-24.96 G 51.63° 91.40 min 322 km 365 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Výrobcem a provozovatelem je AO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=АО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M1 <=Прогресс-М1> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM1 <=7К-ТГМ1>, výr. č. 260) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice, vody a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs-MM" <=Курс-ММ>. V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny 4 nádrže s palivem a 4 nádrže s okysličovadlem systému SD8 [=sistema dozapravki 8 bakov] <=СД8 [=система дозаправки 8 баков]> s maximální kapacitou 1950 kg, na obvodu pláště pak tlakové láhve s kyslíkem a vzduchem s maximální kapacitou 40 kg. Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m mj. tyto systémy:

V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, dalších 8 manévrovacích motorků DPO <=ДПО> a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor klimatizačního systému.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně šest měsíců.

Na palubě je náklad v celkové hmotnosti 2408 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A) a to zejména:

Předchozí nákladní lodí jiného typu je Progress-M 48 (2003-039A), následující jiného typu je Progress-M 49 (2004-019A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 3 (2003-047A), následujícím je Sojuz-TMA 4 (2004-013A).

Průběh letu

Datum Událost
2004-01-29 11:58:08 UT: Vzlet6.
12:06:54 UT: Navedení na výchozí dráhu.
12:06:57 UT: Oddělení nákladní lodi od 3. st. rakety.
15:33:16 UT: První část první dvouimpulsní korekce dráhy (t=30 s, Δv=11.4 m/s).
Druhá část první dvouimpulsní korekce dráhy (t=16.7 s, Δv=6.2 m/s).
2001-01-30 12:42:16 UT: /Plán/ Druhá korekce dráhy (t=6.3 s, Δv=2.0 m/s).
2004-01-31 13:13:11 UT: Připojení nákladní lodi ke komplexu ISS (1998-067A).
2004-01-31 až
2004-05-24
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2004-05-24 09:19:29 UT: Odlet nákladní lodi od komplexu ISS (1998-067A).
2004-05-25 až
2004-06-03
Pozorování Země televizním systémem Klest-M <=Клест-М>.
Zkoušky systémů nákladní lodi v autonomním letu.
2004-06-03 09:50 UT: Brzdicí manévr.
Kolem 10:37 UT: Nákladní loď řízeně zanikla v atmosféře nad jižním Pacifikem.

Literatura

  1. Transportnyj gruzovoj korabl' "Progress M1" / K. Rusakov. - Novosti kosmonavtiki 10 [4/207] 16 (2000).
  2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
  3. Poljot gruzovogo kosmičeskogo korablja "Progress M1-11". - Korolev : CUP, 2003. - [Cit. 2004-01-29].     (http://www.mcc.rsa.ru/MKS/progres_m1_11.htm).
  4. Programma "MKS" - "Progress-M1-11". - Moskva : CENKI, 2004. - [Cit. 2004-01-30].     (http://www.tsenki.com/video/Progress_web.pdf).
  5. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 520. - 2004-02-11. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.520).
  6. Spravka o zapuske. - Moskva : RAKA. - 2004-01-30. - [Cit. 2004-01-30].     (http://www.rosaviakosmos.ru/cp1251/news/040130.htm).
  7. Russians launch resupply ship to space station. - Spaceflight Now. - 2004-01-29. - [Cit. 2004-01-29].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0401/29progress/).

------
Datum poslední úpravy: 2007-09-12 10:38:06 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek