2004-019A - Progress-M 49

Název objektuProgress-M 49 <=Прогресс-М 49>
ISS-14P [=International Space Station - fourteenth Progress]
SSC28261
Start2004-05-25 12:34:22.926 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře
Zánik2004-07-30 11:25:41 UT, Tichý oceán
Životnost65.9523 dne, tj. 0.1806 roku
Provozovatel Rusko, FKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7200 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-05-25.91 G 51.63° 89.33 min 237 km 246 km  
04-05-28.52 G 51.63° 91.81 min 359 km 367 km  
04-06-30.48 G 51.63° 91.75 min 357 km 364 km  
04-07-28.86 G 51.63° 91.70 min 354 km 362 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Navrhla a zkonstruovala ji konstrukční kancelář Golovnoje kontruktorskoje bjuro (GKB) <=Головное контрукторское бюро (ГКБ)>, součást koncernu OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko). Výrobcem je firma ZAO [=Zakrytoje akcionernoje obščestvo] Zavod eksperimental'nogo mašinostrojenija (ZEM) <=ЗАО [=Закрытое акционерное общество] Завод экспериментального машиностроения (ЗЕМ)>, součást koncernu RKK Energija im. S. P. Koroljova <=РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Central'nyj naučno-issledovatel'skij institut mašinostrojenija (CNIIMaš) <=Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш)>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko) pro organizaci Federal'noje kosmičeskoje agentstvo (FKA alias Roskosmos) <=Федеральное космическое агентство (ФКА alias Роскосмос)>, Moskva (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 249) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">.

V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">.

Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a telekomunikační systémy včetně řídicího počítače "Argon-16" <="Аргон-16"> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor termoregulačního systému.

Sekce GO a OKD, včetně části sekce PAO kosmické lodi jsou pokryty izolační obšívkou EVTI [=ekranno-vakuumnaja teploizoljacija] <=ЭВТИ [=экранно-вакуумная теплоизоляция]> tmavošedé barvy.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti 2522 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Předchozí nákladní lodí jiného typu je Progress-M1 11 (2004-002A), následující je Progress-M 50 (2004-032A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 4 (2004-013A).

Průběh letu

Datum Událost
2004-05-25 12:34:22.926 UT: Vzlet4.
12:43:09 UT: Navedení na výchozí dráhu.
12:43:12 UT: Oddělení lodi od 3. stupně nosné rakety.
16:15:24 UT: První část první dvouimpulsní korekce dráhy (t=35.6 s, Δv=12.45 m/s).
16:45:38 UT: Druhá část první dvouimpulsní korekce dráhy (t=16.4 s, Δv=7.36 m/s).
2004-05-27 13:29 UT: Nákladní loď zahájila oblet komplexu.
13::48 UT: Zahájeno závěrečné přibližování nákladní lodi v automatickém režimu ke komplexu ISS (1998-067A).
13:54:46 UT: Zachycení nákladní lodi na zadním stykovacím uzlu modulu Zvezda komplexu ISS (1998-067A).
Přitažení lodi a uzamčení zámků stykovacího uzlu.
15:58 UT: Zahájena kontrola hermetičnosti vestibulu mezi nákladní lodí a modulem Zvezda.
17:13 UT: Otevření průlezů mezi nákladní lodí a komplexem.
Instalace rychloupínacích svorek pro zesílení spojovacího uzlu mezi komplexem ISS (1998-067A) a nákladní lodí.
Odběr vzorků vzduchu v prostorách nákladní lodi přípravkem AK-1M k analýze.
Kolem 17:45 UT: Vypojení systémů nákladní lodi.
2004-05-27 až
2004-07-30
Nákladní loď součástí komplexu ISS (1998-067A).
2004-07-30 06:04:48 UT: Odlet nákladní lodi od komplexu ISS (1998-067A).
10:39:30 UT: Brzdicí manévr (t=157 s, Δv=92.2 m/s).
11:14:29 UT: Vstup do atmosféry nad Tichým oceánem.
11:25:41 UT: Vypočítaný střední okamžik dopadu zbytků lodi do Tichého oceánu přibližně 3000 km východně od města Wellington (Nový Zéland).

Literatura

  1. Home Page. - Moskva : FKA, 2003. - [Cit. 2004-12-03].     (http://www.federalspace.ru).
  2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
  3. Space Station / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 532. - 2004-08-09. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.532).
  4. Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2004-05-25. - [Cit. 2004-05-25].     (http://www.spaceflightnow.com/station/exp9/040525progress14p.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 20:21:33 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek