1997-004A - STS 82

Název objektuSTS 82
Discovery F-22
Shuttle Mission 82
HST SM-2 [=Hubble Space Telescope Servicing Mission]
SSC 24719
Start1997-02-11 08:55:17 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1997-02-21 08:32:26 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 15
Životnost9.9841 dne, tj. 0.0273 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost 

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1997-02-11 Země 1997-02-21 Země Kenneth D. Bowersox USA 4 CDR
Scott J. Horowitz USA 2 PLT
Mark C. Lee USA 4 MS
Steven A. Hawley USA 4 MS
Gregory J. Harbaugh USA 4 MS
Steven L. Smith USA 2 MS
Joseph R. Tanner USA 2 MS

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
97-02-11.79 G 28.47° 95.23 min 480 km 579 km  
97-02-21.31 G 28.47° 91.28 min 58 km 617 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-085 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-81 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2037, 2040 a 2038 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru byly umístěny: - tunel pro přestup do ODS (sekce 1);

Hlavním úkolem letu byla údržba kosmického dalekohledu HST (1990-037B) a výměna dvou jeho přístrojů.

Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 81 (1997-001A), následující STS 83 (1997-013A). Předchozí let družicového stupně Discovery je STS 70 (1995-035A), následující STS 85 (1997-039A). Předchozí let k HST je STS 61 (1993-075A), následující je STS 103 (1999-069A).

Průběh letu

Datum Událost
1997-02-13 Setkání s observatoří HST (1990-037B).
08:34 UT: HST zachycena pomocí RMS a krátce před 09:00 UT upevněna do FSS.
1997-02-14 04:30 UT: M. Lee a S. Smith zahájili výstup do kosmického prostor, během něhož instalovali do HST přístroje STIS a NICMOS místo GHRS a FOS.
11:16 UT: Návrat do přechodové komory.
1997-02-15 G. Harbaugh a J. Tanner během výstupu vyměnili FGS.
1997-02-16 M. Lee a S. Smith během výstupu instalovali nový počítač a záznamník dat.
1997-02-17 G. Harbaugh a J. Tanner během výstupu instalovali novou elektroniku a kryty magnetometrů a zahájili opravy tepelné izolace dalekohledu.
1997-02-18 M. Lee a S. Smith během výstupu dokončili opravy tepelné izolace.
1997-02-19 06:41 UT: HST uvolněn k samostatnému letu.
1997-02-21 08:32 UT: Přistání na Kennedy Space Center, SLF dráha 15.

Literatura

  1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
  2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [520] 1 (1997-02-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx520.html).

------
Datum poslední úpravy: 2007-01-04 12:48:11 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek