1997-061A - Cassini v roce 2004

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-03-08 H 0.70° 4507.1 d 1.40 AU 9.28 AU Přibližná dráha. McDowell.
04-03-10 Sh 17° - -24450 km Přibližná dráha. McDowell.
04-05-04 Sh 17° - 0 km Přibližná dráha. McDowell.
04-06-11 Sh 17.3° - 18093 km e=1.06. Přibližná dráha. McDowell.
04-07-01.25 S 16.8° 135 d 19988 km 10 Gm Plán. McDowell.
04-07-01.25 S 17.3° 116 d 20300 km 9.037 Gm Předběžná dráha. McDowell.
04-10-26.65 S6h ? - 1200 km Průlet kolem měsíce Titan.
04-10-27 S 13.8° 47 d 0.3 Gm 4.6 Gm Přibližná dráha. McDowell.
04-12-15.48 S6h ? - 1200 km Průlet kolem měsíce Titan.
04-12-16 S 8.2° 32 d 231 Mm 3533 Mm Přibližná dráha. McDowell.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), Sh - hyperbolická kronocentrická (Saturn), S - kronocentrická (Saturn), S6h - hyperbolická titanocentrická (Saturn VI - Titan), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Viz Cassini.

Průběh letu

Datum Událost
1997 až
2003
viz.
2004-03-09 Sonda vstoupila ve vzdálenosti 54.8 Gm od Saturnu do sféry gravitačního vlivu této planety2.
2004-05-27 23:47:21 UT: Korekce dráhy TCM-20 [=Trajectory Correction Maneuver] (t=362 s, Δv=34.7 m/s)3,4,5,6.
2004-05-14 18:40 UT (SCET [=Spacecraft Event Time]) [20:00 UT (ERT [=Earth Receive Time])]: Zahájeno řízení sondy programem S01 operací u Saturnu.
2004-květen V průběhu měsíce byl pravidelně snímkován Saturn7,8 a jeho okolí.
2004-05-22 16:53 UT (SCET): Otevření krytu trysky hlavního motoru sondy.
2004-05-24 19:34 UT (SCET): Otevření ventilů v tlakovacím systému nádrží pohonných látek.
2004-05-25 19:29 UT (SCET): Otevření izolačních ventilů v systému dodávky okysličovadla.
2004-05-26 až
2004-05-27
Bylo pořízeno 112 snímků oblasti prstence F ze vzdálenosti 19.2 Gm. Na snímcích byl zachycen měsíc Atlas (Saturn XV), objevený sondou Voyager 1 (1977-084A) v roce 1980 a poté ztracený9 a dále měsíce Epimetheus (Saturn XI), Prometheus (Saturn XVI), Pandora (Saturn XVII) a Janus (Saturn X).
2004-05-27 22:22 UT (SCET): Ukončeno tlakování nádrží s pohonnými látkami pro hlavní motor sondy.
22:24 UT: Korekční manévr TCM-20 hlavním motorem sondy (t=6 min, Δv=35 m/s) pro zacílení pro průlet kolem měsíce Phoebe (Saturn IX). Manévr současně sloužil jako prověrka funkčnosti hlavního motoru sondy.
2004-06-01 Ze vzdálenosti 16.5 Gm od Saturnu byla pořízena série snímků10,11 kamerou ISS, na nichž byly později objeveny12,13 nové měsíce planety o odhadovaných průměrech 3 resp. 4 km, předběžně označené14 S/2004 S1 a S/2004 S2.
2004-06-02 Zahájeno dálkové snímkování měsíce Titan (Saturn VI). První snímky této sekvence byly pořízeny ze vzdálenosti 14.8 Gm.
2004-06-10 Pořízeny první snímky měsíce Phoebe (Saturn IX)15.
2004-06-11 19:33 UT (SCET) [20:56 UT (ERT)]: Sonda proletěla ve vzdálenosti 2068 km od měsíce Phoebe (Saturn IX)16,17,18,19,20,21 rychlostí 6.35 km/s a pořídila jeho snímky.
2004-06-12 12:05 UT (SCET) [13:28 UT (ERT)]: Zahájeno přehrávání vědeckých dat naměřených během průletu kolem měsíce Phoebe (Saturn IX).
2004-06-13 07:52 UT (SCET): Nahrání kritických dat pro manévr SOI z velkokapacitní polovodičové paměti do operační paměti RAM řídicího počítače sondy.
2004-06-16 21:07 UT (SCET): Korekce dráhy sondy TCM-21 [=Trajectory Correction Maneuver] (t=38 s, Δv=3.6 m/s)22,23,24.
2004-06-19 21:52 UT (SCET): Řídicí počítač sondy přešel na program S02 řízení letu v blízkosti Saturnu.
Pořízeny nsímky měsíce Dione (Saturn IV).
2004-06-20 Pořízeny snímky měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 7.3 Gm).
2004-06-21 20:52 UT (SCET): Plánovaná korekce dráhy sondy TCM-22 [=Trajectory Correction Maneuver].
Pořízeny snímky měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 6.9 Gm.
Během snímkování oblasti prstence F byly získány záběry, na nichž byly objeveny dva další pravdopodobné měsíce Saturnu, předběžně označené S/2004 S 3 a S/2004 S 4. Pokud se nejedná o pouhý hustší shluk balvanů z prstence, mají rozměry 4 až 5 km. Na záběrech byl také objeven další velmi difúzní prstenec předběženě označený R/2004 S 1, ležící v dráze měsíce Atlas (Saturn XV)25.
2004-06-22 Ukončeno dálkové snímkování měsíce Titan (Saturn VI)26,27. Poslední snímky této sekvence byly pořízeny ze vzdálenosti 5.9 Gm.
Pořízeny snímky měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti přibližně 9 Gm.
20:00 UT (SCET): Vypojena stabilizace sondy silovými setrvačníky a zapojen systém stabilizačních trysek.
2004-06-23 00:00 UT (SCET): Aktivován program kritické sekvence SOI. Omezen provoz systémů sondy na minimum. Zahájen záznam všech technických údajů o systémech sondy na velkokapacitní polovodičové paměti sondy.
2004-06-27 09:45 UT (SCET): Sonda překročila rázovou vlnu ve slunečním větru a vstoupila do magnetosféry planety Saturn29,30.
2004-06-28 Zahájena systematická měření vlastností prostředí v okolí planety Saturn31.
2004-06-29 19:00 UT (SCET) [20:24 UT (ERT)]: Přechod na modus telemetrie pro SOI; nadále vysílány pouze telemetrické údaje o systémech sondy rychlostí 1896 bit/s.
20:00 UT (SCET): Program kritické sekvence zahájil vydávání povelů pro přípravu SOI.
2004-06-30 22:27 UT: Průlet kolem měsíce Calypso (Saturn XIV) ve vzdálenosti přibližně 52 080 km.
23:27 UT (SCET): Přepojení komunikace na všesměrovou anténu LGA-1 sondy.
23:47 UT (SCET): Zahájen manévr orientace sondy do polohy pro bezpečný průlet rovinou prstenců.
23:57 UT (SCET): Orientační manévr ukončen.
2004-07-01 00:31 UT: Průlet kolem měsíce Mimas (Saturn I) ve vzdálenosti přibližně 76 400 km.
00:47 UT (SCET): Průlet rovinou prstenců směrem z jihu na sever ve vzdálenosti 158.5 Mm od planety.
00:57 UT (SCET): Zahájen manévr do orientace pro zážeh motoru při manévru SOI.
01:07 UT (SCET): Orientační manévr ukončen.
01:11 UT (SCET): Otevřeny pojistné ventily v palivových potrubích.
01:12 UT (SCET) [02:36 UT (ERT)]: Zahájen brzdicí manévr SOI [=Saturn Orbit Insertion] (t=96 min, Δv=626.17 m/s) pro navedení na dráhu kolem planety Saturn34,35,36,37,38.
01:17 UT: Průlet kolem měsíce Pandora (Saturn XVII) ve vzdálenosti přibližně 89 850 km.
01:35 UT (SCET): Zákryt za prstencem F.
01:42 UT (SCET) [03:06 UT (ERT)]: Začátek zákrytu za prstencem A. Očekávané zhoršení komunikace se Zemí.
01:52 UT: Průlet kolem měsíce Janus (Saturn X) ve vzdálenosti přibližně 67 800 km.
02:07 UT (SCET) [03:31 UT (ERT)]: Konec zákrytu za prstencem A. Obnovení normální komunikace se Zemí přes všesměrovou anténu LGA-1.
02:13 UT (SCET) [03:37 UT (ERT)]. Začátek zákrytu za prstencem B. Očekávané zhoršení komunikace se Zemí.
02:30 UT (SCET): Rychlost sondy klesla pod únikovou rychlost.
02:39 UT: Průlet pericentrem dráhy ve vzdálenosti 80 230 km od středu planety (19 980 km nad oblaky).
02:41 UT (SCET) [04:05 UT (ERT)]: Konec zákrytu za prstencem B. Začátek slabého zákrytu za prstencem C. Obnovení normální komunikace se Zemí přes všesměrovou anténu LGA-1.
02:48 UT (SCET) [04:12 UT (ERT)]: Ukončen manévr SOI. Vzhledem k vyššímu výkonu brzdicího motoru trval o něco méně, než bylo plánováno. Dosažená dráha odpovídala plánované. Zahájena vědecká pozorování prstenců a měření vlastností magnetosféry39,40,41.
02:54 UT (SCET): Sonda natočena parabolickou anténou směrem k Zemi.
02:57 UT (SCET): Ukončena kritická sekvence SOI. Uzavřen ochranný kryt hlavních motorů.
03:00 UT (SCET): Zákryt sondy za prstencem D.
03:06 (SCET) [04:30 UT (ERT)]: Přepojení komunikace seondy se Zemí na parabolickou anténu. Zahájen přenos technické telemetrie rychlostí 1896 bit/s.
03:07 UT (SCET) [04:31 UT (ERT)]: Okončena komunikace se Zemí. Zahájen zkoumání magnetosféry a snímkování prstenců.
03:15 UT (SCET): Odhození krytu spektrometru IMMS.
03:30 UT (SCET): Další zákryt za prstencem C.
03:33 UT (SCET): Začátek zákrytu sondy za planetou Saturn.
03:58 UT: Průlet kolem měsíce Prometheus (Saturn XVI) ve vzdálenosti přibližně 107 400 km.
04:08 UT (SCET): Otočení sondy pro bezpečný průlet rovinou prstenců.
04:09 UT (SCET): Konec zákrytu sondy za planetou Saturn. Sonda v zákrytu za prstencem A.
04_20 UT (SCET): Konec zákrytu za prstencem A.
04:34 UT (SCET): Průlet sondy rovinou prstenců od severu směrem k jihu ve vzdálenosti 158.5 Mm.
05:36 UT (SCET) [07:00 UT (ERT)]: Sonda natočena parabolickou anténou opět k Zemi. Zahájeno přehrávání technických dat o průběhu manévru SOI a prvních vědeckých dat pořízených během průletu v blízkosti planety.
05:48 UT (SCET): Otevřen ochranný kryt hlavních motorů.
09:25 UT: Řízení orientace a stabilizace sondy předáno z trysek na silové setrvačníky.
Kolem 12:30 UT: V JPL byly získány první snímky prstenců Saturnu pořízené sondou Cassini41,42,43,44.
2004-07-02 09:30 UT (SCET) [10:54 UT (ERT)]: Průlet kolem měsíce Titan (Saturn IV) ve vzdálenosti 339 Mm.
17:51 UT (SCET) [19:15 UT (ERT)]: Zahájeno přehrávání naměřených dat z průletu kolem měsíce Titan (Saturn IV)45,46,47,48.
Sonda pořídila snímky měsíce Rhea49 (Saturn V) ze vzdálenosti 990 až 1200 Mm, měsíce Dione (Saturn ) ze vzdálenosti 1.4 Gm a měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 1.4 Gm. Kromě toho snímkovala také měsíc Titan.
2004-07-03 20:06 UT (SCET): Plánovaná korekce dráhy OTM-001 [=Orbital Trim Maneuver] byla zrušena jako nepotřebná.
Dlouhofokální kamerou byl pořízen snímek měsíce Iapetus50 (Saturn VIII) ze vzdálenosti přibližně 3.0 Gm, Tethys51 (Saturn III) ze vzdálenosti 1.7 Gm, Enceladus52 (Saturn II) ze vzdálenosti 1.6 Gm a Mimas53 (Saturn I) ze vzdálenosti 1.7 Gm a série snímků měsíce Titan (Saturn IV) ze vzdáleností 0.5 až 0.9 Gm.
2004-07-05 04:20 UT (SCET) [05:44 UT (ERT)]: Zahájeno období konjunkce sondy se Sluncem.
2004-07-06 10:12 UT (SCET) [11:36 UT (ERT)]: Spojení sondy se Zemí vzhledem ke konjunkci plánovaně přerušeno. Ovládání systémů sondy ze Země nemožné.
2004-07-11 07:11 UT (SCET) [08:35 UT (ERT)]: Obnoveno oboustranné spojení se sondou.
2004-07-12 12:51 UT (SCET) [14:15 UT (ERT)]: Ukončeno období konjunkce sondy se Sluncem.
2004-07-17 13:21 UT (SCET): Plánovaný korekční manévr pro doladění dráhy OTM-001A [=Orbital Trim Maneuver] byl zrušen jako nepotřebný.
2004-07-19 Pořízeny snímky měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 6.2 Gm, měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 3.0 Gm a měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 6.7 Gm.
2004-04-20 Pořízeny snímky měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 5.9 Gm, měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 5.5 Gm, měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 3.3 Gm a měsíce Hyperion ze vzdálenosti 6.7 Gm.
2004-07-21 Pořízeny snímky měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 3.5 Gm, měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 6.4 Gm, měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 6.0 Gm a měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 6.7 Gm.
2004-07-22 Pořízeny snímky měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 3.5 Gm.
2004-07-23 Pořízeny snímky měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 6.6 Gm, měsíce Tethys (Saturn III) ze vzdálenosti 7.1 Gm, měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 7.2 Gm a měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 5.9 Gm.
2004-07-24 Pořízeny snímky měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 7.7 Gm, měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 7.1 Gm, měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 4.3 Gm, měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 6.9 Gm a měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 5.8 Gm.
2004-07-25 Pořízeny snímky měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 5.7 Gm, měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 4.3 Gm a měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 7.1 Gm.
2004-07-26 Pořízeny snímky měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 8.4 Gm, měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 7.3 Gm a měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 6.9 Gm.
2004-07-27 Pořízeny snímky měsíce Tethys (Saturn III) ze vzdálenosti 7.5 Gm, měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 8.4 Gm, měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 6.9 až 7.5 Gm a měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 6.1 Gm.
2004-07-28 Pořízeny snímky měsíce Enceladus (Saturn II) ze vzdálenosti 7.4 Gm, měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 7.8 Gm, měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 5.4 Gm a měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 6.3 Gm.
2004-07-30 Pořízeny snímky měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 5.9 až 6.2 Gm, měsíce Enceladus (Saturn II) ze vzdálenosti 7.5 až 7.7 Gm, měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 8.0 Gm, měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 7.5 Gm a měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 7.9 Gm.
21:32 UT: Ukončeno řízení sondy programem S02. Zahájeno řízení programem S03.
2004-07-30 až
2004-08-04
Vědecké pozorování sondy byla zaměřena především na Saturn. Přístroj MAPS zahájil sledování vlivu slunečního větru na polární záře na planetě, zatímco ORS sledoval jižní pól Saturnu a optické projevy polárních září v jeho blízkosti. Experiment RPWS sledovál rádiové záření Saturnu v kilometrovém pásmu vlnových délek. Během týdne bylo pořízeno 747 snímků kamerami ISS; od počátku příletové sekvence to již bylo 15 896 snímků ISS a 4614 záběrů mapujícím spektrometrem VIMS.
2004-07-31 Pořízeny snímky měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 8.0 Gm, měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 7.8 Gm a měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 7.9 Gm.
2004-08-03 Pořízeny snímky měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 7.5 Gm.
2004-08-04 Pořízeny snímky měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 8.3 Gm.
2004-08-05 Pořízeny snímky měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 7.0 Gm, měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 8.1 až 8.6 Gm a měsíce Tethys (Saturn III) ze vzdálenosti 7.9 Gm.
2004-08-06 Pořízeny snímky měsíce Phoebe (Saturn IX) ze vzdálenosti 6.1 Gm.
2004-08-09 Pořízeny snímky a měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 9.3 Gm.
2004-08-10 Pořízeny snímky měsíce Enceladus (Saturn II) ze vzdálenosti 8.7 Gm, měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 8.6 Gm, měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 9.1 Gm a měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 8.6 Gm.
2004-08-11 Pořízeny snímky měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 9.8 Gm, měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 8.4 Gm, měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 8.7 Gm a měsíce Enceladus (Saturn II) ze vzdálenosti 8.8 Gm.
Od zahájení příletové sekvence bylo pořízeno již 16 573 snímků ISS a 4652 záběrů mapujícím spektrometrem VIMS.
2004-08-12 Pořízeny snímky měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 8.8 Gm, měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 10.2 Gm a měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 8.4 Gm. Kromě toho byl snímkován prstenec E ze vzdálenosti 8.7 Gm.
2004-08-13 Pořízeny snímky měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 8.9 Gm, měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 9.7 Gm, měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 10.3 Gm a měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 8.6 Gm.
2004-08-14 Pořízeny snímky měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 9.3 Gm, měsíce Enceladus (Saturn II) ze vzdálenosti 8.7 Gm, měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 7.7 Gm a měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 10.7 Gm.
2004-08-15 Pořízeny snímky měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 10.9 Gm a měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 9.1 Gm. Kromě toho byl snímkován prstenec E ze vzdálenosti 8.8 Gm.
2004-08-16 Pořízeny snímky měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 8.5 Gm, měsíce Enceladus (Saturn II) ze vzdálenosti 8.6 Gm, měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 9.0 Gm a měsíce Tethys (Saturn III) ze vzdálenosti 8.6 Gm.
2004-08-17 Pořízeny snímky měsíce Rhea (Saturn V) ze vzdálenosti 8.6 Gm, měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 7.6 Gm a měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 11.3 Gm.
2004-08-18 Pořízeny snímky měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 11.5 Gm, měsíce Hyperion (Saturn VII) ze vzdálenosti 7.8 Gm, měsíce Enceladus (Saturn II) ze vzdálenosti 9.0 Gm a měsíce Tethys (Saturn III) ze vzdálenosti 9.0 Gm.
2004-08-19 Pořízeny snímky měsíce Iapetus (Saturn VIII) ze vzdálenosti 11.6 Gm, měsíce Tethys (Saturn III) ze vzdálenosti 9.1 Gm, měsíce Enceladus (Saturn II) ze vzdálenosti 8.9 Gm a měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 9.0 Gm.
2004-08-20 Pořízeny snímky měsíce Tethys (Saturn III) ze vzdálenosti 9.2 Gm, měsíce Mimas (Saturn I) ze vzdálenosti 8.9 Gm, měsíce Titan (Saturn VI) ze vzdálenosti 7.8 Gm a měsíce Dione (Saturn IV) ze vzdálenosti 8.6 Gm.
2004-08-23 Korekce oběžné dráhy55,56,57 PRM [=Periapsis Raise Maneuver] (t=51 min 8 s, Δv=392.9 m/s) pro zvýšení pericentra přibližně o 300 Mm.
18:15 UT (ERT): Na Zemi byla přijata informace o úspěšném zahájení manévru.
2004-09-14 Uskutečnila se úspěšná předposlední (15.) zkouška přistávacího modulu Huygens, včetně testu jeho časovacího systému MTU [=Master Timer Unit]60,61.
2004-09-19 Proběhla první depasivace lithiumiontových baterií atmosférické sondy Huygens62.
2004-10-18 05:30 UT (SCET): Ukončeno řízení sondy programem S04. Zahájeno řízení programem S05.
2004-10-17 Sonda znovu pozorovala nově objevený měsíc S/2004 S 3. Potvrdilo se, že není identický s objektem S/2004 S 4.
2004-10-21 Na snímcích byl zjištěn další pravděpodobný měsíc Saturnu o rozměru asi 5 km, zřejmě obíhacích na stejné dráze jako měsíc Dione (Saturn IV). Dostal předběžné označení S/2004 S 5.
2004-10-23 00:29:28 UT (SCET): Korekce dráhy OTM-004 [=Orbital Trim Maneuver] motorky RCS [=Reaction Control Subsystem] (t=467 s, Δv=0.38 m/s) pro přesné zacílení průletu A kolem měsíce Titan (Saturn VI).
2004-10-25 16:00 UT (SCET): Zahájeno pozorování měsíce Titan (Saturn VI) s nízkým rozlišením.
17:16 UT (SCET): Zahájení vlastní průletové vědecké sekvence A64,65,66,67,68 kolem měsíce Titan (Saturn VI).
2004-10-26 10:30 UT (SCET): Zahájeno pozorování měsíce Titan (Saturn VI) s vysokým rozlišením.
13:42 UT (SCET): Řízení orientace a stabilizace sondy přepojeno na systém trysek.
14:03 UT (SCET): Sonda se natočila k měsíci Titan (Saturn VI) anténou s vysokým rozlišením.
14:15 UT (SCET): Zahájena první fáze (příletová) měření rozptylu radiolokačního signálu.
14:45 UT (SCET): Natočení sondy kamerami k měsíci Titan (Saturn VI).
15:18 UT (SCET): Natočení sondy anténou s vysokým rozlišením ve směru letu.
15:24 UT (SCET): Zahájeno pozorování atmosféry měsíce Titan (Saturn VI) přístrojem INMS [=Ion and Neutral Mass Spectrometer].
15:30 UT (SCET): Největší přiblížení k měsíci Titan (Saturn VI) na vzdálenost 1176 km od jeho povrchu.
15:30 UT (SCET): Zahájeno radiolokační mapování povrchu měsíce Titan (Saturn VI) v módu SAR [=Synthetic Aperture Radar] s vysokým rozlišením69,70.
15:36 UT (SCET): Zahájeno radiolokační mapování povrchu měsíce Titan (Saturn VI) v módu SAR s nízkým rozlišením.
15:46 UT (SCET): Zahájení měření výšky radiolokátorem.
16:00 UT (SCET): Zahájena druhá fáze (odletová) měření rozptylu radiolokačního signálu.
16:45 UT (SCET): Řízení orientace a stabilizace sondy předáno zpět silovým setrvačníkům.
15:53 UT (SCET): Průlet rovinou prstenců směrem od jihu k severu.
17:09 UT (SCET): Zahájena radiometrická měření radiolokátorem.
2004-10-27 00:01 UT (SCET): Zahájeno natáčení sondy anténou s vysokým ziskem směrem k Zemi.
00:16 UT (SCET): Ukončeno natáčení sondy.
00:16 UT (SCET), 01:30 UT (ERT): Zahájeno přehrávání nejkritičtějších naměřených dat na Zemi.
00:27 UT (SCET), 01:41 UT (ERT): Dokončeno přehrávání první sady snímků Titanu na Zemi.
00:27 UT (SCET): Zahájeno snímkování měsíce Titan (Saturn VI) kamerami ISS.
04:30 UT (SCET): Ukončeno snímkování měsíce Titan (Saturn VI) kamerami ISS71,72,73. Zahájeno přehrávání vědeckých a technických dat na Zemi.
04:42 UT (SCET): Zahájeno přehrávání další dávky vědeckých dat.
05:14 UT (SCET): Pokračovalo snímkování měsíce Titan (Saturn VI) kamerami ISS.
07:50 UT (SCET): Snímkování měsíce Titan (Saturn VI) v ultrafialové části spektra.
09:16 UT (SCET), 10:30 UT (ERT): Ukončeno přehrávání dat pořízených během průletu kolem měsíce Titan (Saturn VI) na Zemi.
10:19 UT (SCET): Průlet pericentrem dráhy vzhledem k Saturnu.
19:59 UT (SCET): Průlet rovinou prstenců směrem od severu k jihu.
2004-10-28 Na snímcích byl zjištěn další pravděpodobný měsíc nebo shluk balvanů a prachu. Dostal předběžné označení S/2004 S 5; není však vyloučeno, že jde o stejný objekt jako S/2004 S 4. V oblasti prstence F byl také pozorován další velmi jemný prstenec o šíři asi 300 km, který dostal předběžné označení R/2004 S 2.
2004-10-29 00:15 UT: Korekce dráhy OTM-005 [=Orbital Trim Maneuver] hlavním motorem sondy (t=4.6 s, Δv=0.64 m/s).
2004-11-02 Byly pořízeny další snímky nového měsíce S/2004 S 5.
2004-12-07 Proběhla druhá depasivace lithiumintových baterií atmosférické sondy Huygens75.
2004-12-09 Plánovaná korekce dráhy OTM-007 [=Orbital Trim Maneuver] byla zrušena jako nepotřebná.
2004-12-13 11:38 UT: Průlet B kolem měsíce Titan76 (Saturn VI) ve vzdálenosti 2 358 km od jeho středu (1200 km nad povrchem).
2004-12-15 02:52 UT: Průlet kolem měsíce Dione (Saturn IV) ve vzdálenosti 81 425 km od jeho středu (42 500 km nad povrchem).
05:01 UT: Průlet kolem měsíce Mimas (Saturn I) ve vzdálenosti přibližně 107 500 km.
2004-12-16 Ukončeno řízení sondy programem S06. Zahájeno řízení programem S07.
Na zasedání řídicí pracovní skupiny byl vyhodnocen stav systémů mateřské sondy a atmosférické sondy Huygens. Byl dán souhlas s pokračováním příprav k oddělení sondy Huygens.
2004-12-17 02:30 UT: Korekce oběžné dráhy OTM-008 [=Orbital Trim Maneuver] alias PTM [=Probe Targeting Maneuver] pro zacílení atmosférické sondy Huygens (plán t=85.1 s, Δv=11.937 m/s; skutečnost t=84.9, Δv=11.9 m/s).
2004-12-19 až
2004-12-20
Nahrání povelové sekvence pro řízení retranslace dat mezi mateřskou sondou a atmosférickou sondou Huygens během jejího sestupu atmosférou měsíce Titan (Saturn IV).
2004-12-20 V průběhu uplynulého týdne sonda zkoumala magnetická pole v okolí planety a vlastnosti plazmatu77.
2004-12-23 03:30 UT (SCET): Korekce oběžné dráhy OTM-009 [=Orbital Trim Maneuver] alias PTM-C [=Probe Targeting Maneuver Cleanup] pro doladění dráhy k vypuštění atmosférické sondy motory RCS [=Reaction Control System] (t=18.8 s, Δv=0.02 m/s)..
2004-12-25 01:47 UT (SCET): Sonda zahájila přechod do orientace pro oddělení atmosférické sondy. Začátek plánovaného přerušení spojení se Zemí.
01:54 UT (SCET): Sonda v orientaci pro oddělení atmosférické sondy Huygens (1997-061C).
01:59 UT (SCET), 03:07 UT (ERT): Palubní počítač vydal povel k oddělení atmosférické sondy Huygens (1997-061C) od mateřské sondy78,79,80,81,82.
02:00 UT (SCET): Oddělení sondy Huygens (1997-061C) bylo provedeno83 pružinovým systémem SED [=Spin/Eject Device] (Δv=0.3 až 0.4 m/s, rychlost rotace sondy přibližně 7.5 obr/min).
02:22 UT (SCET), 03:30 UT (ERT): Ukončen obrat sondy do původní orientace. Opětné navázání spojení se Zemí.
03:34 UT (ERT): Na Zemi byly přijaty telemetrické informace potvrzující úspěšné oddělení atmosférické sondy Huygens (1997-061C).
Zahájeno snímkování odlétající atmosférické sondy Huygens (1997-061C) k navigačním účelům.
Kamera sondy pořídila další navigační snímky vzdalující se atmosférické sondy Huygens (1997-061C)84.
2004-12-27 Pořízeny závěrečné navigační snímky atmosférické sondy Huygens (1997-061C).
2004-12-28 Úhybný korekční manévr OTM-009 [=Orbital Trim Maneuver] alias ODM [=Orbiter Deflection Maneuver] (přibližné Δv=23 m/s) družicové části sondy pro minutí měsíce Titan (Saturn VI)85,86,87.
2004-12-30 Zahájeno sledování měsíce Iapetus (Saturn VIII)
2004-12-31 Necílený průlet88 kolem měsíce Iapetus (Saturn VIII) ve vzdálenosti 123 390 km89. Maximální rozlišovací schopnost pořízených snímků byla asi 1 km/px.
2005 až
2009
Viz.

Literatura

 1. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2004-07-01. - [Cit. 2004-07-01].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/status.html).
 2. Spacecraft Nears First Stop In Historic Saturn Tour / D. Brown, C. Martinez. - Washington, DC : NASA. - 2004-06-09. - (Release : 04-178). - [Cit. 2004-06-09].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/jun/HQ_04186_cassini.html).
 3. Cassini-Huygens Mission Status Report - May 28, 2004. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-05-28. - [Cit. 2004-05-20].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-releases-04/20040528-pr-a.cfm).
 4. Cassini-Huygens Mission Status Report - May 28, 2004. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-05-28. - [Cit. 2004-05-20].     (http://www.jpl.nasa.gov/releases/2004/134.cfm).
 5. NASA Cassini Significant Events for 05/27/04 - 06/02/04 / [NASA-JPL]. - SpaceRef. - 2004-06-04. - [Cit. 2004-06-20].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13049).
 6. Cassini spacecraft executes crucial rocket firing / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-05-27. - [Cit. 2004-06-20].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040527burn.html).
 7. NASA Cassini Image: Moon under Saturn. - SpaceRef. - 2004-07-14. - [Cit. 2004-07-16].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13386).
 8. NASA Cassini Image: Atmospheric Detail in Infrared. - SpaceRef. - 2004-07-14. - [Cit. 2004-07-16].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13387).
 9. PIA06076: Atlas Found! - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-29. - [Cit. 2004-07-30].     (http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA06076).
 10. Cassini Uncovers New Moons. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-08-16. - [Cit. 2004-08-19].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/cgi-bin/gs2.cgi?path=../multimedia/images/small-moons/images/PIA06105.jpg&type=image).
 11. Cassini Uncovers New Moons. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-08-16. - [Cit. 2004-08-19].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/cgi-bin/gs2.cgi?path=../multimedia/images/small-moons/images/PIA06106.jpg&type=image).
 12. Out from the Shadows: Two New Saturnian Moons. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-08-16. - [Cit. 2004-08-19].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-releases-04/20040816-pr-a.cfm).
 13. Cassini Finds Two Small, Surprising Moons at Saturn / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2004-08-16. - [Cit. 2004-08-19].     (http://www.space.com/scienceastronomy/cassini_moons_040816.html).
 14. S/2004 S 1 and S/2004 S 2. - IAU Circular No. 8389. - 2004-08-16. - [Cit. 2004-10-02].     (http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08300/08389.html).
 15. Best View Yet Provided of Saturn's Mystery Moon Phoebe / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2004-06-10. - [Cit. 2004-07-02].     (http://www.space.com/scienceastronomy/cassini_phoebe_040610.html).
 16. Cassini Makes Close Observations of Phoebe. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-12. - [Cit. 2004-05-20].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-releases-04/20040612-pr-a.cfm).
 17. Cassini's Flyby of Phoebe Shows a Moon with a Battered Past. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-12. - [Cit. 2004-05-20].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-releases-04/20040612-pr-b.cfm).
 18. Phoebe's Surface Reveals Clues to its Origin. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-14. - [Cit. 2004-05-20].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-releases-04/20040614-pr-a.cfm).
 19. Cassini's Flyby of Phoebe Shows a Moon With a Battered Past. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-12. - [Cit. 2004-05-20].     (http://www.jpl.nasa.gov/releases/2004/147.cfm).
 20. Closest Ever Images of Saturn's Moon Phoebe Captured By Cassini / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2004-06-13. - [Cit. 2004-07-02].     (http://www.space.com/scienceastronomy/cassini_flew_by_040612.html).
 21. Saturn's Moon Phoebe: Old, Beaten and Still Mysterious / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2004-06-15. - [Cit. 2004-07-02].     (http://www.space.com/scienceastronomy/phoebe_unveiled_040615.html).
 22. Cassini-Huygens Mission Status Report - June 17, 2004. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-17. - [Cit. 2004-05-20].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-releases-04/20040617-pr-a.cfm).
 23. Cassini-Huygens Mission Status Report - June 17, 2004 / [NASA-JPL]. - SpaceRef. - 2004-06-17. - [Cit. 2004-06-20].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13155).
 24. Cassini maneuver sets stage for Saturn arrival / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-06-17. - [Cit. 2004-04-19].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040617tcm21.html).
 25. S/2004 S 3, S/2004 S 4, and R/2004 S 1. - IAU Circular No. 8401. - 2004-09-09. - [Cit. 2004-10-02].     (http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08400/08401.html).
 26. NASA Cassini Image: Mapping Titan. - SpaceRef. - 2004-07-02. - [Cit. 2004-07-03].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13281).
 27. Cassini Imaging Diary : Orbit Insertion Week. - Lunar and Planetary Laboratory, 2004. - [Cit. 2004-07-05].     (http://ciclops.lpl.arizona.edu/view_event.php?id=5).
 28. Getting Closer to Titan. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-25. - [Cit. 2004-07-03].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-162).
 29. Cassini Encounters Saturn's Bow Shock . - Iowa City, IA : Univ. of Iowa. - 2004-06-27. - [Cit. 2004-07-01].     (http://www-pw.physics.uiowa.edu/space-audio/cassini/bow-shock/).
 30. Plasma noise burst welcomes Cassini at Saturn / [Univ. of Iowa]. - Spaceflight Now. - 2004-06-29. - [Cit. 2004-07-01].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040629plasma.html).
 31. Instrument aims at Saturn's space environment / [JHU-APL]. - Spaceflight Now. - 2004-06-30. - [Cit. 2004-07-01].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040630mimi.html).
 32. Cassini Spacecraft At Saturn's Doorstep. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-29. - [Cit. 2004-07-03].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-166).
 33. Cassini Set to Ring Saturn Today. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-30. - [Cit. 2004-07-03].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-167).
 34. Cassini-Huygens Saturn Arrival : Press Kit. - Washington, DC : NASA. 2004. - [Cit. 2004-06-19].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-kits/cassini-arrival.pdf).
 35. Cassini Spacecraft Arrives at Saturn. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-30. - [Cit. 2004-07-03].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-168).
 36. Cassini successfully arrives at Saturn / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-07-01. - [Cit. 2004-07-01].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040630soi.html).
 37. Cassini-Huygens Saturn Orbit Insertion (SOI), 1 July 2004. - Paris : ESA. - 2004-07-01. - [Cit. 2004-07-05].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEMUIE25WVD_0.html).
 38. Aerojet Engine Performs Critical Burn on Cassini Spacecraft, Ensuring Capture by Saturn's Gravity. - Sacramento, CA : Aerojet. - 2004-07-07. - [Cit. 2005-02-11].     (http://www.aerojet.com/program/framecontent.pl?url=news/nr_070704_aerojet_engine_performs_critical_burn_on_cassini.htm&program_ID=67).
 39. Fresh Cassini Pictures Show Majesty of Saturn's Rings. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-07-01. - [Cit. 2004-07-03].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-169).
 40. Cassini Exposes Puzzles About Ingredients in Saturn's Rings. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-07-02. - [Cit. 2004-07-03].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-170).
 41. Cassini Imaging Diary : Saturn Arrival. - Lunar and Planetary Laboratory, 2004. - [Cit. 2004-07-05].     (http://ciclops.lpl.arizona.edu/ir_index.php?id=6).
 42. First pictures from Saturn orbit show rich ring detail / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-07-01. - [Cit. 2004-07-01].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040701pictures.html).
 43. NASA Cassini Finds Evidence of Dirt-like Material in Saturn's Rings / [NASA-JPL]. - SpaceRef. - 2004-07-04. - [Cit. 2004-07-05].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13296).
 44. Cassini Detects Oxygen Buildup in Saturn's E Ring / H. Bortman. - Space Daily. - 2004-07-03. - [Cit. 2004-07-05].     (http://www.spacedaily.com/news/cassini-04zq.html).
 45. NASA Cassini Images Show Details of Titan's Surface. - SpaceRef. - 2004-07-02. - [Cit. 2004-07-03].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13281).
 46. Cassini photos thrill, mystify scientists / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-07-03. - [Cit. 2004-07-05].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040703titanpix.html).
 47. Cassini Gets a Look at Saturn Moon Titan / J. Antczak [AP]. - SPACE.Com. - 2004-07-03. - [Cit. 2004-07-05].     (http://www.space.com/scienceastronomy/titan_upclose_040703.html).
 48. Cassini Provides New Views of Titan, Saturn's Largest Moon. - Space Daily. - 2004-07-03. - [Cit. 2004-07-05].     (http://www.spacedaily.com/news/cassini-04zp.html).
 49. NASA Cassini Image: Crescent Rhea / [NASA-JPL]. - SpaceRef. - 2004-07-26. - [Cit. 2004-07-27].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13469).
 50. Cassini exposes Saturn's two-face moon Iapetus. - Spaceflight Now. - 2004-07-15. - [Cit. 2004-07-16].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040715iapetus.html).
 51. NASA Cassini Image: Tethys / [NASA-JPL]. - SpaceRef. - 2004-07-26. - [Cit. 2004-07-27].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13468).
 52. NASA Cassini Image: Icy Enceladus / [NASA-JPL]. - SpaceRef. - 2004-07-26. - [Cit. 2004-07-27].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13467).
 53. NASA Cassini Image: Mimas - That's No Space Station / [NASA-JPL]. - SpaceRef. - 2004-07-26. - [Cit. 2004-07-27].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13466).
 54. Cassini spacecraft spies Saturn's moon Iapetus. - Spaceflight Now. - 2004-08-22. - [Cit. 2004-09-14].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040906iapetus.html).
 55. Cassini-Huygens Mission Status Report August 23, 2004. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-08-23. - [Cit. 2004-08-25].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-releases-04/20040823-pr-a.cfm).
 56. NASA Cassini-Huygens Mission Status Report 23 Aug 2004. - SpaceRef. - 2004-08-23. - [Cit. 2004-08-25].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13756).
 57. Cassini conducts major orbit adjustment maneuver. - Spaceflight Now. - 2004-08-23. - [Cit. 2004-08-25].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040823status.html).
 58. South polar storms on Saturn spotted by Cassini. - Spaceflight Now. - 2004-08-27. - [Cit. 2004-08-27].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040827storms.html).
 59. Cassini orbiter snaps Saturn's family portrait. - Spaceflight Now. - 2004-09-13. - [Cit. 2004-09-14].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/040913portrait.html).
 60. Huygens test successful. - Paris : ESA. - 2004-09-17. - [Cit. 2004-09-18].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEMMVZ0XDYD_2.html).
 61. Huygens in-flight checkout test successful. - SpaceRef. - 2004-09-17. - [Cit. 2004-09-18].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13990).
 62. Status Report No. 12 - First Battery Depassivation / J.-P. Lebreton, C. Sollazzo, J. Wheadon. - Paris : ESA. - 2004-09-19. - [Cit. 2004-12-09].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=35888).
 63. Saturn's moon Iapetus as you've never seen it. - Spaceflight Now. - 2004-12-08. - [Cit. 2004-12-09].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041208iapetus.html).
 64. Cassini : Titan-A Mission Description. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-10-21. - [Cit. 2004-11-01]. - (6.5 Mbyte).     (http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/products/pdfs/taFlyby20041022.pdf).
 65. Cassini scientists ready for first close Titan flyby / [Univ. of Arizona]. - Spaceflight New. - 2004-10-25. - [Cit. 2004-10-26].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041025titanpreview.html).
 66. Titan flyby overview / [NASA]. - Spaceflight New. - 2004-10-25. - [Cit. 2004-10-26].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041025flybypreview.html).
 67. Cassini flies past Titan; pictures expected tonight / W. Harwood. - Spaceflight New. - 2004-10-26. - [Cit. 2004-10-27].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041026encounter.html).
 68. Flyby timeline / W. Harwood. - Spaceflight New. - 2004-10-26. - [Cit. 2004-10-27].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041026timeline.html).
 69. Cassini radar shows diversity on Saturn's moon Titan. - Spaceflight New. - 2004-10-28. - [Cit. 2004-10-29].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041028radarstrip.html).
 70. Cassini's radar shows Titan's young active surface. - Spaceflight New. - 2004-10-29. - [Cit. 2004-10-30].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041029science.html).
 71. Eyes on Xanadu. - Spaceflight New. - 2004-10-25. - [Cit. 2004-10-27].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041025xanadu.html).
 72. Two views of Titan's haze. - Spaceflight New. - 2004-10-28. - [Cit. 2004-10-28].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041028titanhaze.html).
 73. Scientists elated by Cassini's Titan observations / W. Harwood. - Spaceflight New. - 2004-10-27. - [Cit. 2004-10-28].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041027science.html).
 74. Saturn's ring gap. - Spaceflight Now. - 2004-12-02. - [Cit. 2004-12-09].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041202ringgap.html).
 75. Second Battery Depassivation. - Paris : ESA. - 2004-12-09. - [Cit. 2004-12-09].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=36188).
 76. NASA Cassini Mission Status Report. - SpaceRef. - 2004-12-13. - [Cit. 2004-12-15].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14800).
 77. Significant Event Report for Week Ending 12/20/2004. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-12-22. - [Cit. 2005-01-09].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/sig-event-details.cfm?newsID=517).
 78. European Space Agency's Huygens Probe Set to Detach From Cassini Orbiter. - Washington, DC : NASA. - 2004-12-21. - [Cit. 2004-12-25].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/media/cassini-122104.html).
 79. Cassini Mission Status Report, December 24, 2004. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-12-24. - [Cit. 2004-12-25].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-296).
 80. Cassini Significant Events 12/21/04 - 12/27/04. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-12-28. - [Cit. 2005-01-09].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/sig-event-details.cfm?newsID=523).
 81. Cassini Mission Status Report, 12.24.04. - Washington, DC : NASA. - 2004-12-24. - [Cit. 2004-12-25].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/media/cassini-122404.html).
 82. Cassini orbiter deploys Titan descent probe / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-12-24. - [Cit. 2004-12-25].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041224huygens.html).
 83. Huygens begins its final journey into the unknown. - Paris : ESA. - 2004-12-25. - (Release ; ESA PR 67-2004). - [Cit. 2004-12-27].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMVR53AR2E_index_2.html).
 84. Cassini takes picture of departing Huygens probe. - Spaceflight Now. - 2004-12-26. - [Cit. 2004-12-27].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041226huygens.html).
 85. Cassini Mission Status Report, December 28, 2004. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-12-28. - [Cit. 2004-12-29].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-297).
 86. Successful getaway for Cassini. - Paris : ESA. - 2004-12-28. - [Cit. 2004-12-29].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEMQW98873E_0.html).
 87. Cassini diverts from collision course with moon Titan. - Spaceflight Now. - 2004-12-28. - [Cit. 2004-12-29].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041228status.html).
 88. Pod pojmem "necílený průlet" se rozumí takové přiblížení k tělesu Saturnova systému, při kterém se nepočítá s doladěním dráhy pro dosažení maximálního vědeckého zisku. Snímkování a další vědecká pozorování budou prováděna jen v omezené míře.
 89. NASA's Cassini Caps off 2004 With Flyby of Icy Moon Iapetus. - SpaceRef. - 2004-12-30. - [Cit. 2004-12-30].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=15799).
 90. Saturn's Moon Iapetus Shows a Bulging Waistline / C. Martinez, P. Dyches. - Washington, DC : NASA. - 2005-01-07. - (Release ; 2005-005). - [Cit. 2005-01-08].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/media/cassini-010705.html).
 91. Cassini Significant Events 12/28/04 - 01/05/05. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2005-01-07. - [Cit. 2005-01-09].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/sig-event-details.cfm?newsID=527).

------
Datum poslední úpravy: 2010-11-06 07:57:48 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek