1997-061A - Cassini

Název objektu Cassini
SSC 25008
Start1997-10-15 08:43 UT, Eastern Test Range, Titan 4B Centaur
Stav objektuna kronocentrické (saturnocentrické) dráze
ProvozovatelUSA, NASA-JPL
VýrobceUSA, NASA-JPL
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost5712 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-01-31 H 1.24° 281.2 d 0.67 AU 1.01 AU Přibližná dráha. McDowell.
98-04-26 Vh ? - 234 km Průlet kolem Venuše.
98-08-31 H 3.51° 453.4 d 0.73 AU 1.58 AU Přibližná dráha. McDowell.
99-06-24 Vh ? - 600 km Průlet kolem Venuše.
99-07-31 H 1.14° 781.2 d 0.72 AU 2.60 AU Přibližná dráha. McDowell.
99-08-18 Gh ? - 1171 km Průlet kolem Země.
99-10-31 H 0.71° 2933.0 d 0.86 AU 7.16 AU Přibližná dráha. McDowell.
00-12-30 Jh ? - 10 Gm Průlet kolem Jupiteru.
04-03-08 H 0.70° 4507.1 d 1.40 AU 9.28 AU Přibližná dráha. McDowell.
04-03-10 Sh 17° - -24450 km Přibližná dráha. McDowell.
04-05-04 Sh 17° - 0 km Přibližná dráha. McDowell.
04-06-11 Sh 17.3° - 18093 km e=1.06. Přibližná dráha. McDowell.
04-07-01.25 S 16.8° 135 d 19988 km 10 Gm Plán. McDowell.
04-07-01.25 S 17.3° 116 d 20300 km 9.037 Gm Předběžná dráha. McDowell.
04-10-26.65 S6h ? - 1200 km Průlet kolem měsíce Titan.
04-10-27 S 13.8° 47 d 0.3 Gm 4.6 Gm Přibližná dráha. McDowell.
04-12-15.48 S6h ? - 1200 km Průlet kolem měsíce Titan.
04-12-16 S 8.2° 32 d 231 Mm 3533 Mm Sklon k rovníku. McDowell.
12-01-01.00 S 0.93° 24.0 d 260 Mm 2031 Mm Sklon k rovníku.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), Vh - hyperbolická cytherocentrická (Venuše), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), Jh - hyperbolická jovicentrická (Jupiter), Sh - hyperbolická kronocentrická (Saturn), S - kronocentrická (Saturn). S6h - hyperbolická titanocentrická (Saturn VI - Titan), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda. Postavila ji a provozuje NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science, Washington, DC (USA), European Space Agency (ESA), Paris (Francie) a Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Roma (Itálie).

Sondu tvoří dvě části, orbitální úsek a atmosférická sonda Huygens. Orbitální část o výšce 6.8 m a maximálním průměru 4 m je vybavena parabolickou anténou o průměru 4 m a výklopným ramenem s 3 radioizotopovými termolektrickými generátory RTG [=Radioisotope Thermoelectric Generator] (3×10.9 kg 238PuO2, tepelný výkon 13 kW, elektrický výkon na počátku života 888 W, po 11 létech 328 W). Pohonný systém sondy tvoří dva korekční motory Aerojet R-4D na monomethylhydrazin (1130 kg) a oxid dusičitý (1870 kg) o tahu 2×490 N (celkové Δv=2360 m/s), 16 korekčních motorů RCS [=Reaction Control Subsystem] na hydrazin (132 kg) o tahu 0.53-1.1 N. Navigační a stabilizační systém využívá dvojice slunečních čidel, dvojice hvězdných čidel a inerciální plošiny; pro změny polohy slouží korekční motory. Povelový systém pracuje v pásmu X (7.2 GHz, rychlost přenosu do 1 kbit/s); telemetrický systém pracuje se 2 redundantními vysílači pracujícími v pásmu X (8.4 GHz, výkon permaktronů 2×19 W, přenosová rychlost 14.2 až 165.9 kbit/s), přenosový systém pracující v pásmu S slouží pro spojení s atmosférickou sondou Huygens. Pro řízení letu a vědeckých přístrojů slouží 2 redundantní řídicí počítače a 2 polovodičové záznamníky dat s kapacitou 2×1.8 Gbit. Tepelnou regulaci zajišťuje odpadní teplo z elektroniky, elektrické topení a 129 radioizotopových topných elementů LWRHU [=Lightweight Radioisotope Heater Unit] (celková hmotnost 129×39.7 g, průměr 25.95 mm, délka 31.05 mm; topný element: 129×2.675±0.005 g 238PuO2, průměr 6.25 mm, délka max 9.80 mm, počáteční tepelný výkon 129×1 W)4. Na palubě jsou tyto vědecké přístroje:

Předpokládaná aktivní životnost družicové části je 11 roků.

Během meziplanetárního přeletu je součástí sondy i atmosférické pouzdro Huygens (viz 1997-061C) o průměru 2.7 m a hmotnosti 318 kg. Trvale zůstáva na palubě podpůrné zařízení PSE [Probe Suport Equipment] pro Huygens o hmotnosti 30 kg, a to:

Průběh letu

Datum Událost
1997 až
2003
Viz.
2004 Viz.
2005 až
2009
Viz.
2010-01-01 Pozorováním planety přístrojem CIRS [=Composite Infrared Spectrometer].
Kalibrace spektrometru VIMS [=Visual and Infrared Mapping Spectrometer] hvězdami z hvězdokupy Plejády.
Kamery ISS [=Imaging Science Subsystem] sledovaly zatmění Titanu a pátraly po polárních zářích a bouřkových jevech.
2010-01-02 Spínač SSPS [=Solid State Power Switch] na topidle přístroje INMS [=Ion and Neutral Mass Spectrometer] absolvoval už 28. poruchu. Jelikož se přístroj nacházel v klidovém stavu, neměla tato událost žádný negativní vliv na další činnost.
2010-01-05 06:59 UT: Korekce dráhy OTM-231 [=Orbit Trim Maneuver] hlavním raketovým motorem (t=47.08 s, Δv=8.046 m/s).
2010-01-07 Úspěšně uveden do provozu spektrometr INMS [=Ion and Neutral Mass Spectrometer] po předchozí poruše proudového spínače SSPS [=Solid State Power Switch].
2010-01-09 20:45 UT: Korekční manévr OTM-232 [=Orbit Trim Maneuver] manévrovacími motorky RCS [=Reaction Control Subsystem] (t=28.38 s, Δv=35.12 mm/s).
2010-01-11 Za pomoci rádiové aparatury RSS [=Radio Science Subsystem] po dobu 6.5 h studováno gravitační pole Saturnu a vnitřní struktura planety.
Necílené průlety kolem měsíčků Pandora, Methone, Enceladus a Calypso.
2010-01-12 Cílený průlet (T65) ve výšce 1073 km relativní rychlostí 5.9 km/s kolem Titanu. Nejbližšího bodu bylo dosaženo nad 82° j.š. Během průletu pořídil RADAR jiný pohled na prostor Ontario Lacus. Byla tak možnost studovat proces vypařování methanového a ethanového jezera, nacházejícího se poblíž jižního pólu měsíce. Cassini se přiblížila k Titanu nad dosud nejjižnějším bodem. Přístroj INMS [=Ion and Neutral Mass Spectrometer] toho využil k hloubkové sondáži jižní atmosféry a k pozorování případných sezónních změn. Velký prostor k měření dostal přístroj CAPS [=Cassini Plasma Spectrometer], který využil toho, že sonda prolétala ohonem magnetosféry. Spektrometr CIRS [=Composite Infrared Spectrometer] měřil teplotu povrchu, zkoumal stratosféru a analyzoval prvky a sloučeniny. Kamery ISS [=Imaging Science Subsystem] společně s CIRS sledovaly oblačnost a vývoj oblaků zaznamenávaly ještě další den po přiblížení.
Přístroje VIMS [=Visual and Infrared Mapping Spectrometer] a CIRS zhotovily mozaiku rovníkového pásma mezi 160° a 270° titanografické délky, odpovídající západní části oblastí Shangri-la a Adiri, s rozlišením 25 až 30 km/px. VIMS dále monitoroval oblaka ve středních šířkách a na příletové větvi dráhy sledoval terminátor. Přístroj MIMI [=Magnetospheric Imaging Instrument] zkoumal energetické ionty a elektrony vstupující do atmosféry Titanu. Zařízení RPWS [=Radio and Plasma Wave Science] měřilo termální plazmu v ionosféře Titanu a v bezprostředním okolí a zkoumalo vzájemné interakce mezi magnetosférami Titanu a Saturnu.
2010-01-16 06:14 UT: Korekce dráhy OTM-233 [=Orbit Trim Maneuver] hlavním raketovým motorem (t=13.33 s, Δv=2.26 m/s).
2010-01-18 Kalibrace kompozitního infračerveného spektrometru CIRS [=Composite Infrared Spectrometer] a radaru.
2010-01-19 Prověrka šumových vlastností přístroje CIRS [=Composite Infrared Spectrometer].
2010-01-13 až
2010-01-19
Sonda se pohybovala v oblasti apoapsidy dráhy.
Spektrograf UVIS [=Ultraviolet Imaging Spectrograph] zhotovil mozaiku magnetosféry Saturnu. Dodatečná pozorování zahrnovala monitorování Titanu, kampaň upřesňování parametrů oběžných drah měsíců, snímkování přechodu měsíce Epimetheus přes Janus. Spektrometr CAPS [=Cassini Plasma Spectrometer] studoval magnetosféru a CIRS [=Composite Infrared Spectrometer] dlouhodobě měřil infračervené záření některých hvězdných zdrojů.
2010-01-21 05:59 UT: Korekční manévr OTM-234 [=Orbit Trim Maneuver] hlavním raketovým motorem (t=35.53 s, Δv=6.066 m/s).
2010-01-23 Ukončen let podle sekvence S56 a bezprostředně navázalo plnění letového plánu S57.
2010-01-20 až
2010-01-26
Sledování atmosféry Titanu a fotografování malých měsíčků kamerami ISS [=Imaging Science Subsystem]. Spektrograf UVIS [=Ultraviolet Imaging Spectrograph] uskutečnil několik skenů magnetosféry. Magnetosféru pozoroval přístroj CAPS [=Cassini Plasma Spectrometer]. Infračervený spektrometr CIRS [=Composite Infrared Spectrometer] měřil teploty horní troposféry a tropopauzy.
Kalibrace magnetometru. - Kamery ISS [=Imaging Science Subsystem] prováděly fotometrická pozorování prstenců pod nízkým sklonem a sledovaly výtrysky hmoty z měsíce Enceladus.
Spektrometr VIMS [=Visual and Infrared Mapping Spectrometer] se zaměřil po dobu 11 hodin na slabé prstence E a G.
Prstence a polarizaci infračerveného záření studoval spektrometr CIRS [=Composite Infrared Spectrometer]. Přístroje CAPS [=Cassini Plasma Spectrometer] a MAPS [=Magnetospheric and Plasma Science] prováděly společné pozorování magnetosféry.
2010-01-25 Jako prevence před možným poškozením prachovými částicemi byl uzavřen kryt hlavního raketového motoru, zapojeno záložní sluneční čidlo a sonda byla natočena parabolickou anténou ve směru letu.
Zrušena plánovaná korekce dráhy OTM-235 [=Orbit Trim Maneuver].
2010-01-26 Začala série zákrytových experimentů, kdy Cassini procházela nejdříve za oblakem vyvrhovaným z povrchu Encelada, pak se pohybovala za prstenci a nakonec zmizela za Saturnem.
2010-01-27 až
2010-01-28
Kontrola sestavy slunečních senzorů SSA [=Sun Sensor Assembly]. Test prokázal, že obě čidla pracují podle předpokladů. Záložní senzor SSA-B byl posléze vypojen.
2010-01-27 Fotografování měsíce Prometheus kamerami ISS [=Imaging Science Subsystem] během průletu ve vzdálenosti 33000 km.
Infračervený spektrometr CIRS [=Composite Infrared Spectrometer] zhotovoval mapu teplot měsíce Dione na osvětlené i noční straně a magnetometr zkoušel zachytit náznaky magnetického pole měsíce.
2010-01-28 23:42 UT: Průlet kolem Titanu (T66) ve vzdálenosti 7490 km rychlostí 5.7 km/s. Nejnižší bod ležel na 53° j.š. V okamžiku největšího přiblížení pořizovaly kamery ISS [=Imaging Science Subsystem] snímky s vysokým rozlišením. Na příletu sledoval VIMS [=Visual and Infrared Mapping Spectrometer] zákryt hvězd a monitoroval oblačnost ve středních šířkách.
2010-02-01 05:14 UT: Korekce dráhy OTM-236 [=Orbit Trim Maneuver] hlavním motorem (t=36.225 s, Δv=6.199 m/s).
2010-02-03 Bylo oznámeno, že mise Cassini bude prodloužena až do roku 2017.
2010-02-04 Kalibrace hvězdného čidla SRU [=Stellar Reference Unit].
Uzavřen kryt hlavního raketového motoru před příletem do oblasti se zvýšenou koncentrací prachových částic.
2010-02-05 Selhal proudový spínač SSPS [=Solid State Power Switch]. Od startu se jednalo už o 29. poruchu. Porucha přímo ovlivnila ovládání záložního topného článku u analyzátoru kosmického prachu CDA [=Cosmic Dust Analyser], který byl následně podle bezpečnostní sekvence odstaven. Jelikož se nejednalo o kritický zásah do funkce přístroje a ohrožení bezpečnosti, bylo rozhodnuto v nejbližší době CDA znovu oživit a výpadlý SSPS resetovat.
2010-02-03 až
2010-02-09
Pozorování Saturnu přístroji CIRS [=Composite Infrared Spectrometer] a VIMS [=Visual and Infrared Mapping Spectrometer].
Během rotace sondy byl kalibrován magnetometr.
Po celý týden pozorovaly Titan kamery ISS [=Imaging Science Subsystem], spektrometr CIRS a ultrafialový spektrograf UVIS [=Ultraviolet Imaging Spectrograph]. UVIS mimo to skenoval magnetosféru Saturnu a byl kalibrován zaměřením na hvězdu α Vir (Spica) v souhvězdí Panny (Virgo). CIRS spektroskopicky pozoroval nejmenovanou hvězdu v infračerveném pásmu a měřil sloučeniny kyslíku ve stratosféře planety.
2010-02-11 Po dobu průchodu sondy prostředím se zvýšenou prašností byl zapojen záložní sluneční senzor SSA-B [=Sun Sensor Assembly].
2010-02-10 až
2010-02-16
Skenování Saturnovy magnetosféry spektrografem UVIS [=Ultraviolet Imaging Spectrograph], mapování molekul plynů v bezprostředním okolí měsíce Enceladus, přičemž se zkoumala souvislost s jejich výskytem s erupcemi kryovulkánů. Kompozitní spektrometr CIRS [=Composite Infrared Spectrometer] mapoval Mimas za denního světla, měřil kyslíkové sloučeniny ve stratosféře Saturnu a studoval teplotní strukturu stratosféry pomocí sondáže ve středním infračerveném pásmu. Spektrometr CAPS [=Cassini Plasma Spectrometer] zkoumal plazmové prostředí a magnetosféru. Kamery ISS [=Imaging Science Subsystem] fotografovaly mj. erupce na Enceladu, oblaka na Titanu a přechod Epemithea před Janusem.
Přístroj VIMS [=Visual and Infrared Mapping Spectrometer] studoval globální dynamiku atmosféry poblíž rovníku planety.
Radar prováděl skaterometrická a radiometrická měření na měsíci Mimas.
2010-02-14 Necílený průlet kolem měsíců Calypso, Epimetheus, Janus, Mimas a Tethys.
2010-02-15 Necílený průlet kolem Titanu.
Otevřen kryt hlavního raketového motoru (57. cyklus).
2010-06-20 Průlet kolem Titanu33,34.
2010-11-02 Kolem 23:00 UT: Sonda přešla v důsledku změny jednoho bitu v paměti řídicího počítače důvodů do bezpečnostního módu a proto přestala pořizovat vědecká data35,36.
2010-11-24 Normální provoz sondy byl v plném rozsahu obnoven37.
2010-12-14 Bylo oznámeno38, že s vysokou pravděpodobností byl na základě radiolokačních dat objeven na měsíci Titan vodní kryovulknismus.
2011-05-01 Na sondě bylo zaregistrováno zakolísání napětí v distribuční síti elektrické energie, pravděpodobně způsobené krátkým spojením39.
2011-06-11 Na sondě bylo zaregistrováno další zakolísání napětí v distribuční síti elektrické energie39.
2011-06-14 Bylo zjištěno, že pravděpodobnou příčinou kolísání napětí bylo probití izolačních kondenzátorů ve zdrojové jednotce plazmového spektrometru CAPS [=Cassini Plasma Spectrometer], který byl následně na neurčitou dobu vypojen39.

Literatura

 1. The energy transfer process in planetary flybys / J. D. Anderson, J. K. Campbell, M. Martin Nieto. - arXiv. - 2006-11-02. - [Cit. 2006-11-03].     (http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0608/0608087v2.pdf).
 2. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 3. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
 4. Lightweight Radioisotope Heater Unit (LWRHU) Production for the Cassini Mission / G. H. Rinehart. - Los Alamos, NM : LANL, 1996. - (Report; LA-13143-MS, MC-713). - [Cit. 2011-07-15].     (http://library.lanl.gov/cgi-bin/getfile?00318474.pdf).
 5. Cassini Launch : Press Kit. - Washington, DC : NASA, 1997. - [Cit. 2011-06-17].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/cassini.pdf).
 6. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [528] 1 (1997-11-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx528.html).
 7. Cassini Home Page. - Pasadena, CA : JPL, 2002.     (http://saturn.jpl.nasa.gov/).
 8. Cassini - let do příštího tisíciletí / M. Grün. - Letectví a kosmonautika 73 [24] 1588-1590 (1997).
 9. Cassini/Huygens Leaves the Earth / P. D. Mata. - Spaceflight 39 [12] 399 (1997).
 10. Cassini-Huygens Project. - Spaceflight 40 [2] 38 (1998).
 11. Cassini Launch / N. Evans. - Spaceflight 40 [2] 39-41 (1998).
 12. The Huygens Probe. - Spaceflight 40 [2] 40 (1998).
 13. Cassini Mission. - Spaceflight 40 [4] 110 (1998).
 14. The Cassini Mission to Saturn and Titan / C. Kohlhase, C. E. Peterson. - ESA Bulletin [92] (1998).     (http://esapub.esrin.esa.it/bulletin/bullet92/b92kohlh.htm).
 15. The Huygens Probe: Science, Payload and Mission Overview / J.-P. Lebreton, D. L. Matson. - ESA Bulletin [92] (1998).     (http://esapub.esrin.esa.it/bulletin/bullet92/b92lebre.htm).
 16. The Huygens Probe / H. Hassan, J. C. Jones. - ESA Bulletin [92] (1998).     (http://esapub.esrin.esa.it/bulletin/bullet92/b92hassa.htm).
 17. Huygens Probe Mission Flight Operations / C. Sollazzo, S. J. Dodsworth, R. D. Wills. - ESA Bulletin [92] (1998).     (http://esapub.esrin.esa.it/bulletin/bullet92/b92solla.htm).
 18. Cassini VIMS Homepage. - Lunar and Planetary Laboratory, 2004. - [Cit. 2004-05-07].     (http://wwwvims.lpl.arizona.edu/).
 19. Imaging Science Subsystem (ISS). - Lunar and Planetary Laboratory, 2004. - [Cit. 2004-05-07].     (http://ciclops.lpl.arizona.edu/iss/iss.php).
 20. An Exploration of the Outer Planets Timeline. - Pasadena, CA : The Planetary Society, 2004. - [Cit. 2004-07-31].     (http://www.planetary.org/saturn/timeline.html).
 21. The Cassini/Huygens Mission to the Saturnian System / D. L. Matson, L. J. Spilker, J.-P. Lebreton. - Space Science Reviews, 104, pp. 1-58 (2002).
 22. Voyages to Saturn / D. Morrison. - Washington, DC : NASA, 1982. - (NASA Special Paper ; 451).
 23. Cassini-Huygens : Press Kit. - Paris : ESA. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-17].     (http://www.esa.int/esaSC/SEM77EUZJND_1_spk.html).
 24. Recent Launches / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 509. - 2003-09-18. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.509).
 25. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 528. - 2004-06-18. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.528).
 26. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 530. - 2004-07-08. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.530).
 27. Cassini / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 537. - 2004-10-27. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.537).
 28. Cassini / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 540. - 2004-12-14. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.540).
 29. Cassini / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 541. - 2004-12-25. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.541).
 30. Huygens on Titan / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 543. - 2005-01-24. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.543).
 31. Status Report archive. - Paris : ESA, 2004. - [Cit. 2004-12-09].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=31521&farchive_objecttypeid=30&farchive_objectid=30930).
 32. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2004-07-01. - [Cit. 2004-07-01].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/status.html).
 33. Spacecraft to Skim Atmosphere of Saturn's Moon Titan. - SPACE.Com. - 2010-06-18. - [Cit. 2010-06-20].     (http://www.space.com/missionlaunches/cassini-spacecraft-skim-titan-atmosphere-100618.html).
 34. Scientists await Cassini's Sunday night adventure / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2010-06-19. - [Cit. 2010-06-20].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1006/19cassini/).
 35. Engineers Assessing Cassini Spacecraft / J.-R. C. Cook. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2010-11-04. - (Release ; 2010-374). - [Cit. 2010-11-06].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-374).
 36. Status Update: Cassini to Resume Nominal Operations / J.-R. C. Cook. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2010-11-09. - (Release ; 2010-378). - [Cit. 2011-06-18].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-378).
 37. Cassini Back to Normal, Ready for Enceladus / J.-R. C. Cook. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2010-11-24. - (Release ; 2010-398). - [Cit. 2011-06-18].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-398).
 38. Cassini Spots Potential Ice Volcano On Saturn Moon / D. C. Brown, J.-R. C. Cook, P. Laustsen. - Washington, DC : NASA. - 2010-12-14. - (Release ; 10-335). - [Cit. 2010-12-15].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/dec/HQ_10-335_Cassini_Volcanoes.html).
 39. Plasma Spectrometer Operations on Hold / J.-. C. Cook. - Pasadena, CS : NASA-JPPL. - 2011-06-15. - (Release ; 2011-184). - [Cit. 2011-06-17].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-184).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-31 21:40:48 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek