1997-061C - Huygens

Název objektu Huygens
SSC sine
Start1997-10-15 08:43 UT, Eastern Test Range, Titan 4B Centaur
Stav objektupřistál na měsíci Titan
Přistání2005-01-14 11:38 UT
Životnost2648.122 dne, tj. 7.2502 roku
ProvozovatelESA
VýrobceFrancie, Aerospatiale
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost318 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-01-31 H 1.24° 281.2 d 0.67 AU 1.01 AU Přibližná dráha. McDowell.
98-04-26 Vh ? - 234 km Průlet kolem Venuše.
98-08-31 H 3.51° 453.4 d 0.73 AU 1.58 AU Přibližná dráha. McDowell.
99-06-24 Vh ? - 600 km Průlet kolem Venuše.
99-07-31 H 1.14° 781.2 d 0.72 AU 2.60 AU Přibližná dráha. McDowell.
99-08-18 Gh ? - 1171 km Průlet kolem Země.
99-10-31 H 0.71° 2933.0 d 0.86 AU 7.16 AU Přibližná dráha. McDowell.
00-12-30 Jh ? - 10 Gm Průlet kolem Jupiteru.
04-03-08 H 0.70° 4507.1 d 1.40 AU 9.28 AU Přibližná dráha. McDowell.
04-03-10 Sh 17° - -24450 km Přibližná dráha. McDowell.
04-05-04 Sh 17° - 0 km Přibližná dráha. McDowell.
04-06-11 Sh 17.3° - 18093 km e=1.06. Přibližná dráha. McDowell.
04-07-01.25 S 16.8° 135 d 19988 km 10 Gm Plán. McDowell.
04-07-01.25 S 17.3° 116 d 20300 km 9.037 Gm Předběžná dráha. McDowell.
04-10-26.65 S6h ? - 1200 km Průlet kolem měsíce Titan.
04-10-27 S 13.8° 47 d 0.3 Gm 4.6 Gm Přibližná dráha. McDowell.
04-12-15.48 S6h ? - 1200 km Průlet kolem měsíce Titan.
04-12-16 S 8.2° 32 d 231 Mm 3533 Mm Přibližná dráha. McDowell.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce), Vh - hyperbolická cytherocentrická (Venuše), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), Jh - hyperbolická jovicentrická (Jupiter), Sh - hyperbolická kronocentrická (Saturn), S - kronocentrická (Saturn). S6h - hyperbolická titanocentrická (Saturn VI - Titan), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Atmosférická sonda. Hlavním dodavatelem je firma Aérospatiale, Les Mureaux (Francie) ve výrobním závodě Toulouse (Francie). Provozovatelem je European Space Agency (ESA), Paris (Francie) ve spolupráci s Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Roma (Itálie).

Atmosférická sonda tvaru nízkého kužele o maximálním průměru 2.7 m je stabilizována rotací přibližně 7 ot/min. Aparatura je na dvou plošinách z hliníkové voštiny, zakrytých hliníkovým pláštěm. Při balistickém sestupu je vlastní pouzdro DM [=Descent Module] s přístroji chráněno proti tepelnému namáhání krytem ENA [=Entry Assembly] o celkové hmotnosti asi 100 kg, tvořeným dvěma částmi:

Při meziplanetárním letu je pouzdro propojeno konektory se sondou Cassini, vlastní systémy fungují až po oddělení. Energii zajišťuje 5 baterií LiSO2 po dvou modulech s celkovou kapacitou 5×2×7.6 Ah. Baterie jsou dimenzovány na cca 3 hodiny činnosti. Přístrojové vybavení pouzdra o hmotnosti 48 kg obsahuje 39 senzorů 6 experimentů: Sondu řídí dva identické počítače CDMU [=Command and Data Management Unit]. Po záznam dat slouží dvě velkokapacitní polovodičové paměti na palubě mateřské sondy. Dvojice redundantních vysílačů PDRS [=Probe Data Relay Subsystem] s anténními systémy pracující v pásmu S (2.0400 a 2.0979 GHz, rychlost přenosu 8-20 kbit/s) zajišťuje spojení s družicovou částí sondy Cassini (1997-061A). Přistání zajišťuje padákový systém s kevlarovými lany a nylonovými vrchlíky, který tvoří: Podchlazení přístrojového úseku zabraňuje 35 radioaktivních tepelných elementů RHU [=Radioactive Heater Unit] s 238Pu (tepelný výkon 35×1 W).

Na mateřské sondě Cassini (1997-061A) se nachází podpůrné zařízení PSE [Probe Suport Equipment] o hmotnosti 30 kg, a to:

Řízení sondy zajišťuje středisko European Space Operations Center (ESOC), Darmstadt (Německo) prostřednictvím sítě stanic DSN [=Deep Space Network] organizace NASA.

Průběh letu

Datum Událost
1997-10-15 08:43 UT: Vzlet.
1997-10-23 09:09 UT: Ve spolupráci se západoevropským střediskem ESOC [=European Space Operations Centre] proběhl první test atmosférického pouzdra Huygens, který potvrdil jeho dobrý stav.
1998-03-26 S úspěchem se uskutečnila druhá pravidelná kontrola stavu pouzdra Huygens; výsledky byly odvysílány v následujících dnech zvýšenou rychlostí 948 bit/s.
1998-04-02 Bylo oznámeno, že v průběhu testů atmosférického pouzdra Huygens byl zjištěn jediný vážnější problém v systému vysílání telemetrie AGC [=Automatic Gain Control], kde došlo ke snížení úrovně signálu o 3 až 4 dB vůči prvním testům. ESA zahájila zkoumání příčin této závady.
1998-05-28 Pouzdro Huygens bylo podrobeno první krátké zkoušce, při které byla změněno nasměrování hlavní parabolické antény orbitální části sondy od směru na Slunce o asi 12°, tak aby bylo pouzdro přibližně na 33 minut vystaveno slunečním paprskům. Účelem bylo objasnit závadu ve vysílání telemetrie zjištěné při poslední pravidelné kontrole. Předpokládá se, že příčinou zjištěné slabší úrovně signálu z pouzdra při zkoušce, která proběhla 1998-03-26, byl silný rádiový sluneční šum poblíž perihelu dráhy. Během zkoušky proběhlo zkušební vysílání normálně.
1998-05-29 Na Zemi byla odvysílána další část dat získaných z pouzdra Huygens při předchozím testu. Sonda se pohybovala heliocentrickou rychlostí 37.5 km/s a od startu urazila dráhu 650 Gm.
1998-05-30 Byl dokončen přenos dat z testů pouzdra Huygens.
1998-12-21 Uskutečnila se pravidelná prověrka systémů atmosférické sondy Huygens.
1999-08-22 Kontrola stavu systému atmosférické sondy Huygens.
2000-02-02 23:00 UT: Byly zapojeny systémy atmosférické sondy Huygens a zahájeno páté testování jejích přístrojů.
2000-02-03 02:50 UT: Testování přístrojů atmosférické sondy Huygens ukončeno a systémy byly opět vypojeny.
2000-září Při pravidelných testech byla zjištěna konstrukční závada v rádiové lince pro spojení mezi mateřskou sondou Cassini (1997-061A) a pouzdrem Huygens. Nezohlednění Dopplerova efektu může vést ke ztrátě spojení s pouzdrem během jeho sestupu atmosférou měsíce Titanu8,9,10,11.
2000-12-20 Vyšetřovací komise ukončila práci a doporučila změnit plánovaný postup vysazení sondy Huygens na povrch měsíce Titan8.
2001-červen ESA a NASA rozhodly akceptovat návrh vyšetřovací komise12 a přesunuly plánovaný termín přistání sondy Huygens na leden 2005.
2004-09-14 Uskutečnila se úspěšná předposlední (15.) zkouška přistávacího modulu Huygens, včetně testu jeho časovacího systému MTU [=Master Timer Unit]13,14.
2004-09-19 Proběhla první depasivace lithiumiontových baterií atmosférické sondy Huygens15.
2004-12-07 Proběhla druhá depasivace lithiumintových baterií atmosférické sondy Huygens16.
2004-12-25 01:47 UT (SCET): Sonda Cassini (1997-061A) zahájila přechod do orientace pro oddělení atmosférické sondy. Začátek plánovaného přerušení spojení sondy Cassini (1997-061A) se Zemí.
01:54 UT (SCET): Sonda Cassini (1997-061A) v orientaci pro oddělení atmosférické sondy.
01:59 UT (SCET), 03:07 UT (ERT): Palubní počítač vydal povel k oddělení atmosférické sondy Huygens od mateřské sondy17,18,19,20,21,22 Cassini (1997-061A).
02:00 UT (SCET): Oddělení bylo provedeno23 pružinovým systémem SED [=Spin/Eject Device] (Δv=0.3 až 0.4 m/s, rychlost rotace sondy přibližně 7.5 obr/min).
02:22 UT (SCET), 03:30 UT (ERT): Ukončen obrat sondy Cassini (1997-061A) do původní orientace. Opětné navázání spojení se Zemí.
03:34 UT (ERT): Na Zemi byly přijaty telemetrické informace potvrzující úspěšné oddělení atmosférické sondy.
2004-12-25 až
2004-12-27
Navigační snímky, pořízené mateřskou sondou Cassini (1997-061A), potvrdily, že atmosférická sonda Huygens se pohybuje po správné dráze a je dobře stabilizovaná rotací24.
2005-01-14 07:02 UT (SCET), 08:09 UT (ERT): Sonda Cassini (1997-061A) zahájila otáčení směrovou anténou k měsíci Titan pro spojení s atmosférickou sondou. Plánované přerušení spojení sondy Cassini (1997-061A) se Zemí.
07:14 UT (SCET): Otočení sondy dokončeno.
09:05:56 UT (SCET): Vstup atmosférické sondy Huygens do atmosféry (h=1270 km) měsíce Titan (Saturn VI)25,26,27,28,29.
09:09 UT (SCET): Maximální přetížení.
09:10:24 UT (SCET): Vypuštěn stabilizační padák. Výška 170 až 190 km.
09:10:26 UT (SCET): Odhozen zadní kryt sondy. Vypuštěn hlavní padák. Výška 160 až 180 km.
Kolem 09:10:45 UT (SCET): Zahájeno vysílání na mateřskou sondu.
Kolem 09:10:47 UT (SCET): Odhozen tepelný štít. Vysílače přepnuty na maximální výkon. Zahájeno měření. Výška 152 až 175 km.
Nepodařilo se navázat spojení s mateřskou sondou přes vysílač kanálu A; kanál B pracoval správně30. Závada byla na straně mateřské sondy Cassini (1997-061A) a byla způsobena lidskou chybou při domluvě mezi ESOC a JPL.
Mezi 10:20 a 10:25 UT (ERT): Radioteleskop GBT zachytil slabý signál (jen nosnou vlnu) z atmosférické sondy, čímž bylo potvrzeno, že přežila vstup do atmosféry měsíce Titan31.
09:25:21 UT (SCET): Odhozen hlavní padák. Vypuštěn stabilizační padák. Výška 110 až 140 km.
09:42 UT (SCET): Aktivováno čidlo blízkosti povrchu. Výška 60 km.
09:49 UT (SCET): Pravděpodobný začátek usazování ledu na povrchu sondy.
11:37 UT (Přistání -1 min) (SCET): Zapojen reflektor pro osvícení místa přistání.
11:38:11 UT (SCET; plán 11:24 UT ±15 min): Atmosférická sonda Huygens dosáhla povrchu měsíce32,33,34 rychostí přibližně 4.5 m/s v bodě o titanografických souřadnicích 11° j.š., 168° v.d. Naměřená teplota činila 97 K (-176 °C).
13:37 UT (SCET): Sonda Cassini (1997-061A) ukončila příjem dat z atmosférické sondy.
Podle pozemních radioastronomických pozorování palubní vysílače sondy Huygens byly nejméně další 2 h v provozu34.
14:10 UT (SCET), 15:17 UT (ERT): Zahájení přehrávání dat z atmosférické sondy ze záznamu na palubě sondy Cassini (1997-061A) na Zemi.
15:55 UT (ERT): Zatím poslední zachycený signál ze sondy na Zemi prostřednictvím 64m radioteleskopu Parkes Observatory, Parkes, NSW (Austrálie)35,36. Spojení se sondou se přerušilo vzhledem k místnímu západu Saturnu za obzor. Vysílače sondy v té době ještě stále pracovaly.
16:19 UT (ERT): První naměřená data z atmosférické sondy zprostředkovaná sondou Cassini dorazila do střediska European Space Operations Center (ESOC), Darmstadt (Německo)37.
19:55 UT: Zveřejněn první snímek pořízený ze sestupující sondy38 z výšky asi 16 km.
Kolem 20.00 UT: Byl zveřejněn první snímek pořízený sondou na povrchu měsíce Titan39,40,41,42,43,44,45.
22:07 UT (ERT): Ukončeno první přehrávání dat z atmosférické sondy ze záznamu na palubě sondy Cassini (1997-061A) na Zemi48,49,50.

Literatura

 1. Cassini-Huygens : Press Kit. - Paris : ESA. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-17].     (http://www.esa.int/esaSC/SEM77EUZJND_1_spk.html).
 2. Instruments : Introduction. - Paris : ESA. - 2004-06-23. - [Cit. 2005-01-16].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=31193&fbodylongid=733).
 3. The Descent Imager-Spectral Radiometer - DISR - of the Cassini-Huygens Mission. - Tucson, AZ : Lunar and Planetary Laboratory. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-16].     (http://www.lpl.arizona.edu/~kholso/).
 4. Huygens mission and project overview. - Paris : ESA, 2000. - [Cit. 2005-01-14].     (http://klabs.org/richcontent/Reports/Failure_Reports/ESA_Cassini/huygens_enquiry_board_annex.PDF).
 5. Surface Processes on Titan: A review of the literature / A. D. Fortes. - London : Univ. College of London. - 1997-08-01. - [Cit. 2005-01-30].     (http://www.es.ucl.ac.uk/research/planetaryweb/undergraduate/dom/weathering_titan/tocf.htm).
 6. Cassini / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 541. - 2004-12-25. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.541).
 7. Huygens on Titan / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 543. - 2005-01-24. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.543).
 8. Huygens Communications Link Enquiry Board Report : Issue 1 - revision 0. - Paris : ESA. - 2000-12-20. - [Cit. 2005-01-14].     (http://klabs.org/richcontent/Reports/Failure_Reports/ESA_Cassini/huygens_enquiry_board.PDF).
 9. Receiver problem might affect Cassini's visit to Saturn moon / K. Young. - Florida Today. - 2000-10-11.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000b/101100b.htm).
 10. Titan Calling : How a Swedish engineer saved a once-in-a-lifetime mission to Saturn's mysterious moon / J. Oberg. - IEEE Spectrum, 2004 October. - [2004-10-08].     (http://www.spectrum.ieee.org/WEBONLY/publicfeature/oct04/1004titan.html).
 11. Huygens threatened by communications fault. - Spaceflight 42 [12] 493 (2000).
 12. Europe and NASA Set New Cassini-Huygens Plan. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2001-06-29. - [Cit. 2005-01-14].     (http://www.jpl.nasa.gov/releases/2001/cassini_010629.html).
 13. Huygens test successful. - Paris : ESA. - 2004-09-17. - [Cit. 2004-09-18].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEMMVZ0XDYD_2.html).
 14. Huygens in-flight checkout test successful. - SpaceRef. - 2004-09-17. - [Cit. 2004-09-18].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=13990).
 15. Status Report No. 12 - First Battery Depassivation / J.-P. Lebreton, C. Sollazzo, J. Wheadon. - Paris : ESA. - 2004-09-19. - [Cit. 2004-12-09].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=35888).
 16. Second Battery Depassivation. - Paris : ESA. - 2004-12-09. - [Cit. 2004-12-09].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=36188).
 17. European Space Agency's Huygens Probe Set to Detach From Cassini Orbiter. - Washington, DC : NASA. - 2004-12-21. - [Cit. 2004-12-25].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/media/cassini-122104.html).
 18. Cassini Mission Status Report, December 24, 2004. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-12-24. - [Cit. 2004-12-25].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-296).
 19. Cassini Mission Status Report, 12.24.04. - Washington, DC : NASA. - 2004-12-24. - [Cit. 2004-12-25].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/media/cassini-122404.html).
 20. Cassini Significant Events 12/21/04. - 12/27/04. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-12-28. - [Cit. 2005-01-09].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/sig-event-details.cfm?newsID=523).
 21. Cassini orbiter deploys Titan descent probe / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-12-24. - [Cit. 2004-12-25].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/041224huygens.html).
 22. Huygens Probe Separation and Coast Phase. - Paris : ESA. - 2004-12-25. - [Cit. 2005-01-09].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=34956).
 23. Huygens begins its final journey into the unknown. - Paris : ESA. - 2004-12-25. - (Release ; ESA PR 67-2004). - [Cit. 2004-12-27].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMVR53AR2E_index_2.html).
 24. Huygens trajectory spot on. - Paris : ESA. - 2005-01-12. - [Cit. 2005-01-13].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEMMDOQ3K3E_0.html).
 25. Huygens Probe (Titan-C) Mission Description. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-12-09. - [Cit. 2004-12-29].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/products/pdfs/tcFlyby20041221.pdf).
 26. Probe travels to surface of Saturn's moon Titan Friday / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-01-12. - [Cit. 2005-01-13].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/050112huygenspre.html).
 27. Scientists await descent / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-01-13. - [Cit. 2005-01-14].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/050113huygenspre.html).
 28. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-14].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/status.html).
 29. The Planetary Society's Huygens Weblog / E. Lakdawalla. - Pasadena, CA : The Planetary Society. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-15].     (http://planetary.org/news/2005/huygens_blog.html).
 30. Huygens Loses Communication Line With Cassini Spacecraft / P. de Selding. - SPACE.Com. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-15].     (http://www.space.com/missionlaunches/huygens_update_050115.html).
 31. Radio astronomers confirm Huygens entry in the atmosphere of Titan. - Paris : ESA. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-14].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMIEPQ3K3E_index_0.html).
 32. Huygens mission ends / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-14].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/050114end.html).
 33. Touchdown on Titan: Huygens Probe Hits its Mark / T. Malik, P. de Selding. - SPACE.Com. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-15].     (http://www.space.com/missionlaunches/huygens_descent_comm_050114-1.html).
 34. Huygens carrier signal 'solid' for more than two hours / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-14].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/050114signal.html).
 35. Parkes Observatory Home Page. - Parkes, NSW : Parkes Observatory, 2004. - [Cit. 2005-01-15].     (http://www.parkes.atnf.csiro.au/).
 36. Australian telescopes to take part in Huygens space-probe experiment. - Parkes, NSW : Parkes Observatory. - 2005-01-09. - [Cit. 2005-01-15].     (http://www.atnf.csiro.au/news/press/huygens_alert.html).
 37. Europe reaches new frontier - Huygens lands on Titan. - Paris : ESA. - 2005-01-14. - (Release ; ESA PR 03-2005).- [Cit. 2005-01-14].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMQ1QQ3K3E_index_0.html).
 38. First Huygens picture. - Spaceflight Now. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-14].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/050114pic1.html).
 39. New images from Titan. - Paris : ESA. - 2005-01-15. - [Cit. 205-01-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMTKR71Y3E_index_1.html).
 40. Titan Imagery Page 1 / M. Lyle. - 2005-01-15. - [Cit. 2005-01-15].     (http://mars.lyle.org/titan/).
 41. First Huygens pictures. - Spaceflight Now. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-14].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/050114pic2.html).
 42. First Huygens images show strange new world / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-14].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/050114pix.html).
 43. Pictures show active world shaped by cryogenic liquids / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-15].     (http://www.spaceflightnow.com/cassini/050114science.html).
 44. NASA Salutes Successful Huygens Probe / D. Beasley, V. McGregor, N. Lovato. - Washington, DC : NASA. - 2005-01-14. - (Release ; 05-021). - [Cit. 2005-01-15].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/jan/HQ_05021_huygens.html).
 45. NASA Salutes Successful Huygens Probe / V. McGregor, N. Lovato, D. Beasley. Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2005-01-14. - (News Release ; 2005-017). - [Cit. 2005-01-15].     (http://saturn.jpl.nasa.gov/news/press-release-details.cfm?newsID=531).
 46. Huygens Probe Returns First Images of Titan's Surface / P. de Selding. - SPACE.Com. - 2005-01-14. - [Cit. 2005-01-15].     (http://www.space.com/missionlaunches/huygens_images_050114.html).
 47. Sights and Sounds of Titan / Tony Phillips. - Washington, DC : NASA. - 2005-01-16. - (Science at NASA). - [Cit. 2005-01-17].     (http://science.nasa.gov/headlines/y2005/16jan_titan.htm?list19835).
 48. Huygens on Titan. - Jonathan's Space Report, No. 543. - Somerville, MA. - 2005-01-24. - [Cit. 2005-01-25].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.543).
 49. France in Space #280 : Successful landing on Titan / [CNES-Washington]. - SpaceRef. - 2005-01-19. - [Cit. 2005-01-20].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=15159).
 50. France in Space #280 : First in-situ description of Titan atmosphere and surface / [CNES-Washington]. - SpaceRef. - 2005-01-19. - [Cit. 2005-01-20].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=15159).
 51. Titan's Atmosphere Comes from Ammonia, Huygens Data Say / L. Stiles. - Tucson, AZ : Univ. of Arizona. - 2005-02-18. - [Cit. 2005-02-23].     (http://uanews.org/cgi-bin/WebObjects/UANews.woa/1/wa/SRStoryDetails?ArticleID=10597).
 52. First measurement of Titan's winds from Huygens. - Paris : ESA. - 2005-02-09. - [Cit. 2005-02-23].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEMA8SXEM4E_0.html).

------
Datum poslední úpravy: 2005-03-07 19:37:02 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2005 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek