2006-025A - Progress-M 57

Název objektuProgress-M 57 <=Прогресс-М 57>
ISS-22P [=International Space Station twenty second Progress]
SSC29245
Start2006-06-24 15:08:18 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2007-01-17.14, jižní Tichý oceán
Životnost206.51 dne, tj. 0.57 roku
Provozovatel Rusko, RAKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7290 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-04-24.68 G 51.66°±0.06° 88.59±0.37 min 193+7/-15 km 245±46 km Plán. CUP-M.
06-06-24.62 G 51.29° 88.10 min 141 km 221 km  
06-06-25.39 G 51.63° 89.77 min 255 km 271 km  
06-06-26.68 G 51.63° 91.38 min 335 km 349 km  
06-08-24.46 G 51.63° 91.41 min 336 km 351 km  
06-09-25.48 G 51.64° 91.36 min 333 km 350 km  
06-10-17.43 G 51.63° 91.31 min 330 km 348 km  
06-11-13.53 G 51.63° 91.25 min 328 km 344 km  
06-12-05.52 G 51.63° 91.40 min 327 km 360 km  
06-12-23.39 G 51.64° 91.35 min 325 km 357 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Navrhla a zkonstruovala ji konstrukční kancelář Golovnoje kontruktorskoje bjuro (GKB) <=Головное контрукторское бюро (ГКБ)>, součást koncernu OAO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=ОАО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko). Výrobcem je firma ZAO [=Zakrytoje akcionernoje obščestvo] Zavod eksperimental'nogo mašinostrojenija (ZEM) <=ЗАО [=Закрытое акционерное общество] Завод экспериментального машиностроения (ЗЕМ)>, součást koncernu RKK Energija im. S. P. Koroljova <=РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko). Provozovatelem je Central'nyj naučno-issledovatel'skij institut mašinostrojenija (CNIIMaš) <=Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМаш)>, Koroljov, Moskovskaja obl. (Rusko) pro organizaci Federal'noje kosmičeskoje agentstvo (FKA alias Roskosmos) <=Федеральное космическое агентство (ФКА alias Роскосмос)>, Moskva (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>, výr. č. 357) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs" <="Курс">.

V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem a nádrže s vodou systému "Rodnik" <="Родник">.

Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a telekomunikační systémy včetně řídicího počítače "Argon-16" <="Аргон-16"> a setkávacího systému "Kurs" <="Курс">. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor termoregulačního systému.

Sekce GO a OKD, včetně části sekce PAO kosmické lodi jsou pokryty izolační obšívkou EVTI [=ekranno-vakuumnaja teploizoljacija] <=ЭВТИ [=экранно-вакуумная теплоизоляция]> tmavošedé barvy.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Na palubě je náklad o celkové hmotnosti přibližně 2578 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A), a to zejména:

Zatím poslední nákladní loď a poslední let ke kosmické stanici ISS (1998-067A). Předchozí nákladní lodí je Progress-M 56 (2006-013A), která je též bezprostředně předchozím letem ke stanici. Následujícím letek ke kosmické stanici je STS 121 (2006-028A).

Průběh letu

Datum Událost
2006-06-24 15:08:18 UT: Vzlet3,4,5.
15:17:04 UT: Navedení na výchozí dráhu.
15:17:07 UT: Oddělení nákladní lodi od 3. stupně rakety.
2006-06-26 16:24:36 UT (plán 16:43 UT ±3 min): Připojení k modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A).
2006-06-26 až
2007-01-16
Nákladní loď Progress M-57 součástí komplexu ISS (1998-067A).
2007-01-16 23:32 UT: Oddělení nákladní lodi od komplexu ISS (1998-067A)6.
2007-01-17 02:29 UT: Brzdicí manévr.
Kolem 03:15:20 UT: Dopad zbytků lodi do jižního Tichého oceánu.

Literatura

  1. Home Page. - Moskva : FKA, 2003. - [Cit. 2004-12-03].     (http://www.federalspace.ru).
  2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
  3. Uspešnyj zapusk gruzovogo korablja. - Moskva : CENKI. - 2006-06-24. - [Cit. 2006-06-25].     (http://www.tsenki.com/NewsDoSeleFed.asp?NEWSID=1606).
  4. Uspešnyj zapusk gruzovogo korablja "Sojuz-U" s KA "Progress M-57". - Moskva : FKA. - 2006-06-24. - [Cit. 2006-06-25].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=1606).
  5. Russian Cargo Ship Launches Toward Space Station / T. Malik. - SPACE.Com. - 2006-06-24. - [Cit. 2006-06-25].     (http://www.space.com/missionlaunches/060624_exp13_prg22_launch.html).
  6. Poljot gruzovogo korablja "Progress M-57" zaveršilsja. - Moskva : FKA. - 2007-01-15. - [Cit. 2007-01-16].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=2055).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 20:21:47 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek