2003-025A - Progress-M1 10

Název objektuProgress-M1 10 <=Прогресс-М1 10>
ISS-11P [=International Space Station - Eleventh Progress]
SSC27823
Start2003-06-08 10:34:17 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře Země
Zánik2003-10-03 12:38:49 UT, jižní Tichý oceán (41.30° j.š., 135.77° z.d.)
Životnost117.0865 dne, tj. 0.3206 roku
Provozovatel Rusko, RAKA
Rusko,  Energija
VýrobceRusko, Energija
Kategorienákladní loď
Hmotnost7250 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
03-06-08.4 G 51.66° 88.59 min 193 km 245 km Plán. CUP-M.
03-06-08.49 G 51.73° 88.78 min 187 km 242 km  
03-06-08.63 G 51.62° 90.55 min 288 km 315 km  
03-06-08.70 G 51.63° 90.72 min 305 km 315 km  
03-06-10.65 G 51.63° 90.76 min 305 km 319 km  
03-06-11.16 G 51.63° 92.34 min 385 km 394 km  
03-07-12.68 G 51.63° 92.28 min 381 km 392 km  
03-08-22.79 G 51.63° 92.22 min 378 km 388 km  
03-09-06.16 G 51.63° 91.74 min 335 km 385 km  
03-09-11.45 G 51.63° 92.12 min 345 km 412 km  
03-10-01.21 G 51.63° 92.06 min 343 km 409 km  
03-10-03.43 G 51.63° 90.40 min 247 km 341 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Výrobcem a provozovatelem je AO RKK Energija im. S. P. Koroljova <=АО РКК Энергия им. С. П. Королёва>, Koroljov (dř. Kaliningrad), Moskovskaja obl. (Rusko).

Kosmická loď typu Progress-M1 <=Прогресс-М1> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM1 <=7К-ТГМ1>, výr. č. 259) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice, vody a elektrické konektory. Vně sekce GO <=ГО> je umístěna parabolická anténa setkávacího radiolokátoru systému "Kurs-MM" <=Курс-ММ>. V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny 4 nádrže s palivem a 4 nádrže s okysličovadlem systému SD8 [=sistema dozapravki 8 bakov] <=СД8 [=система дозаправки 8 баков]> s maximální kapacitou 1950 kg, na obvodu pláště pak tlakové láhve s kyslíkem a vzduchem s maximální kapacitou 40 kg. Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m mj. tyto systémy:

V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků systému DPO [=dvigateli pričalivanija i orientacii] <=ДПО [=двигатели причаливания и ориентации]> typu ŽRDMT [=židkostnyj raketnyj dvigatel' maloj tjagi] 11D428A-16 <=ЖРДМТ [=жидкостный ракетный двигатель малой тяги] 11Д428А-16> o maximálním trvalém tahu 129.2 N. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor SKD [=sbližajušče-korrektirujuščij dvigatel'] <=СКД [=сближающе-корректирующий двигатель]> o tahu 3.1 kN, dalších 8 manévrovacích motorků DPO <=ДПО> a 10 trysek DO [=dvigateli orientacii] <=ДО [=двигатели ориентации]> systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor klimatizačního systému.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně šest měsíců.

Na palubě je náklad v celkové hmotnosti 2305 kg pro další provoz stanice ISS (1998-067A) a to zejména:

Předchozí mákladní lodí jiného typu je Progress-M 47 (2003-006A), následující jiného typu je Progress-M 48 (2003-039A). Předchozím letem ke kosmické stanici ISS (1998-067A) je Sojuz-TMA 2 (2003-016A), následujícím je Progress-M 48 (2003-039A).

Průběh letu

Datum Událost
2003-06-08 10:34:17 UT: Vzlet7,8,9,10,11,12.
10:43:03 UT: Navedení na dráhu.
10:43:06 UT: Oddělení lodi od 3. st. rakety.
14:09 UT: První část 1. korekčního manévru (t=86.5 s, Δv=34.0 m/s).
14:56 UT: Druhá část 1. korekčního manévru (t=62.9 s, Δv=25.9 m/s).
2003-06-10 09:19 UT: Zahájeny zkoušky televizní kamery Klest-M, která je součástí manuálního naváděcího systému TORU-A [=teleoperatornyj režim upravlenija].
Zkoušky řídicího systému SUD [=sistema upravlenija dviženijem].
11:45 UT: Druhý korekční manévr (t=8.6 s, Δv=3.00 m/s).
12:24 UT: Zahájeny zkoušky záložního systému TORU.
2003-06-11 08:47:29 UT Zahájení automatické setkávací sekvence.
09:05:49 UT: První přibližovací manévr (t=23.1 s, Δv=9.00 m/s).
09:51:06 UT: Druhý přibližovací manévr (t=53.3 s, Δv=21.62 m/s).
Kolem 10:37 UT: Brzdicí manévr.
10:56 UT: Vyrovnání rychlostí ve vzdálenosti 170 až 190 m.
11:04 UT Navázání spojení s ruskými pozemními stanicemi.
14:08 UT: Zahájení závěrečného přibližování z vzdálenosti 170 až 190 m.
11:14:53 UT (plán 11:17 UT ±3 min): Připojení13,14 nákladní lodi ke stykovacímu uzlu (+Z) modulu Pirs komplexu ISS (1998-067A).
2003-09-04 19:38:00 UT: /Plán/ Povel k odpojení nákladní lodi od komplexu ISS (1998-067A).
19:41 UT: /Plán/ Vlastní odpojení nákladní lodi od komplexu.
2003-06-11 až
2003-09-04
/Plán/ Nákladní loď Progress-M1 10 součástí komplexu ISS (1998-067A).
2003-09-04 19:38:00 UT: Povel k odpojení nákladní lodi Progress-M1 10.
19:41:44 UT: Vlastní odpojení15,16 nákladní lodi od komplexu ISS (1998-067A). V době odpojení se nacházelo v nádržích nákladní lodi ještě 25 kg kyslíku pro atmosféru stanice, který nebylo možno využít.
22:33 UT: Korekční manévr (t=3 min, Δv=12 m/s). Průběh manévru byl sledován ultrafialovým spektrometrem VFS-3M [=videofotometričeskaja sistema] experimentu GFI-10 [=geofizičeskije issledovanija] "Molnija-SM/LSO" ze stanice ISS (1998-067A).
Zahájení snímkování oblastí v severním Rusku televizní kamerou Klest-M s cílem sledování škod způsobených přírodními živly a ekologickými katastrofami.
2003-10-03 11:26 UT: Brzdicí manévr (t=145.3 s, Δv=78 m/s).
11:58 UT: Vstup do atmosféry.
Kolem 19:30 UT: Začátek rozpadu lodi působením auerodynamických sil.
12:38:49 UT: /Vypočtený okamžik/ Střední okamžik dopadu neshořelých zbytků lodi do jižního Tichého oceánu (střed dopadové oblasti 41.30° j.š., 135.77° z.d., rozměry dopadové oblasti +1050 km, -850 km ve směru letu, ±100 km v příčném směru).

Literatura

 1. Transportnyj gruzovoj korabl' "Progress M1" / K. Rusakov. - Novosti kosmonavtiki 10 [4/207] 16 (2000).
 2. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).
 3. Zapusk "Progress-M1" / V. Kuznecov. - Moskva : ITAR-TASS. - 2003-05-07. - [Cit. 2003-05-09].     (http://www.itar-tass.ru/different/hotnews/russian/296369.html).
 4. "Progress-M1" poletit k MKS 8 junja / [www.utro.ru]. - Space News.ru. - 2003-05-08. - [Cit. 2003-05-09].     (http://www.spacenews.ru/spacenews/src/spacenews/full_news.cfm?id=147283).
 5. Shuttle and Station / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 502. - 2003-06-17. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.502).
 6. Shuttle and Station / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 511. - 2003-10-09. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.511).
 7. Poljot gruzovogo kosmičeskogo korablja "Progress M1-10". - Korolev : CUP-M. - 2003-06-08. - [Cit. 2003-06-08].     (http://www.mcc.rsa.ru/MKS/progres_m1_10.htm).
 8. Oficial'nyj press-reliz o zapuske transportnogo gruzovogo korablja "Progress M1-10" k Meždunarodnoj kosmičeskoj stancii. - Koroljov " Energija. - 2003-06-08. - [Cit. 2003-06-09].     (http://www.energia.ru/energia/iss/iss07/progress-m1-10/iss-progress-m1-10_09.html).
 9. Russia launches resupply ship to space station. - Spaceflight Now. - 2003-06-08. - [Cit. 2003-06-08].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/08progress/).
 10. Fresh Supplies Launched Atop Soyuz to Space Station / J. Banke. - SPACE.Com. - 2003-06-08. - [Cit. 2003-06-08].     (http://www.space.com/missionlaunches/soyuz_launch_030608.html).
 11. Ekipaž meždunarodnoj kosmičeskoj stancii skoro v svobodnoje vremja budet rasslabljat'sja pod šum priboja i kvakan'je ljagušek / [www.echo.msk.ru]. - Space News.ru. - 2003-06-09. - [Cit. 2003-06-09].     (http://www.spacenews.ru/spacenews/src/spacenews/full_news.cfm?id=152424).
 12. "Progress M1-10" vyšel na trajektoriju poljota k MKS / [www.rian.ru]. - Space News.ru. - 2003-06-09. - [Cit. 2003-06-09].     (http://www.spacenews.ru/spacenews/src/spacenews/full_news.cfm?id=152383).
 13. http://www.energia.ru/energia/news/news-2003/press_release_iss-10.htmlOficial'nyj press-reliz o stykovke s MKS korablja "Progress M1-10". - Koroljov : Energija. - 2003-06-02. - [Cit. 2003-06-03].
 14. Cargo-carrying craft docks to international space station. - Spaceflight Now. - 2003-06-11. - [Cit. 203-06-11].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/11progress/).
 15. Progress ship leaves station for Russian science mission. - Spaceflight Now. - 2003-09-04. - [Cit. 2003-09-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0309/04progress/).
 16. NASA Space Station Status Report September 4, 2003. - SpaceRef. - 2003-09-04. - [Cit. 2003-09-06].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=10257).
 17. Spacewarn Bulletin, SPX-596. - Greenbelt, MD : WDC. - 2003-10-07. - [Cit. 2003-07-02].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.596).

------
Datum poslední úpravy: 2007-09-19 20:35:53 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek