1998-064A - STS 95

Název objektuSTS 95
Discovery F-25
Shuttle Mission 92
Spacehab 12
SSC25519
Start1998-10-29 19:19:34 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1998-11-07 17:03:31 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 33
Životnost8.9055 dne, tj. 0.0244 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnostpřistávací 103321 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1998-10-29 Země 1998-11-07 Země Curtis L. Brown, Jr. USA 5 CDR
Steven W. Lindsey USA 2 PLT
Stephen K. Robinson USA 2 MS1
Scott E. Parazynski USA 3 MS2
Pedro F. Duque ESP 1 MS3
Chiaki Naito-Mukai JPN 2 PS1
John H. Glenn, Jr. USA 2 PS2

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-10-29.81 G 28.45° 90.39 min 42 km 545 km Suborbitální dráha. Plán.
98-10-29.83 G 28.46° 95.60 min 545 km 550 km Plán po OMS-2.
98-10-29.84 G 28.47° 95.78 min 552 km 560 km  
98-11-03.59 G 28.47° 95.84 min 550 km 568 km  
98-11-03.72 G 28.47° 95.72 min 550 km 557 km  
98-11-04.17 G 28.47° 95.75 min 550 km 560 km  
98-11-07.25 G 28.47° 95.58 min 536 km 557 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BIO-97 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-98 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2048, 2043 a 2045 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě jsou umístěny technické experimenty:

V obytném prostoru jsou umístěny experimenty: V nákladovém prostoru je umístěno následující užitečné zatížení: Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 91 (1998-034A), následující STS 88 (1998-069A). Předchozí let družicového stupně Discovery je STS 91 (1998-034A), následující je STS 96 (1999-030A).

Průběh letu

Datum Událost
1998-10-29 19:19:30 UT: Čtyři sekundy před vzletem se uvolnil poklop o rozměrech 457×559 mm a hmotnosti 5 kg, kryjící prostor s brzdicím padákem a odpadl.
19:19:33.984 UT: Zážeh SRB.
19:19:34.064 UT: Vzlet.
19:19:36 UT: Kryt narazil do motoru SSME v pozici 1; motor však nebyl poškozen. - 19:21:37 UT: (T +123.0 s) Odhození SRB.
19:27:55 UT: (T +501.2 s) Vypojení hlavních motorů SSME (MECO). - 20:04 UT: Manévrem OMS-2 naveden na oběžnou dráhu.
Kolem 20:50 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
22:29 UT: První rozhovor Glenna s MCC.
V průběhu den otevřen průlez do Spacehabu a zahájeno oživování vědeckých přístrojů. Došlo k malému úniku vody z prototypového systému úpravy pitné vody; osádka bude používat starý systém.
1998-10-30 05:45 UT: Zahájen odpočinek.
13:45 UT: Ukončen odpočinek.
V průběhu dne Robinson a Parazynski testovali RMS. Duque a Naito-Mukai připravovali manipulační box na obytné palubě k experimentům. Glenn zahájil v experimentu MEPS výrobu mikrokapslí s protirakovinným lékem. Osádka se pokusila o opravu netěsnícího systému úpravy vody.
18:45 UT: Vypuštěna družice PANSAT (1998-064B).
1998-10-31 05:10 UT: Zahájen odpočinek.
13:10 UT: Ukončen odpočinek.
V průběhu dne zahájili Parazynski a Naito-Mukai odběry krve a moči u Glenna a Duqueho v rámci experimentu PTSF. Robinson a Parazynski testovali kanadský softwarový systém SVS pro pro řízení pohybu RMS v nákladovém prostoru. Byl znovu uveden do provozu prototypový systém úpravy pitné vody. Zahájeny přípravy na vypuštění družice Spartan.
1998-11-01 04:35 UT: Zahájen odpočinek.
12:35 UT: Ukončen odpočinek.
18:59 UT: Vypuštěna družice Spartan 201-5 (1998-064C). Několik minut poté, po ověření správné činnosti družice, Brown odmanévroval raketoplán do bezpečné vzdálenosti. Vzdálenost byla pak během dne udržována mezi 10 až 15 km.
Před zahájením odpočinku byla vzdálenost ke Spartanu zvýšena na více než 50 km.
1998-11-02 04:00 UT: Zahájen odpočinek.
Po dobu spánku Glenn a Naito-Mukai byli vybavení detektory sledujícími pohyby těla a elektrickou činnost mozku.
12:00 UT: Ukončen odpočinek.
Během dne Parazynski prověřil stav prvků experimentu HOST. Pokračovaly lékařskobiologické experimenty a materiálové experimenty (VFEU, Astroculture-8, AGHF, MGBX). Brown testoval "elektronický nos" E-Nose. Parazynski a Lindsey připravovali zařízení pro zachycení družice Spartan.
1998-11-03 Před zahájením odpočinku se uskutečnila korekce dráhy.
03:25 UT: Zahájen odpočinek.
Po dobu spánku Glenn a Naito-Mukai byli vybaveni detektory sledujícími pohyby těla a elektrickou činnost mozku.
11:25 UT: Ukončen odpočinek. - Zahájeny setkávací manévry s družicí Spartan. V průběhu zachycení družice byl využit kanadský systém OSVS. - 20:48 UT: Robinson zachytil družici Spartan 201-5 (1998-064C) manipulátorem RMS.
21:05 UT: Družice Spartan byla uložena do lůžka v trupu a zajištěna.
1998-11-04 02:50 UT: Zahájen odpočinek.
Po dobu spánku Glenn a Naito-Mukai byli vybaveni detektory sledujícími pohyby těla a elektrickou činnost mozku.
10:50 UT: Ukončen odpočinek.
Během dne Robinson za asistence Parazynskiho vyzvedl manipulátorem RMS z lůžka a použil jej k vyzkoušení systému OSVS. Pokračovaly materiálové, biologické a fyziologické experimenty. S Naito-Mukai hovořili japonský premiér Keizo Obuchi a ministr pro vědu a techniku Jutaka Takejama.
1998-11-05 02:15 UT: Zahájen odpočinek.
Po dobu spánku Glenn a Naito-Mukai byli vybaveni detektory sledujícími pohyby těla a elektrickou činnost mozku.
10:15 UT: Ukončen odpočinek. - Během dne Robinson ukončil testy OSVS. Pokračovaly fyziologické, biologické a materiálové experimenty. Lindsey, Robinson a Duque testovali komunikační systém SSCS. - 18:10 UT: Tisková konference.
20:40 UT: Rozhovor s viceprezidentem Al Gorem.
Koncem pracovního dne začala osádka ukončovat některé experimenty.
1998-11-06 01:40 UT: Zahájen odpočinek.
09:40 UT: Ukončen odpočinek.
Během dne Brown a Lindsey prověřili stav systémů raketoplánu; u jedné z trysek RCS byla zjištěna netěsnost, proto byla odpojena od systému. Ostatní členové osádky ukončovali experimenty a připravovali náklad k návratu na Zemi. Před koncem pracovního dne byla sklopena do nákladového prostoru parabolická anténa pro pásmo Ku.
1998-11-07 01:10 UT: Zahájen odpočinek.
09:09 UT: Ukončen odpočinek.
13:17 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru. - 15:53 UT: Brzdicí manévr (t=280 s).
16:30 UT: Průlet horní hranicí atmosféry (400K).
17:03:31 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 33 SLF.
17:03:41 UT: Dosedlo příďové kolo.
17:04:29 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

  1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
  2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [540] 1 (1998-11-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx540.html).
  3. STS-95 Discovery - John Glenn's return to space. - Florida Today, 1998.     (http://www.floridatoday.com/space/explore/manspace/shuttle/sts95/special/index.htm).
  4. MEK - STS-95 Di/F-25 / A. Holub. - Most : MUS, 1998.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-95/index.htm).
  5. STS-95: People Upstage Payloads. Spaceflight 41 [1] 10 (1999).
  6. Heat Shield Gremlins / P. Gualtieri. - Spaceflight 41 [1] 10-11 (1999).
  7. Satellite Digest-316 / P. S. Clark. - Spaceflight 41 [2] 88-89 (1999).
  8. STS-95: The John Glenn Flight / R. L. Schuiling. - Spaceflight 41 [2] 60-65 (1999).
  9. Astronaut ještě po 36 létech : STS-95/Spacehab/Spartan 201-5 / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 75 [2] 104-106 (1999).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-95/lk.htm).
  10. Satellite Digest-320 / P. S. Clark. - Spaceflight 41 [6] 263-264 (1999)./

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:42 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek