1998-034A - STS 91

Název objektuSTS 91
Discovery F-24
Shuttle Mission 91
S/MM-9 [=Shuttle/Mir Mission]
Spacehab 11
SSC 25356
Start1998-06-02 22:06:24.086 UT, Eastern Test Range, Discovery
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1998-06-12 18:00:21 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 15
Životnost9.8291 dne, tj. 0.0269 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnostpřistávací 117859 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1998-06-02 Země 1998-06-12 Země Charles J. Precourt USA 4 CDR
Dominic L. Gorie USA 1 PLT
Wendy B. Lawrence USA 3 MS-1
Franklin R. Chang-Diaz USA 6 MS-2
Janet L. Kavandi USA 1 MS-3
Valerij V. Rjumin <=Валерий В. Рюмин> RUS 4 PS-1
1998-06-04 86-017A 1998-06-12 Země Andrew S. W. Thomas USA 2 MS-4

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-06-02.93 G 51.65° 88.32 min 74 km 309 km  
98-06-02.95 G 51.67° 90.18 min 245 km 322 km  
98-06-03.36 G 51.65° 91.09 min 326 km 329 km  
98-06-03.61 G 51.66° 91.24 min 327 km 344 km  
98-06-03.93 G 51.66° 91.71 min 343 km 373 km  
98-06-04.75 G 51.66° 92.03 min 370 km 378 km  
98-06-08.67 G 51.66° 92.03 min 368 km 380 km Po oddělení.
98-06-08.75 G 51.66° 92.00 min 368 km 377 km Po separačním manévru.
98-06-11.69 G 51.66° 91.77 min 350 km 373 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Discovery sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BIO-91/RSRM-66 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. SN-96 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-103 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2049, 2040 a 2042 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

V nákladovém prostoru bylo umístěno následující užitečné zatížení:

Na obytné palubě byly umístěny experimenty: Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 90 (1998-022A), následující STS 95 (1998-064A). Předchozí let družicového stupně Discovery je STS 82 (1997-004A), následující STS 95 (1998-064A).

Průběh letu

Datum Událost
1998-06-02 22:06:04 UT: Vzlet.
22:15 UT: Navedení na suborbitální dráhu.
V pozdních večerních hodinách byl oživen spektrometr AMS.
1998-06-03 Osádka se neúspěšně pokusila opravit anténu pro pásmu Ku; závada nedovolovala přenos televizního signálu na Zemi přes družice TDRS.
1998-06-04 16:58 UT: Spojení se stanicí Mir.
18:38 UT: Otevřen průlez mezi raketoplánem a stanicí Mir. A. Thomas se stal oficiálně členem osádky raketoplánu.
1998-06-05 Zahájena přeprava nákladu z raketoplánu na Mir. Demontován systém pro měření mikrogravitace SAMS [Space Acceleration Measurement System] na Miru a připraven k dopravě na Zemi. Osádka pokračovala v neúspěšných pokusech o opravu antény Ku.
1998-06-06 00:32 UT: V. Rjumin překonal v kumulované době kosmického letu 365 dní. W. Lawrence a J. Kavandi úspěšně vyzkoušely RMS při simulovaných operacích montáže a oprav ISS. V odpoledních hodinách bylo neúspěšně použito 6 kg fluoreskujícího plynu složeného z acetonu a bifenylu k hledání poškození ve stěně modulu Spektr.
1998-06-07 Na palubu Discovery bylo přeneseno zařízení COCULT pro kultivaci buněčných kultur. Bylo dokončeno přenášení přibližně 1000 kg nákladu a 550 l vody pro Mir a 1100 kg nákladu k dopravě.
16:30 UT: Závěrečná společná tisková konference.
1998-06-08 13:08 UT: Uzavřeny průlezy mezi raketoplánem a stanicí Mir.
16:01 UT: Oddělení raketoplánu od stanice.
16:24 UT: Let ve formaci ve vzdálenosti 73 m; nový neúspěšný pokus o zjištění místa poškození modulu Spektr fluoreskujícím značkovacím plynem.
17:27 UT: Separační manévr.

Literatura

  1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
  2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [536] 1 (1998-07-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx536.html).
  3. STS-91 Discovery - Ninth Shuttle-Mir docking mission. - Florida Today, 1998.     (http://www.floridatoday.com/space/explore/manspace/shuttle/sts91/sts91.htm).
  4. MEK - STS-91 Di/F-24 / A. Holub. - Most : MUS, 1998.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-91/index.htm).
  5. Naposled k k Miru / J. Krupička, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 74 [15] 1272-1276 (1998).     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-91/lk.htm).
  6. Raumfahrt-Chronik 1998. Teil 2. Zeitraum: April - Juni / A. Fellenberg. - Essen, R-I-D, 1998. - 34 s.
  7. Satellite Digest-313 / P. S. Clark. - Spaceflight 40 [11] 451-452 (1998).
  8. STS-91: Discovery on Last US Mission to Mir / R. L. Schuiling. - Spaceflight 40 [11] 432-438 (1998).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:25 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek