Transkripce čínštiny - Transcription of Chinese

K dispozici jsou tři převodní tabulky mezi oficiální čínskou (pchin-jin), obvyklou anglickou (Wade-Gilesovou) a doporučenou českou transkripcí.

There are at your disposal three conversion tables between the official Chinese (pinyin), common English (Wade-Giles) a preffered Czech transcriptions, respectively.

Zpět - Back * Zvol třídění - Select sorting: česky - Czech / anglicky - English / čínsky - Chinese

 

Čínské číslice a pořadová čísla - Numbers and Ordinal Numbers in Chinese

Datum poslední úpravy: 1999-07-09 © 1999 - Antonín Vítek