1986-017A - Mir v roce 1987

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1986-07-16   1987-02-07   bez osádky      
1987-02-07 1987-013A 1987-07-30 1987-063A Jurij V. Romanenko <=Юрий В. Романенко> SUN 3 KK
1987-02-07 1987-013A 1987-07-29 1987-013A Aleksandr I. Lavejkin <=Александр И. Лавейкин> SUN 1 BI
1987-07-24 1987-063A 1987-07-29 1987-013A Aleksandr S. Viktorenko <=Александр С. Викторенко> SUN 1 KK
Muhammad A. Faríz SYR 1 KI
1987-07-24 1987-063A 1987-07-30 1987-063A Aleksandr P. Aleksandrov <=Александр П. Александров> SUN 2 BI
1987-07-30 1987-063A 1987-12-29 1987-063A Jurij V. Romanenko <=Юрий В. Романенко> SUN 3 KK
Aleksandr P. Aleksandrov <=Александр П. Александров> SUN 2 BI
1987-12-23 1987-104A 1988-06-18 1988-048A Vladimir G. Titov <=Владимир Г. Титов> SUN 2 KK
Musa Ch. Manarov <=Муса Х. Манаров> SUN 1 BI
1987-12-23 1987-104A 1987-12-29 1987-063A Anatolij S. Levčenko <=Анатолий С. Левченко> SUN 1 KI

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
87-01-05.90 G 51.61° 91.13 min 316 km 344 km  
87-01-26.26 G 51.61° 91.44 min 328 km 363 km  
87-03-16.91 G 51.61° 91.77 min 354 km 369 km  
87-03-19.33 G 51.63° 91.70 min 349 km 367 km  
87-04-06.15 G 51.62° 91.62 min 344 km 364 km  
87-07-09.56 G 51.63° 91.26 min 312 km 361 km  
87-07-30.84 G 51.63° 91.21 min 310 km 358 km  
87-08-06.68 G 51.63° 91.23 min 309 km 360 km  
87-08-23.83 G 51.63° 91.18 min 307 km 358 km  
87-09-13.83 G 51.63° 91.13 min 306 km 354 km  
87-09-20.79 G 51.63° 91.07 min 297 km 357 km  
87-09-25.71 G 51.63° 91.02 min 294 km 355 km  
87-09-26.22 G 51.63° 91.04 min 296 km 355 km  
87-11-18.05 G 51.63° 91.23 min 327 km 343 km  
87-12-04.88 G 51.63° 91.18 min 324 km 341 km  
87-12-12.79 G 51.63° 91.48 min 334 km 360 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Průběh letu

Datum Událost
1986 Viz.
1987-01-18 07:26:23 UT: Nákladní loď Progress 27 (1987-005A) se připojila k uzlu +X základního bloku komplexu.
1987-01-18 až
1987-02-23
Nákladní loď Progress 27 (1987-005A) součástí komplexu.
1987-02-07 23:27:40 UT: Transportní loď Sojuz-TM 2 (1987-013A) se krátce po výletu ze stínu připojila k uzlu -X základního bloku komplexu. Po prověrce hermetičnosti spojení přešli kosmonauti do stanice.
1987-02-07 až
1987-07-29
Transportní loď Sojuz-TM 2 (1987-013A) součástí komplexu.
1987-02-09 Byl stanoven začátek každého pracovního dne na 05:00 UT a konec na 20:00 UT. Proces adaptace kosmonautů na kosmické podmínky probíhal normálně, teplota ve stanici byla 22 °C, tlak 1107 hPa (830 Torr). Kosmonauti zpočátku především uváděli do provozu systémy stanice a instalovali novou aparaturu.
1987-02-16 Bylo provedeno první komplexní lékařské vyšetření.
1987-02-20 Zahájeny geofyzikální výzkumy.
Ve večerních hodinách se uskutečnila druhá korekce dráhy motorem lodi Progress 27.
1987-02-23 11:29:01 UT: Nákladní loď Progress 27 (1987-005A) se oddělila od komplexu.
1987-02-27 Začaly experimenty z kosmické technologie na aparatuře Pion-M a pomocí stacionární kamery byly snímkovány vybrané oblasti pevnin a oceánů.
1987-03-05 12:42:36 UT: Nákladní loď Progress 28 (1987-023A) se připojila k uzlu +X základního bloku komplexu.
1987-03-05 až
1987-03-26
Nákladní loď Progress 28 (1987-023A) součástí komplexu.
1987-březen Počátkem měsíce kosmonauti pokračovali v experimentech i při vykládce lodi Progress 28. Na aparatuře Pion-M byl proveden experiment Vichr zkoumající konvekční toky v kapalině v podmínkách mikrogravitace a pod vlivem povrchového napětí a teplotního gradientu.
1987-03-09 Uskutečněna korekce dráhy motorem lodi Progress 28.
1987-březen V polovině měsíce kosmonauti zahájili přípravu stacionární kamery pro snímkování zemského povrchu KATE-140 k činnosti a pokračovali i ve vizuálních pozorováních. Na technologické aparatuře Korund začaly experimenty s přípravou polovodičových materiálů (modernizovaná aparatura umožňuje zpracovat postupně šest vzorků a celý proces je řízen palubním mikropočítačem. Při komplexní kontrole lékařského stavu posádky byla používána univerzální aparatura Gamma a ultrazvukový kardiograf. Byly snímkovány oblasti Kazachstánu, Dálného východu a jižní Sibiře. Kosmonauti také vyměnili některé součásti systému pro udržování životních podmínek na palubě.
1987-03-26 05:06:48 UT: Nákladní loď Progress 28 (1987-023A) se oddělila od komplexu.
1987-04-09 00:35:58 UT: Na zadním spojovacím uzlu stanice se zachytil astrofyzikální modul Kvant (1987-030A). Nedošlo však k pevnému mechanickému spojení; při elektromechanickém přitahování přírub se posun zastavil ve vzdálenosti 375 mm z potřebných 384 mm. Na oběžné dráze vznikl komplex o délce 35 m a hmotnosti 51 tun.
1987-04-11 Řídicí středisko rozhodlo o neplánovaném výstupu kosmonautů na povrch stanice, aby zjistili a odstranili příčinu závady ve spojení s modulem Kvant.
19:41 UT: Zahájen výstup kosmonautů Romaněnka a Lavejkina do volného prostoru. Kosmonauti museli nejprve přeručkovat po speciálních příchytkách podél celé stanice až k její zadní části.
Kolem 19:50 UT: Během této činnosti došlo k náhlému poklesu tlaku ve skafandru A. Lavejkina, který však byl způsoben nesprávnou manipulací s regulátorem a byl rychle upraven. Poté museli kosmonauti vyčkat, až se komplex dostal do oblasti rádiové slyšitelnosti pozemních stanic.
Kolem 20:43 UT: Kosmonauti oznámili, že plochy obou spojovacích uzlů nedoléhají asi o centimetr. Na povel pozemního střediska se zaváděcí tyč modulu Kvant začala vysouvat (vyšroubovávat) z protějšího uzlu a obě tělesa se vzdálila asi na 250 mm (zůstala přitom spojena pouze koncem tyče). Poté kosmonauti zjistili, že příčinou je textilní předmět, podobný silně slisovanému skelnému vláknu o rozměrech asi 0.4×0.4 m. Během letů mimo oblast rádiového spojení kosmonauti pomocí nože a šroubováku předmět rozřezali a očistili spojovací plochy. Později se zjistilo, že šlo o sáček s hygienickými potřebami, který vtáhl ventilátor do přechodové sekce z těles.
Kolem 22:26 UT: Po obnovení rádiového kontaktu kosmonauti ohlásili splnění úkolu a pak mohli (poprvé v historii) přímo pozorovat automatické spojování obou objektů podle telemetrických pokynů ze Země.
23:21 UT: Výstup ukončen. Celkové trvání výstupu bylo 3 h 40 min. Po návratu do stanice prověřili kosmonauti dokonalou hermetičnost nového spojení.
1987-04-12 20:18:24 UT: Oddělil se již nepotřebný pohonný a energetický blok TEM modulu Kvant a tím uvolnil nový spojovací uzel +X určený k připojení zásobovacích lodí Progress. Teprve potom kosmonauti vstoupili do hermetické části modulu a začali oživovat jeho aparaturu.
1987-04-23 17:04:51 UT: Nákladní loď Progress 29 (1987-034A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1987-04-23 až
1987-05-11
Nákladní loď Progress 29 (1987-034A) součástí komplexu.
1987-duben Koncem měsíce kromě oživování modulu Kvant a montáže nové aparatury, která byla v jeho volných prostorách uložena, kosmonauti pokračovali v pozorování zemského povrchu a lékařských kontrolách (především stavu organismu po zátěži na veloergometru a měření hmotnosti). Pro zajištění provozu vědecké aparatury modulu Kvant bylo nutné zvýšit kapacitu energetického systému stanice montáží třetího panelu slunečních baterií, a proto byly na začátek května naplánovány dva výstupy kosmonautů do kosmu, avšak pro velké pracovní vytížení osádky musely být odloženy.
1987-05-08 V modulu Kvant byl uveden do provozu systém Elektron pro elektrolýzu vody, který má být doplňkovým zdrojem kyslíku pro posádku. Pokračovalo snímkování zemského povrchu, zejména sledování vývoje porostu a požárů v lese. Byly prověřeny metody orientace a stabilizace orbitálního komplexu složeného ze čtyř částí (Sojuz-Mir-Kvant-Progress).
1987-05-11 03:10:01 UT: Nákladní loď Progress 29 (1987-034A) se oddělila od komplexu.
1987-05-21 05:52:38 UT: Nákladní loď Progress 30 (1987-044A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1987-05-21 až
1987-07-19
Nákladní loď Progress 30 (1987-044A) součástí komplexu.
1987-05-22 Zahájeny experimenty s napařováním mědi a směsi měď-stříbro na polymerní podložku v podmínkách kosmického vakua. Následující dny pokračovaly také prověrky gyroskopických stabilizátorů komplexu umístěných v modulu Kvant (umožňují stabilizaci komplexu bez spotřeby pohonných látek, ale vyžadují poměrně vysoký příkon elektrické energie).
1987-05-29 Pro zvýšení elektrického příkonu instalovali kosmonauti v základním bloku stanice dodatečný akumulátor.
1987-05-30 Koncem měsíce pokračovaly lékařské kontroly a kosmonauti začali prověřovat vědeckou aparaturu modulu Kvant.
1987-06-02 Kosmonauti zahájili biologické výzkumy v aparaturách Fiton a Rost (sledování růstu vyšších rostlin v podmínkách mikrogravitace).
1987-06-05 Kosmonauti uvedli do provozu mnohozonální spektrometr pro dálkový průzkum zemského povrchu a elektronový fotometr pro astrofyzikální výzkumy.
1987-06-09 Na modulu Kvant začala pomoci mezinárodní observatoře Rentgen pozorováni supernovy SN 1987a, která začátkem roku explodovala ve Velkém Magellanově mračnu. Dále byla pozorována neutronová hvězda v souhvězdí Labutě. Kosmonauti se také začali připravovat k výstupu na povrch stanice.
1987-06-12 16:55 UT: Kosmonauti Romaněnko a Lavejkin zahájili výstup do volného prostoru, věnovaný první etapě montáže dodatečné sluneční baterie na povrchu stanice Mir. Protože konstruktéři stanice Mir nechtěli měnit aerodynamický kryt na horní části rakety, bylo možné umístit na povrchu pouze příchytky pro třetí panel baterií. Před výstupem museli kosmonauti rozměrný balík umístit v orbitální části lodi Sojuz, protože na komplexu ještě není připojen speciální modul pro výstupy do kosmu (zatím se k nim využívá kulový modul se spojovacími uzly, který je příliš malý). Během výstupu kosmonauti instalovali první blok složený z nosníku, dvou sekci baterií a rozkládací příhradové konstrukce. Jednalo se o dvě dolní části a panely zůstaly složené.
18:48 UT: Výstup ukončen. Trvání výstupu bylo 1 h 53 min.
15:30 UT: Kosmonauti Romaněnko a Lavejkin zahájili výstup do volného prostoru, věnovaný druhé etapě montáže dodatečné sluneční baterie na povrchu stanice Mir. Doplnili druhý nosník a dvě horní sekce slunečních baterií. Po elektrickém propojeni pak celý panel rozvinuli. Jeho šířka je 3.12 m, délka 10.5 m a užitečná plocha 22 m2. Tím došlo ke zvýšení elektrického příkonu o 2.4 kW na 10 1 kW. Během výstupu umístili kosmonauti na povrchu stanice také několik vzorků různých konstrukčních a izolačních materiálů.
18:45 UT: Výstup ukončen. Trvání výstupu bylo 3 h 15 min.
1987-červen V dalších dnech kosmonauti uvnitř stanice propojili komutátory elektrických obvodů a zapojili nově instalovaný třetí panel do elektrického systému. Instalace dodatečného panelu byla podmínkou pro efektivní činnost vědecké aparatury modulu Kvant, která má poměrně vysoký příkon a vyžaduje přesnou orientaci a stabilizaci pomocí elektricky napájených gyroskopů.
1987-06-18 Obnoveny vědecké výzkumy pomocí mezinárodní observatoře Rentgen, ultrafialového dalekohledu Glazar a lékařská kontrola pomocí klinické aparatury Gamma 1.
1987-06-23 Ukončeno zapojování třetího panelu baterií do elektrického systému stanice.
1987-červen Koncem měsíce kosmonauti vyměnili jeden z bloků palubního informačního systému Strela a zahájili výrobu polymerních materiálů v rámci experimentu Biostojkosť. Na zařízení Jantar provedli ještě jednu sérii zkoušek napařování tenkých kovových vrstev ve vakuu. Rentgenové záření bylo registrováno dalekohledem Rentgen v souhvězdí Centaura, pokračovalo též měření ultrafialovým dalekohledem Glazar.
1987-07-03 Poprvé byla provedena analýza krve kosmonautů přímo na palubě stanice. Podle údajů lékařských měření byl krevní tlak velitele 160/95 hPa (120/70 Torr), palubního inženýra 155/80 hPa (115/60 Torr) a tepová frekvence 66/min resp. 55/min. V rámci dálkového průzkumu byly snímkovány oblasti jižního Uralu, okolí Kaspického jezera a Dálného východu.
1987-07-09 Motorem nákladní lodi Progress 30 (1987-044A) byla provedena korekce dráhy komplexu.
1987-07-10 Byla ukončena série experimentů v aparatuře Svetoblok, spočívající ve výrobě syntetického gelu, který bude využit při elektroforetickém čištění materiálů.
1987-červenec V následujících dnech pokračovaly experimenty na aparatuře Jantar a snímkováni zemského povrchu. Kosmonauti smontovali československé technologické zařazeni Kristallizator ČSK-1. Nejprve byl proměřen jeho teplotní profil a v následujících dnech zpracováno několik vzorků (výsledky byly dopraveny do ČSSR začátkem roku 1988). Rentgenové dalekohledy modulu Kvant byly zamířeny do souhvězdí Labutě, Centaura a Herkula.
1987-07-15 Kosmonauti podle programu aerokosmického experimentu Tele-Geo-87 snímkovali vybrané oblasti Polska (stejné oblasti se současně snímaly i ze speciálních letadel).
1987-červenec V polovině měsíce kosmonauti začali připravovat aparaturu pro společnou práci sovětsko-syrské posádky. V aparaturách Rost, Fiton a Svetoblok pokračovaly experimenty s rostlinami.
1987-07-19 00:19:51 UT: Nákladní loď Progress 30 (1987-044A) se oddělila od komplexu.
1987-07-21 03:31:23 UT: Transportní loď Sojuz-TM 3 (1987-063A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
05:01 UT: Po prověřeni hermetičnosti spojeni kosmonauti A. Viktorenko, A. Aleksandrov a M. Faríz přešli do stanice, kde se setkali s J. Romaněnkem a A. Lavejkinem. Na dráze byl vytvořen orbitální komplex o délce 35 m a hmotnosti 45 t pilotovaný pěti kosmonauty. Během televizního přenosu proběhla výměna pozdravných poselství se syrskými a sovětskými představiteli.
09:00 UT: Zahájen odpočinek.
15:00 UT: Ukončen odpočinek. Poté byly zahájeny společné sovětsko-syrské experimenty.
1987-07-24 až
1987-07-30
Transportní loď Sojuz-TM 3 (1987-063A) součástí komplexu.
1987-07-25 až
Postupně se uskutečňovalo celkem 13 společných experimentů. Dálkový průzkum syrského území se prováděl v rámci experimentu Eufrat, průzkum horních vrstev atmosféry a ionosféry byl nazván Bosra. Kosmická technologie využívala speciální zařízení pod názvem Palmyra a experimenty Afamija a Kasjun zase využívaly čs. krystalizátor ČSK-1. Biotechnologické experimenty měly stejný název jako zařízení Svetlana a Ručej (elektroforetické čištění interferonu, protichřipkového preparátu a aktivních mikroorganismů). Velkou důležitost měly lékařské experimenty nazvané Kardiografija, Adaptacija, Ballisto 3, Kontrast a Anketa, navazující na předchozí výzkumy. Kosmonauti také pokračovali v některých experimentech, které prováděla základní posádka již předtím. Do návratové části lodi Sojuz-TM 2 byl postupné uložen získaný materiál a byl prověřen její stav před návratem na Zemi. Protože v EKG A. Lavejkina se při fyzických cvičeních objevily neobvyklé reakce kardiovaskulárního systému (i když subjektivně žádné potíže nepociťoval), bylo ještě před startem lodi Sojuz-TM 3 rozhodnuto o částečném vystřídání základní posádky.
1987-07-29 22:44:00 UT: Transportní loď Sojuz-TM 2 (1987-013A) se oddělila od komplexu.
1987-07-30 23:28 UT: Transportní loď Sojuz-TM 3 (1987-063A) se oddělila od komplexu.
23:47:00 UT: Po otočení komplexu o 180° se transportní loď Sojuz-TM 3 (1987-063A) připojila k uzlu -X základního bloku komplexu.
1987-07-30 až
1987-12-29
Transportní loď Sojuz-TM 3 (1987-063A) součástí komplexu.
1987-08-06 22:27:36 UT: Nákladní loď Progress 31 (1987-066A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1987-08-06 až
1987-09-21
Nákladní loď Progress 31 (1987-066A) součástí komplexu.
1987-srpen Počátkem měsíce kromě práce s nákladní lodí kosmonauti pokračovali v experimentech, které probíhaly již před příletem mezinárodní posádky.
1987-08-10 První pozorování nové supernovy.
1987-srpen V následujících dnech byla supernova hlavním objektem sledování observatoře Rentgen. Pro získání spektrálního rozložení záření byla provedena detailní kalibrace aparatury na jiných zdrojích a ve volných pozorovacích obdobích zahájeno mapování zajímavých částí oblohy v tomto záření (byl např. sledován pulsar v souhvězdí Herkula, Krabí mlhovina, záření ze středu naší Galaxie atd.). Rozsáhlá pozorování byla také provedena s ultrafialovým dalekohledem Glazar (exponovaný film kosmonauti vyměňují z vnitřní části modulu Kvant).
1987-08-25 Naměřená tepová frekvence u kosmonautů činila 64/min resp. 62/min, krevní tlak 155/95 hPa (115/70 Torr) resp. 145/95 hPa (110/70 Torr).
1987-08-31 Byl proveden nácvik havarijního opuštění stanice v případě porušení její hermetizace.
1987-září Počátkem měsíce se kromě vizuálního pozorování zemského povrchu provádělo i snímkování stacionárním aparátem KATE-140 a spektrální průzkum zemské atmosféry.
1987-09-21 23:58:00 UT: Nákladní loď Progress 31 (1987-066A) se oddělila od komplexu.
1987-09-26 01:08:15 UT: Nákladní loď Progress 32 (1987-082A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1987-09-26 až
1987-11-10
Nákladní loď Progress 32 (1987-082A) součástí komplexu.
1987-10-02 Kosmonaut J. Romaněnko překonal dosavadní rekord v délce nepřetržitého pobytu v kosmu.
1987-10-06 Bylo oznámeno, že kosmonauti pozorovali změny jasnosti hvězd při jejich západu za zemským obzorem pomocí ručního elektronického fotometru EFO-1. Fotometr byl navržen pracovníky Astronomického ústavu ČSAV a v minulém roce převezen kosmonauty ze stanice Saljut 7 na stanici Mir.
1987-říjen V následujících dnech byla vyzkoušena i nová aparatura Birjoza pro sledování dynamiky fyzikálních a chemických procesů v podmínkách mikrogravitace. Např. v experimentu Cvet se registrovaly změny struktury tuhnoucích látek na barevný film. Z technologických experimentů bylo zajímavé měření přesnosti gyroskopické stabilizace celého komplexu, která pro astronomická pozorování musí dosahovat několika úhlových minut. V rámci profylaktických prohlídek byly průběžně vyměňovány opotřebované součástky především v systému udržování životních podmínek na stanici.
1987-10-16 Tepová frekvence kosmonautů činila 62/min resp. 65/min, krevní tlak 165/100 hPa (125/75 Torr) resp. 160/85 hPa (120/65 Torr).
1987-11-07 Kosmonauti oslavili výročí VŘSR, v televizi sledovali přenos slavnostní přehlídky na Rudém náměstí.
1987-11-10 04:09:10 UT: Nákladní loď Progress 32 (1987-082A) se oddělila a vzdálila se 2.5 km od komplexu. Pak bylo zahájeno nové přibližování (dle nové metodiky).
05:47:25 UT: Nákladní loď Progress 32 (1987-082A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1987-11-10 až
1987-11-17
Nákladní loď Progress 32 (1987-082A) součástí komplexu.
1987-11-17 12:24:37 UT: Nákladní loď Progress 32 (1987-082A) se oddělila od komplexu.
1987-11-23 01:39:13 UT: Nákladní loď Progress 33 (1987-094A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1987-11-23 až
1987-12-19
Nákladní loď Progress 33 (1987-094A) součástí komplexu.
1987-listopad V závěru letu kosmonauti zintenzívnili cvičení (včetně vakuového obleku Čibis) a jejich pracovní den byl naopak zkrácen.
1987-11-27 Zahájeno několik cyklů měření toku vysoce energetických elektronů a positronů v prostoru okolo Země aparaturou Marija . Zahájeny byly i experimenty v nově instalované peci, ve které jsou vzorky materiálů nahřívány koncentrovaným zářením (zřejmě laserem). Pokračovalo pěstování rostlin v zařízeních Fiton a Bioterm.
1987-12-12 Kosmonauti zahájili sérii experimentů zaměřených na sledování vlivu kosmického prostředí na různé materiály. Vzorky jsou umístěny ve vakuové komoře (do které je přístup z nitra stanice) a stav vzorků se sleduje zdokonalenou aparaturou Elektrotopograf. Sleduje se zejména povrchová eroze a chemické změny vznikající při reakci povrchu s iontovými složkami atmosféry.
1987-12-19 08:13:00 UT: Nákladní loď Progress 33 (1987-094A) se oddělila od komplexu.
1987-12-23 12:50:50 UT: Transportní loď Sojuz-TM 4 (1987-104A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1987-12-23 až
1987-12-30
Transportní loď Sojuz-TM 4 (1987-104A) součástí komplexu Mir.
1987-12-29 05:58:00 UT: Transportní loď Sojuz-TM 3 (1987-063A) se oddělila od komplexu.
1987-12-30 09:09:40 UT: Transportní loď Sojuz-TM 4 (1987-104A) se oddělila od komplexu.
09:28:46 UT: Transportní loď Sojuz-TM 4 (1987-104A) se připojila k uzlu -X základního bloku komplexu.
1987-12-30 až
1988-06-17
Transportní loď Sojuz-TM 4 (1987-104A) součástí komplexu.
1988 Viz.

------
Datum poslední úpravy: 2009-03-19 12:18:11 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek