1986-017A - Mir v roce 1986

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1986-02-19   1986-03-15   bez osádky      
1986-03-15 1986-022A 1986-05-05 1986-022A Leonid D. Kizim <=Леонид Д. Кизим> SUN 3 KK(EO-1)
Vladimir A. Solov'jov <=Владимир А. Соловьёв> SUN 2 BI(EO-1)
1986-05-05   1986-06-26   bez osádky      
1986-06-26 1986-022A 1986-07-16 1986-022A Leonid D. Kizim <=Леонид Д. Кизим> SUN 3 KK(EO-1)
Vladimir A. Solov'jov <=Владимир А. Соловьёв> SUN 2 BI(EO-1)
1986-07-16   1987-02-07   bez osádky      

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
86-02-19.95 G 51.57° 89.23 min 171 km 302 km  
86-02-20.51 G 51.61° 89.18 min 171 km 297 km  
86-02-20.94 G 51.61° 89.13 min 171 km 293 km  
86-02-21.12 G 51.61° 89.15 min 171 km 293 km  
86-02-21.93 G 51.61° 89.55 min 170 km 335 km  
86-02-22.05 G 51.61° 89.96 min 210 km 335 km  
86-02-22.18 G 51.60° 90.70 min 270 km 348 km  
86-02-22.31 G 51.61° 91.17 min 324 km 340 km  
86-03-07.08 G 51.62° 91.27 min 332 km 341 km  
86-03-25.64 G 51.62° 91.50 min 338 km 358 km  
86-04-08.54 G 51.62° 91.53 min 339 km 360 km  
86-04-17.24 G 51.62° 91.33 min 336 km 343 km  
86-05-04.67 G 51.61° 91.07 min 309 km 345 km  
86-05-10.61 G 51.62° 91.28 min 331 km 344 km  
86-05-25.44 G 51.62° 91.32 min 335 km 343 km  
86-05-25.63 G 51.62° 91.49 min 340 km 355 km  
86-05-25.69 G 51.62° 91.53 min 340 km 359 km  
86-05-29.31 G 51.63° 91.28 min 334 km 340 km  
86-06-18.96 G 51.63° 91.20 min 332 km 335 km  
86-08-07.96 G 51.62° 91.45 min 327 km 364 km  
86-09-18.96 G 51.62° 91.39 min 326 km 360 km  
86-10-16.80 G 51.61° 91.34 min 323 km 358 km  
86-11-04.94 G 51.61° 91.28 min 321 km 354 km  
86-11-26.91 G 51.61° 91.22 min 319 km 350 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Průběh letu

Datum Událost
1986-03-12 13:38:42 UT: Transportní loď Sojuz-T 15 (1986-022A) se nad rovníkovou částí Atlantského oceánu připojila k uzlu -X základního bloku komplexu (plánovaný čas 13.50 až 14.08 UT). Na dalším oběhu (po prověření hermetičnosti spojení) kosmonauti přešli na palubu stanice. Úkolem první posádky na stanici Mir byla prověrka systémů a jejich uvedení do chodu. V obytné části stanice bvla teplota 24 °C, tlak 1147 hPa.
1986-03-12 až
1986-05-05
Transportní loď Sojuz-T 15 (1986-022A) součástí komplexu.
1986-03-21 11:16:00 UT: Nákladní loď Progress 25 (1986-023A) se připojila k uzlu +X základního bloku komplexu.
1986-03-21 až
1986-04-20
Nákladní loď Progress 25 (1986-023A) součástí komplexu.
1986-březen Kromě vykládky nákladní lodi kosmonauti zkoušeli různé způsoby řízení letu komplexu a prověřovali činnost palubního výpočetniho systému. Byla fotografována Halleyova kometa a zkoušeny dynamické vlastnosti orbitálního komplexu v experimentu Rezonans (také při korekci dráhy).
1986-03-29 Byl vyzkoušen nový systém rádiového spojení s řídícim střediskem pomocí systému Luč, využívajícího se geostacionárni družice Kosmos 1700 (1985-102A), umístěné nad 53° v.d. (blízko poledníku Bajkonur) a pracující v oblasti 11 a 14 GHz. Družice umožňuje spojení téměř na poloviné každého oběhu za využití autonomně počítačem navádéné antény na stanici.
1986-04-04 Zahájeno vizuální pozorování a snímkování zemského povrchu ruční kamerou a to nad Střední Asií, Ukrajinou a Kavkazem. Snímkované oblasti se postupně posunovaly podle měnícího se osvětlení.
1986-04-07 Konala se několikahodinová tisková konference pomocí spojového systému Luč.
1986-04-20 19:24:08 UT: Nákladní loď Progress 25 (1986-023A) se oddělila od komplexu.
1986-04-26 Kolem 06:00 UT: Nákladní loď Progress 26 (1986-032A) se připojila k uzlu +X základního bloku komplexu.
1986-04-26 až
1986-06-22
Nákladní loď Progress 26 (1986-032A) součástí komplexu.
1986-duben Kosmonauti vyložili nákladní loď a začali se připravovat k přeletu na stanici Saljut 7 ().
1986-05-05 16:57:52 UT: Transportní loď Sojuz-T 15 (1986-022A) se oddělila od komplexu.
1986-05-23 10:11:45 UT: Transportní loď Sojuz-TM 1 (1986-035A) se připojila k uzlu -X základního bloku komplexu.
1986-05-23 až
1986-05-29
Transportní loď Sojuz-TM 1 (1986-035A) součástí komplexu.
1986-05-29 09:22:45 UT: Transportní loď Sojuz-TM 1 (1986-035A) se oddělila od komplexu.
1986-červen V závěrečných dnech letu kosmonauti pokračovali ve vědeckých výzkumech, především v dálkovém průzkumu Země (zejména Sachalinu, Dušanbe, ledovců Pamíru, Ťan-šanu a Kavkazu, vulkánů a vodních nádrží).
1986-07-02 Byl zahájen experiment GEOEKS-86, kterého se účastnily příslušné organizace socialistických zemí. Součástí experimentu bylo i snímkování vybraných oblastí z Ietadel i pozemní měření.
1986-červenec Na závěr Ietu kosmonauti zintenzívnili tělesná cvičení a lékařskou kontrolu svého stavu.
1986-07-11 Zahájeno ukládání získaných výsledků do kabiny lodi Sojuz-T 15 a konzervace systémů stanice.
1986-07-16 09:09:50 UT: Transportní loď Sojuz-T 15 (1986-022A) se oddělila od komplexu.
1987 Viz.

------
Datum poslední úpravy: 2009-03-19 12:18:11 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek