1986-017A - Mir v roce 1988

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1987-12-23 1987-104A 1988-06-18 1988-048A Vladimir G. Titov <=Владимир Г. Титов> SUN 2 KK(EO-3)
Musa Ch. Manarov <=Муса Х. Манаров> SUN 1 BI(EO-3)
1987-12-23 1987-104A 1987-12-29 1987-063A Anatolij S. Levčenko <=Анатолий С. Левченко> SUN 1 KI
1988-06-09 1988-048A 1988-06-17 1987-104A Anatolij Ja. Solov'jov <=Анатолий Я. Соловьёв> SUN 1 KK
Viktor P. Savinych <=Виктор П. Савиных> SUN 3 BI
Aleksandr P. Aleksandrov BGR 1 KI
1988-06-18 1988-048A 1988-09-08 1988-075A Vladimir G. Titov <=Владимир Г. Титов> SUN 2 KK(EO-3)
Musa Ch. Manarov <=Муса Х. Манаров> SUN 1 BI(EO-3)
1988-08-31 1988-075A 1988-09-05 1988-048A Vladimir A. Ljachov <=Владимир А. Ляхов> SUN 3 KK
Abdul A. Mohmand AFG 1 KI
1988-08-31 1988-075A 1988-09-08 1988-075A Valerij V. Poljakov <=Валерий В. Поляков> SUN 1 VI(EO-3)
1988-09-08 1988-075A 1988-12-21 1988-075A Vladimir G. Titov <=Владимир Г. Титов> SUN 2 KK(EO-3)
Musa Ch. Manarov <=Муса Х. Манаров> SUN 1 BI(EO-3)
1988-09-08 1988-075A 1988-12-22 1988-104A Valerij V. Poljakov <=Валерий В. Поляков> SUN 1 VI(EO-3)
 
1988-11-28 1988-104A 1988-12-22 1988-104A Aleksandr A. Volkov <=Александр А. Волков> SUN 2 KK(EO-4)
Sergej K. Krikaljov <=Сергей К. Крикалёв> SUN 1 BI(EO-4)
1988-11-28 1988-104A 1988-12-21 1988-075A Jean-Loup J. M. Chrétien FRA 2 KI
1988-12-22 1988-104A 1989-04-26 1988-104A Aleksandr A. Volkov <=Александр А. Волков> SUN 2 KK(EO-4)
Sergej K. Krikaljov <=Сергей К. Крикалёв> SUN 1 BI(EO-4)
Valerij V. Poljakov <=Валерий В. Поляков> SUN 1 VI(EO-4)

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
88-01-01.85 G 51.63° 91.46 min 334 km 358 km  
88-01-04.58 G 51.63° 91.48 min 336 km 358 km  
88-01-22.67 G 51.63° 91.43 min 333 km 356 km  
88-02-12.86 G 51.63° 91.38 min 332 km 353 km  
88-02-17.87 G 51.63° 91.32 min 330 km 349 km  
88-02-29.84 G 51.62° 91.27 min 328 km 346 km  
88-03-17.88 G 51.62° 91.21 min 326 km 342 km  
88-04-01.88 G 51.62° 91.15 min 324 km 339 km  
88-04-11.36 G 51.62° 91.10 min 322 km 336 km  
88-04-20.84 G 51.62° 91.04 min 319 km 333 km  
88-04-22.48 G 51.63° 91.46 min 330 km 361 km  
88-05-20.85 G 51.62° 91.40 min 329 km 358 km  
88-05-30.04 G 51.60° 91.35 min 326 km 356 km  
88-06-02.78 G 51.62° 91.57 min 348 km 355 km  
88-06-25.79 G 51.62° 91.52 min 347 km 352 km  
88-07-10.77 G 51.62° 91.46 min 344 km 349 km  
88-08-06.68 G 51.61° 91.69 min 345 km 369 km  
88-08-12.78 G 51.62° 91.64 min 343 km 368 km  
88-08-28.81 G 51.62° 91.59 min 340 km 366 km  
88-09-14.71 G 51.62° 91.53 min 336 km 363 km  
88-09-27.60 G 51.62° 91.47 min 333 km 360 km  
88-10-05.72 G 51.62° 91.42 min 331 km 357 km  
88-10-12.57 G 51.62° 91.36 min 329 km 354 km  
88-10-16.57 G 51.61° 91.48 min 331 km 364 km  
88-10-27.36 G 51.61° 91.43 min 329 km 360 km  
88-11-03.08 G 51.62° 91.38 min 327 km 358 km  
88-11-09.74 G 51.62° 91.32 min 324 km 354 km  
88-11-15.37 G 51.62° 91.27 min 322 km 352 km  
88-11-19.93 G 51.63° 91.64 min 339 km 371 km  
88-12-01.32 G 51.62° 91.59 min 336 km 369 km  
88-12-10.47 G 51.62° 91.53 min 335 km 364 km  
88-12-18.34 G 51.62° 91.44 min 332 km 359 km  
88-12-20.43 G 51.62° 91.38 min 329 km 355 km  
88-12-31.72 G 51.62° 91.32 min 327 km 352 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Průběh letu

Datum Událost
1987 Viz.
1987-12-30 až
1988-06-17
Transportní loď Sojuz-TM 4 (1987-104A) součástí komplexu.
1988-leden V průběhu měsíce pokračovala osádka komplexu ve vědeckých experimentech. Věnovala se pravidelným materiálovým experimentům (příprava polovodičových materiálů), pokusům na zařízení Pion (termokapilární jevy v beztíží), pokusům s vytvářením galvanických kovových povlaků na zařízení Eri, geofyzikálním experimentům se spektrometrem Marija (sledování toků vysokoenergetických nabitých částic v okolí komplexu) a astrofyzikálním pozorováním přístroji modulu Kvant. Ultrafialovým dalekohledem Glazar byly pořizovány snímky mladých hvězd, jasných galaxií a hvězdokup při vlnové délce 164 nm. Jednotlivé expozice měly trvání až 8 min, což umožnilo zachytit velmi slabé objekty až do hvězdné velikosti 17m. Velikost zorného pole přístroje je 1.3°. Film kosmonauti pravidelně vyměňovali pomocí malého přechodového prostoru v Kvantu.
  V průběhu roku byly pozorovány různé části oblohy, především okolí hvězd Altair (α Aql) v souhvězdí Orla a α Lup v souhvězdí Vlka; dále byly sledovány oblasti souhvězdí Panna (Virgo), Lev (Leo), Havran (Corvus), Severní koruna (Corona Borealis), Velká medvědice (Ursa Maior), Lodní kýl (Carina), Orion, Malý medvěd (Ursa Minor), Eridan (Eridanus), Holubice (Columba) a Lodní záď (Puppis). Mezinárodní observatoří Rentgen byly průběžně sledovány zajímavé zdroje rentgenového záření, především pozůstatky supernovy SN 1987a ve Velkém Magellanově mračnu, kvasar 3C 274, černá díra Cyg X-1 a Cyg X-3 (obě v souhvězdí Labutě), rentgenový pulsar Her X-1 v souhvězdí Herkula a zdroj Cep X-4 v souhvězdí Cefea.
1988-01-23 00:09:09 UT: Nákladní loď Progress 34 (1988-003A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1988-01-23 až
1988-03-04
Nákladní loď Progress 34 (1988-003A) součástí komplexu.
1988-02-12 Pozemní řídicí středisko (CUP) v Kaliningradu zahájilo u Moskvy instruktáž posádky k chystanému výstupu do volného prostoru.
1988-02-17 Prakticky všechny vědecké experimenty pozastaveny, aby se posádka mohla plně věnovat přípravám na výstup.
1988-02-23 Kosmonauti přenesli výstupové skafandry do přechodového úseku a v průběhu dalších 2 dnů provedli jejich komplexní prověrku.
1988-02-26 09:30 UT: Kosmonauti Titov a Manarov zahájili nad Tichým oceánem východně od Austrálie mimo zónu rádiového spojení s pozemními stanicemi výstup do volného prostoru. Kosmonauti nejprve přenesli nářadí na pracovní plošinu v blízkosti slunečních panelů, namontovaných kosmonauty Romaněnkem a Lavejkinem v červnu 1987. Úkolem Titova a Manarova byla výměna jednoho ze dvou spodních panelů novým, nesoucím jednak 6 baterií se zdokonalenými slunečními články, jejichž připojením byl zvýšen elektrický příkon o 20%, jednak 2 baterie z nových vývojových polovodičových materiálů, které jsou používány pouze k experimentálním účelům a nejsou připojeny na elektrický rozvod stanice. Jejich činnost je sledována telemetrií. Při montáži kosmonauti nejprve složili spodní část panelu, demontovali starý panel a po montáži a elektrickém propojení opět panel rozložili na plnou délku. Před návratem do stanice pořídili videozáznamy povrchu stanice, vyklopených panelů a antén (zejména antény setkávacího radaru Progressu 34, která se po navedení na dráhu pomalu vyklápěla), povrchu transportní lodi Sojuz-TM 4 a umístili na povrch stanice blíže neuvedený počet vzorků materiálů a zařízení pro studium dlouhodobého vlivu kosmického prostoru. Během práce na nočních částech oběhu používali kosmonauti malých reflektorů připevněných na přilbách.
13:55 UT: Výstup byl ukončen. Celkové trvání výstupu bylo 4 h 25 min. Po něm byly registrovány na oběžné dráze tři nové úlomky.
1988-03-04 03:45:09 UT: Nákladní loď Progress 34 (1988-003A) se oddělila od komplexu.
1988-březen Během první poloviny měsíce kosmonauti pokračovali v experimentech na zařízeních Pion, Maria, Rentgen, Glazar a ostatních. Zahájili také využívání nové zrcadlové pece, používané ke zpracování materiálů do teploty 1000 °C.
V polovině měsíce uskutečnili sérii pozorování a snímkování vysokohorských oblastí Pamiru a Ťan-Šanu s cílem inventarizace množství sněhu a rozsahu ledovců v souvislosti s možností využití těchto vodních zásob k zavlažování středoasijských republik SSSR. Zdravotní stav kosmonautů byl velmi dobrý; stěžovali si pouze na zvýšené množství prachu a nepříjemný pach v atmosféře komplexu.
1988-03-17 Kosmonauti uskutečnili nový experiment Akustika, zaměřený na sledování celkové úrovně hluku působeného přístrojovým vybavením a zejména ventilátory klimatizačního systému v obytných prostorách. Kosmonauti také zahájili testování nového telefaxového zařízení nainstalovaného na Miru.
1988-03-21 Manarov oslavil 37. narozeniny; v souvislosti s tím měla posádka neplánovaný den volna.
1988-03-25 22:22:00 UT: Nákladní loď Progress 35 (1988-024A) se připojila ke stykovacímu uzlu +X modulu Kvant.
1988-03-29 Při zdravotní prohlídce byla u velitele Titova naměřena tepová frekvence 67/min a krevní tlak 145/95 hPa (110/70 Torr); u palubního inženýra Manarova 73/min a 155/95 hPa (115/70 Torr). Titov zhubl o 1,5 kg, zatímco Manarov přibral 3,5 kg na tělesné hmotnosti.
1988-duben V prvním týdnu pokračovali kosmonauti v astrofyzikálních pozorováních na Kvantu, v lékařskobiologických experimentech, v dálkovém průzkumu Země a studiu vysokých vrstev zemské atmosféry fotometrem EFO-1. Na zařízení Pion-M prováděli pokusy z oblasti mechaniky kapalin a přenosu tepla v beztíži. Na československém krystalizátoru ČSK-1 bylo uskutečněno několik testových pokusů. V rámci pravidelné technické údržby kosmonauti také nainstalovali nové telekomunikační zařízení pro zvýšení kapacity spojení mezi družicovým komplexem a pozemními stanicemi. {Posádka se také zúčastnila na komplexním programu Caribe-Interkosmos '88, zaměřeném na dálkový průzkum Karibského moře a území Kuby, především zkušebních polygonů v provincii Havana, v údolí řek Cauto a Guantanamo a šelfové zóny v souostroví Los Cannareos. Kromě stanice Mir se na experimentu účastnily bezpilotní družice Kosmos 1766 (1986-055A) a 1869 (1987-062A), sovětská a kubánská letadla, lodě i pozemní stanice a bóje v moři. Program je součástí projektu "Sledování dynamiky geosystémů metodami dálkového průzkumu" programu Interkosmos. Nabitý program v té době způsobil, že se kosmonauti s některými pracemi začali opožďovat proti harmonogramu.
V druhé polovině měsíce kosmonauti pokračovali v materiálových pokusech na zařízení Pion-M. V té době se začaly projevovat na detektoru rentgenového dalekohledu TTM problémy. Bylo proto rozhodnuto v blízké budoucnosti se pokusit o jeho opravu.
1988-04-22 Uskutečnila korekce dráhy komplexu motorem nákladní lodi Progress 35.
1988-05-05 02:36:03 UT: Po naložení odpadem ze stanice se nákladní loď Progress 35 (1988-024A) oddělila od komplexu.
1988-květen V následujících dnech posádka pokračovala v dálkovém průzkumu Země a ve snímkování vybraných oblastí nebe dalekohledem Glazar.
1988-05-15 02:13:27 UT: Nákladní loď Progress 36 (1988-038A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1988-květen V druhé polovině měsíce se kosmonauti věnovali především vykládce nákladní lodi. Na jejich žádost zvětšil CUP množství zábavných pořadů vysílaných na palubu komplexu.
1988-05-26 Kosmonauti oznámili, že veškeré přístrojové vybavení pro mezinárodní let je již nainstalováno.
1988-květen Koncem měsíce byly přečerpány pohonné látky do nádrží stanice Mir z nákladní lodi Progress 36. Kosmonauti obnovili vědecké experimenty. V zařízení Svetoblok T syntetizovali polyakrylamidový gel pro účinnější elektroforetické dělící metody, používané k přípravě biologicky aktivních látek na Zemi. Obnoveny byly také biologické experimenty s vyššími rostlinami (pšenice [Triticum aestivum L.], huseníček rolní [Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.]).
1988-06-02 Uskutečnila se korekce oběžné dráhy komplexu motorem lodi Progress 36.
1988-06-05 11:11:55 UT: Nákladní loď Progress 36 (1988-038A) se oddělila od komplexu.
1988-06-09 15:57:10 UT: Transportní loď Sojuz-TM 5 (1988-048A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant. Spojení i přestup posádky na palubu stanice byly vysílány přímým televizním přenosem.
1988-06-10 Kosmonauti vyměnili anatomická křesla v transportních lodích Sojuz-TM 4 a Sojuz-TM 5.
V průběhu dne se uskutečnil rozhovor posádky s Todorem Živkovem.
1988-06-10 až
1988-06-16
Návštěvnická posádka zahájila program výzkumů Šipka, který zahrnoval dálkový průzkum balkánského poloostrova, materiálové pokusy, astrofyzikální pozorování a lékařskobiologické experimenty. Experiment Prognoz byl zaměřen na studium pracovní schopnosti kosmonautů, Potencial sledoval s použitím originální bulharské metodiky neuromuskulární reakce těla, Statokinetika chování vestibulárního aparátu, orientace a koordinace pohybů v beztíží, mikroprocesorový systém Zora s použitím zařízení Pleven-87 studoval lokomotorické funkce a volní procesy. Zařízení využívá mikroprocesoru ke sběru a předzpracování naměřených dat. V rámci experimentu Son 3 byly pořizovány během spánku kosmonautů záznamy EEG na magnetickou páskovou kazetu. V oblasti dálkového průzkumu byl intenzívně využíván nový spektrometr Spektr-256 s 256 spektrálními kanály pro studium atmosféry a povrchu Země. V rámci materiálových experimentů Struktura byla připravena slitina hliník-měď-železo, hliník-wolfram a hliník-měď-wolfram. V experimentu Kliment-Rubidium byl připraven monokrystal RbAg4I5 pro použití při výrobě baterií a kondenzátorů. Na zařízení Ručej byly elektroforeticky zpracovávány vzorky interferonu připraveného metodami genetického inženýrství. Mezinárodní posádka instalovala také nový vysoce citlivý dozimetr Ljulin pro měření úrovně radiace v obytných úsecích stanice a systém Doza B pro určení biologického ekvivalentu dávky radiace. Sovětsko-bulharská posádka také prověřovala nový bulharský astrofyzikální přístroj Rožen pro studium hvězdných objektů s možností analýzy a zpracování dat přímo na palubě komplexu osobním počítačem, dále zesilovač obrazu Paralax-Zagorka a impulsní fotometr Terma pro studium optických emisí v atmosféře Země. V posledním experimentu - Dosug - byl studován vliv hudebních a video pořadů a počítačových her na psychickou pohodu a morálku členů posádek.
1988-06-16 Byly dokončeny experimenty, výsledky (asi 30 kg materiálu) byly umístěny do transportní lodi Sojuz-TM 4 a její systémy byly prověřeny.
1988-06-17 06:20:50 UT: Transportní loď Sojuz-TM 4 (1987-104A) s návštěvnickou posádkou se oddělila od komplexu.
1988-06-18 10:11:00 UT: Transportní loď Sojuz-TM 5 (1988-048A) se oddělila od komplexu.
10:27:00 UT: Po otočení komplexu o 180° se transportní loď Sojuz-TM 5 (1988-048A) připojila k uzlu -X základního bloku komplexu.
1988-06-20 Osádka zahájila přípravy na výstup do volného prostoru.
1988-06-03 05:33 UT: Kosmonauti Titov a Manarov zahájili výstup do volného prostoru. Hlavním úkolem byl pokus o výměnu porouchaného detektoru v rentgenovém dalekohledu TTM (experiment připravila University of Birmingham). V průběhu výstupu byli v CUP přítomni britští a holandští specialisté. Titov a Manarov dopravili na vnější povrch Kvantu přibližně 40 kg nářadí. Nejprve se museli prořezat 20 vrstvami tepelné izolace, což byla velmi fyzicky namáhavá práce. Mimořádně obtížné bylo uvolnění šroubů, které přidržovaly kryt přístroje a které byly zality pryskyřicí (před startem se neuvažovalo o možné opravě). Pro poškození speciálního klíče se nepodařilo detektor uvolnit a úkol splnit.
10:43 UT: Výstup ukončen. Trvání výstupu bylo 5 h 10 min
1988-červen Několik nejbližších dnů bylo věnováno odpočinku.
V dalších týdnech pokračovala běžná rutinní práce. V oblasti dálkového průzkumu Země zaměřili kosmonauti pozornost na hledání možných ložisek užitečných nerostů na území SSSR. Pokračovali také v astrofyzikálních pozorováních z Kvantu a v pravidelné kontrole svého zdravotního stavu.
1988-07-21 22:34:40 UT: Nákladní loď Progress 37 (1988-061A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1988-07-21 až
1988-08-12
Nákladní loď Progress 37 (1988-061A) součástí komplexu Mir.
1988-červenec V následujících dnech se osádka věnovala vykládce nákladní lodi.
1988-červenec až
srpen
Na přelomu měsíců kosmonauti pozorovali vznik rozsáhlých lesních požárů na Urale, v jižních oblastech Sibiře a na Dálném východě. Získaných informací bylo využito při jejich hašení.
1988-08-07 až
1988-08-08
Byly přečerpány pohonné látky do nádrží Miru. Současně se uskutečnila korekce oběžné dráhy komplexu motorem nákladní lodi Progress 37.
1988-08-11 až
1988-09-01
Probíhala velká kampaň dálkového průzkumu seismicky aktivních oblastí pod označením Ťan-Šan-Interkosmos '88. Pozornost byla zaměřena zejména na okolí Toktogulské vodní nádrže. Na přípravě programu se podíleli odborníci z BLR, ČSSR, MLR, NDR, PLR, RSR, SSSR a VSR. Kromě Miru byly do pozorování zapojeny i bezpilotní družice a letadla.
1988-08-31 05:40:44 UT: Transportní loď Sojuz TM-6 (1988-075A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant. - 07:10 UT: Návštěvnická posádka přešla na palubu Miru. Afghánský kosmonaut předal Titovovi a Manarovovi květ orchideje a pozdravil je súrou z koránu o milosrdenství a lásce k bližnímu.
1988-08-12 08:31:54 UT: Nákladní loď Progress 37 (1988-061A) se oddělila od komplexu.
1988-08-31 až
1988-09-08
Transportní loď Sojuz TM-6 (1988-075A) součástí komplexu Mir.
1988-09-01 až
1988-09-07
Probíhaly společné experimenty. Vědecká náplň letu mezinárodní posádky byla zaměřena na dálkový průzkum Země a lékařské experimenty. Program dálkového průzkum Šamšad (podle hory v Afghánistánu) zahrnoval 24 jednotlivých úkolů, především topografické snímkování území Afghánistánu kamerou KATE-140 s rozlišením 50 m, multispektrální snímkování kamerou MKS-M a spektrometrická pozorování spektrometrem Spektr-256. Lékařské experimenty (Statokinetika, Potencial, Labirint, Prognoz, Opros a Son-K) byly opakováním pokusů dřívějších mezinárodních posádek. Hlavní posádka pokračovala souběžně v experimentech na zařízení Ručej (příprava čistých biologicky aktivních látek), ve studiu vysokých vrstev atmosféry (Klimat a Bosra). Sledovala též vývoj rybek v akváriu a rostlin v zařízení Magnetobiogravistat. Pokračovaly také pokusy s buněčnými kulturami v klimatizovaných boxech a astrofyzikální pozorování na modulu Kvant.
1988-09-02 Uskutečnil se rozhovor posádky Miru s prezidentem Nadžibulláhem.
1988-09-03 Uskutečnila se televizní tisková konference, během níž Mómánd opět apeloval na mírové urovnání v Afghánistánu.
1988-09-05 Kosmonauti vyměnili křesla v transportních lodích, naložili výsledky výzkumů do přistávacího modulu, včetně ampulky s krystalem viru (sovětsko-rakouský experiment).
Kolem 20.00 UT: Kosmonauti Ljachov a Mómánd přešli do lodi Sojuz-TM 5.
22:54:57 UT: Transportní loď Sojuz-TM 5 (1988-048A) se oddělila od komplexu.
1988-09-08 01:05 UT: Transportní loď Sojuz TM-6 (1988-075A) se oddělila od komplexu.
01:25 UT: Po otočení Miru o 180° se transportní loď Sojuz TM-6 (1988-075A) připojila k uzlu -X základního bloku komplexu.
1988-09-08 až
1988-12-21
Transportní loď Sojuz TM-6 (1988-075A) součástí komplexu.
1988-09-12 01:21:29 UT: Nákladní loď Progress 38 (1988-083A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1988-09-13 Osádka zahájila vykládku nákladní lodi.
1988-září Vykládka lodi probíhala paralelně s lékařskými a astrofyzikálními experimenty, v jejichž rámci bylo opět obnoveno pozorování supernovy SN 1987a. Potvrdilo se při nich, že pokles intenzity rentgenového záření tohoto objektu přesně odpovídá rozpadu radioaktivního 56Co (poločas 77 dní) vzniklého při výbuchu supernovy. Pokračovaly také experimenty v oblasti materiálového výzkumu. Na zařízení Birjuza kosmonauti sledovali zvláštnosti vytváření prostorových struktur při chemických reakcích v beztíží. V rámci dálkového průzkumu snímkovali stepní oblasti a sledovali koncentraci planktonu v různých oblastech oceánů.
1988-09-27 Bylo zahájeno tankování nádrží komplexu z lodi Progress 38.
1988-09-29 Osádka komplexu Mir zaslala pozdravné poselství americkým astronautům na palubu raketoplánu Discovery (let STS-26, 1988-091A).
1988-říjen Počátek měsíce byl věnován přípravě nových autonomních skafandrů k výstupu do kosmického prostoru. Mají trup z hliníkových slitin a umožňují strávit delší dobu mimo stanici (až 7 hodin proti dosavadním 5 hodinám). Hlavním konstruktérem nových skafandrů byl G. I. Severin.
1988-10-20 06:59 UT: Kosmonauti Titov a Manarov otevřeli výstupní průlez a zahájili výstup do volného prostoru. Skafandry však nebyly použity v autonomním režimu, ale připojené na palubní systém zabezpečení životních podmínek. Kosmonaut Poljakov byl po dobu výstupu v návratovém modulu transportní lodi Sojuz-TM 6, který by s ním automaticky přistál v případě nějaké havárie. Kosmonauti tentokráte s novým nářadím uvolnili detektor na první pokus a po několika pokusech se jim podařilo správně umístit do dalekohledu TTM nový detektor. Opravě asistoval v CUP dr. G. Skinner z University of Birmingham. Poté kosmonauti instalovali na povrchu stanice anténu pro radioamatérskou stanici (Titov měl volací znak U1MIR, Manarov U2MIR).
11:11 UT: Výstup ukončen. Celkové trvání výstupu činilo 4 h 12 min.
1988-10-21 až
1988-10-25
Uskutečnily se čtyři přehlídky silných rentgenových zdrojů ve středu Galaxie v souhvězdí Střelce (Sagittarius).
1988-10-27 Bylo oznámeno, že Titov a Manarov začali v rámci příprav k návratu na Zemi používat podtlakového obleku Čibis.
1988-říjen Koncem měsíce pokračovalo měření toků nabitých částic v okolí komplexu spektrometrem Marija a dálkový průzkum Země.
1988-listopad Počátkem měsíce pracovali kosmonauti se zrcadlovou pecí, ve které připravili vzorky slitiny hliník-měď a monokrystaly zinku.
1999-11-11 22.56 UT Kosmonauti Titov a Manarov vyrovnali rekord J. Romaněnka (326 d 11 h 38 min) z roku 1987 (pro vytvoření nového rekordu je třeba překročení o 10%). Zdravotní stav obou byl dobrý, jejich tělesná hmotnost se lišila od normální asi o 2 kg.
1988-11-17 Bylo dokončeno přečerpávání pohonných látek z nákladní lodi Progress 38 (1988-083A).
1988-11-18 Čs. radioamatérovi O. Oravcovi z Košic se podařilo spojení s radioamatérskou stanicí na Miru na frekvenci 145,550 MHz.
1988-11-23 Dráha komplexu byla zvýšena motorem nákladní lodi Progress 38 (1988-083A).
1988-11-24 12:12:46 UT: Nákladní loď Progress 38 (1988-083A) se oddělila od komplexu.
1988-11-25 Bylo oznámeno, že na komplexu Mir byl zřízen stálý poštovní úřad. Potřebná razítka a kašety měla dopravit na Mir transportní loď Sojuz-TM 7 (1988-104A).
1988-11-28 17:15:40 UT: Transportní loď Sojuz-TM 7 (1988-104A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1988-11-28 až
1988-12-22
Transportní loď Sojuz-TM 7 (1988-104A) součástí komplexu Mir.
1988-11-29 až
1988-12-20
Probíhal společný sovětsko-francouzský výzkumný program. Program letu francouzského kosmonauta s označením Aragaz sestával ze 14 experimentů.
1988-11-29 Uskutečnily se lékařské experimenty s cílem získat další údaje o adaptaci lidského organismu na beztíží. Pomocí aparatury Echokardiograf (As de Coeur - Srdcové eso) se zkoumala srdeční činnost a krevní oběh ve vnitřních orgánech. Na modelu řízení létajícího aparátu v rámci experimentu Viminal hodnotili kosmonauti možnost jeho ovládání a součinnost zrakového systému a svalového aparátu v beztíži. Přístrojem Circeja (Circe), vybaveným proporcionálním počítačem, simulujícím reakci lidských tkání, se měřila úroveň ionizujícího záření v obytných prostorách komplexu. Stará posádka pokračovala v pozorováních supernovy SN 1987a observatoří Rentgen.
1988-11-30 Kosmonauti studovali hormonální regulace v organismu v rámci experimentu Minilab. Echografické vyšetření Chrétiena probíhalo za použití podtlakového obleku Čibis. Cílem experimentu Fizali (Meduza) bylo studium úlohy smyslových orgánů člověka při řízení svalového aparátu. Byly zahájeny experimenty s vyššími rostlinami a dalšími biologickými objekty.
1988-12-01 Byla zahájena příprava k výstupu do kosmického prostoru. Pokračovaly lékařské a biologické experimenty.
1988-12-02 Proběhl další cyklus experimentů Echograf, Viminal a Fizali. Kosmonauti Titov a Manarov v rámci přípravy na návrat cvičili s oblekem Čibis. Pokračovalo také sledování supernovy SN 1987a. Při studiu rentgenového pulsaru v souhvězdí Plachet (Vela) byla zjištěna změna periody rotace této neutronové hvězdy.
1988-12-03 až
1988-12-04
Volkov a Chrétien dekonzervovali skafandry a prověřili jejich systém zabezpečení životních podmínek a termoregulace. Příprava k výstupu pokračovala i v následujících dnech.
1988-12-07 Volkov a Chrétien se podrobili důkladné lékařské prohlídce s vyšetřením kardiovaskulárního systému při fyzické zátěži. Uskutečnilo se také měření radiačního pozadí v komplexu aparaturou Circeja.
09.57 UT: Kosmonauti Volkov a Chrétien zahájili nad Japonskem výstup do volného prostoru. Vynesli na povrch zařízení a nářadí pro experimenty ERA a Obrazcy. Na kuželovou část přechodového úseku instalovali nosnou plošinu a na ni připevnili soupravu ERA. Jde o skládací konstrukci vyrobenou
  firmou Aérospatiale z tyčí z uhlíkového laminátu o délce 1 m s kovovými kloubovými spoji. Během transportu byla složena do válcového balíku o délce 1 m a průměru 0.6 m. Po instalaci byl z řídicího pultu uvnitř pracovního úseku stanice dán povel k jejímu rozložení; k němu však došlo až poté, co Volkov do nerozevírající se konstrukce kopl nohou. Konstrukce v rozloženém stavu má tvar šestibokého hranolu o průměru 3.8 m a výšce 1 m. Průběh rozkládání byl sledován televizní kamerou a mikroakcelerometry, které zjišťovaly také vibrace rozložené konstrukce. Po ukončení měření se konstrukce oddělila od stanice. Chrétien a Volkov upevnili na povrch stanice vzorky nátěrů a plastických hmot k sledování jejich degradace působením atomárního kyslíku a slunečního ultrafialového záření a detektor mikrometeoritů.
15:57 UT: Výstup ukončen. Celková doba výstupu činila 6 h místo plánovaných 4 h 20 min.
  1988-12-08 až 1988-12-09: Volkov a Chrétien uklidili skafandry a nářadí pro výstup a absolvovali lékařská vyšetření. Titov a Manarov pokračovali ve studiu supernovy SN 1987a. Do programu dálkového průzkumu bylo operativně zahrnuto sledování území Arménie, postiženého ničivým zemětřesením.
1988-12-12 Uvnitř komplexu se uskutečnil pokus Amadeus, během něhož se ověřovalo rozkládání makety panelu slunečních baterií nové konstrukce. Průběh byl registrován stereoskopicky dvěma televizními kamerami.
1988-12-13 Mezinárodní osádka se aktivně účastnila telemostu SSSR-Francie.
1988-12-14 až
1988-12-17
Pokračovaly lékařské experimenty (Minilab, Echokardiograf, Fizali, Viminal, vyšetření kardiovaskulárního systému přístrojem Gamma 1). Pořizovaly se spektrogramy zemské atmosféry a měřila se úroveň radiace přístrojem Circeja. V kosmických sklenících Vazon a Svetoblok pokračovaly experimenty s vyššími rostlinami. V tomto období také Titov a Manarov zasvěcovali novou základní osádku, kosmonauty Volkova a Krikaljova, do zvláštností provozu palubních systémů.
1988-12-17 Volkov a Manarov provedli analýzu chemického složení atmosféry v komplexu.
1988-12-18 Uskutečnila se tisková konference.
1988-12-19 Společné experimenty na palubě Miru byly ukončeny a byla zahájena příprava transportní lodi Sojuz-TM 6 (1988-075A) k návratu. Kosmonauti prověřovali systémy lodi a ukládali materiály z výzkumů do návratové kabiny.
V průběhu dne se uskutečnilo přímé televizní spojení prezidenta F. Mitteranda s J.-L. Chrétienem.
1988-12-21 Kosmonauti Titov, Manarov a Chrétien přestoupili do transportní lodi Sojuz-TM 6.
02:32:54 UT: Transportní loď Sojuz-TM 6 (1988-075A) se oddělila od komplexu.
1988-12-22 06:44:50 UT: Transportní loď Sojuz-TM 7 (1988-104A) se oddělila od komplexu.
06:59:00 UT: Po otočení komplexu o 180° se transportní loď Sojuz-TM 7 (1988-104A) připojila k uzlu -X základního bloku komplexu.
1988-12-28 až
1989-04-26
Transportní loď Sojuz-TM 7 (1988-104A) součástí komplexu.
1988-12-27 05:35:15 UT: Nákladní loď Progress 39 (1988-114A) se připojila k uzlu +X modulu Kvant.
1988-12-27 až
1989-02-07
Nákladní loď Progress 39 (1988-114A) součástí komplexu Mir.
1988-prosinec Poslední dny roku byly převážně věnovány vykládce nákladní lodi Progress 39.
1989 Viz.

------
Datum poslední úpravy: 2009-03-19 12:18:11 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek