1996-053A - Inmarsat-3 F-2

Název objektu Inmarsat-3 F-2
SSC 24307
Start1996-09-06 17:37:39 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/DM1
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelIMSO
VýrobceUSA, LMT
Kategorietelekomunikační družice
Hmotnost vzletová 1144 kg
prázdná 860.4 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
96-09-08.43 G 2.64° 1461.43 min 36250 km 36312 km  
96-09-17.00 G 2.70° 1436.91 min 35794 km 35812 km  
96-09-20.16 G 2.70° 1436.12 min 35768 km 35807 km  
96-09-30.22 G 2.68° 1449.41 min 36038 km 36055 km  
96-10-11.61 G 2.67° 1438.04 min 35804 km 35845 km  
96-10-14.92 G 2.71° 1436.03 min 35765 km 35806 km  
97-01-20.97 G 2.47° 1436.11 min 35767 km 35807 km  
97-06-04.08 G 2.21° 1436.10 min 35768 km 35805 km  
97-10-24.23 G 1.94° 1436.10 min 35766 km 35807 km  
98-01-22.50 G 1.73° 1436.15 min 35766 km 35809 km  
98-05-14.12 G 1.51° 1436.08 min 35772 km 35801 km  
98-08-29.17 G 1.31° 1436.10 min 35770 km 35803 km  
98-11-22.54 G 1.10° 1436.09 min 35762 km 35811 km  
99-02-27.13 G 0.90° 1436.10 min 35761 km 35812 km  
99-06-10.10 G 0.69° 1436.09 min 35770 km 35803 km  
99-09-24.12 G 0.47° 1436.11 min 35770 km 35804 km  
99-12-19.17 G 0.25° 1436.09 min 35764 km 35809 km  
00-04-07.06 G 0.04° 1436.10 min 35765 km 35809 km  
03-01-10.07 G 0.05° 1436.11 min 35769 km 35805 km  
06-01-01.94 G 0.04° 1436.10 min 35764 km 35809 km  
09-01-01.77 G 0.07° 1436.10 min 35764 km 35810 km  
09-02-19.86 G 0.09° 1436.10 min 35534 km 36039 km  
09-02-22.95 G 0.08° 1436.10 min 35773 km 35800 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
96-10-25.00-15.43°0.10°/d2.69° 
00-05-10.00-15.54°0.00°/d0.03° 
08-05-06.63-15.42°0.01°/d0.10° 
08-06-30.92-15.48°0.00°/d0.09° 
08-07-17.09-15.55°216.92°/d26.00° 
08-07-21.57-15.47°216.86°/d26.09° 
08-07-24.02-15.52°216.88°/d25.99° 
08-07-27.89-15.49°216.84°/d25.98° 
08-07-31.91-15.50°216.85°/d25.98° 
08-08-05.16-15.60°217.04°/d26.11° 
08-08-08.15-15.59°217.02°/d26.11° 
08-08-12.14-15.58°217.01°/d26.11° 
08-08-18.93-15.45°0.01°/d0.11° 
08-09-04.17-15.56°0.00°/d0.16° 
08-11-25.07-15.52°0.00°/d0.05° 
09-05-29.99-15.48°0.00°/d0.07° 
09-08-29.93-15.48°0.01°/d0.18° 
09-09-24.18-15.52°0.00°/d0.13° 
10-12-29.23-15.54°0.00°/d0.07° 
10-12-29.23-15.54°0.00°/d0.07° 
11-07-02.07-15.53°0.01°/d0.07° 
11-07-02.07-15.53°0.01°/d0.07° 
11-07-29.15-15.53°0.01°/d0.11° 
11-07-29.15-15.53°0.01°/d0.11° 
11-07-29.70-15.44°0.01°/d0.11° 
11-08-16.34-15.55°0.01°/d0.17° 
11-08-17.35-15.54°0.01°/d0.16° 
11-08-18.10-15.51°0.01°/d0.16° 
11-08-18.16-15.53°0.01°/d0.16° 
11-09-14.35-15.53°0.01°/d0.18° 
11-10-10.18-15.54°0.00°/d0.13° 
11-10-10.18-15.54°0.00°/d0.13° 
11-10-11.35-15.54°0.00°/d0.13° 
11-10-12.24-15.55°0.00°/d0.13° 
11-10-12.24-15.55°0.00°/d0.13° 
11-12-15.90-15.43°0.01°/d0.07° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Martin Marietta, Astro Space Div., East Windsor, NJ (USA); telekomunikační vybavení dodala firma Matra Marconi Space (nyní Astrium), Stevenage (Velká Británie). Provozovatelem je mezinárodní konsorcium International Maritime Satellite Organization (Inmarsat, IMSO), London (Velká Británie).

Tříose stabilizovaná družice o rozměrech 3.2×2.3×2.1 m (po vyklopení antén 7.6 m) může zajišťovat spojení v kombinacích pásem L/L, L/C, C/L a C/C na 150 kanálech s pohyblivými pojítky, především námořními loděmi a letadly. Antenní systém se sedmi úzce směrovanými paprsky může být dle potřeby přesměrován. Spojení s mobilními telefony má kapacitu 2.4 kbit/s, pro větší mobilní pojítka až 64 kbit/s při přenosu dat. V leteckém provozu může zajišťovat dodatečné služby zvyšující přesnost a spolehlivost navigačních systémů GPS a GLONASS. Elektrickou energii 5.5 kW (min. 2.8 kW na konci života) dodávají panely slunečních baterií s rozpětím 20.7 m. Pro navedení na stacionární dráhu slouží motor Thiokol Star 37FM na TPL.

Hlavní pozemní řídicí středisko SCC [=Satellite Control Centre] leží v blízkosti Londýna (Velká Británie).

Předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.

Předchozí družicí této řady je Inmarsat 3 F-1 (1996-020A). Následující je Inmarsat 3 F-3 (1996-070A).

Průběh letu

Datum Událost
1996-10-13 Družice byla uvedena do operačního provozu.

Literatura

  1. Home Page. - London : Inmarsat, 2004. - [Cit. 2005-03-12].     (http://www.inmarsat.com).
  2. INMARSAT Satellite. - Matra Marconi Space, 1998.     (http://www.matra-marconi-space.com/ENGLISH/SATFILES/Inmarsat.htm).
  3. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [515] 1 (1996-09-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx515.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:09:35 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek