1996-070A - Inmarsat-3 F-3

Název objektu Inmarsat-3 F-3
SSC 24674
Start1996-12-18 01:57 UT, Eastern Test Range, Atlas 2A
Stav objektuna geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze 
ProvozovatelIMSO
VýrobceUSA, LMT
Kategorietelekomunikační družice
Hmotnost vzletová 2074 kg
na dráze 1100 kg
prázdná 860 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
96-12-17.88 G 22.70° 652.48 min 1012 km 36070 km  
96-12-19.22 G 22.66° 646.66 min 1006 km 35780 km  
96-12-22.28 G 2.68° 1437.53 min 35713 km 35916 km  
96-12-31.59 G 2.67° 1436.19 min 35699 km 35878 km  
97-01-24.24 G 2.59° 1434.51 min 35727 km 35784 km  
97-02-21.04 G 2.55° 1436.04 min 35769 km 35802 km  
97-06-24.59 G 2.30° 1436.04 min 35762 km 35809 km  
97-10-23.21 G 2.05° 1436.06 min 35764 km 35808 km  
98-02-19.52 G 1.82° 1436.07 min 35769 km 35803 km  
98-05-20.42 G 1.62° 1436.05 min 35765 km 35807 km  
98-08-27.35 G 1.42° 1436.10 min 35765 km 35808 km  
98-12-09.39 G 1.21° 1436.05 min 35752 km 35820 km  
99-03-03.52 G 1.01° 1436.05 min 35768 km 35804 km  
99-06-29.41 G 0.80° 1436.04 min 35769 km 35802 km  
99-10-06.39 G 0.59° 1436.09 min 35768 km 35805 km  
00-01-22.36 G 0.36° 1436.11 min 35772 km 35802 km  
00-04-18.72 G 0.15° 1436.10 min 35771 km 35803 km  
03-01-03.63 G 0.06° 1436.07 min 35769 km 35804 km  
06-01-03.49 G 0.05° 1436.13 min 35763 km 35812 km  
07-02-22.58 G 0.06° 1436.20 min 35542 km 36035 km  
07-02-26.63 G 0.04° 1436.09 min 35756 km 35817 km  
10-01-01.43 G 0.07° 1436.08 min 35760 km 35812 km  
11-04-19.48 G 0.27° 1436.13 min 35767 km 35808 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
97-01-12.00157.47°-0.03°/d2.63° 
00-05-08.00177.99°0.00°/d0.11° 
09-01-01.39178.11°0.00°/d0.08° 
09-07-07.52178.08°0.00°/d0.14° 
10-11-04.54178.12°0.00°/d0.11° 
11-03-26.31178.17°0.02°/d0.22° 
11-03-26.57178.10°0.02°/d0.22° 
11-03-26.57178.10°0.02°/d0.22° 
11-03-26.57178.10°0.02°/d0.22° 
11-04-10.15178.14°0.02°/d0.25° 
11-04-10.15178.14°0.02°/d0.25° 
11-04-21.44178.11°-0.00°/d0.27° 
11-04-21.44178.11°-0.00°/d0.27° 
11-04-22.36178.12°0.00°/d0.28° 
11-04-23.42178.11°0.00°/d0.28° 
11-05-27.37178.20°0.03°/d0.17° 
11-05-28.33178.21°0.02°/d0.16° 
11-05-28.33178.21°0.02°/d0.16° 
11-05-28.33178.21°0.02°/d0.16° 
11-05-28.33178.21°0.02°/d0.16° 
11-06-04.88178.06°0.01°/d0.16° 
11-06-29.79178.04°0.01°/d0.12° 
11-07-26.62178.05°0.01°/d0.11° 
11-07-27.42178.13°0.02°/d0.11° 
11-07-28.52178.10°0.02°/d0.11° 
11-07-28.59178.08°0.02°/d0.11° 
11-07-28.59178.08°0.02°/d0.11° 
11-07-28.59178.08°0.02°/d0.11° 
11-07-28.59178.08°0.02°/d0.11° 
11-08-08.77177.99°0.00°/d0.09° 
11-08-08.77177.99°0.00°/d0.09° 
11-12-16.55178.10°0.01°/d0.07° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Martin Marietta, Astro Space Div., East Windsor, NJ (USA); telekomunikační vybavení dodala firma Matra Marconi Space (nyní Astrium), Stevenage (Velká Británie). Provozovatelem je mezinárodní konsorcium International Maritime Satellite Organization (Inmarsat, IMSO), London (Velká Británie).

Tříose stabilizovaná družice o rozměrech 3.2×2.3×2.1 m (po vyklopení antén 7.6 m) může zajišťovat spojení v kombinacích pásem L/L, L/C, C/L a C/C na 150 kanálech s pohyblivými pojítky, především námořními loděmi a letadly. Antenní systém se sedmi úzce směrovanými paprsky může být dle potřeby přesměrován. Spojení s mobilními telefony má kapacitu 2.4 kbit/s, pro větší mobilní pojítka až 64 kbit/s při přenosu dat. V leteckém provozu může zajišťovat dodatečné služby zvyšující přesnost a spolehlivost navigačních systémů GPS a GLONASS. Elektrickou energii 5.5 kW (min. 2.8 kW na konci života) dodávají panely slunečních baterií s rozpětím 20.7 m. Pro navedení na stacionární dráhu slouží motor Thiokol Star 37FM na TPL.

Hlavní pozemní řídicí středisko SCC [=Satellite Control Centre] leží v blízkosti Londýna (Velká Británie).

Předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.

Předchozí družicí této řady je Inmarsat 3 F-2 (1996-053A). následující je Inmarsat 3 F-4 (1997-027A).

Průběh letu

Datum Událost
1997-01-25 17:00 UT: Uveden do operačního provozu a přemístěn nad 177.5° v.d.

Literatura

  1. Home Page. - London : Inmarsat, 2004. - [Cit. 2005-03-12].     (http://www.inmarsat.com).
  2. INMARSAT Satellite. - Matra Marconi Space, 1998.     (http://www.matra-marconi-space.com/ENGLISH/SATFILES/Inmarsat.htm).
  3. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [518] 1 (1996-12-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx518.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:09:41 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek