1996-020A - Inmarsat-3 F-1

Název objektu Inmarsat-3 F-1
SSC 23839
Start1996-04-03 23:01:01 UT, Eastern Test Range, Atlas 2A
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelIMSO
VýrobceUSA, LMT
Kategorietelekomunikační družice
Hmotnost vzletová 2064 kg
na dráze 1100 kg
prázdná 860 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
96-04-04.22 G 23.26° 639.62 min 868 km 35558 km  
96-04-04.62 G 21.85° 642.95 min 1019 km 35577 km  
96-04-08.74 G 2.71° 1414.46 min 35175 km 35550 km  
96-04-11.01 G 2.62° 1428.49 min 35524 km 35752 km  
96-04-14.93 G 2.67° 1436.07 min 35762 km 35810 km  
96-04-29.98 G 2.60° 1423.70 min 35521 km 35566 km  
96-08-19.30 G 2.48° 1436.05 min 35768 km 35804 km  
96-11-17.80 G 2.28° 1436.04 min 35765 km 35806 km  
97-02-21.02 G 2.08° 1436.08 min 35765 km 35808 km  
97-07-01.84 G 1.77° 1436.12 min 35746 km 35828 km  
97-11-24.99 G 1.52° 1436.10 min 35772 km 35802 km  
98-03-25.79 G 1.27° 1436.06 min 35771 km 35800 km  
98-07-04.78 G 1.06° 1436.09 min 35767 km 35807 km  
98-10-24.76 G 0.82° 1436.06 min 35769 km 35803 km  
99-02-02.80 G 0.61° 1436.06 min 35765 km 35806 km  
99-05-03.78 G 0.41° 1436.05 min 35777 km 35795 km  
99-08-15.83 G 0.20° 1436.06 min 35769 km 35803 km  
01-02-09.99 G 0.05° 1436.05 min 35630 km 35942 km  
01-03-02.98 G 0.06° 1436.03 min 35738 km 35833 km  
01-08-23.82 G 0.06° 1436.10 min 35102 km 36471 km  
01-08-26.76 G 0.05° 1436.10 min 35661 km 35912 km  
01-10-03.77 G 0.04° 1436.05 min 35766 km 35805 km  
03-02-11.63 G 0.04° 1436.02 min 35565 km 36006 km  
03-02-21.67 G 0.05° 1436.05 min 35723 km 35848 km  
06-01-03.83 G 0.10° 1436.08 min 35767 km 35806 km  
06-08-08.74 G 0.11° 1435.32 min 35767 km 35776 km  
06-08-09.65 G 0.11° 1435.69 min 35768 km 35789 km  
06-08-11.68 G 0.10° 1436.12 min 35767 km 35808 km  
09-01-02.93 G 0.10° 1436.06 min 35762 km 35809 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
96-07-11.0064.04°0.02°/d2.53° 
00-05-08.0063.87°0.01°/d0.02° 
08-05-06.5764.55°0.00°/d0.12° 
08-11-06.7964.55°0.00°/d0.12° 
09-03-26.9964.47°0.02°/d0.22° 
09-04-08.9064.42°0.00°/d0.25° 
09-06-18.1564.52°0.00°/d0.12° 
10-02-17.0364.39°0.01°/d0.08° 
10-09-15.9564.42°0.01°/d0.12° 
10-10-17.9764.46°0.00°/d0.09° 
11-02-11.6564.54°0.01°/d0.20° 
11-02-11.6564.54°0.01°/d0.20° 
11-02-11.6564.54°0.01°/d0.20° 
11-02-25.0164.37°0.00°/d0.14° 
11-02-25.0164.37°0.00°/d0.14° 
11-02-25.0164.37°0.00°/d0.14° 
11-08-31.0964.44°0.00°/d0.29° 
11-08-31.9664.44°0.00°/d0.29° 
11-10-17.6564.58°0.01°/d0.18° 
11-10-18.9864.48°0.01°/d0.18° 
11-10-19.0664.47°0.01°/d0.18° 
11-10-19.9364.49°0.01°/d0.18° 
11-10-20.9264.49°0.01°/d0.18° 
11-10-21.8764.52°0.01°/d0.17° 
11-11-13.9764.50°0.01°/d0.19° 
11-11-13.9764.50°0.01°/d0.19° 
11-11-14.8564.54°0.01°/d0.19° 
11-11-14.8564.54°0.01°/d0.19° 
11-12-05.9164.49°0.01°/d0.14° 
11-12-05.9164.49°0.01°/d0.14° 
11-12-15.9464.46°0.00°/d0.12° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Martin Marietta, Astro Space Div., East Windsor, NJ (USA); telekomunikační vybavení dodala firma Matra Marconi Space (nyní Astrium), Stevenage (Velká Británie). Provozovatelem je mezinárodní konsorcium International Maritime Satellite Organization (Inmarsat, IMSO), London (Velká Británie).

Tříose stabilizovaná družice o rozměrech 3.2×2.3×2.1 m (po vyklopení antén 7.6 m) může zajišťovat spojení v kombinacích pásem L/L, L/C, C/L a C/C na 150 kanálech s pohyblivými pojítky, především námořními loděmi a letadly. Antenní systém se sedmi úzce směrovanými paprsky může být dle potřeby přesměrován. Spojení s mobilními telefony má kapacitu 2.4 kbit/s, pro větší mobilní pojítka až 64 kbit/s při přenosu dat. V leteckém provozu může zajišťovat dodatečné služby zvyšující přesnost a spolehlivost navigačních systémů GPS a GLONASS. Elektrickou energii 5.5 kW (min. 2.8 kW na konci života) dodávají panely slunečních baterií s rozpětím 20.7 m. Pro navedení na stacionární dráhu slouží motor Thiokol Star 37FM na TPL.

Hlavní pozemní řídicí středisko SCC [=Satellite Control Centre] leží v blízkosti Londýna (Velká Británie).

Předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.

První družice této řady. Předchozí družicí organizace Inmarsat je Inmarsat 2 F-4 (1991-084B). Následující je Inmarsat 3 F-2 (1996-053A).

Průběh letu

Datum Událost
1996-duben V polovině měsíce zakotven nad 27-28° v.d.
1996-04-25 Zahájen přesun z pozice nad 27-28° v.d.
1996-05-08 Zakotven nad 63-64° v.d.
1996-05-11 Uveden do operačního provozu.

Literatura

  1. Home Page. - London : Inmarsat, 2004. - [Cit. 2005-03-12].     (http://www.inmarsat.com).
  2. INMARSAT Satellite. - Matra Marconi Space, 1998.     (http://www.matra-marconi-space.com/ENGLISH/SATFILES/Inmarsat.htm).
  3. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [510] 1 (1996-04-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx510.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:09:27 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek