1969-059A - Apollo 11 - CSM

Název objektuApollo 11 - CSM [=Command and Service Modules]
Columbia
SSC 4039
Start1969-07-16 13:32:00.724 UT, Eastern Test Range, Saturn 5
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1969-07-24 16:50:35 UT, Tichý o. (13.30° s.š., 169.15° z.d.), USS Hornet
Životnost8.1379 dne, tj. 0.0223 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, North American
Kategoriepilotovaná kosmická loď
Hmotnost28800 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1969-07-16 Země 1969-07-20 1969-059C Neil A. Armstrong USA 2 CDR
Edwin E. Aldrin, Jr. USA 2 LMP
1969-07-16 Země 1969-07-24 Země Michael Collins USA 2 CMP
1969-07-21 1969-059C 1969-07-24 Země Neil A. Armstrong USA 2 CDR
Edwin E. Aldrin, Jr. USA 2 LMP

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
69-07-16.57 G 32.52° 88.18 min 183 km 186 km Boeing1.
69-07-16.57 G 32.51° 88.20 min -469 km 840 km  
69-07-16.68 G 31.38° 25430 min 221 km 559890 km Boeing1.
69-07-19.72 L 178.75 128 min 113 km 313 km DRA2.
69-07-19.91 L 178.75° 120 min 100 km 122 km DRA2.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Třímístná pilotovaná kosmická loď. Postavila ji firma North American Rockwell Corp., Space Div., Downey, CA (USA). Provozovatelem bylo NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (USA).

Kosmická loď sestávala z velitelského modulu CM [Command Module] a servisního modulu SM [Service Module]. Kuželový modul CM o průměru základny 3.912 m, výšce 3.429 m a hmotnosti 5570 kg měl povrch pokrytý ablativním tepelným štítem o síle 18 až 70 mm. Uvnitř byla kabina pro osádku o objemu 6.1 m3, s atmosférou čistého kyslíku o tlaku 380 hPa. Kabina je vybavena 4 průzory; pátý je umístěn v lichoběžníkovém bočním průlezu. V kabině byla umístěna většina elektronického vybavení včetně palubního počítače, navigačního systému s inerciálními plošinami, optickým zaměřovacím dalekohledem a autopilotem. V přední části byl přestupní tunel o průměru 0.81 m zakončený poklopem a aktivním stykovacím zařízením. V prostoru kolem tunelu byl umístěn padákový systém (2 brzdicí padáky o průměru 5 m, 3 výtažné padáky o průměru 3 m a 3 hlavní padáky o průměru 26.8 m) a nafukovací plováky. SM byl vybaven 12 motorky Rocketdyne na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin) orientačního a stabilizačního systému CM-RCS o tahu 414 N. Tři stříbrozinkové baterie zásobovaly CM po oddělení SM.

Při startu byla na přídi lodi umístěna příhradová konstrukce s motorem na TPL o tahu 654 kN a době funkce 8 s záchranného systému LES [Launch Escape System], která se odhazovala před dosažením oběžné dráhy. LES měl délku 10.058 m a hmotnost 2197 kg.

Modul SM válcového tvaru o průměru 3.912 m, délce 4.521 m (vč. trysky motoru 7.493 m) a prázdné hmotnosti 3850 kg nesl hlavní motor SPS [Service Propulsion System] typu Aerojet AJ10-137 o tahu 97.5 kN se zásobami hypergolických KPL (oxid dusičitý a Aerozine-50, max. 19 440 kg) dodávaných do spalovací komory přetlakem hélia a čtyři skupiny po 4 motorech RCS [Reaction Control System] pro orientaci, stabilizaci a drobné korekce dráhy typu Marquardt R-4D o tahu 445 N na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin nebo Aerozine-50). V SM byly umístěny tři kyslíkovodíkové baterie o výkonu 1.42 kW (v maximu až 2.2 kW) se zásobou reaktantů; zásoby kapalného kyslíku sloužily i pro doplňování atmosféry v CM. Na spodní části byla připojena otočná anténa s vysokým ziskem, tvořena čtyřmi parabolami. SM se odděloval před vstupem do atmosféry.

Kosmická loď byla určena pro lety v trvání do 14 dní.

Výrobní číslo lodi bylo CSM-107. V počáteční fázi letu byl součástí objektu i modul LM (1969-059C). První přistání lidí na Měsíci.

Předchozím letem bylo Apollo 10 (1969-043A), následujícím Apollo 12 (1969-099A).

Průběh letu

Datum Událost
1969-07-16 13:43:49 UT - Navedení na parkovací dráhu.
16:16:16 UT: Restartem 3. st. S-IVB zahájen manévr navedení na translunární dráhu (TLI).
16:22:13 UT: Manévr TLI ukončen.
16:49:05 UT: Oddělení CSM od 3. st.
16:56:03 UT: Spojení CSM s LM.
17:48:59 UT - Oddělení LM od 3. st.
18:12:02 UT: Úhybný manévr motorem SPS (t=2.9 s, Δv=6.0 m/s).
1969-07-17 Korekce dráhy MCC-1 zrušena.
00:05 UT: Televizní reportáž z paluby lodi.
16:16:59 UT: Korekce dráhy MCC-2 motorem SPS (t=3.1 s, Δv=6.4 m/s).
19:56 UT: Televizní reportáž.
23:32 UT: Televizní reportáž.
1969-07-18 V průběhu dne se uskutečnila další televizní reportáž. Armstrong a Aldrin provedli prověrku systému modulu LM. Korekce dráhy MCC-3 byla zrušena.
1969-07-19 03:11:56 UT: Loď vstoupila do sféry gravitačního vlivu Měsíce. Korekce dráhy MCC-4 byla zrušena.
17:13:24 UT: Přerušeno rádiové spojení se Zemí.
17:21:51 UT: Zážehem motoru SPS (t=357.5 s, Δv=889.3 m/s) zahájen manévr navedení na oběžnou dráhu kolem Měsíce (LOI-1).
17:27:48 UT: Manévr LOI-1 ukončen.
17:47:30 UT: Obnoveno rádiové spojení.
19:56 UT: Televizní reportáž.
21:43:37 UT: Korekční manévr (LOI-2) motorem SPS (t=16.8 s, Δv=48.4 m/s).
22:56 UT: Armstrong a Aldrin zahájili přípravy LM.
1969-07-20 00:39 UT: LM aktivován. Poté se oba astronauti vrátili do CM.
13:18 UT: Aldrin přestoupil do LM.
13:26 UT: Zapojeny elektrické zdroje LM.
14:19 UT: Armstrong přestoupil do LM.
16:20 UT: Vyklopeny přistávací amortizátory.
17:44:00 UT: Oddělení LM od CSM.
18:11:53 UT - Úhybný manévr CSM od LM motory RCS (t=5.2 s, Δv=0.4 m/s).
1969-07-21 V průběhu dne se Collins marně snažil zahlédnout LM na povrchu Měsíce.
21:35:00 UT: Spojení CSM a LM. Následoval přestup Armstronga a Aldrina do CSM, přenesení vzorků a uložení odpadu do LM.
23:46:46 UT: Oddělení LM.
1969-07-22 04:55:42 UT: Zážehem motoru SPS (t=151.4 s, Δv=999.4 m/s) zahájen manévr navedení na dráhu k Zemi (TEI).
04:58:14 UT: Manévr TEI ukončen.
17:35 UT: Loď opustila sféru gravitačního vlivu Země.
Korekce dráhy MCC-5 motory RCS (t=11.2 s, Δv=1.45 m/s).
1969-07-23 Korekce dráhy MCC-6 byla zrušena. Během dne se uskutečnily dvě televizní reportáže.
1969-07-24 Korekce dráhy MCC-7 byla zrušena.
16:21 UT: Odhození SM.
16:35:28 UT: Vstup do atmosféry (EI) ve výši 120 km.
16:50:35 UT: Přistání.
17:53 UT: Osádka na palubě USS Hornet.
17:58 UT: Umístěna v mobilní karantenní jednotce MQF (Mobile Quarantine Facility) - 19:50 UT: Loď vyzvednuta na palubu USS Hornet.
19:58 UT: Připojena k MQF. V průběhu dne byly kontejnery SRC se vzorky přemístěny do MQF.
1969-07-25 03:00 UT: Dekontaminace CM dokončena.

Literatura

 1. Apollo/Saturn V postflight trajectory - AS-506. - Huntsville, AL : Boeing. - Oct 6, 1969-10-06. (Report ; D5-15560-6, NASA-CR-102306). - [Cit. 2007-04-29].     (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19920075301_1992075301.pdf).
 2. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1991 / A. N. Winterbolton, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
 3. Project Apollo Drawings and Technical Diagrams. - Washington, DC : NASA, 1999.     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/diagrams/apollo.html).
 4. Project Apollo Archive / K. Teague, 2004. - [Cit. 2004-03-03].     (http://www.apolloarchive.com).
 5. Computer Use During the Early Manned American Space Missions / P. K. Schoch. - Quest 9 [4] 49-58 (2002).
 6. Apollo Experience Reports. - NASA, 1966-1978. - [Cit. 2011-01-17].     (http://www.scribd.com/collections/2809999/Apollo-Experience-Reports).
 7. Stopy na Měsíci / A. Vítek. - Praha : Radioservis, 2009. - ISBN 978-80-86212-62-3.
 8. Apollo 11 mission report. - Houston, TX : NASA-MSC. - 1969-08-31 - (NASA-TM-X-62633; MSC-00171). - [Cit. 2004-09-28]. - (16.0 Mbyte).     (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19700008096_1970008096.pdf).
 9. Zde stane noha člověka / A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 45 [13] 503 (1969).
 10. Laboratoř v "kufrech" / M. Grün. - Letectví a kosmonautika 45 [13] 504 (1969).
 11. Kamera pro Měsíc / M. Bílý. - Letectví a kosmonautika 45 [13] 505 (1969).
 12. Přivezou smrt? / P. Koubský. - Letectví a kosmonautika 45 [13] 506 (1969).
 13. Zde základna Tranquillity / SPACE. - Letectví a kosmonautika 45 [20] 780-783, [21] 820-823, [22] 860-863, [23] 902-905, [24] 950-953 (1969), 46 [1] 23-25, [2] 62-64 (1970).
 14. Vzorky z Měsíce / A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 46 [2] 64-65 (1970).
 15. Apollo XI : "Something Appropriate To Do..." / J. E. Cathpole. - Spaceflight 41 [7] 281-285 (1999).
 16. Armstrong On The Moon / K. T. Wilson. - Spaceflight 41 [7] 291 (1999).
 17. Search For Apollo 11 TV Tapes Moves Into High Gear / Leonard David. - SPACE.Com. - 2006-08-24. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.space.com/news/060824_apollo11_tapes.html).
 18. The Search for the original Apollo 11 Moonwalk TV tapes. - Honeysuckle Creek News, 2006. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.honeysucklecreek.net/Apollo_11/tapes/Apollo_11_Tape_Search_Flyer.pdf).
 19. The Search for the Apollo 11 SSTV Tapes / John M. Sarkissian. - Parkes : CSIRO, 2006. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.parkes.atnf.csiro.au/apollo11/apollo11_sstv_search_report.html).
 20. Tale of the TV Tapes: Apollo 11 Mission Archive Mystery Unspools / Leonard David. - SPACE.Com. - 2006-08-13. - [Cit. 2006-08-26].     (http://www.space.com/news/060813_apollo11_tapes.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 20:12:06 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek