1969-059C - Apollo 11 - LM Ascent Stage

Název objektuApollo 11 - LM Ascent Stage [=Lunar Module]
Eagle
SSC 4041
Start1969-07-16 13:32:00.724 UT, Eastern Test Range, Saturn 5
Přistání1969-07-20 20:17:40 UT, Měsíc, Mare Tranquillitatis (0.69° s.š., 23.43° v.d.)
Životnost4.2817 dne, tj. 0.0117 roku
Start1969-07-21 17:54:01 UT, Eastern Test Range, Saturn 5
Stav objektu na selenocentrické dráze (?); přistávací stupeň na povrchu Měsíce
Očekávaná životnost na dráze?
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, Grumman
Kategoriepilotovaná kosmická loď
Hmotnost4818 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1969-07-20 1969-059A 1969-07-20 Měsíc Neil A. Armstrong USA 2 CDR
Edwin E. Aldrin, Jr. USA 2 LMP
1969-07-21 Měsíc 1969-07-21 1969-059A Neil A. Armstrong USA 2 CDR
Edwin E. Aldrin, Jr. USA 2 LMP

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
69-07-20.74 L 178.7° 120 min 100 km 122 km DRA1.
69-07-20.84 L 178.7° 114 min 14 km 108 km DRA1.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Dvoumístná pilotovaná kosmická loď pro výsadek na Měsíc. Postavila ji firma Grumman Aircraft Engineering Corp., Bethpage, NY (USA). Provozovatelem bylo NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (USA).

Loď sestávala ze dvou částí, přistávacího stupně DS [Descent Stage] a vzletového stupně AS [Ascent Stage]. Celková výška činila 6.985 m a rozpětí 9.449 m při vyklopených přistávacích amortizátorech.

Vzletový stupeň o rozměrech 3.759×4.293 m nesl přetlakovou kabinu osádky s atmosférou čistého kyslíku o tlaku 330 hPa ve tvaru ležatého válce o průměru 2.337 m a délce 1.067 m, prázdné hmotnosti 2150 kg a objemu 6.65 m3 (z toho obyvatelných 4.5 m3). Na přední stěně byla dvě trojúhelníková okna a výstupní průlez čtvercového tvaru o rozměrech 0.81×0.81 m. V kabině byla soustředěna většina elektroniky včetně počítače, navigačního a telekomunikačního systému. V horní části byl přestupní tunel o průměru 0.81 m zakončený poklopem a pasívním stykovacím zařízením. Stupeň byl vybaven motorem Rocketdyne RS-18 o tahu 15.6 kN na hypergolické KPL (oxid dusičitý a Aerozine-50) s kulovými nádržemi, umístěnými po bocích kabiny, a čtyřmi bloky po 4 motorech RCS [eaction Control System] typu Marquardt R-4D na

stejné KPL. Elektrickou energii dodávaly dvě stříbrozinkové baterie.

Přistávací stupeň tvaru osmibokého hranolu o výšce 3.226 m, průměru 4.293 m a prázdné hmotnosti 2110 kg nesl přistávací motor LEMDE typu TRW MIRA 10500 o max. tahu 43.9 N, škrtitelný v rozmezí 10-60 % se zásobami hypergolických KPL (oxid dusičitý a Aerozine-50). Stupeň nesl též 4 stříbrozinkové baterie a zásobu vody pro klimatizační systém. K bokům byly připojeny 4 amortizátory pro dosednutí na měsíční povrch; na předním amortizátoru byl připevněn žebřík pro sestup osádky. Stupeň sloužil též jako vzletová rampa.

Loď byla určena pro třídenní pobyt na povrchu Měsíce.

Výrobní číslo lodi bylo LM-5. V počáteční fázi letu byl součástí objektu 1969-059A spolu s přistávacím stupněm, který byl zanechán na povrchu Měsíce.

Průběh letu

Datum Událost
1969-07-19 22:56 UT: Armstrong a Aldrin zahájili přípravy LM k samostatnému letu.
1969-07-20 00:39 UT: LM aktivován. Poté se oba astronauti vrátili do CM.
13:18 UT: Aldrin přestoupil do LM.
13:26 UT: Zapojeny elektrické zdroje LM.
14:19 UT: Armstrong přestoupil do LM.
16:20 UT: Vyklopeny přistávací amortizátory.
17:44:00 UT: Oddělení LM od CSM.
19:08:14 UT: Zážehem motoru přistávacího stupně (t=30.0 s, Δv=23.3 m/s) zahájen manévr navedení na sestupnou dráhu (DOI). - 20:00:30 UT: Vydán souhlas k motorickému sestupu.
20:05:05 UT: Zážehem motoru přistávacího stupně (t=756.3 s, Δv=2112.2 m/s) zahájen motorický sestup. Během něho došlo několikrát k přetížení řídicího počítače. V závěrečné fázi pilotoval LM Armstrong ručně. Průběh sestupu byl zaznamenán filmovou kamerou umístěnou za oknem pilotní kabiny.
20:17:43 UT: Přistání na měsíčním povrchu. Po úvodních kontrolách byl postupně prodlužován souhlas s pobytem na Měsíci.
23:15 UT: Zahájeny přípravy k výstupu na povrch.
1969-07-21 01:53 UT: Zahájena dekomprese kabiny.
02:39:36 UT: Otevřen průlez. Krátce poté zahájena televizní reportáž z kamery na přistávacím stupni.
02:45 UT: Armstrong zahájil výstup z LM.
02:56:15 UT: Armstrong na povrchu Měsíce. Po seznámení s prostředím provedl fotografickou dokumentaci a sebral tzv. nouzové vzorky.
03:11 UT: Aldrin zahájil výstup z LM. Po odhalení pamětní plakety Armstrong instaloval televizní kameru na povrch Měsíce a Aldrin vztyčil fólii pro zachycování částic slunečního větru. Následovalo vztyčení americké vlajky a rozhovor s prezidentem USA R. Nixonem.
03:50 UT: Armstrong zahájil sběr vzorků, Aldrin zkoušel možnosti pohybu ve skafandru. Následovala vizuální inspekce LM.
04:15 UT: Zahájena instalace souboru přístrojů EASEP. 04:43 UT: Sběr dokumentovaných vzorků.
04:52 UT: Sejmuta fólie pro zachycovaní slunečního větru.
04:55 UT: Aldrin zahájil návrat do LM.
04:57:08 UT: Aldrin v LM.
05:02 UT: Zahájena přeprava dvou kontejnerů SRC (Sample Return Containers) se vzorky do LM.
05:09 UT: Armstrong zahájil návrat do LM.
05:09:33 UT: Armstrong v LM.
05:11:13 UT: Průlez uzavřen.
07:40:13 UT: Druhá dekomprese kabiny LM pro vyhození odpadu.
08:00 až 15:00 UT: Odpočinek osádky.
17:54:01 UT: Vzlet z povrchu Měsíce (t=434.9 s, Δv=1850.2 m/s).
18:01:16 UT: Navedení na dráhu kolem Měsíce. - 18:15:36 UT: Setkávací manévr (CSI) motory RCS (t=47.0 s, Δv=15.7 m/s).
18:49:50 UT: Setkávací manévr (CDH) motory RCS (t=17.8 s, Δv=6.1 m/s).
20:35:52 UT: Setkávací manévr (TPI) motory RCS (t=22.7 s, Δv=7.7 m/s).
20:50 UT: Korekční manévr MCC-1 motory RCS.
21:05 UT: Korekční manévr MCC-2 motory RCS.
21:18:09 UT: Zahájeno vyrovnávání rychlostí (TPF) motory RCS (t=28.4 s, Δv=9.6 m/s).
21:35:00 UT: Spojení CSM a LM. Následoval přestup Armstronga a Aldrina do CSM, přenesení vzorků a uložení odpadu do LM.
23:46:46 UT: Oddělení LM.
1969-07-22 00:02:01 UT: Separační manévr od CSM motory RCS (t=7.2 s, Δv=0.7 m/s).

Literatura

  1. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1991 / A. N. Winterbolton, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
  2. Project Apollo Drawings and Technical Diagrams. - Washington, DC : NASA, 1999.     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/diagrams/apollo.html).
  3. Project Apollo Archive / K. Teague, 2004. - [Cit. 2004-03-03].     (http://www.apolloarchive.com).
  4. Computer Use During the Early Manned American Space Missions / P. K. Schoch. - Quest 9 [4] 49-58 (2002).
  5. Apollo Experience Reports. - NASA, 1966-1978. - [Cit. 2011-01-17].     (http://www.scribd.com/collections/2809999/Apollo-Experience-Reports).
  6. Stopy na Měsíci / A. Vítek. - Praha : Radioservis, 2009. - ISBN 978-80-86212-62-3.
  7. Apollo 11 mission report. - Houston, TX : NASA-MSC. - 1969-08-31 - (NASA-TM-X-62633; MSC-00171). - [Cit. 2004-09-28]. - (16.0 Mbyte).     (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19700008096_1970008096.pdf).
  8. One Giant Screwup for Mankind / D. Kushner. - Wired Magazine (New York, NY). - 2007-01-15. - [Cit. 2007-01-12].     (http://www.wired.com/wired/archive/15.01/nasa.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 20:12:08 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek