1969-043A - Apollo 10 - CSM

Název objektuApollo 10 - CSM [=Command and Service Modules]
Charlie Brown
SSC 3941
Start1969-05-18 16:49:00.70 UT, Eastern Test Range, Saturn 5
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1969-05-26 16:52:23 UT, Tichý o. (15.07° j.š., 164.65° z.d.), USS Princeton
Životnost8.0023 dne, tj. 0.0219 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, North American
Kategoriepilotovaná kosmická loď
Hmotnost28870 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1969-05-18 Země 1969-05-22 1969-043D Thomas P. Stafford USA 3 CDR
Eugene A. Cernan USA 2 LMP
1969-05-18 Země 1969-05-26 Země John W. Young USA 3 CMP
1969-05-23 1969-043D 1969-05-26 Země Thomas P. Stafford USA 3 CDR
Eugene A. Cernan USA 2 LMP
len osdk Donn F. Eis   ele bez osádky      
USA CDR

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
60-05-18.81 G 31.70° 27890 min 220 km 596290 km Boeing1.
69-05-18.69 G 32.56° 88.20 min 185 km 186 km  
69-05-18.71 G 32.55° 88.20 min 185 km 186 km Boeing1.
69-05-21.87 L 174.4° 128 min 111 km 316 km DRA2.
69-05-22.05 L 174.4° 120 min 107 km 115 km DRA2.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Třímístná pilotovaná kosmická loď. Postavila ji firma North American Rockwell Corp., Space Div., Downey, CA (USA). Provozovatelem bylo NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (USA).

Kosmická loď sestávala z velitelského modulu CM [Command Module] a servisního modulu SM [Service Module]. Kuželový modul CM o průměru základny 3.912 m, výšce 3.429 m a hmotnosti 5570 kg měl povrch pokrytý ablativním tepelným štítem o síle 18 až 70 mm. Uvnitř byla kabina pro osádku o objemu 6.1 m3, s atmosférou čistého kyslíku o tlaku 380 hPa. Kabina je vybavena 4 průzory; pátý je umístěn v lichoběžníkovém bočním průlezu. V kabině byla umístěna většina elektronického vybavení včetně palubního počítače, navigačního systému s inerciálními plošinami, optickým zaměřovacím dalekohledem a autopilotem. V přední části byl přestupní tunel o průměru 0.81 m zakončený poklopem a aktivním stykovacím zařízením. V prostoru kolem tunelu byl umístěn padákový systém (2 brzdicí padáky o průměru 5 m, 3 výtažné padáky o průměru 3 m a 3 hlavní padáky o průměru 26.8 m) a nafukovací plováky. SM byl vybaven 12 motorky Rocketdyne na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin) orientačního a stabilizačního systému CM-RCS o tahu 414 N. Tři stříbrozinkové baterie zásobovaly CM po oddělení SM.

Při startu byla na přídi lodi umístěna příhradová konstrukce s motorem na TPL o tahu 654 kN a době funkce 8 s záchranného systému LES [Launch Escape System], která se odhazovala před dosažením oběžné dráhy. LES měl délku 10.058 m a hmotnost 2197 kg.

Modul SM válcového tvaru o průměru 3.912 m, délce 4.521 m (vč. trysky motoru 7.493 m) a prázdné hmotnosti 3850 kg nesl hlavní motor SPS [Service Propulsion System] typu Aerojet AJ10-137 o tahu 97.5 kN se zásobami hypergolických KPL (oxid dusičitý a Aerozine-50, max. 19 440 kg) dodávaných do spalovací komory přetlakem hélia a čtyři skupiny po 4 motorech RCS [Reaction Control System] pro orientaci, stabilizaci a drobné korekce dráhy typu Marquardt R-4D o tahu 445 N na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin nebo Aerozine-50). V SM byly umístěny tři kyslíkovodíkové baterie o výkonu 1.42 kW (v maximu až 2.2 kW) se zásobou reaktantů; zásoby kapalného kyslíku sloužily i pro doplňování atmosféry v CM. Na spodní části byla připojena otočná anténa s vysokým ziskem, tvořena čtyřmi parabolami. SM se odděloval před vstupem do atmosféry.

Kosmická loď byla určena pro lety v trvání do 14 dní.

Výrobní číslo lodi bylo CSM-106. V počáteční fázi letu byl součástí objektu i modul LM (1969-043C). Úkolem letu byla komplexní prověrka všech částí měsíční lodi na dráze kolem Měsíce.

Předchozím letem bylo Apollo 9 (1969-018A), následujícím Apollo 11 (1969-059A).

Průběh letu

Datum Událost
1969-05-18 17:00:54 UT: Navedení na parkovací dráhu.
19:22:26 UT: Restart motoru 3. st. S-IVB, začátek manévru navedení na translunární dráhu (TLI).
19:28:22 UT: Konec manévru TLI.
19:52:49 UT: Oddělení CSM od 3. st.
20:06:38 UT: Spojení CSM s LM.
20:45:25 UT: Oddělení LM od 3. st.
21:04 UT: Úhybný manévr motorem SPS (t=3 s, Δv=6 m/s).
Později se uskutečnila televizní reportáž z paluby lodi. Korekční manévr MCC-1 byl zrušen.
1969-05-19 00:30 UT: Televizní reportáž.
19:21:57 UT: Korekční manévr MCC-2 motorem SPS (t=7 s, Δv=15 m/s).
19:50 UT: Televizní reportáž.
1969-05-20 Během dne se uskutečnily dvě televizní reportáže. Korekční manévr MCC-3 byl zrušen.
1969-05-21 07:40 UT: Loď vstoupila do sféry gravitačního vlivu Měsíce. Korekční manévr MCC-4 byl zrušen. 20:37:38 UT: Přerušeno rádiové spojení se Zemí.
20:44:54 UT: Zahájení manévru navedení na oběžnou dráhu kolem Měsíce (LOI-1) motorem SPS (t=306 s, Δv=909 m/s).
20:50:00 UT: Manévr LOI-1 ukončen.
21:12 UT: Obnoveno rádiové spojení.
21:35 UT: Televizní reportáž.
1969-05-22 00:43 UT: Korekce dráhy kolem Měsíce (LOI-2) motorem SPS (t=14 s, Δv=35 m/s).
od 03:00 do 05:00 UT: Stafford a Cernan přestoupili do LM a provedli kontrolu systémů. Poté se vrátili na palubu CSM.
15:56 UT: Stafford a Cernan znovu přestoupili do LM.
19:00:57 UT: Oddělení LM od CSM.
19:19 UT: Zahájena televizní reportáž.
19:36:17 UT: Úhybný manévr CSM od LM motory RCS (7 s, Δv=0.7 m/s).
19:40 UT: Ukončena televizní reportáž.
1969-05-23 03:10 UT: Zachycení CSM a LM.
03:11:02 UT: Pevné spojení CSM a LM.
kolem 03:30 UT: Stafford a Cernan přestoupili z LM do CSM. Prostor vzletového stupně LM byl naplněn nepotřebnými předměty a odpadky.
05:29 UT: Oddělení LM od CSM.
1969-05-24 10:25:29 UT: Zážehem motoru SPS (t=164 s, Δv=1107 m/s) zahájen manévr navedení na dráhu k Zemi (TEI).
10:30:13 UT: Manévr TEI ukončen.
10:39 UT: Televizní reportáž. Korekce dráhy MCC-5 byla zrušena.
1969-05-25 Korekce dráhy MCC-6 byla zrušena.
1996-05-26 13:38:57 UT: Korekce dráhy MCC-7 motory RCS (t=2.6 s, Δv=0.5 m/s).
16:23:31 UT: Odhození SM.
16:38:12 UT: Vstup do atmosféry (EI) ve výši 120 km.
16:52:23 UT: Přistání.
17:31 UT: Osádka na palubě USS Princeton.
18:28 UT: Loď vyzvednuta na palubu USS Princeton.

Literatura

  1. Apollo/Saturn V postflight trajectory - AS-505. - Huntsville, AL : Boeing. - 1969-07-17. - (Report ; D5-15560-5, NASA-CR-105770). - [Cit. 2007-04-19].     (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19690072870_1969072870.pdf).
  2. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1991 / A. N. Winterbolton, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
  3. Project Apollo Drawings and Technical Diagrams. - Washington, DC : NASA, 1999.     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/diagrams/apollo.html).
  4. Project Apollo Archive / K. Teague, 2004. - [Cit. 2004-03-03].     (http://www.apolloarchive.com).
  5. Computer Use During the Early Manned American Space Missions / P. K. Schoch. - Quest 9 [4] 49-58 (2002).
  6. Apollo Experience Reports. - NASA, 1966-1978. - [Cit. 2011-01-17].     (http://www.scribd.com/collections/2809999/Apollo-Experience-Reports).
  7. Stopy na Měsíci / A. Vítek. - Praha : Radioservis, 2009. - ISBN 978-80-86212-62-3.
  8. Apollo 10 Mission Report. - Houston, TX : NASA-MSC, 1969. - (Report ; NASA-TM-X-74205, MSC-00126). - [Cit. 2004-09-28]. - (14.6 Mbyte).     (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19760073014_1976073014.pdf).
  9. Charlie Brown & Snoopy / SPACE. - Letectví a kosmonautika 45 [15] 586-589, [16] 626-629 (1969).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 20:12:03 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek