1969-099A - Apollo 12 - CSM

Název objektuApollo 12 - CSM [=Command and Service Modules]
Yankee Clipper
SSC 4225
Start1969-11-14 16:22:00.00 UT, Eastern Test Range, Saturn 5
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1969-11-24 20:58:25 UT, Tichý o. (15.78° j.š., 165.15° z.d.), USS Hornet
Životnost10.1920 dne, tj. 0.0279 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, North American
Kategoriepilotovaná kosmická loď
Hmotnost28790 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1969-11-14 Země 1969-11-19 1969-099C Charles Conrad, Jr. USA 3 CDR
Alan L. Bean USA 1 LMP
1969-11-14 Země 1969-11-24 Země Richard F. Gordon, Jr. USA 2 CMP
1969-11-20 1969-099C 1969-11-24 Země Charles Conrad, Jr. USA 3 CDR
Alan L. Bean USA 1 LMP

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
69-11-14.67 G 32.56° 88.20 min 185 km 185 km  
69-11-14.69 G 32.54° 88.16 min 181 km 185 km Boeing1.
69-11-14.80 G 30.36° 15720 min 214 km 402800 km Boeing1.
69-11-18.16 L 164.7° 128 min 111 km 314 km DRA2.
69-11-18.34 L 164.7° 120 min 100 km 122 km DRA2.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Třímístná pilotovaná kosmická loď. Postavila ji firma North American Rockwell Corp., Space Div., Downey, CA (USA). Provozovatelem bylo NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (USA).

Kosmická loď sestávala z velitelského modulu CM [Command Module] a servisního modulu SM [Service Module]. Kuželový modul CM o průměru základny 3.912 m, výšce 3.429 m a hmotnosti 5570 kg měl povrch pokrytý ablativním tepelným štítem o síle 18 až 70 mm. Uvnitř byla kabina pro osádku o objemu 6.1 m3, s atmosférou čistého kyslíku o tlaku 380 hPa. Kabina je vybavena 4 průzory; pátý je umístěn v lichoběžníkovém bočním průlezu. V kabině byla umístěna většina elektronického vybavení včetně palubního počítače, navigačního systému s inerciálními plošinami, optickým zaměřovacím dalekohledem a autopilotem. V přední části byl přestupní tunel o průměru 0.81 m zakončený poklopem a aktivním stykovacím zařízením. V prostoru kolem tunelu byl umístěn padákový systém (2 brzdicí padáky o průměru 5 m, 3 výtažné padáky o průměru 3 m a 3 hlavní padáky o průměru 26.8 m) a nafukovací plováky. SM byl vybaven 12 motorky Rocketdyne na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin) orientačního a stabilizačního systému CM-RCS o tahu 414 N. Tři stříbrozinkové baterie zásobovaly CM po oddělení SM.

Při startu byla na přídi lodi umístěna příhradová konstrukce s motorem na TPL o tahu 654 kN a době funkce 8 s záchranného systému LES [Launch Escape System], která se odhazovala před dosažením oběžné dráhy. LES měl délku 10.058 m a hmotnost 2197 kg.

Modul SM válcového tvaru o průměru 3.912 m, délce 4.521 m (vč. trysky motoru 7.493 m) a prázdné hmotnosti 3850 kg nesl hlavní motor SPS [Service Propulsion System] typu Aerojet AJ10-137 o tahu 97.5 kN se zásobami hypergolických KPL (oxid dusičitý a Aerozine-50, max. 19 440 kg) dodávaných do spalovací komory přetlakem hélia a čtyři skupiny po 4 motorech RCS [Reaction Control System] pro orientaci, stabilizaci a drobné korekce dráhy typu Marquardt R-4D o tahu 445 N na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin nebo Aerozine-50). V SM byly umístěny tři kyslíkovodíkové baterie o výkonu 1.42 kW (v maximu až 2.2 kW) se zásobou reaktantů; zásoby kapalného kyslíku sloužily i pro doplňování atmosféry v CM. Na spodní části byla připojena otočná anténa s vysokým ziskem, tvořena čtyřmi parabolami. SM se odděloval před vstupem do atmosféry.

Kosmická loď byla určena pro lety v trvání do 14 dní.

Výrobní číslo lodi bylo CSM-108. V počáteční fázi letu byl součástí objektu i modul LM (1969-099C).

Předchozím letem bylo Apollo 11 (1969-059A), následujícím Apollo 13 (1970-029A).

Průběh letu

Datum Událost
1969-11-14 16:22:00.00 UT: Vzlet.
16:22:36.50 UT: Statický výboj, vypadly palivové články.
16:22:52 UT: Druhý výboj (mezi mraky).
16:23:42 UT: Palivové články opět zapojeny.
16:24:15 UT: Vypnutí středového motoru 1. stupně CECO [=Central Engine Cut Off].
16:24:42 UT: Vypnutí vnějších motorů 1. stupně OECO [=Outboard Engines Cut Off].
16:31:11 UT: Vypnutí motorů 2. stupně S-2.
16:33:33 UT: Vypnutí motoru 3. stupně S-4B. Navedení na vyčkávací dráhu.
19:09:21 UT: Restartem 3. st. S-IVB zahájen manévr navedení na translunární dráhu TLI [=Trans Lunar Injection].
19:15:05 UT: Manévr TLI ukončen.
19:30:04 UT: Manévr do polohy pro transpozici zahájen.
19:34:04 UT: Manévr do polohy pro transpozici ukončen.
19:40:04 UT: Oddělení CSM [=Command and Service Module] od adaptéru SLA [=Service Module LM Adapter].
20:35:30 UT: Oddělení LM [=Lunar Module] od 3. stupně S-4B.
20:48:18 UT: Úhybný manévr stupně S-4B.
21:10 UT: Brzdicí manévr S-IVB.
23:42 UT: Přestup do LM a jeho oživení.
1969-11-15 11:38:53 UT: Loď v polovině dráhy k Měsíci.
23:14:43.68 UT: Manévr MCC-2 [=Midcourse Correction] zahájen.
23:14:52.48 UT: Manévr MCC-2 ukončen.
1969-11-18 03:33:46 UT: Přerušeno rádiové spojení se Zemí.
03:47:18.51 UT: Manévr na navedení na oběžnou dráhu LOI-1 [=Lunar Orbit Insertion] zahájen.
03:53:17 UT: Manévr LOI-1 ukončen.
04:05:57 UT: Obnoveno rádiové spojení.
07:39:09 UT: Přerušeno rádiové spojení se Zemí.
08:10:47.39 UT: Manévr na navedení na oběžnou dráhu LOI-2 zahájen.
08:11:04 UT: Manévr LOI-2 ukončen.
08:23:22 UT: Obnoveno rádiové spojení se Zemí.
1969-11-19 04:16:00 UT: Oddělení CSM od LM.
04:46:42 UT: Separační manévr SM-RCS.
1969-11-20 17:57:32 UT: Spojení CSM s LM.
20:21:30 UT: Odhození LM.
1969-11-21 07:26:44.78 UT: Manévr LOPC-2 [=Lunar Orbit Plane Change] pro změnu sklonu oběžné dráhy okolo Měsíce zahájen.
07:27:04 UT: Manévr LOPC-2 ukončen.
20:28 UT: Přerušeno rádiové spojení se Zemí.
20:49:16.14 UT: Zahájen manévr TEI-45 [=Trans Earth Injection] pro navedení na dráhu k Zemi.
20:51:27 UT: Manévr TEI-45 ukončen.
21:03 UT: Obnoveno rádiové spojení se Zemí.
1969-11-22 12:49:13.74 UT: Korekce dráhy MCC-5 zahájena.
12:49:19 UT: Korekce dráhy MCC ukončena.
1969-11-24 Tisková konference s posádkou.
17:43:57.38 UT: Zahájena korekce dráhy MCC-7.
17:44:02 UT: Korekce dráhy MCC-7 ukončena.
20:27 UT: Uskutečněn manévr do polohy pro oddělení SM.
20:30 UT: SM oddělen.
20:44:15 UT: Vstup do atmosféry ve výšce 121,92 km (400 000 stop).
20:44:37 UT: Přerušeno spojení v pásmu S ve výšce 98.8 km (324 100 stop).
20:47:45 UT: Obnoveno spojení v pásmu S ve výšce 57.3 km (188 000 stop).
20:52:22 UT: Otevřeny stabilizační padáky.
20:53:10 UT: Otevřeny hlavní padáky.
20:58:24 UT: Přistání v Tichém oceánu (15.78° j.š., 165.15° z.d.), poblíž letadlové lodi USS Hornet.

Literatura

  1. Apollo/Saturn V postflight trajectory - AS-507. - Huntsville, AL : Boeing. - 1970-01-13. - (Report ; D5-15560-7]. - [Cit. 2007-04-29].     (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19920075296_1992075296.pdf).
  2. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1991 / A. N. Winterbolton, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
  3. Project Apollo Drawings and Technical Diagrams. - Washington, DC : NASA, 1999.     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/diagrams/apollo.html).
  4. Project Apollo Archive / K. Teague, 2004. - [Cit. 2004-03-03].     (http://www.apolloarchive.com).
  5. Computer Use During the Early Manned American Space Missions / P. K. Schoch. - Quest 9 [4] 49-58 (2002).
  6. Apollo Experience Reports. - NASA, 1966-1978. - [Cit. 2011-01-17].     (http://www.scribd.com/collections/2809999/Apollo-Experience-Reports).
  7. Stopy na Měsíci / A. Vítek. - Praha : Radioservis, 2009. - ISBN 978-80-86212-62-3.
  8. Apollo 12 / A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 46 [3] 105 (1970).
  9. Hledal jsem Surveyor 3 / SPACE. - Letectví a kosmonautika 46 [4] 140-143, 5] 180-183, [6] 223-226, [7] 264-167, [8] 303-306 (1970).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 20:12:09 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Michal Polák, Antonín Vítek