Norma ČSN 31 0001 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA - TERMINOLOGIE

Kapitola XIV. - KOSMONAUTIKA

Jako diskusní materiál zveřejňujeme první verzi rukopisu kapitoly XIV. Kosmonautika revize a aktualizace normy ČSN 31 0001 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA - TERMINOLOGIE. Revize je uskutečňována dle plánu technické normalizace ČSNI ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu, a.s. (VZLÚ) v rámci výzkumného projektu Rozvoj centra leteckého výzkumu a zkušebnictví (dílčí projekt s názvem Vytvoření česko-anglického leteckého terminologického standardu, odpovědný řešitel Ing. Milan Merkl, CSc.). Tento projekt je realizován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Kapitolu XIV. zpracoval Mgr. Antonín Vítek, CSc. z Knihovny AV ČR.

Po formální stránce je kapitola XIV. KOSMONAUTIKA rozdělena na tři podkapitoly:

  1. Nebeská mechanika, astrodynamika
  2. Umělá kosmická tělesa a jejich systémy, výzkum vesmíru
  3. Pohonné systémy, nosné prostředky, kosmodromy

Připojeny jsou též český a anglický abecední rejstřík termínů, přičemž nesprávné české termíny jsou v něm odlišeny kursivním písmem.


Datum poslední úpravy: 2001-06-08 © 2001 - VZLÚ a Antonín Vítek