2009-031A - LRO

Název objektu LRO [=Lunar Reconnaisance Orbiter]
SSC35315
Start2009-06-18 21:32:00.230 UT, Eastern Test Range, Atlas 5 Model 401
Stav objektuna selenocentrické dráze
Plánovaná životnost4 roky
ProvozovatelUSA, NASA-GSFC
VýrobceUSA, NASA-GSFC
Kategorievědecká družice
Hmotnost vzletová 1916 kg
prázdná 1018 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
09-06-18.91 G 28.5° 88.20 min 185 km 185 km Vyčkávací dráha. Plán. ULA.
09-06-18.91 G 28.5° 88.37 min 180 km 208 km J. McDowell.
09-06-18.93 G 28.2° 9.04 d 194 km 353700 km J. McDowell.
09-06-23 L 90° 5 h 200 km 3000 km GSFC. Plán.
09-06-23.44 L 90° 296 min 220 km 3100 km Po LOI-1. GSFC.
09-06-24.44 L 90° 207.3 min 200 km 1680 km Po LOI-2. GSFC.
09-06-25.52 L 89.33° 154.9 min 194 km 740 km Po LOI-3. GSFC.
09-06-26.53 L 90° 127.6 min 200 km 200 km Po LOI-4. GSFC.
09-06-28 L 90° 120 min 30 km 216 km GSFC. Plán.
09-09-01 L 90° 113 min 50 km 50 km GSFC. Plán.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice Měsíce. Postavilo ji a provozuje středisko NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA) pro NASA Headquarters, Exploration Systems Mission Directorate, Washington, DC (NASA).

Tříose stabilizovaná družice tvaru blízkého čtyřbokému hranolu o přibližných rozměrech 2.6×2.7×3.8 m je vybavena jedním rozkládacím třídílným panelem fotovoltaických baterií o rozměrech 4.27×3.20 m dodávajících minimálně 1.85 kW elektrické energie a dobíjející lithiumiontovou akumulátorovou baterii s kapacitou 80 Ah. Energetický systém zajišťuje průměrnou dodávku nejméně 800 W pro systémy sondy a vědecké přístroje. Na palubě jsou umístěny následující vědecké přístroje:

Řízení sondy a směr dat zajišťuje palubní počítač s procesorem RAD-750 (taktová frekvence 133 MHz). Pro záznam vědeckých dat slouží dvě vysokokapacitní polovodičové paměti s kapacitou 2×100 Gbyte. Telemetrický a povelový systém pracuje v pásmu S (2 GHZ). Data jsou předávána na Zemi v pásmu Ka (rychlost přenosu 100 Mbit/s) přes parabolickou směrovou anténu nesenou na výklopné tyči o délce 2.6 m. Orientaci sondy v prostoru zjišťují s přesností ±30" dva sledovače hvězd a inerciální jednotka. Jako výkonné prvky pro orientaci a stabilizaci sondy slouží systém 4 silových setrvačníků. Pro jejich desaturaci a korekce dráhy slouží systém motorků na jednosložkové KPL (hydrazin). Hlavní 4 korekční motory mají tah 4×80 N.

Předpokládaná délka primární mise pro program Exploration je 1 rok; předpokládá se, že bude prodloužena pro potřeby dalšího vědeckého průzkumu Měsíce až o další 3 roky.

Sonda je první v rámci programu LPRP [=Lunar Precursor Robotic Program]. Následující je LCROSS (2009-031B).

Průběh letu

Datum Událost
2009-06-18 21:32:00.230 UT: Vzlet5,6,7.
21:36:08 UT: Vypojení motorů 1. stupně.
21:36:24 UT: Start motoru 2. stupně.
21:46:06 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
22:08:59 UT: Restart motoru 2. stupně.
22:13:58 UT: Navedení na translunární dráhu.
22:16:45 UT: Sonda se oddělila od 2. stupně rakety.
Kolem 23:30 UT: Vyklopen a rozložen panel fotovoltaických baterií.
Kolem 23:50 UT: Vyklopena tyč s parabolickou anténou.
2009-06-19 Zkouška korekčních a stabilizačních motorků.
22:16 UT: Korekce dráhy MCC-1 (t=38 s, Δv=1.3 m/s).
Zapojení přístrojů CRaTER a LEND.
2009-06-23 09:47 UT: Zahájen manévr LOI-1 (t=40 min) pro navedení na předběžnou eliptickou dráhu kolem Měsíce.
10:26:28 UT: Manévr LOI-1 ukončen8.
15:50 UT: Sonda přešla do bezpečnostního módu vzhledem k chybnému vyhodnocení orientace poté, co sluneční čidlo nebylo schopno najít Slunce, které bylo zakryto Měsícem.
16:28 UT: By obnoven normální provoz družice.
Kolem 14:00 UT: Byly znovu uvedeno do provozu experimenty LEND a CRaTER.
2009-06-24 Korekce dráhy LOI-2 (t=12 min).
2009-06-25 10:32 UT: Korekce dráhy LOI-3 (t=12 min).
2009-06-26 12:25 UT: Korekce dráhy LOI-4 (t=10 min).
2009-06-30 Byly zapojeny kamery sondy.
Širokoúhlá kamera pořídila první snímky měsíčního provchu v oblasti několik kilommetrů východně od kráteru Hell E, nacházejícího se v pahorkatině jižně od Mare Nubium9,10.
2009-06-30 až
2009-08-31
Testování systémů sondy a kalibrace vědeckých přístrojů.
2009-08-20 19:00 UT: Uskutečnil se pokus o hledání podpovrchového vodního ledu v oblasti severního pólu Měsíce11 radiolokací v bistatickém módu, přičemž aktivním (vysílajícím) přístrojem byl Mini-SAR na sondě Chandrayaan 1 (2008-052A) a pasivním (přijímajícím) přístrojem Mini-RF na sondě LRO.
2009-09-15 19:32 UT: Korekční manévr (t=3 min) pro přechod na operační dráhu v průměrné výši 50 km nad měsíčním povrchem.
2009-10-09 11:37:10 UT: Družice pořídila radiometrem DLRE záběry místa dopadu stupně Centaur do oblasti Cabeus (viz 2009-031B) a zjistila zvýšení teploty12.
2009-09-01 až
2010-09-16
Sběr dat pro potřeby programu Exploration.
2010-03-12 14:55:12 UT: Sonda pořídila snímek13 se středem o souřadnicích 25.856° s.š., 30.989° v.d., na němž bylo nalezeno vozítko Lunochod 2 (1973-001A)14.
2010-09-16 Sonda ukončila sběr dat pro potřeby programu Exploration15.
2010-09-17 až
2013
/Plán/ Sběr vědeckých dat pro NASA Headquarters, Science Mission Directorate, Washington, DC (USA).

Literatura

 1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 2. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC). - San Diego, CA : Malin Space Science Systems, 2009. - [Cit. 2009-06-19].     (http://www.msss.com/lro/lroc/index.html).
 3. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. - Phoenix, AZ : Arizona State University, 2009. - [Cit. 2009-06-19].     (http://lroc.sese.asu.edu/).
 4. NASA prepares to take first steps back to the Moon / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-06-17. - [Cit. 2009-06-19].     (http://www.spaceflightnow.com/atlas/av020/090616a5preview.html).
 5. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-06-18. - [Cit. 2009-06-19].     (http://www.spaceflightnow.com/atlas/av020/status.html).
 6. Rocket launch puts NASA on its journey back to the Moon / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-06-18. - [Cit. 2009-06-19].     (http://www.spaceflightnow.com/atlas/av020/).
 7. NASA Successfully Launches LRO/LCROSS for Return to the Moon / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-06-18. - [Cit. 2009-06-19].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/06/live-return-to-the-moon-with-lrolcross/).
 8. NASA Lunar Mission Successfully Enters Moon Orbit / G. Hautaluoma, A. Edwards, N. Neal Jones. - Washington, DC : NASA. - 2009-06-23. - (Release ; 09-144). - [Cit. 2009-06-24].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/jun/HQ_09-144_LRO_moon_orbit.html).
 9. NASA's LRO Spacecraft Sends First Lunar Images to Earth. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2009-07-02. - (Release ; 09-152). - [Cit. 2009-07-03].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/jul/HQ_09-152_LROC_images.html).
 10. LRO's First Moon Images. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2009-07-02. - [Cit. 2009-07-03].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/multimedia/lroimages/lroc_20090702_a.html).
 11. ISRO-NASA Joint Experiment To Search for Water Ice on the Moon. - Bangalore : ISRO. - 2009-08-20. - [Cit. 2009-08-30].     (http://www.isro.org/pressrelease/scripts/pressreleasein.aspx?Aug21_2009).
 12. LCROSS Lunar Impact Under Observation. - Satnews Daily. - 2009-10-15. - [Cit. 2009-10-16].     (http://www.satnews.com/cgi-bin/story.cgi?number=2004998569).
 13. Lunokhod 2 Rover. - Tempe, AZ : Arizona State University. - 2010-03-17. - [Cit. 2010-05-08].     (http://wms.lroc.asu.edu/lroc_browse/view/M109039075LE).
 14. Soviet Union Lunar Rovers. - Tempe, AZ : Arizona State University. - 2010-03-17. - [Cit. 2010-05-08].     (http://lroc.sese.asu.edu/news/index.php?/archives/198-Soviet-Union-Lunar-Rovers.html).
 15. NASA'S Lunar Spacecraft Completes Exploration Mission Phase / M. Braukus, N. N. Jones. - Washington, DC : NASA. - 2010-09-15. - (Release ; 10-223). - [Cit. 2010-09-17].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/sep/HQ_10-223_LRO_Success.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-10-12 14:53:31 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek