2009-031B - LCROSS

Název objektu LCROSS [=Lunar Crater Observation and Sensing Satellite]
SSC35316
Start2009-06-18 21:32:00.230 UT, Eastern Test Range, Atlas 5 Model 401
Stav objektuřízeně dopadl na Měsíc
Zánik2009-10-09 11:35:38.79 UT, kráter Cabeus, 84.729° j.š., 310.64° v.d.
Životnost112.5859 dne, tj. 0.3082 roku
ProvozovatelUSA, NASA-ARC
VýrobceUSA, Northrop Grumman
Kategorievědecká družice
Hmotnost vzletová 891 kg
prázdná 785 kg
prázdná hmotnost stupně Centaur min 2249 kg max 2366 kg očekávaná 2305 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-06-18.91 G 28.5° 88.20 min 185 km 185 km Vyčkávací dráha. Plán. ULA.
09-06-18.91 G 28.5° 88.37 min 180 km 208 km J. McDowell.
09-06-19.00 G 28.2° 8.85 d 133 km 348650 km J. McDowell.
09-06-23.44 Lh ? 3270 km J. McDowell.
09-06-28 B 45° 37.8 d 357 Mm 582 Mm J. McDowell.
09-10-08 B 48.6° 42.1 d 365.7 Mm 644.5 Mm J. McDowell.
09-10-09.35 Lh ? -1727 km J. McDowell.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), Lh - hyperbolická selenocentrická (Měsíc), B - barycentrická (v gravitačním poli více těles), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Měsíční sonda. Postavila ji firma Northrop Grumman Corp., Los Angeles, CA (USA) v závodech Northrop Grumman Aerospace Systems Div., Redondo Beach, CA (USA) a Northrop Grumman Technical Services Div., Latham, MD (USA). Vědecké vybavení vyvinulo středisko NASA Ames Research Center (ARC), Moffett Field, CA (USA), které též sondu provozuje pro NASA Headquarters, Exploration Systems Mission Directorate, Washington, DC (NASA).

Tříose stabilizovaná sonda tvaru šestibokého hranolu o průměru 2.6 m a výšce 2.0 m, vybaveného jedním pevným panelem fotovoltaických baterií, dodávajícím minimálně 600 W elektrické energie a dobíjejícím lithium-iontovou akumulátorovou baterii s kapacitou 80 Ah. Na palubě jsou následující vědecké přístroje:

Vědecká data jsou vysílána na Zemi v reálném čase prostřednictvím 2 antén se středním ziskem (zisk přibližně 12 dB, rychlost přenosu 1.5 Mbit/s, nebo 40 kbit/s při použitá všesměrové antény) 2 všesměrových antén. Pro měření dráhy slouží odpovídač, pracující v pásmu S (2 GHz, výkon 7 W) využívající 2 všesměrových antén. Orientace v prostoru je zjišťována souborem sledovačů hvězd STA [=Star Tracker Assembly], miniaturní inerciální měřicí jednotkou MIMU [=Miniature Inertial Measurement Unit] a souborem 10 přehledových čidel Slunce CSSA [=Coarse Sun Sensor Assembly] s přesností ±10". Jako výkonný prvek pro orientaci, stabilizaci a korekce dráhy slouží systém motorků RCS [=Reaction Control System] na hydrazin (zásoba 306 kg), který tvoří 2 motory o tahu 2×22 N a 8 motorů o tahu 8×4.4 N.

Sonda je dosud spojena s posledním stupněm nosné rakety (Centaur).

Řídicí středisko se nachází v areálu střediska NASA Ames Research Center (ARC), Moffett Field, CA (USA).

Předpokládané trvání mise jsou 4 měsíce.

Sonda je zatím poslední v rámci programu LPRP [=Lunar Precursor Robotic Program]. Předchozí je LRO (2009-031A).

Průběh letu

Datum Událost
2009-06-18 21:32:00.230 UT: Vzlet5,6,7.
21:36:08 UT: Vypojení motorů 1. stupně.
21:36:24 UT: Start motoru 2. stupně.
21:46:06 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
22:08:59 UT: Restart motoru 2. stupně.
22:13:58 UT: Navedení na translunární dráhu.
2009-06-19 23:15 UT: První korekce dráhy TCM-1 (t=580 s, Δv=8.06 m/s).
2009-06-20 23:15 UT: Druhá korekce dráhy TCM-2.
2009-06-22 Třetí korekce dráhy TCM-3.
2009-06-23 Kolem 10:28 UT: Průlet pericynthiem dráhy.
Gravitačním manévrem u Měsíce sonda přešla na velmi excentrickou dráhu v barycentrickém systému Země-Měsíc8.
2009-07-10 První průlet apogeem dráhy.
2009-08-16 Druhý průlet apogeem dráhy.
2009-08-22 Během pravidelného spojení přes stanice systému DSN [=Deep Space Network] bylo zjištěno, že palubní inerciální jednotka IRU [=Inertial Reference Unit] přešla do chybového stavu a sonda pro zjišťování orientace přešla na používání hvězdného čidla. V důsledku toho blo spotřebováno více pohonných látek pro orientaci a stabilizaci sondy. Technikům se zdařilo obnovit normální funci IRU a zamezit dalšímu spotřebovávání pohonných látek9.
2009-09-27 Třetí průlet apogeem dráhy.
2009-09-11 Bylo rozhodnuto sondu zacílit pro dopad v kráteru Cabeus A v oblasti jižního měsíčního pólu10.
2009-10-09 01:52 UT: Oddělení sondy od posledního stupně Centaur nosné rakety.
11:31:19.57 UT: Impakt stupně Centaur na povrch v oblasti Cabeus u jižního pólu Měsíce (84.675° j.š., 311.275° v.d.) rychlostí kolem 2.5 km pod úhlem 60° až 80° k horizontále. Předpokládalo se vytvoření kráteru o průměru 20 až 30 m, hloubce 4 až 5 m a vyvržení asi 350 t materiálu.
Přístroje sondy pozorovaly oblak impaktem vyvrženého materiálu.
11:35:38.79 UT: Dopad sondy LCROSS na povrch v oblasti Cabeus u jižního pólu Měsíce (84.729° j.š., 310.64° v.d.). Předpokládalo se vytvoření kráteru o průměru 12 až 20 m, hloubce 2 až 3 m a vyvržení asi 150 t materiálu.
11:37:10 UT: Družice LRO (2009-031A) pořídila radiometrem DLRE záběry místa dopadu stupně Centaur do oblasti Cabeus a zjistila zvýšení teploty11.
2009-11-13 Byly zveřejněny12 první výsledky z pozorování impaktu na měsíční povrch, které potvrdily přítomnost vody.

Literatura

 1. Home Page. - Los Angeles, CA : Northrop Grumman, 2009. - [Cit. 2009-05-06].     (http://www.nortropgrumman.com/index.html).
 2. Home Page. - Los Angeles, CA : Northrop Grumman, 2009. - [Cit. 2009-05-06].     (http://www.nortropgrumman.com/index.html).
 3. Home Page. - Los Angeles, CA : Northrop Grumman, 2009. - [Cit. 2009-05-06].     (http://www.nortropgrumman.com/index.html).
 4. NASA prepares to take first steps back to the Moon / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-06-17. - [Cit. 2009-06-19].     (http://www.spaceflightnow.com/atlas/av020/090616a5preview.html).
 5. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2009-06-18. - [Cit. 2009-06-19].     (http://www.spaceflightnow.com/atlas/av020/status.html).
 6. Rocket launch puts NASA on its journey back to the Moon / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2009-06-18. - [Cit. 2009-06-19].     (http://www.spaceflightnow.com/atlas/av020/).
 7. NASA Successfully Launches LRO/LCROSS for Return to the Moon / C. Gebhardt. - NSF. - 2009-06-18. - [Cit. 2009-06-19].     (http://www.nasaspaceflight.com/2009/06/live-return-to-the-moon-with-lrolcross/).
 8. NASA Moon Impactor Successfully Completes Lunar Maneuver / A. Edwards, G. Hautaluoma, J. Dino. - Washington, DC : NASA. - 2009-06-23. - (Release ; 09-145). - [Cit. 2009-06-24].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/jun/HQ_09-145_LCROSS_Swingby.html).
 9. Managers mull options after moon mission malfunction / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2009-08-25. - [Cit. 2009-08-26].     (http://www.spaceflightnow.com/lcross/090825fuel/).
 10. NASA Selects Target Crater for Lunar Impact. - Washington, DC : NASA. - 2009-09-11. - [Cit. 2009-09-12].     (http://science.nasa.gov/headlines/y2009/11sep_lcrosstarget.htm?list31501).
 11. LCROSS Lunar Impact Under Observation. - Satnews Daily. - 2009-10-15. - [Cit. 2009-10-16].     (http://www.satnews.com/cgi-bin/story.cgi?number=2004998569).
 12. NASA's LCROSS Impacts Confirm Water in Lunar Crater / G. Hautaluoma, A. Edwards, J. Dino. - Washington, DC : NASA. - 2009-11-13. - (Release ; 09-165). - [Cit. 2009-11-13].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2009/nov/HQ_09-265_LCROSS_Confirms_Water.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-30 19:47:26 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek