2008-006A - Thor 5

Název objektuThor 5
Thor 2R
SSC32487
Start2008-02-11 11:34:00 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-M/Briz-M
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelNorsko, Telenor Satellite Broacasting
VýrobceUSA, OSC
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 2024 kg
počáteční na dráze 1960 kg
prázdná 1090 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-02-11.18 G 0.17° 1473.57 min 35955 km 37079 km  
08-02-11.63 G 49.04° 652.19 min 517 km 36551 km  
08-02-11.93 G 0.15° 1478.32 min 36509 km 36709 km  
08-02-12.04 G 0.16° 1473.50 min 35949 km 37082 km  
08-02-12.09 G 49.03° 651.50 min 514 km 36519 km  
08-02-12.10 G 0.12° 1473.52 min 35946 km 37085 km  
08-02-19.21 G 0.17° 1453.84 min 35964 km 36302 km  
08-02-19.28 G 0.10° 1451.72 min 35953 km 36231 km  
08-02-20.75 G 0.09° 1443.49 min 35914 km 35949 km  
08-03-21.09 G 0.01° 1436.17 min 35780 km 35796 km  
08-06-26.16 G 0.22° 1436.08 min 35777 km 35796 km  
08-07-27.67 G 0.01° 1436.09 min 35777 km 35796 km  
11-01-04.11 G 0.02° 1436.09 min 35776 km 35797 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
08-06-17.15-0.67°0.01°/d0.20° 
08-07-08.92-0.77°0.01°/d0.04° 
08-07-18.11-0.78°199.48°/d30.84° 
08-07-22.92-0.74°199.44°/d30.87° 
08-07-25.98-0.75°199.45°/d30.85° 
08-07-27.66-0.74°199.44°/d30.86° 
08-07-31.92-0.79°199.50°/d30.85° 
08-08-05.00-0.78°199.49°/d30.87° 
08-08-08.64-0.76°199.46°/d30.86° 
08-08-14.70-0.74°199.45°/d30.88° 
08-08-19.85-0.72°0.01°/d0.01° 
08-09-13.73-0.73°0.00°/d0.01° 
09-08-10.90-0.76°0.00°/d0.04° 
10-02-12.04-0.77°0.01°/d0.02° 
10-09-16.08-0.75°0.01°/d0.01° 
10-11-06.11-0.75°0.01°/d0.00° 
10-12-30.75-0.74°0.00°/d0.03° 
10-12-30.75-0.74°0.00°/d0.03° 
10-12-31.97-0.76°0.00°/d0.03° 
10-12-31.97-0.76°0.00°/d0.03° 
10-12-31.97-0.76°0.00°/d0.03° 
11-07-03.23-0.78°0.01°/d0.03° 
11-07-31.10-0.77°0.01°/d0.05° 
11-07-31.10-0.77°0.01°/d0.05° 
11-08-01.64-0.73°0.01°/d0.04° 
11-08-01.64-0.73°0.01°/d0.04° 
11-08-02.27-0.78°0.01°/d0.04° 
11-08-30.20-0.77°0.01°/d0.03° 
11-09-27.22-0.75°0.01°/d0.02° 
11-09-27.47-0.75°0.01°/d0.02° 
11-09-28.89-0.71°0.01°/d0.02° 
11-10-26.06-0.72°0.01°/d0.00° 
11-10-27.05-0.72°0.01°/d0.00° 
11-10-27.05-0.72°0.01°/d0.00° 
11-10-27.05-0.72°0.01°/d0.00° 
11-10-27.05-0.72°0.01°/d0.00° 
11-11-20.11-0.73°0.01°/d0.00° 
11-12-16.36-0.77°0.00°/d0.03° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Orbital Sciences Corp., Dulles, VA (USA). Provozovatelem je firma Telenor Satellite Broadcasting, Oslo (Norsko), součást koncernu Telenor Broadcast Holding AS.

Tříose stabilizovaná družice typu STAR 2 s tělem tvaru kvádu o startovních rozměrech 4.9×3.4×2.3 m je vybavena dvěma rozkládacími čtyřdílnými křídly fotovoltaických baterií o rozpětí 21,4 m, dodávajících minimálně 4.5 kW elektrické energie (na konci aktivního života. Nese 24 aktivních převaděčů pracujících v pásmu Ku (13.00-13.25/11.20-11.45 GHz, šířka pásma 15×27 MHz, výkon permaktronů 15×55 W pro FSS [=Fixed Satellite Service] a 17.30-18.10/11.70-12.50 GHz, šířka pásma 9×33 MHz, výkon permaktronů 9×150 W pro BSS [=Broadcasting Satellite Service], výkon permaktronů 15×55 W a 9×150 W). Příjem a vysílání zajišťují 2 výklopné pevné parabolické antény o průměru 2.3 m, 5 vysílacích kanálů je směřováno k Zemi směrovatelnou anténou o průměru 0.75 m. Družice je určebna pro zajišťování spojových služeb a přímého vysílání televizních pořadů zejména pro oblast Skandinávie, západní a střední Evropy. Stabilizaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro korekce dráhy je vybavena motory na jednosložkové KPL (monomethylhydrazin) o tahu 4×22 N, 12×0.9 N a 4×0.3 N Družice není vybavena apogeovým motorem (podle NK však má motor IXI o tahu 500 N na oxid dusičitý a monomethyl hydrazin).

Hlavní řídicí středisko a hlavní teleport Nittedal Earth Station se nachází severně od města Oslo. Další teleporty jsou Londýn (Velká Británie), Sofie (Bulharsko), Stockholm (Švédsko), Kodaň (Dánsko) a Bratislava (Slovensko).

Plánovaný bod zavěšení je nad 1° z.d. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 15 roků.

Zatím poslední družice systému Telenor. Předchozí je Thor 3 (1998-035A). V provozu má nahradit družici Thor 2 (1997-025A).

Průběh letu

Datum Událost
2008-02-11 11:34:00 UT: Vzlet9,10,11.
11:43:47 UT: Oddělení 4. stupně.
11:45:21 UT: První zážeh motoru 4. stupně.
11:50:55 UT: První vypojení motoru 4. stupně. Navedení na vyčkávací dráhu.
12:42:30 UT: Druhý zážeh motoru 4. stupně.
12:58:37 UT: Druhé vypojení motoru 4. stupně. Navedení na druhou vyčkávací dráhu.
14:57:56 UT: Třetí zážeh motoru 4. stupně.
15:16:51 UT: Třetí vypojení motoru 4. stupně. Navedení na přechodovou dráhu.
20:34:02 UT: Čtvrtý zážeh motoru 4. stupně.
20:44:33 UT: Čtvrté vypojení motoru 4. stupně. Navedení na předběžnou stacionární dráhu.
20:56:51 UT: Oddělení družice od 4. stupně nosné rakety.

Literatura

 1. Home Page. - Dulles, VA : OSC, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.orbital.com).
 2. Home Page. - Oslo : Telenor BSC, 2007. - [Cit. 2007-02-10].     (http://www.telenorsbc.com).
 3. Thor 5 mission overview. - McLean, VA : ILS. - 2008-01-17. - [Cit. 2008-02-10].     (http://www.ilslaunch.com/ils/assets/pdf/THOR-5-Mission-Overview.pdf).
 4. Thor 5 / Gunter Dirk Krebs. - Gunter's Space Page. - 2008-01-26. - [Cit. 2008-02-10].     (http://www.skyrocket.de/space/doc_sdat/thor-5.htm).
 5. ILS Proton to launch THOR 5 satellite. - McLean, VA : ILS. - 2008-02-05. - [Cit. 2008-02-10].     (http://www.ilslaunch.com/ils/news-020508/).
 6. Telenor chce posílit pozici na Slovensku a expandovat do Česka / M. Vyleťal. - Parabola. - 2007-11-01. - [Cit. 2008-02-12].     (http://www.parabola.cz/clanky/2839/telenor-chce-posilit-pozici-na-slovensku-a-expandovat-do-ceska/).
 7. Orbital in Final Preparations for Launch of THOR 5 Communications Satellite / B. Beneski. - Dulles, VA : OSC. - 2008-02-08. - [Cit. 2008-02-10].     (http://www.orbital.com/NewsInfo/release.asp?prid=641).
 8. Forthcoming launch - THOR 5. - Oslo : Telenor SBC. - 2008-02-08. - [Cit. 2008-02-10].     (http://www.telenorsbc.com/templates/Page.aspx?id=601).
 9. Zapusk KA "Tor-2" ("Tor-2R"). - Moskva : FKA, 2008. - [Cit. 2008-11-12].     (http://www.federalspace.ru/Start1Show.asp?STARTID=640).
 10. ILS Proton successfully launches THOR 5 satellite. - McLean, VA : ILS. - 2008-02-11. - [Cit. 2008-02-12].     (http://www.ilslaunch.com/ils/news-021108/).
 11. Norwegian satellite put in geostationary orbit by Proton / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2008-02-11. - [Cit. 2008-02-12].     (http://www.spaceflightnow.com/proton/thor5/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:13:32 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek