1998-035A - Thor 3

Název objektu Thor 3
SSC 25358
Start1998-06-10 00:35 UT, Eastern Test Range, Delta 7925-9.5
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelNorsko, Telenor
VýrobceUSA, HSC
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 1451 kg
na dráze 853 kg
prázdná 645 kg
PoznámkaClark uvádí vzletovou hmotnost 1467 kg.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-06-10.03 G 29.21° 87.80 min 157 km 174 km Parkovací dráha.
98-06-10.07 G 20.29° 677.00 min 1426 km 36897 km Plánovaná GTO.
98-06-10.07 G 19.28° 684.34 min 1459 km 37234 km  
98-06-11.02 G 19.12° 683.61 min 1418 km 37237 km  
98-06-16.80 G 0.04° 1436.10 min 35781 km 35792 km  
98-06-20.13 G 0.12° 1422.36 min 34870 km 36164 km  
98-07-08.22 G 0.23° 1426.67 min 35414 km 35790 km  
98-07-13.98 G 0.13° 1436.08 min 35754 km 35819 km  
01-01-01.93 G 0.05° 1436.07 min 35781 km 35791 km  
01-07-13.93 G 0.08° 1436.03 min 35497 km 36074 km  
01-07-18.52 G 0.03° 1436.12 min 35778 km 35797 km  
04-01-02.61 G 0.02° 1436.09 min 35779 km 35794 km  
07-01-05.13 G 0.05° 1436.10 min 35779 km 35794 km  
10-01-04.81 G 0.14° 1436.08 min 35784 km 35789 km  
10-06-11.90 G 0.25° 1437.65 min 35807 km 35827 km  
10-06-18.19 G 0.26° 1436.22 min 35781 km 35797 km  
10-09-14.10 G 0.46° 1436.09 min 35774 km 35798 km  
10-12-06.14 G 0.66° 1436.10 min 35780 km 35794 km  
11-03-04.78 G 0.87° 1436.07 min 35776 km 35796 km  
11-05-29.02 G 1.07° 1436.07 min 35773 km 35799 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
98-11-16.00-0.81°0.01°/d0.08° 
00-05-09.00-0.84°0.01°/d0.02° 
08-05-05.75-0.78°0.01°/d0.04° 
08-06-26.17-0.87°0.01°/d0.03° 
08-09-17.39-0.86°0.01°/d0.04° 
08-11-15.18-0.85°0.01°/d0.07° 
08-12-17.67-0.84°0.01°/d0.09° 
09-01-12.98-0.87°0.00°/d0.04° 
09-12-22.12-0.85°0.01°/d0.11° 
10-01-15.16-0.89°0.01°/d0.17° 
10-02-24.24-0.81°-0.01°/d0.24° 
10-04-18.92-0.63°0.01°/d0.12° 
10-06-07.94-0.63°0.01°/d0.23° 
10-06-11.90-2.17°-0.38°/d0.25° 
10-06-18.18-4.33°-0.02°/d0.26° 
10-09-17.55-4.27°0.01°/d0.47° 
10-10-12.06-4.32°0.01°/d0.53° 
10-11-10.49-4.28°0.01°/d0.60° 
10-12-06.14-4.33°0.00°/d0.66° 
11-01-25.19-4.36°0.00°/d0.78° 
11-01-25.19-4.36°0.00°/d0.78° 
11-03-11.07-4.32°-0.00°/d0.88° 
11-03-11.07-4.32°-0.00°/d0.88° 
11-03-11.07-4.32°-0.00°/d0.88° 
11-03-11.07-4.32°-0.00°/d0.88° 
11-03-11.07-4.32°-0.00°/d0.88° 
11-04-22.05-4.33°0.01°/d0.98° 
11-04-22.05-4.33°0.01°/d0.98° 
11-04-22.05-4.33°0.01°/d0.98° 
11-05-19.32-4.35°0.00°/d1.04° 
11-05-19.32-4.35°0.00°/d1.04° 
11-05-19.32-4.35°0.00°/d1.04° 
11-05-19.32-4.35°0.00°/d1.04° 
11-05-19.32-4.35°0.00°/d1.04° 
11-06-29.73-4.25°0.01°/d1.14° 
11-07-14.98-4.35°0.00°/d1.17° 
11-07-15.09-4.37°0.00°/d1.17° 
11-07-16.22-4.37°0.01°/d1.17° 
11-07-16.22-4.37°0.01°/d1.17° 
11-08-12.40-4.35°0.01°/d1.23° 
11-08-13.62-4.30°0.01°/d1.24° 
11-08-14.96-4.33°0.01°/d1.24° 
11-09-08.31-4.35°0.01°/d1.29° 
11-09-08.31-4.35°0.01°/d1.29° 
11-09-08.31-4.35°0.01°/d1.29° 
11-10-05.39-4.33°0.01°/d1.36° 
11-10-05.39-4.33°0.01°/d1.36° 
11-11-02.28-4.32°0.01°/d1.42° 
11-11-02.28-4.32°0.01°/d1.42° 
11-11-03.89-4.28°0.01°/d1.43° 
11-11-04.10-4.31°0.01°/d1.43° 
11-11-04.10-4.31°0.01°/d1.43° 
11-11-05.09-4.30°0.01°/d1.43° 
11-11-29.17-4.33°0.00°/d1.48° 
11-11-29.17-4.33°0.00°/d1.48° 
11-12-15.15-4.27°0.01°/d1.50° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) v závodech Integrated Satellite Factory, El Segundo, CA (USA). Provozovatelem je firma Telenor Satellite Services A/S, Oslo (Norsko).

Rotací stabilizovaná družice typu HS-379HP o průměru 2.16 m a délce 3.32 m při vzletu (7.76 m na dráze) má boční stěny pokryty GaAs slunečními články, dodávajícími min. 1446 W na konci života a dobíjejícími jednu NiH2 akumulátorovou baterii. Nese 14(+3) převaděčů pracujících v pásmu Ku (17.3-18.1/11.7-12.5 GHz, šířka pásma 14×33 MHz, permaktrony o výkonu 14×47 W, EIRP 50 dBW) a stabilizovaný anténní systém na protirotující plošině. Je určena především pro přímé vysílání televizních programů pro oblast Skandinávie, Grónska a severní a východní Evropy. Je schopna zabezpečit vysílání až 100 televizních pořadů současně. Ke stabilizaci a korekcím dráhy slouží čtyři hydrazinové motorky o tahu 22 N. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem Thiokol Star 30B na TPL.

Hlavní pozemní řídicí stince je v Oslo (Norsko).

Plánovaný bod zavěšení je nad 0.8° z.d, od roku 2010 nad 4.3° z.d. Předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.

Předchozí družicí systému Telenor je Thor 2A (1997-025A), další jiného typu je Thor 5 (2008-006A).

Průběh letu

Datum Událost
1998-06-10 01:50 UT: Oddělení družice od 3. st.
1998-08-01 /Plán/ Uvedení do operačního provozu.
2010-06-01 Provoz družice byl převeden na družici Thor 6 (2009-058B).
2010-06-07 Družice zahájila přesun z pozice nad 0.6° z.d. západním směrem.
2010-06-17 Družice byla zakotvena nad 4.3° z.d.

Literatura

  1. Home Page. - Los Angeles, CA : Boeing, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/).
  2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [536] 1 (1998-07-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx536.html).
  3. Hughes Builds Two TV Satellites for Norway. - Los Angeles : Hughes, 1998.     (http://www.hughespace.com/factsheets/376/thor_II_III/thor_II_III.html).
  4. Successful launch of Telenor's new satellite. - Oslo : Telenor, 1998-06-10.     (http://www.telenor.no/press_center/telenor/aktuell/897487448.html).
  5. Boeing Delta Rocket Team Prepares for Third Norwegian Launch. - Huntington Beach : Boeing, 1998-06-03.     (http://www.boeing.com/defense-space/space/delta/delta2/thorkit.htm).
  6. Delta 258: Thor-3. - Florida Today, 1998.     (http://www.flatoday.com/space/explore/uselv/delta/d258/d258.htm).
  7. Raumfahrt-Chronik 1998. Teil 2. Zeitraum: April - Juni / A. Fellenberg. - Essen, R-I-D, 1998. - 34 s.
  8. Satellite Digest-313 / P. S. Clark. - Spaceflight 40 [11] 451-452 (1998).
  9. Satellite Digest-314 / P. S. Clark. - Spaceflight 40 [12] 492-493 (1998).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:26 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek