2006-047B - STEREO-B

Název objektu STEREO-B [=Solar-Terrestrial Relations Observatory Behind]
SSC29511
Start2006-10-26 00:52:00.339 UT, Eastern Test Range, Delta 7925-10L
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, NASA-GSFC
USA,  JHU-APL
VýrobceUSA, JHU-APL
Kategorievědecká družice
Hmotnost vzletová 620 kg
prázdná 547 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-10-26.04 G 28.5° 87.85 min 165 km 171 km J. McDowell.
06-10-26.05 G 28.49° 119.81 min 166 km 3179 km J. McDowell.
06-10-26.06 G 28.5° 10.96 d 182 km 403180 km J. McDowell. Plán.
06-10-26.21 G 28.47° 268.52 h 184 km 409671 km JPL.
06-10-28.69 G 28.47° 268.59 h 225 km 409703 km JPL.
06-10-28.72 G 28.45° 268.57 h 236 km 409677 km JPL.
06-10-30.87 G 29.22° 269.04 h 102 km 410299 km JPL.
06-10-30.95 G 29.21° 269.70 h 1037 km 410051 km JPL.
06-11-01.50 G 29.82° 269.45 h 804 km 410028 km JPL.
06-11-02.50 G 30.07° 268.87 h 705 km 409520 km JPL.
06-11-07.00 G 29.94° 263.96 h 522 km 404537 km JPL.
06-11-11.00 G 28.06° 267.29 h 1039 km 407521 km JPL.
06-11-14.92 G 32.73° 270.92 h 1766 km 410604 km JPL.
06-11-17.00 G 33.08° 269.63 h 1532 km 409491 km JPL.
06-11-18.00 G 33.09° 281.76 h 1546 km 422095 km JPL.
06-12-01.00 G 26.06° 295.93 h 4275 km 433871 km JPL.
06-12-13.00 G 21.13° 303.35 h 6668 km 438987 km JPL.
06-12-15.00 G 23.68° 313.87 h 5757 km 450437 km JPL.
06-12-15.9 Lh ? 10745 km J. McDowell. Plán.
06-12-16 G 27.9° 41.5 d 130 Mm 870 Mm J. McDowell. Plán.
06-12-18.00 G 34.35° 947.62 h 99234 km 867605 km JPL.
06-12-28.00 G 34.35° 961.01 h 114244 km 861800 km JPL.
07-01-05.00 G 33.70° 997.34 h 134727 km 866087 km JPL.
07-01-19.00 G 34.13° 1035.26 h 168163 km 858182 km JPL.
07-01-21 Lh ? 16029 km J. McDowell. Plán.
07-01-24.00 R 22.88° 352.42 d 0.9324 AU 1.0205 AU JPL.
07-02-22.00 R 23.73° 385.54 d 0.9891 AU 1.0843 AU JPL.
07-06-30 H 0.03° 389 d 0.99 AU 1.09 AU J. McDowell. Plán.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), Lh - hyperbolická selenocentrická (Měsíc), R - heliocentrická (Slunce, sklon k zemskému rovníku), H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družicová observatoř pro průzkum Slunce. Postavila ji laboratoř Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA), která ji též provozuje pro NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA). Na vývoji vědeckých přístrojů a vědeckém programu se podílejí zejména NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA), Naval Research Laboratory (NRL), Washington, DC (USA), Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA), Observatoire Paris-Meudon, Meudon (Francie), University of California, Berkeley, CA (USA) a University of New Hampshire, Durham, NH (USA).

Tříose stabilizovaná družice s tělem tvaru kvádru o rozměrech 1.14×1.22×2.03 m je vybavena párem dvojdílných rozkládacích panelů fotovoltaických baterií o rozpětí 6.5 m, dodávajících 637 W elektrické energie na počátku aktivního života (resp. 596 W na konci aktivního života) a dobíjejících NiMH akumulátorové baterie. Na palubě jsou následující vědecké přístroje:

Systémy družice řídí počítač s vnější polovodičovou pamětí s kapacitou 8 Gbit pro záznam naměřeních dat. Povelový a telemetrický systém pracuje v pásmu X (povelová linka: 7.189 GHz, rychlost přenosu 125 bit/s; telemetrie: 8.44 GHz, výkon permaktronu 60 W, rychlost přenosu 720 nebo 480 nebo 360 kbit/s, nouzově též 11.7 bit/s) a využívá směrové parabolické antény o průměru 1.2 m a 4 všesměrových antén. Orientaci zjišťují hvězdná čidla, čidla Slunce a zdvojená inerciální plošina. Pro přesnou orientaci slouží pointační dalekohled experimentu SECCHI. Jako výkonné prvky orientace a stabilizace slouží 4 silové setrvačníky. Pro desaturaci setrvačníků a korekce dráhy slouží 12 motorků na jednosložkové KPL (hydrazin) o tahu 12×4.4 N.

Družicová observatoř je řízena z pozemního střediska v areálu Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA).

Objekt je součástí programu STP [=Solar-Terrestrial Probes].

Poslední družicová observatoř této řady. Předchozí je STEREO-A (2006-047A).

Průběh letu

Datum Událost
2006-10-26 00:52:00.339 UT: Vzlet6,7,8,9.
01:02 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
01:07 UT: Restart motoru 2. stupně.
01:09 UT: Navedení na druhou vyčkávací dráhu.
01:10 UT: Zážeh motoru 3. stupně.
01:16 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:17 UT: Oddělení od 3. stupně rakety společně s družicí STEREO-A (2006-047A).
01:19 UT: Oddělení od družice STEREO-A (2006-047A).
01:21 UT: Vyklopení prvního panelu fotovoltaických baterií.
01:23 UT: Vyklopení druhého panelu fotovoltaických baterií.
Kolem 01:55 UT: Navázáno spojení s pozemní stanicí u města Canberra (Austrálie). Stav družice byl dobrý.
05:00 UT: Družice se nacházela ve výšce 55 061 km nad povrchem Země a pohybovala se rychlostí 3.330 km/s.
2006-10-28 12:00 UT: Družice se nacházela ve výšce 321 086 km nad Zemí a pohybovala se rychlostí 0.740 km/s.
16:30:00 UT (SCET): Provozní zkouška pohonného systému (t=10.06 s, Δv=0.219 m/s).
2006-10-30 21:00:00 UT (SCET): Korekční manévr pro zvýšení perigea dráhy (t=552.86 s, Δv=12.546 m/s).
Byly zapojeny přístroje souboru SECCHI a prověřeny všechny prvky dalekohledu.
Byl zapojen přístroj SWAVES a úspěšně vyklopeny obě jeho antény.
Částečně byl oživen přístroj IMPACT.
2006-11-01 12:00 UT: Družice se nacházela ve výšce 404 450 km nad Zemí a pohybovala se rychlostí 0.242 km/s.
Byla vyklopena tyč přístroje IMPACT.
Bylo vyzkoušeno krokování parabolické antény.
2006-11-02 21:00:00 UT: Zkušební zážeh motorů skupiny C (t=10.28 s, Δv=0.202 m/s). Družice se nacházela ve výšce 369 144 km nad Zemí.
2006-11-09 V průběhu provozních zkoušek došlo k automatickému vypojení souboru přístrojů SECCHI.
Povelem ze Země byl soubor přístrojů SECCHI znovu zapojen.
2006-11-09 až
2006-11-10
Uskutečnily se funkční zkoušky souboru přístrojů SECCHI.
2006-11-14 16:00:00 UT (SCET): Korekční manévr po průletu apogeem (t=1379.6 s, Δv=28.42 m/s) uskutečněný 4 motory skupiny B. Bylo spotřebováno 8.8 kg pohonných látek.
Při návratu do orientace se zaměřením panelů na Slunce došlo k zachycení Měsíce sledovačem hvězd. V důsledku toho přešla družice do bezpečnostního módu. Později byla povelem ze Země správně orientace dokončena.
22:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 332 889 km od Země a pohybovala se rychlostí 0.721 km/s.
2006-11-16 Přístroje SECCHI a PLASTIC byly vzhledem k očekávanému průletu stínem Země vypojeny.
2006-11-17 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 142 650 km od Země a pohybovala se rychlostí 1.929 km/s.
2006-11-18 14:15:00 UT (SCET): Korekční manévr (t=360.6 s, Δv=6.8 m/s) uskutečněný 4 motory skupiny A. Bylo spotřebováno 2.1 kg pohonných látek. Sonda se nacházela ve výšce 43 779 km nad Zemí.
Přístroj IMPACT byl vzhledem k očekávanému průletu stínem Země vypojen.
Po průletu stínem Země byly přístroje SECCHI, IMPACT a PLASTIC opět zapojeny.
00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 118 425 km od Země a pohybovala se rychlostí 2.214 km/s.
Vzhledem k očekávanému průletu Země meteorickým rojem Leonidy byly přístroje IMPACT SEP a SEPT2 vypojeny.
2006-11-20 Proběhla kalibrace magnetometru MAG během níž družice uskutečnila čtyři otočky kolem své osy.
Po průletu Země meteorickým rojem Leonidy byly opět zapojeny přístroje IMPACT SEP a SEPT2.
2006-12-01 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 223 348 km od Země a pohybovala se rychlostí 1.342 km/s.
2006-12-06 20:00:00 UT (SCET): Uskutečnil se motory B1, B2, B3 a B4 korekční manévr A4+ po průletu čtvrtým apogeem (t=10.6243 s, Δv=0.201 m/s) pro úpravu geometri prvního průletu kolem Měsíce. Spotřebováno bylo 0.06 kg KPL. Družice se nacházela ve vzdálenosti 434 202 km od povrchu Země.
2006-12-07 Družice začala vysílat údaje o stavu kosmického prostředí ve svoji blízkosti (kosmické počasí).
2006-12-10 Byl zapojen přenos telemetrie a vědeckých dat rychlostí 720 kbit/s.
2006-12-13 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 141 716 km od Země a pohybovala se rychlostí 1.971 km/s.
Byly otevřeny kryty přístrojů SECCHI EUVI, COR1 a COR2.
2006-12-15 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 339 526 km od Země a pohybovala se rychlostí 0.805 km/s.
21:03 UT: Družice proletěla pericentrem dráhy kolem Měsíce a byla změněna její dráha kolem Země.
2006-12-18 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 538 229 km od Země a pohybovala se rychlostí 0.817 km/s.
2006-12-20 16:00:00 UT (SCET): Uskutečnil se motory B1, B2, B3 a B4 fázovací korekční manévr S1+ (t=598.751 s, Δv=11.065 m/s) pro zajištění druhého průletu kolem Měsíce. Spotřebováno bylo 3.4 kg KPL. Družice se nacházela 692 742 km od povrchu Země.
2006-12-28 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 841 923 km od Země a pohybovala se rychlostí 0.375 km/s.
2007-01-05 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 865 730 km od Země a pohybovala se rychlostí 0.366 km/s.
2007-01-08 Uskutečnil se korekční manévr (Δv=0.786 m/s) pro zajištění gravitačního manévru u Měsíce.
2007-01-11 Byl otevřen kryt přítroje SECCHI. Kamery HI-1 a HI-2 pořádily první snímky.
2007-01-16 Byly otevřeny kryty přístrojů IMPACT SIT, SEPT-E a SEPT-NS.
2007-01-21 09:03 UT: Gravitační manévr u Měsíce.
2007-01-22 Družice přešla do operačního provozu.
2007-02-25 06:58 až 18:52 UT: Družice pozorovala přechod Měsíce přes disk Slunce. Jevu bylo využito pro kalibraci přístroje SECCHI.
2009-02-13 05:35 UT: Družice ve spolupráci se STEREO-B (2006-047B) pozorovala v oblasti extrémního ultrafialového záření EUV magnetohydrodynamickou vlnu pohybující se rychlostí okolo 250 km/s a dosahující výšky kolem 16 000 km. Tím byla potvrzena existence tzv. "slunečních tsunami"10,11,12.

Literatura

 1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 2. Stereo. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/main/index.html).
 3. Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) : Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.nasa.gov/pdf/161401main_STEREOPressKit10-23b.pdf).
 4. STEREO. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.nasa.gov/pdf/136031main_STEREObooklet.pdf).
 5. STEREO : Science writer's guide. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.nasa.gov/pdf/139023main_STEREO_science_guide.pdf).
 6. NASA's First 3-D Solar Imaging Mission Soars Into Space / E. Hupp, R. Chohan, L. Chandler. - Washington, DC : NASA. - 2006-10-25. - (Release ; 06-340). - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2006/oct/HQ_06340_STEREO_launch.html).
 7. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2006-10-26. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d319/status.html).
 8. Spacecraft launched to see the sun in a new dimension / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2006-10-26. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d319/).
 9. Boeing Delta II Launches NASA Solar Eruptions Study. - St. Louis, MO : Boeing. - 2006-10-26. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.boeing.com/news/releases/2006/q4/061025e_nr.html).
 10. 'EUV Waves' are Waves: First Quadrature Observations of an EUV Wave from STEREO / S. Patsourakos, A. Vourlidas. - arXiv. - 2009-05-13. - [Cit. 2009-11-25].     (http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0905/0905.2164v1.pdf).
 11. Monster Waves on the Sun are Real / T. Phillips. - In: Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2009-11-24. - [Cit. 2009-11-25].     (http://science.nasa.gov/headlines/y2009/24nov_solartsunami.htm?list31501).
 12. 'EUV Waves' are Waves: First Quadrature Observations of an EUV Wave from STEREO / S. Patsourakos, A. Vourlidas. - Aatrophzsical Journal Letters, 700, L182-L186 (2009). - [Cit. 2009-11-25].     (http://www.iop.org/EJ/abstract/1538-4357/700/2/L182/).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 16:44:47 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek