2006-047A - STEREO-A

Název objektu STEREO-A [=Solar-Terrestrial Relations Observatory Ahead]
SSC29510
Start2006-10-26 00:52:00.339 UT, Eastern Test Range, Delta 7925-10L
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, NASA-GSFC
USA,  JHU-APL
VýrobceUSA, JHU-APL
Kategorievědecká družice
Hmotnost vzletová 624.2 kg
prázdná 547 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-10-26.04 G 28.5° 87.85 min 165 km 171 km J. McDowell.
06-10-26.05 G 28.49° 119.81 min 166 km 3179 km J. McDowell.
06-10-26.06 G 28.5° 10.96 d 182 km 403180 km J. McDowell. Plán.
06-10-26.07 G 28.48° 277.48 h 182 km 419018 km JPL.
06-10-28.56 G 28.45° 269.93 h 227 km 411109 km JPL.
06-10-28.59 G 28.43° 269.92 h 238 km 411081 km JPL.
06-10-28.83 G 28.49° 269.97 h 230 km 411145 km JPL.
06-10-30.75 G 29.17° 270.40 h 112 km 411716 km JPL.
06-10-30.80 G 29.17° 271.00 h 1037 km 411415 km JPL.
06-11-01.50 G 29.83° 270.42 h 799 km 411050 km JPL.
06-11-02.50 G 30.08° 270.23 h 707 km 410946 km JPL.
06-11-06.00 G 29.97° 265.05 h 509 km 405694 km JPL.
06-11-07.00 G 29.93° 265.13 h 519 km 405768 km JPL.
06-11-11.00 G 28.07° 268.50 h 1030 km 408804 km JPL.
06-11-17.00 G 37.18° 272.69 h 1909 km 412305 km JPL.
06-11-14.92 G 36.75° 273.98 h 2162 km 413407 km JPL.
06-11-18.00 G 37.19° 280.59 h 1907 km 420520 km JPL.
06-12-01.00 G 30.22° 294.01 h 4456 km 431742 km JPL.
06-12-14.00 G 25.33° 303.76 h 6591 km 439472 km JPL.
06-12-15.00 G 28.02° 310.17 h 5888 km 446612 km JPL.
06-12-15.9 Lh ? 5937 km J. McDowell. Plán.
06-12-16 G 33.6° 110 d 180 Mm 1750 Mm J. McDowell. Plán.
06-12-20.00 R 23.40° 360.69 d 0.9598 AU 1.0235 AU JPL.
07-01-03.00 R 23.39° 351.98 d 0.9615 AU 0.9898 AU JPL.
07-01-18.00 R 23.37° 349.22 d 0.9620 AU 0.9790 AU JPL.
07-02-12.00 R 23.34° 346.85 d 0.9600 AU 0.9723 AU JPL.
07-06-30 H 0.12° 344 d 0.95 AU 0.97 AU J. McDowell. Plán.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), Lh - hyperbolická selenocentrická (Měsíc), R - heliocentrická (Slunce, sklon k zemskému rovníku), H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družicová observatoř pro průzkum Slunce. Postavila ji laboratoř Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA), která ji též provozuje pro NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA). Na vývoji vědeckých přístrojů a vědeckém programu se podílejí zejména NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA), Naval Research Laboratory (NRL), Washington, DC (USA), Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA), Observatoire Paris-Meudon, Meudon (Francie), University of California, Berkeley, CA (USA) a University of New Hampshire, Durham, NH (USA).

Tříose stabilizovaná družice s tělem tvaru kvádru o rozměrech 1.14×1.22×2.03 m je vybavena párem dvojdílných rozkládacích panelů fotovoltaických baterií o rozpětí 6.5 m, dodávajících 637 W elektrické energie na počátku aktivního života (resp. 596 W na konci aktivního života) a dobíjejících NiMH akumulátorové baterie. Na palubě jsou následující vědecké přístroje:

Systémy družice řídí počítač s vnější polovodičovou pamětí s kapacitou 8 Gbit pro záznam naměřeních dat. Povelový a telemetrický systém pracuje v pásmu X (povelová linka: 7.189 GHz, rychlost přenosu 125 bit/s; telemetrie: 8.44 GHz, výkon permaktronu 60 W, rychlost přenosu 720 nebo 480 nebo 360 kbit/s, nouzově též 11.7 bit/s) a využívá směrové parabolické antény o průměru 1.2 m a 4 všesměrových antén. Orientaci zjišťují hvězdná čidla, čidla Slunce a zdvojená inerciální plošina. Pro přesnou orientaci slouží pointační dalekohled experimentu SECCHI. Jako výkonné prvky orientace a stabilizace slouží 4 silové setrvačníky. Pro desaturaci setrvačníků a korekce dráhy slouží 12 motorků na jednosložkové KPL (hydrazin) o tahu 12×4.4 N.

Družicová observatoř je řízena z pozemního střediska v areálu Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA).

Objekt je součástí programu STP [=Solar-Terrestrial Probes].

První družicová observatoř této řady. Další je STEREO-B (2006-047B).

Průběh letu

Datum Událost
2006-10-26 00:52:00.339 UT: Vzlet6,7,8,9.
01:02 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
01:07 UT: Restart motoru 2. stupně.
01:09 UT: Navedení na druhou vyčkávací dráhu.
01:10 UT: Zážeh motoru 3. stupně.
01:16 UT: Navedení na výchozí dráhu.
01:17 UT: Oddělení od 3. stupně rakety společně s družicí STEREO-B (2006-047B).
01:19 UT: Oddělení od družice STEREO-B (2006-047B).
01:19 UT: Družice se nacházela ve vzdálenosti 1175 km od Země a pohybovala se rychlostí 10.184 km/s.
01:21 UT: Vyklopení prvního panelu fotovoltaických baterií.
01:23 UT: Vyklopení druhého panelu fotovoltaických baterií.
Kolem 01:55 UT: Navázáno spojení s pozemní stanicí u města Canberra (Austrálie). Stav družice byl dobrý.
2006-10-28 12:00 UT: Družice se nacházela ve vzdálenosti 321 456 km od Země a pohybovala se rychlostí 0.743 km/s.
20:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 346 852 km od Země a pohybovala se rychlostí 0.647 km/s.
13:30:00 UT (SCET): Provozní zkouška pohonného systému (t=9.10 s, Δv=0.236 m/s).
2006-10-30 18:00:00 UT (SCET): Korekční manévr pro zvýšení perigea dráhy (t=534.92 s, Δv=12.474 m/s).
Byly zapojeny přístroje souboru SECCHI a prověřeny všechny prvky dalekohledu.
Byl zapojen přístroj SWAVES a úspěšně vyklopeny obě jeho antény.
Částečně byl oživen přístroj IMPACT.
2006-11-01 12:00 UT: Družice se nacházela ve vzdálenosti 406 293 km od Země a pohybovala se rychlostí 0.237 km/s.
Byla vyklopena tyč přístroje IMPACT.
Bylo vyzkoušeno krokování parabolické antény.
2006-11-02 18:00:00 UT (SCET): Zkušební zážeh motorů skupiny C (t=9.60 s, Δv=0.201 m/s). Družice se nacházela ve výšce 376 511 km nad Zemí.
2006-11-06 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 110 579 km od Země a pohybovala se rychlostí 2.304 km/s.
2006-11-07 až
2006-11-08
Uskutečnuly se funkční zkoušky souboru přístrojů SECCHI. Byly otevřeny kryty přístrojů EUVI, COR1 a COR2.
2006-11-11 Byla ukončena kalibrace pointačního dalekohledu souboru přístrojů SECCHI.
Družice byla převedena do operačního módu.
2006-11-13 Byl úspěšně zapojen přístroj IMPACT SEP.
Proběhla kalibrace přístroje SECCHI GT a úspěšně byla uskutečněna první pointace přístroje.
2006-11-14 14:00:00 UT (SCET): Korekční manévr po průletu apogeem dráhy (t=2168 s, Δv=46.1 m/s) uskutečněný 4 motory skupiny B. Spotřebováno bylo 13.5 kg pohonných látek.
Při návratu do orientace se zaměřením panelů na Slunce došlo k zachycení Měsíce sledovačem hvězd. V důsledku toho přešla družice do bezpečnostního módu. Později byla povelem ze Země správně orientace dokončena.
2006-11-16 Přístroje SECCHI a PLASTIC byly vzhledem k očekávanému průletu stínem Země vypojeny.
2006-11-17 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 126 152 km od Země a pohybovala se rychlostí 2.107 km/s.
12:56:00 UT (SCET): Korekční manévr před průletem perigeem (t=142 s, Δv=2.73 m/s) uskutečněný 4 motory skupiny C. Spotřebováno bylo 0.8 kg pohonných látek.
Přístroj IMPACT byl vzhledem k očekávanému průletu stínem Země vypojen.
Po průletu stínem Země byly přístroje SECHHI, IMPACT a PLASTIC opět zapojeny.
2006-11-18 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 136 270 km od Země a pohybovala se rychlostí 2.006 km/s.
Vzhledem k očekávanému průletu Země meteorickým rojem Leonidy byly přístroje IMPACT SEP a SEPT2 vypojeny.
2006-11-20 Proběhla kalibrace magnetometru MAG během níž družice uskutečnila čtyři otočky kolem své osy.
2006-11-21 Po průletu Země meteorickým rojem Leonidy byly opět zapojeny přístroje IMPACT SEP a SEPT2.
2006-12-01 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 220 119 km od Země a pohybovala se rychlostí 1.359 km/s.
2006-12-04 Byly otevřeny kryty přístrojů SECCHI EUVI, COR1 a COR2.
2006-12-10 Družice začala vysílat údaje o stavu kosmického prostředí ve svoji blízkosti (kosmické počasí).
Byl zapojen přenos telemetrie a vědeckých dat rychlostí 720 kbit/s.
2006-12-14 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 266 875 km od Země a pohybovala se rychlostí 1.118 km/s.
Byly otevřeny kryty přístrojů IMPACT SIT, SEPT-E a SEPT-NS.
2006-12-15 00:00:00 UT (SCET): Družice se nacházela ve vzdálenosti 342 518 km od Země a pohybovala se rychlostí 0.784 km/s.
21:27 UT: Družice proletěla pericentrem dráhy kolem Měsíce a byla urychlena na únikovou dráhu z gravitačního pole Země.
2006-12-17 Družice přešla na heliocentrickou dráhu, po které se bude vzdalovat od Země 21.65° za rok.
2006-12-29 Byla snížena rychlost přenosu telemetrie a dat ze 720 kbit/s na 480 kbit/s.
2007-01-01 Družice se nacházela ve vzdálenosti 0.009 AU od Země.
2007-01-08 Byla zapojena anténa s vysokým ziskem. Rychlost přenosu telemetrie byla zvýšena na 720 kbit/s.
2008-12-15 Družice pořídila časosběrný snímk velkého výronu koronální hmoty CME [=Coronal Mass Ejection], který zasáhl zemskou magnetosféru10.
2009-02-13 05:35 UT: Družice ve spolupráci se STEREO-B (2006-047B) pozorovala v oblasti extrémního ultrafialového záření EUV magnetohydrodynamickou vlnu pohybující se rychlostí okolo 250 km/s a dosahující výšky kolem 16 000 km. Tím byla potvrzena existence tzv. "slunečních tsunami"11,12,13.

Literatura

 1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 2. Stereo. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/main/index.html).
 3. Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) : Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.nasa.gov/pdf/161401main_STEREOPressKit10-23b.pdf).
 4. STEREO. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.nasa.gov/pdf/136031main_STEREObooklet.pdf).
 5. STEREO : Science writer's guide. - Washington, DC : NASA, 2006. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.nasa.gov/pdf/139023main_STEREO_science_guide.pdf).
 6. NASA's First 3-D Solar Imaging Mission Soars Into Space / E. Hupp, R. Chohan, L. Chandler. - Washington, DC : NASA. - 2006-10-25. - (Release ; 06-340). - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2006/oct/HQ_06340_STEREO_launch.html).
 7. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2006-10-26. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d319/status.html).
 8. Spacecraft launched to see the sun in a new dimension / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2006-10-26. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d319/).
 9. Boeing Delta II Launches NASA Solar Eruptions Study. - St. Louis, MO : Boeing. - 2006-10-26. - [Cit. 2006-10-26].     (http://www.boeing.com/news/releases/2006/q4/061025e_nr.html).
 10. Spacecraft Sees Solar Storm Engulf Earth / T. Phillips. - In: Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2011-08-18. - [Cit. 2011-08-20].     (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/18aug_cmemovie/).
 11. 'EUV Waves' are Waves: First Quadrature Observations of an EUV Wave from STEREO / S. Patsourakos, A. Vourlidas. - arXiv. - 2009-05-13. - [Cit. 2009-11-25].     (http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0905/0905.2164v1.pdf).
 12. Monster Waves on the Sun are Real / T. Phillips. - In: Science@NASA. - Washington, DC : NASA. - 2009-11-24. - [Cit. 2009-11-25].     (http://science.nasa.gov/headlines/y2009/24nov_solartsunami.htm?list31501).
 13. 'EUV Waves' are Waves: First Quadrature Observations of an EUV Wave from STEREO / S. Patsourakos, A. Vourlidas. - Aatrophzsical Journal Letters, 700, L182-L186 (2009). - [Cit. 2009-11-25].     (http://www.iop.org/EJ/abstract/1538-4357/700/2/L182/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-08-20 09:54:06 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek