2005-025A - Suzaku

Název objektuSuzaku <=すざく (朱鞋)> {=Červený pták}
Astro E2
SSC28773
Start2005-07-10 03:30 UT, Uchinoura Uchu Senta /=Učinoura Učú Sentá/ [=Uchinoura Space Center], Mu-5
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelJaponsko, JAXA-ISAS
VýrobceJaponsko, JAXA
Kategorievědecká družice
Hmotnost1500 kg
PoznámkaSuzaku je bájný "Červený pták", chránící lidi před zlými mocnostmi a přinášející štěstí.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
05-07-10.26 G 31.39° 92.45 min 248 km 541 km  
05-07-11.73 G 31.40° 92.93 min 296 km 540 km  
05-07-17.49 G 31.40° 92.99 min 304 km 537 km  
05-07-18.46 G 31.41° 93.51 min 357 km 536 km  
05-07-22.54 G 31.40° 96.05 min 565 km 573 km  
06-01-31.55 G 31.40° 96.00 min 563 km 572 km  
08-12-04.48 G 31.40° 95.95 min 560 km 569 km  
11-01-01.23 G 31.41° 95.92 min 558 km 567 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice Postavila ji organizace Uchu kohkuh kenkyu kaihatsu kikou <= 宇宙航空研究開発機構 > /=Učú kókú kenkyú kaihacu kikoú/ {=Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA, dř. NASDA)}, Tokyo (Japonsko), na vědeckém vybavení se podílela řada japonských univerzit, Massachussetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA (USA) a středisko NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA).

Tříose stabilizovaná družice tvaru osmibokého hranolu o průměru 2 m a délce 5 m během startu, po vysunutí optiky 6.5 m, k jehož bokům jsou připojeny dva výklopné neotočné panely fotovoltaických baterií o rozpětí 5.4 m, dodávajících 500 W elektrické energie a dobíjející akumulátorové baterie. Na palubě družice je umístěno vědecké vybavení, které tvoří:

Plná aktivní životnost je omezena zásobou pevného neonu na chlazení na 2 roky, možnost práce části aparatury až 5 roků.

Bezprostředně předcházející družice řady ASTRO stejného typu, ASTRO-E, se dne 2000-02-10 pro havárii nosné rakety M-V nedostala na oběžnou dráhu. Předchozí úspěšně vypuštěnou jiného typu je ASTRO-D alias Asuka (1993-011A), další je ASTRO-F alias Akari (2006-005A).

Průběh letu

Datum Událost
2005-07-10 03:30 UT: Vzlet7,8,9.
Kolem 04:10 UT: Signály druzžice byly zachyceny na pozemní stanici Santiago de Chile (Chile).
Kolem 05:00 UT: Signály družice byly zachyceny pozemní stanicí na kosmodromu Učinoura.
2005-07-12 03:30 UT: Optický systém družice byl vysunut na plnou provozní délku10.
2005-07-13 Zahájeno postupné zvyšování perigea manévry pro dosažení operační kruhové dráhy.
2005-07-20 20:07 až 20:12 UT: Posledním korekčním manévrem byla dosažena kruhová operační dráha11.
2005-07-27 16:15 UT: Detekční kryokalorimetry rentgenového spektrometru XRS [=X-Ray Spectrometer] dosáhly pracovní teploty 60 mK (-273.09 °C).
2005-08-08 Technici JAXA zjistili, že z neznámých důvodů bylo vyčerpáno veškeré hélium, potřebné pro chlazení detektorů rentgenového spoktrometru XRS [=X-Ray Spectrometer]. Tím budou znemožněna vědecká pozorovaní s využitím tohoto přístroje. Ostatní vědecké experimenty na družici pracují normálně12.
2005-08-15 /Plán/ Zahájena vědecká měření.
2009-01-21 23:49:41 UT: Přístroje družice se začaly podílet na sledování obnovené zvýšené aktivity13 anomálního rentgenovského pulsaru AXP 1E1547.0-5408.
2009-01-22 08:17:28 UT: Družice zaregistrovala nejintenzivnější záblesk13 o trvání 5 s pravděpodobně pocházející od anomálního rentgenovského pulsaru AXP 1E1547.0-5408. Záblesk zaregistrovaly i družice Swift (2004-047A), Fermi (2008-029A) a Integral (2002-048A).
23:47:00 UT: Družice ukončila sledování zvýšené aktivity anomálního rentgenovského pulsaru AXP 1E1547.0-5408. Celkem bylo detekováno během této kampaně přibližně 250 záblesků měkkého záření gama13.

Literatura

 1. Home Page. - Tokyo : JAXA, 2003. - [Cit. 2003-09-24].     (http://www.jaxa.jp).
 2. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 3. Astro-E2 Project Home Page. - Sagamihara : JAXA-ISAS. - 2005-07-10. - [Cit. 2005-07-11].     (http://www.astro.isas.jaxa.jp/astroe/index-e.html).
 4. Astro E-II. - Sagamihara : JAXA-ISAS. - 2005-07-10. - [Cit. 2005-07-11].     (http://www.isas.jaxa.jp/e/enterp/missions/astro-e2/).
 5. Astro-E2. - Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2005-07-11].     (http://www1.nasa.gov/lb/mission_pages/astro-e2/spacecraft/).
 6. Astro-E2. - Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2005-07-11].     (http://www1.nasa.gov/pdf/117851main_astro-e2_infosheet.pdf).
 7. Launch Result of M-V-6. - Tokyo : JAXA. - 2005-07-10. - [Cit. 2005-07-11].     (http://www.jaxa.jp/press/2005/07/20050710_m-v-6_e.html).
 8. NASA Telescope Launched on Japanese Space Observatory / D. Beasley, M. Metelko, S. Hendrix. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-12. - (Release ; 05-181). - [Cit. 2005-07-12].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/jul/HQ_05_181_Astro_2E_Launched.html).
 9. New X-ray observatory successfully launched / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2005-07-10. - [Cit. 2005-07-11].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0507/10astroe2/).
 10. Operation Status of the "Suzaku". - Tokyo : JAXA. - 2005-07-12. - [Cit. 2005-07-12].     (http://www.jaxa.jp/press/2005/07/20050712_suzaku_e.html).
 11. Operation Status of the "Suzaku". - Tokyo : JAXA. - 2005-07-21. - [Cit. 2005-07-23].     (http://www.jaxa.jp/press/2005/07/20050721_suzaku_e.html).
 12. Anomaly with the Suzaku Onboard Equipment (XRS). - Tokyo : JAXA. - 2005-08-09. - [Cit. 2005-08-10].     (http://www.jaxa.jp/press/2005/08/20050809_suzaku_e.html).
 13. Suzaku WAM detections of the current activities from AXP 1E1547.0-5408 / Y. Terada et al. In: Astronomer's Telegram, No. 1906. - 2009-01-23. - [Cit. 2009-02-14].     (http://www.astronomerstelegram.org/?read=1906).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:42:20 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek