2006-005A - Akari

Název objektuAkari <= あかり (明り)> {=Světlo}
Astro F
IRIS [=Infrared Imaging Surveyor]
SSC28939
Start2006-02-21 21:28 UT, Kagoshima Uchu Senta /=Kagošima Učú Sentá/ [=Kagoshima Space Center], M-V
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelJaponsko, JAXA-ISAS
VýrobceJaponsko, JAXA-ISAS
Kategorievědecká družice
Hmotnost952 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-02-21.90 G 98.2° 99.7 min 747 km 745 km Plán, výsledná dráha. JAXA.
06-02-21.90 G 98.2° 95.0 min 304 km 733 km Předběžné hodnoty. JAXA.
06-02-22.00 G 98.20° 94.83 min 299 km 721 km  
06-02-24.57 G 98.19° 94.78 min 301 km 714 km  
06-02-27.20 G 98.19° 94.80 min 304 km 713 km  
06-02-27.80 G 98.20° 95.66 min 385 km 716 km  
06-02-28.93 G 98.20° 96.55 min 471 km 716 km  
06-03-02.28 G 98.20° 97.47 min 559 km 716 km  
06-03-02.49 G 98.20° 98.40 min 647 km 717 km  
06-03-03.65 G 98.17° 99.03 min 700 km 724 km  
06-03-04.75 G 98.20° 98.80 min 694 km 708 km  
06-03-12.58 G 98.20° 98.83 min 695 km 710 km  
06-03-20.55 G 98.20° 98.86 min 696 km 712 km  
06-03-28.59 G 98.20° 98.89 min 698 km 713 km  
06-04-02.53 G 98.20° 98.91 min 698 km 714 km  
06-04-10.65 G 98.20° 98.94 min 700 km 716 km  
06-04-25.57 G 98.20° 98.97 min 701 km 717 km  
06-05-25.69 G 98.19° 99.00 min 703 km 718 km  
06-06-24.89 G 98.19° 99.03 min 705 km 719 km  
06-07-14.99 G 98.19° 99.05 min 706 km 720 km  
06-08-13.93 G 98.19° 99.08 min 706 km 723 km  
06-09-13.02 G 98.19° 99.11 min 708 km 724 km  
06-10-12.63 G 98.19° 99.14 min 710 km 724 km  
06-11-01.06 G 98.19° 99.16 min 711 km 725 km  
06-12-01.04 G 98.19° 99.19 min 712 km 728 km  
06-12-30.74 G 98.19° 99.22 min 713 km 730 km  
07-01-28.43 G 98.19° 99.25 min 715 km 730 km  
07-02-25.78 G 98.19° 99.28 min 717 km 731 km  
07-03-17.09 G 98.19° 99.30 min 717 km 732 km  
07-04-15.90 G 98.19° 99.33 min 718 km 735 km  
07-05-13.65 G 98.19° 99.36 min 720 km 736 km  
07-06-11.65 G 98.19° 99.39 min 722 km 736 km  
07-06-30.51 G 98.19° 99.41 min 723 km 738 km  
07-07-29.94 G 98.19° 99.44 min 724 km 740 km  
07-08-26.58 G 98.19° 99.47 min 725 km 741 km  
07-12-04.93 G 98.19° 99.12 min 702 km 731 km  
07-12-08.17 G 98.23° 98.80 min 694 km 709 km  
10-01-01.60 G 98.25° 98.79 min 696 km 706 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Astronomická družice pro infračervenou oblast spektra. Postavil ji a provozuje ústav Uchu kagaku kenkyujo <= 宇宙科学研究本部 > {=JAXA Institute of Space and Astronautical Science (ISAS)}, Sagamihara (Japonsko).

Tříose stabilizovaná družice tvaru válce se služební sekcí tvaru nízkého osmibokého hranolu o celkové délce 3,7 m a s rozkládacím z boku připojeným panelem fotovoltaických baterií o rozpětí 5.5 m. V kryostatu chlazeném supratekutým héliem na 5.8 K je umístěn:

Hlavní úkoly družice jsou: Pro chlazení detektorů spektrometru a kamer nese na palubu zásobu 170 litrů supratekutého helia.

K navedení na výslednou dráhu je družice vybavena apogeovým motorem.

Předpokládaná doba aktivní žvotnosti daná spotřebou helia je 550 dní (1.5 roku).

Zatím poslední družice řady ASTRO. Předchozí družicí je ASTRO-E2 alias Suzaku (2005-025A).

Průběh letu

Datum Událost
2006-02-21 21:28 UT: Vzlet3,4.
21:43 UT: Navázáno spojení s pozemní stanicí u města Perth (Austrálie).
23:46 UT: Při spojení s pozemní stanicí u města Santiago (Chile) bylo potvrzeno úspěšné rozklopení panelu fotovoltaických baterií5. Nebylo však dosaženo plné orientace na Slunce, proto družice přešla na orientaci pomocí gyroskopů a detektorů horizontu Země místo slunečních čidel.
2006-02-22 03:44 UT: Družice navázala spojení s pozemní stanicí u města Kiruna (Švédsko). Byla potvrzena úplná orientace na Slunce v záložním módu6.
2006-04-13 05:55 UT: V rámci příprav na zahájení vědeckých pozorován byl odhozen kryt apertury dalekohledu (nefunkční objekt 2006-005E)7.
2011-05-23 Kolem 20:30 UT: Na energetickém systému družice došlo k závadě v důsledku níž se vypojily všechny vědecké přístroje a komunikační systém, pracující v pásmu X8.
Družice od té doby dostává elektrickou energii jen v době, kdy jsou její panely fotovoltaických článků osvětleny Sluncem8.
2011-červen Družice ukončila vědecká měření9.
2011-11-24 08:23 UT: Systémy družice byly vypojeny10.

Literatura

  1. ISAS Home Page. - Sagamihara : ISAS, 2003. - [Cit. 2003-05-09].     (http://www.isas.sc.jp/e/index.html).
  2. ASTRO-F. - Sagamihara : JAXA-ISAS, 2006. - [Cit. 2006-02-22].     (http://www.ir.isas.jaxa.jp/ASTRO-F/Outreach/index_e.html).
  3. Launch Result of ASTRO-F/M-V-8. - Tokyo : JAXA. - 2006-02-22. - [Cit. 2006-02-22].     (http://www.jaxa.jp/press/2006/02/20060222_m-v-8_e.html).
  4. Japanese infrared space observatory goes into orbit / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2006-02-21. - [Cit. 2006-02-22].     (http://www.spaceflightnow.com/m5/astrof/).
  5. Solar Array Paddle Deployment of the 21st Scientific Satellite "Akari". - Tokyo : JAXA. - 2006-02-22. - [Cit. 2006-02-22].     (http://www.jaxa.jp/press/2006/02/20060222_akari_e.html).
  6. Initial Operation of the 21st Scientific Satellite "Akari" (ASTRO-F). - Tokyo : JAXA. - 2006-02-22. - [Cit. 2006-02-22].     (http://www.jaxa.jp/press/2006/02/20060222_akari-2_e.html).
  7. Akari: Removal of the Cover of the Telescope and Operation Schedule. - Tokyo : JAXA. - 2006-04-13. - [Cit. 2006-04-18].     (http://www.jaxa.jp/press/2006/04/20060413_akari_e.html).
  8. AKARI (ASTRO-F) Power Generation Anomaly. - Tokyo : JAXA. - 2011-05-24. - [Cit. 2011-05-25].     (http://www.jaxa.jp/press/2011/05/20110524_akari_e.html).
  9. Results. - Tokyo : JAXA. - 2011-10-21. - [Cit. 2011-12-01].     (http://www.ir.isas.jaxa.jp/ASTRO-F/Outreach/results/results_e.html).
  10. AKARI operation completed. - Tokyo : JAXA. - 2011-11-24. - [Cit. 2011-12-01].     (http://www.jaxa.jp/press/2011/11/20111124_akari_e.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-01 07:56:11 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek