2001-027A - WMAP

Název objektuWMAP [=Wilkinson Microwave Anisotropy Probe]
MAP [=Microwave Anisotropy Probe]
MIDEX-2 [=Medium-class Explorer]
Explorer 80
SSC26859
Start2001-06-30 19:46:46.183 UT, Eastern Test Range, Delta 7425
Stav objektuna heliocentrické dráze
Provozovatel USA, NASA-GSFC
USA,  Princeton U.
Výrobce USA, NASA-GSFC
USA,  Princeton U.
Kategorievědecká družice
Hmotnost836.46 kg
PoznámkaNázev Explorer 80 nebyl oficiálně oznámen. David Todd Wilkinson (1935-2002), astrofyzik, profesor fyziky na Princeton Univ., zasloužil se o projekt této družice.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
01-06-30.83 G 28.75° 88.20 min 167 km 204 km Parkovací dráha.
01-06-30.88 G 28.75° 160.698 h 216 km 287151 km  
01-06-30.90 G 28.73° 164.981 h 182 km 292493 km  
01-07-01.08 G 28.73° 164.458 h 215 km 291814 km  
01-07-02.83 G 29.09° 167.310 h 47 km 295496 km  
01-07-03.42 G 29.37° 168.831 h -55 km 297465 km  
01-07-04.56 G 29.18° 171.360 h 1046 km 299452 km  
01-07-04.56 G 29.69° 170.835 h 383 km 299476 km  
01-07-05.00 G 28.92° 171.707 h 1630 km 299291 km  
01-07-05.50 G 28.67° 171.881 h 2185 km 298949 km  
01-07-06.50 G 28.41° 171.823 h 2857 km 298205 km  
01-07-07.67 G 28.32° 171.276 h 3111 km 297286 km  
01-07-08.55 G 28.32° 214.657 h 3125 km 348135 km  
01-07-09.50 G 28.31° 214.432 h 3145 km 347861 km  
01-07-14.67 G 28.30° 214.047 h 3063 km 347508 km  
01-07-16.67 G 28.30° 212.702 h 2987 km 346060 km  
01-07-17.15 G 28.30° 221.507 h 2980 km 355984 km  
01-07-17.82 G 28.29° 219.683 h 2994 km 353927 km  
01-07-18.00 G 28.29° 219.848 h 3003 km 354103 km  
01-07-20.67 G 28.15° 221.791 h 3440 km 355842 km  
01-07-22.58 G 27.96° 222.425 h 4056 km 355935 km  
01-07-24.50 G 27.81° 222.749 h 4596 km 355757 km  
01-07-25.33 G 27.78° 222.945 h 4721 km 355851 km  
01-07-26.78 G 27.78° 244.285 h 4762 km 379267 km  
01-07-27.35 G 27.81° 244.495 h 4704 km 379553 km  
01-07-27.35 G 27.81° 14669.73 min 4704 km 379553 km  
01-07-30.69 L ? 5200 km Průlet kolem Měsíce.
02-01-31.00 G 29.97° 180.00 min 4182 km 4182 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), L - selenocentrická (Měsíc), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavily ji a společně provozují NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA) a Princeton University, Princeton, NJ (USA). Na vědeckém programu se dále podílejí University of California at Los Angeles (UCLA), Los Angeles, CA (USA), University of Chicago, Chicago, IL (USA), Brown University, Providence, RI (USA) a University of British Columbia, Vancouver, BC (Kanada).

Rotací 0.464 obr/min stabilizovaná družice nepravidelného tvaru o výšce 3.8 m je posazena na kruhovém protitepelném izolačním štítu o průměru 5 m, chránícím vědecké vybavení před přímým slunečním zářením a tvořeném 6 panely fotovoltaických článků dodávajících průměrně 419 W elektrické energie a dobíjejících NiH2 akumulátorové baterie s kapacitou 23 Ah. Družice nese:

Radiometry jsou tepelně izolovány a pasivně chlazeny na teplotu 95 K (-178 °C). Přehlídka celé oblohy je zajišťována precesí rotační osy s periodou 1 h. Orientace precesní osy je zjišťována analogovými a digitálními detektory Slunce a gyroskopy. Změny orientace rotační osy zajišťují 3 silové setrvačníky. Pro korekce dráhy je družice vybavena 8 motory o tahu po 4.45 N na jednosložkové KPL (hydrazin, počáteční zásoba 72 kg). Telemetrický a povelový systém využívá 2 všesměrových antén (pro povely a přenos telemetrie) a 2 antén se středním ziskem (pro přenos vědeckých dat rychlostí 666 kbit/s).

Družice byla navedena na periodickou dráhu kolem libračního bodu L2 soustavy Země-Slunce. Předpokládaná aktivní životnost je 27 měsíců (z toho 24 měsíců v bodě L2).

Družice navazuje na měření družice COBE alias Explorer 66 (1989-089A). Zatím poslední družice řady MIDEX. Předchozí je MIDEX-1 alias IMAGE (2000-017A). Předchozí družicí řady Explorer je Explorer 79 alias HETE-2 (2000-061A).

Průběh letu

Datum Událost
2001-06-30 19:46:46 UT: Vzlet11,12,13.
19:58:36 UT: Navedení na parkovací dráhu.
21:04 UT: Restart 2. st. rakety.
21:06 UT: Zážeh 3. st. rakety.
21:07 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
21:14 UT: Oddělení družice od 3. st. rakety.
21:19 UT: Úspěšně vyklopeny panely slunečních baterií.
2001-07-30 16:34 UT: Družice uskutečnila gravitační manévr při průletu ve výši 5200 km nad povrchem Měsíce14.
2001-08-06 Korekce dráhy.
2003-02-11 Bylo oznámeno, že družice byla pojmenována podle astrofyzika a kosmologa D. Wilkinsona, který byl jedním vedoucích vědeckých pracovníků projektu a který zemřel v září 2002.
Bylo oznámeno15, že podle měření této družice je vesmír starý 13.7 mld. roků (±1 %).
2010-01-26. Byla zveřejněna práce16,17, shrnující výsledky za 7 roků provozu družice; výsledky jsou dalším potvrzením standardního kosmologického modelu (Velký třesk). Z dat bylo stanoveno stáří vesmíru 13.75±0.13 Gyr a Hubbleova konstanta 71.0±2.5 km/s/Mpc.
2010-08-20 Družice ukončila sběr vědeckých dat18.
2010-09-08 Motorickým manévrem byla z Lissajousovy (halo) dráhy kolem libračního centra L2 systému Země-Slunce družice vyvedena na odkládací helicentrickou dráhu18.

Literatura

 1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 2. Home Page. - Vancouver, BC : UBC, 2008. - [Cit. 2008-12-07].     (http://www.ubc.ca/).
 3. NASA to "MAP" big bang remnant to solve universal mysteries. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2001. - [Cit. 2001-07-28].     (http://www.gsfc.nasa.gov/gsfc/spacesci/map/map.htm).
 4. Microwave Anisotropy Probe Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2001. - [Cit. 2001-07-28].     (http://map.gsfc.nasa.gov/).
 5. NSSDC Master Catalog: Spacecraft MAP. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2001. - [Cit. 2001-07-28].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?01-027A).
 6. MAP Home Page. - Princeton, NJ : Princeton University, 2001. - [Cit. 2001-07-28].     (http://astro.princeton.edu/~brookes/html/outr_frame.html).
 7. Craft launched to unlock secrets of the universe / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2001-06-30. - [Cit. 2001-07-01].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d286/).
 8. The MAP spacecraft : NASA FACT SHEET / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2001-06-30. - [Cit. 2001-06-28].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d286/010627map.html).
 9. MAP science mission : NASA FACT SHEET / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2001-06-27. - [Cit. 2001-06-28].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d286/010627science.html).
 10. Space Probe To Glimpse Infancy Of The Universe. - Space Daily. - 2001-06-27. - [Cit. 2001-06-28].     (http://www.spacer.com/news/map-01c.html).
 11. Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2001-06-30. - [Cit. 2001-07-01].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d286/status.html).
 12. NASA Launches Probe to Help Solve Mysteries of the Universe / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-06-30. - [Cit. 2001-07-02].     (http://www.space.com/missionlaunches/launches/delta2_map_launch_010630.html).
 13. First Light of the Universe: Newly Launched Mission Holds Promise / D. Brody. - SPACE.Com. - 2001-07-03. - [Cit. 2001-07-04].     (http://www.space.com/scienceastronomy/astronomy/map_bunner_010703.html).
 14. NASA's MAP satellite sets sail after lunar flyby. - Spaceflight Now. - 2001-07-31. - [Cit. 2001-08-01].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d286/010731flyby.html).
 15. Age of universe refined / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2003-02-11. - [Cit. 2003-02-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0302/11map/).
 16. Seven-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Sky Maps, Systematic Errors, and Basic Results / N. Jarosik et al. - arXiv. - 2010-01-26. - [Cit. 2010-03-15].     (http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1001/1001.4744v1.pdf).
 17. WMAP Data Products. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2010. - [Cit. 2010-03-15].     (http://lambda.gsfc.nasa.gov/product/map/current/m_products.cfm).
 18. NASA'S WMAP Project Completes Satellite Operations Mission Observed Universe's Oldest Light / J. D. Harrington, L. Chandler. - Washington, DC : NASA. - 2010-10-06. - (Release ; 10-244). - [Cit. 2010-10-07].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/oct/HQ_10-244_WMAP.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-10-07 08:49:43 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek