2000-017A - IMAGE

Název objektuIMAGE [=Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration]
MIDEX-1 [=Medium-class Explorer]
Explorer 78
SSC26113
Start2000-03-25 20:34:43 UT, Western Test Range, Delta 7326-9.5
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, SwRI
USA,  NASA-GSFC
VýrobceUSA, LMMS
Kategorievědecká družice
Hmotnost494 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-03 G 89.9° 827.7 min 1000 km 44647 km Plán.
00-03-25 G 93.2° 97.32 min 185 km 1076 km Parkovací dráha plánovaná.
00-03-25.87 G 93.91° 97.47 min 191 km 1084 km Parkovací dráha.
00-03-26 G 90.0° 853.85 min 1000 km 45871 km Konečná dráha plánovaná.
00-03-26.49 G 89.92° 856.21 min 987 km 45993 km  
00-06-17.14 G 89.71° 856.21 min 1161 km 45820 km  
00-07-15.98 G 89.63° 853.94 min 1218 km 45657 km  
00-11-06.25 G 89.39° 853.94 min 1437 km 45438 km  
01-04-28.41 G 89.18° 853.92 min 1630 km 45244 km  
02-01-05.45 G 89.41° 853.93 min 1516 km 45359 km  
02-04-06.19 G 89.63° 853.93 min 1361 km 45514 km  
02-06-22.89 G 89.85° 853.93 min 1215 km 45659 km  
02-08-22.98 G 90.06° 853.94 min 1089 km 45786 km  
02-11-02.76 G 90.27° 853.94 min 949 km 45927 km  
02-12-28.53 G 90.48° 853.95 min 859 km 46017 km  
03-03-29.33 G 90.72° 853.95 min 715 km 46161 km  
03-07-30.79 G 90.94° 853.91 min 627 km 46247 km  
03-12-05.99 G 90.63° 853.94 min 636 km 46239 km  
04-06-05.14 G 90.42° 853.92 min 929 km 45945 km  
04-08-19.47 G 90.19° 853.92 min 1063 km 45811 km  
04-11-17.62 G 89.98° 853.91 min 1256 km 45618 km  
05-02-18.13 G 89.78° 853.90 min 1422 km 45452 km  
06-04-01.53 G 89.98° 853.90 min 1588 km 45285 km  
06-06-17.62 G 90.19° 853.91 min 1500 km 45374 km  
06-08-10.58 G 90.40° 853.91 min 1418 km 45456 km  
06-10-11.25 G 90.62° 853.92 min 1299 km 45575 km  
06-12-07.18 G 90.83° 853.91 min 1182 km 45692 km  
07-01-30.15 G 91.05° 853.91 min 1078 km 45796 km  
07-03-29.85 G 91.30° 853.92 min 958 km 45917 km  
07-06-19.10 G 91.51° 853.92 min 804 km 46071 km  
07-08-16.21 G 91.72° 853.92 min 720 km 46154 km  
07-12-04.51 G 91.94° 853.92 min 619 km 46255 km  
08-08-27.97 G 91.74° 853.92 min 782 km 46092 km  
09-01-03.65 G 91.52° 853.91 min 1036 km 45838 km  
09-05-27.16 G 91.31° 853.90 min 1336 km 45538 km  
10-05-25.08 G 91.51° 853.90 min 1662 km 45211 km  
10-08-19.07 G 91.72° 853.87 min 1609 km 45263 km  
10-11-10.70 G 91.93° 853.89 min 1479 km 45394 km  
11-01-21.46 G 92.14° 853.90 min 1358 km 45516 km  
11-03-15.85 G 92.35° 853.91 min 1248 km 45626 km  
11-05-26.04 G 92.55° 853.90 min 1089 km 45785 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji firma Lockheed Martin Missiles and Space Co. (LMMS), Sunnyvale, CA (USA). Provozovatelem vědeckých přístrojů je Southwest Research Institute (SwRI), San Antonio, TX (USA), operativním provozovatelem družice je NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Rotací 0.5 obr/min stabilizovaná družice typu LM100 tvaru nízkého osmibokého hranolu o průměru 2.25 m a délce 1.52 m, s boky a dny pokrytými slunečními články dodávajícími průměrně minimálně 250 W elektrické energie a dobíjejícími NiCd akumulátorové baterie, je vybavena mj. čtyřmi drátovými anténami z beryliové bronzi (průměr 0.321 mm) v rovině kolmé na osu rotace uspořádanými do tvaru kříže o rozpětí 500 m (nejrozměrnější umělé kosmické těleso) a dvěma příhradovými anténami v ose rotace o délce 10 m každá. Pro studium magnetosféry nese následující přístroje:

Hlavním úkolem družice je studium globální struktury magnetosféry, zejména hlavních mechanizmů introdukce plazmy v průběhu magnetických bouří, vlivu slunečního větru na magnetosféru a způsobu přenosu energie v magnetosférické plazmě. Výsledky měření, použitelné pro předpověď geomagnetických bouří, jsou vysílány po zpracování palubním procesorem CIDP [=Central Instrument Data Processor] volně přístupným telemetrickým vysílačem pracujícím v pásmu S (2.27 GHz, rychlost přenosu 2.28 Mbit/s ze záznamu nebo 44 kbit/s v reálném čase). Vysílá přes šroubovicovou anténu se středním ziskem; dvě všesměrové tyčové antény slouží pro příjem povelů. Hlavními pozemními komunikačními stanicemi jsou stanice DSN [=Deep Space Network] Godstone a Madrid.

Předpokládaná minimální aktivní životnost je 2 roky.

První řádná družice programu MIDEX, předchozí byla MIDEX-0 alias FUSE (1999-035A), další je MIDEX-2 alias MAP (2001-027A). Předchozí družicí řady Explorer je Explorer 77 alias FUSE (1999-035A), další je Explorer 79 alias HETE-2 (2000-061A).

Průběh letu

Datum Událost
2000-03-25 20:47 UT: 2. st. nosné rakety dosáhl parkovací dráhy.
21:30 UT: Družice byla navedena na výslednou dráhu.
21:35 UT: Družice se oddělila od 3. st. nosné rakety.
2000-červen Začátek vědeckých měření.
2005-prosinec Družice přestala odpovídat na povely ze Země a proto byla její činnost ukončena.

Literatura

 1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 2. NSSDC Master Catalog Display : Spacecraft IMAGE. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?00-017A).
 3. NASA to Launch Space Weather Observatory on Saturday / A. Bridges. - Space.Com, 2000-03-24.     (http://www.space.com/space/launches/image_launch_000324.html).
 4. The RADAR Cop in Space. - NASA Science News, 2000-03-24.     (http://science.nasa.gov/headlines/y2000/ast24mar_1m.htm).
 5. Space Weather Satellite Blasts Off. - NASA Science News, 2000-03-27.     (http://science.msfc.nasa.gov/headlines/y2000/ast27mar_1m.htm).
 6. $154 million IMAGE spacecraft launched to study 'space weather'. - Florida Today, 2000-03-25.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/032600a.htm).
 7. Boeing Delta 2/IMAGE launch journal. - Florida Today, 2000-03-25.     (http://www.floridatoday.com/journal/image.htm).
 8. IMAGE Science Center. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://image.gsfc.nasa.gov/).
 9. Space weather satellite launched by Boeing rocket / J. Ray. - Spaceflight Now, 2000-03-26.     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d277/index.html).
 10. Delta II Launch Report / J. Ray. - Spaceflight Now, 2000-03-26.     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d277/status.html).
 11. IMAGE mission home page at Southwest Research Institute. - San Antonio, TX : SwRI, 2000.     (http://pluto.space.swri.edu/IMAGE/).
 12. Delta Successfully Launches IMAGE. - Space and Tech Digest, 2000-03-26.     (http://www.spaceandtech.com/digest/sd2000-03-019.shtml).
 13. IMAGE launched / P. Klanowski. - Sat-ND, 2000-03-27.     (http://sat-nd.com/news/news.asp?d=20000327&n=00).
 14. Satellite Digest-333 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [7] 271-272 (2000).
 15. NASA Magnetic Field Mission Ends / E. Hupp, N. Neal, B. Steigerwald. - Washington, DC : NASA. - 2006-01-20. - (Release ; 06-030). - [Cit. 2006-01-28].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2006/jan/HQ_06030_IMAGE_quits.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:07:46 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek