1989-089A - COBE

Název objektuCOBE [=Cosmic Background Explorer]
Explorer 66
SSC 20322
Start1989-11-18 14:34 UT, Western Test Range, Delta 5920
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelUSA
VýrobceUSA
Kategorievědecká družice
Hmotnost2265 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
93-01-01.07 G 99.00° 102.61 min 876 km 888 km  
96-01-03.55 G 98.95° 102.60 min 876 km 888 km  
99-01-04.08 G 98.91° 102.60 min 875 km 888 km  
02-01-06.07 G 98.90° 102.56 min 873 km 887 km  
05-01-09.60 G 98.93° 102.54 min 873 km 885 km  
08-01-01.64 G 98.97° 102.54 min 872 km 885 km  
11-01-01.68 G 99.00° 102.53 min 872 km 885 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Provozovatelem je NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Rotací stabilizovaná družice je vybavena slunečními batgeriemi, dodávajícími průměrně 750 W elektrické energie. Studuje infračervené záření kosmického pozadí (tzv. reliktní záření), zejména:

Na palubě jsou následující přístroje: První dva přístroje jsou chlazeny kapalným héliem (zásoba 650 litrů) na 2 K (-271 °C), detektor třetího je udržován při teplotě kolem 140 K (-133 °C).

Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze. Rotační osa družice je orientována k Zemi a kolmo na směr ke Slunci. Předpokládaná aktivní životnost je 4 roky.

Na práci této družice návazala MAP alias MIDEX-2 alias Explorer 80 (2001-027A). Předchozí družicí řady Explorer je Explorer 65 alias CCE alias AMPTE-1 (1984-088A), další je Explorer 67 alias EUVE (1992-031A).

Průběh letu

Datum Událost
1989-11-21 Byly odhozeny kryty dalekohledů. Družice zahájila vědecká pozorování.
1993-červenec Bylo pozorováno oddělení několika částí od družice, aniž byla narušena její činnost.
1993-12-23 Vypojeny přístroje družice.
1997-05-01 NASA definitívně ukončil využívání družice.

Literatura

  1. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft COBE. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?89-089A).
  2. COBE, Cosmic Background Explorer. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://www.gsfc.nasa.gov/astro/cobe/cobe_home.html).
  3. Ball Programs. - Boulder, CO : Ball Aerospace & Technologies, 1999.     (http://www.ball.com/aerospace/programs.html).
  4. COBE. - Boulder, CO : Ball Aerospace & Technologies, 1999.     (http://www.ball.com/aerospace/cobe.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-04-02 17:25:00 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek