2001-013A - 2001 Mars Odyssey

Název objektu2001 Mars Odyssey
Mars Odyssey
MGM [=Mars Geochemical Mapper]
SSC26734
Start2001-04-07 15:02:21.860 UT, Eastern Test Range, Delta 7925-9.5
Stav objektuna areocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-JPL
VýrobceUSA, LMA
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost vzletová 725 kg
prázdná (bez experimentů) 331.8 kg
PoznámkaDodatečně 2001-04-16 změněno mezinárodní označení z 2001-013A na 2001-014A a 2001-05-09 opět na 2001-013A.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
01-04-07.44 G 54.09° 88.34 min 191 km 194 km Parkovací dráha před restartem 2. st.
01-04-07.94 G 40.02° 104.91 min 178 km 1803 km Parkovací dráha před zážehem 3. st.
01-04-18 H 3.05° 469.97 d 0.982 AU 1.384 AU  
01-10-24 A 93.4° 19.9 h 300 km 28000 km Plán.
01-10-24.13 A 93.42° 18.6 h 272 km 26818 km  
02-01-11 A 93.5° 115.9 min 201 km 500 km Přibližné parametry po ukončení aerodynamického brzdění.
02-01-15 A 93.5° 121.5 min 419 km 520 km Přibližné parametry.
02-01-17 A 93.1° 119.9 min 419 km 450 km Přibližné parametry.
02-01-31 A 93.0° 118.2 min 400 km 400 km Plánovaná operační dráha.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), A - areocentrická (Mars), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda určená pro průzkum Marsu z oběžné dráhy. Postavila ji firma Lockheed Martin Astronautics (LMA), Denver, CO (USA). Provozovatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science, Washington, DC (USA). Na řízení vědeckých experimentů se podílejí University of Arizona, Tucson, AZ (USA), Arizona State University, Tempe, AZ (USA) a NASA Johnson Space Center (JSC), Houston, TX (USA).

Tříose stabilizovaná sonda o rozměrech 2.2×1.7×2.6 m vybavená panelem slunečních baterií o ploše 7 m2, dobíjejícím NiMH akumulátorovou bateriii s kapacitou 16 Ah. Na palubě jsou umístěny následující vědecké přístroje (44.5 kg):

Kromě toho sonda zajišťuje retranslaci dat a povelů v pásmu UHF mezi sondami na povrchu planety a pozemními stanicemi. Řízení sondy zajišťuje počítač s procesorem RAD2000 s pamětí 128 MB RAM a 3 MB EPROM. Telekomunikační systém pro spojení se Zemí pracuje v pásmu X přes všesměrovou resp. parabolickou anténu o průměru 1.3 m (maximální rychlost přenosu 110 kbit/s). Stabilizaci zajišťují 4 silové setrvačníky. Pro korekce dráhy slouží hlavní motor s přetlakovou dodávkou KPL (hydrazin a oxid dusičitý) o tahu minimálně 640 N, Pro orientaci a stabilizaci slouží 4 motory o tahu 1 N a 4 motory o tahu 22 N.

Hlavní pozemní řídicí středisko se nachází v areálu NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA), založní v areálu firmy Lockheed Martin Astronautics (LMA), Denver, CO (USA). Pro sledování se využívá stanic systému DSN [=Deep Space Network].

Sonda je součástí programu Mars Exploration Program.

Průběh letu

Datum Událost
2001-04-07 15:02:21.860 UT: Vzlet13,14,15,16.
15:28:37 UT: Navedení na únikovou dráhu.
15:34:10 UT: Oddělení sondy od 3. st. rakety.
15:56 UT: Navázáno spojení s pozemní stanicí Canberra (Austrálie).
16:07 UT: Potvrzeno vyklopení panelu slunečních baterií.
2001-04-17 Plánovaná korekce dráhy byla zrušena.
2001-04-19 Byl aktivován přístroj THEMIS a pořízeny kalibrační snímky Země a Měsíce17. Sonda se nacházela ve vzdálenosti 3.49 Gm a pohybovala se rychlostí 3.3 km/s vzhledem k Zemi.
2001-04-23 Byl uveden do chodu přístroj MARIE.
2001-04-24 Sonda přešla automaticky do bezpečnostního módu poté, co se zresetoval jeden ze dvou řídicích počítačů. Závada na počítači mohla být zaviněna radiací ze silné sluneční erupce.
2001-04-25 Sonda obnovila normální činnost.
Byl zapojen přístroj GRS.
2001-04-27 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 5.8 Gm od Země a pohybovala se heliocentrickou rychlostí přibližně 39 km/s.
2001-05-04 Byly uskutečněny zkušební zážehy motorků sondy pro kalibrační účely.
2001-05-08 Sonda zaregistrovala záblesk záření gama.
2001-05-09 Byla vyzkoušena směrová anténa sondy.
2001-05-17 Sonda zaregistrovala další záblesk záření gama.
2001-05-20 Přístroje sondy zaregistrovaly zvýšený tok neutronů, souvisejících s erupcí na Slunci.
2001-05-23 17:30 UT: Korekce dráhy (t=82 s, Δv=3.6 m/s). Sonda se nacházela 14.3 Gm od Země a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 29 km/s.
2001-06-18 Sonda se nacházela 26.6 Gm od Země a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 27.6 km/s.
2001-červen Koncem měsíce byl otevřen poklop přístroje GRS, který zahájil registraci gama záření.
2001-07-02 16:30 UT: Korekce dráhy (t=23 s, Δv=0.9 m/s). Sonda se nacházela 35 Gm od Země a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 27 km/s.
2001-07-16 15:30 UT: Sonda se nacházela v polovině přeletu mezi Zemí a Marsem. Nacházela se 45.8 Gm od Země, 30 Gm od Marsu a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 26 km/s.
2001-08-31 Byl uzavřen poklop zařízení GRS, protože sluneční paprsky odrážející se od poklopu přezařovaly obraz v hvězdné kameře, potřebné pro navigaci. Současně byla pro zbytek přeletu k Marsu změněna orientace sondy v prostoru.
2001-srpen Spektrometr ionizujícího záření MARIE [=Mars Radiation Environment Experiment] z nezjištěné příčiny přestal vysílat data. Podle dat získaných do tohoto okamžiku by radiační dávka, kterou by dostali astronauti během letu k Marsu, dvakrát převýšila dávku na palubě ISS za stejnou dobu.
2001-09-06 Uskutečnila se zkouška komunikačního systému sondy pro navedení na dráhu kolem Marsu s dobrým výsledkem.
2001-09-17 04:06 UT: Korekce dráhy (t=12 s, Δv=0.45 m/s). Sonda se nacházela 10.8 Gm od Marsu a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 24 km/s.
2001-10-13 04:00 UT: Korekce dráhy18,19 (t=3 s, Δv=0.077 m/s). Sonda se nacházela 3.5 Gm od Marsu a pohyboval se heliocentrickou rychlostí 23 km/s.
2001-10-15 Nahrání povelové sekvence pro navedení sondy na areocentrickou dráhu do palubního počítače.
2001-10-23 23:56 UT: Desaturace silových gyroskopů stabilizačního a orientačního systému sondy.
2001-10-24 02:12 UT: Otevření hlavních ventilů v palivových cestách brzdicího motoru.
02:18 UT: Přepojení vysílače z parabolické antény na anténu se středním ziskem. Ukončení vysílání telemetrických údajů.
02:19 UT: 70m anténa DSN v Goldstone zahájila dopplerovská měření radiální rychlosti.
02:21 UT: Sonda se orientovala do polohy pro zahájení brzdicího manévru.
02:26 UT: Zážeh brzdicího motoru.
02:33 UT: Dopplerovná měření potrdila, že motor pracuje.
02:36:42 UT: Začátek rádiového zákrytu za planetou. Současně vstup do slunečního stínu.
02:38 UT: Výstup ze slunečního stínu.
02:39 UT: První průlet periareem dráhy ve výši 328 km.
02:45 UT: Ukončení brzdicího manévru20,21,22. Spotřebováno přibližně 263 kg KPL. Sonda byla navedena na protáhlou areocentrickou eliptickou dráhu s periodou 25 h.
02:49 UT: Silové setrvačníky začaly otáčet sondu tak, aby parabolická anténa v okamžiku konce rádiového zákrytu mířila směrem k Zemi.
02:55 UT: Konec rádiového zákrytu. Obnovení rádiového spojení se stanicemi DSN Goldstone, CA (USA) a Canberra (Austrálie).
Kolem 03:00 UT: Uzavření hlavních ventilů paliva a okysličovadla v palivových cestách brzdicího motoru. Otevřeny odvětrávací ventily palivového systému.
03:01 UT: Zahájeno vysílání telemetrie v pásmu X rychlostí 40 bit/s.
2001-10-26 Začátek snižování apoarea aerodynamickým brzděním.
2001-10-30 Kolem 16:00 UT: Přístroj THEMIS [=Thermal Emission Imaging System] pořídil první kalibrační snímek v oblasti infračerveného záření.
2001-11-02 Pořízen první snímek povrchu Marsu ve viditelné oblasti spektra.
2001-11-21 Sondy Ulysses (1990-090B), 2001 Mars Odyssey a družice BeppoSAX (1996-027A) zaregistrovaly simultánně záblesk záření gama24 GRB011121, což umožnilo jeho lokalizaci v souhvězdí Chameleona a následné pozorování pozemskými observatořemi.
2002-01-11 08:18 UT: Korekčním manévrem (t=244 s, Δv=20 m/s) bylo zvýšeno periareum dráhy o 85 km. Tím bylo ukončeno aerodynamické brzdění, při němž celkem 332násobným průletem vrchními vrstvami atmosféry bylo postupně snižováno apoareum dráhy27.
2002-01-15 Korekce dráhy28 (t=398 s, Δv=56 m/s).
2002-01-17 22:00 UT: Korekce dráhy28 (t=195 s, Δv=27 m/s).
2002-leden Postupnými motorickými manévry byla dráha upravena na kruhovou ve výši 400 km.
2002-01-28 Korekční manévr29 (t=15 s, Δv=1 m/s).
2002-01-31 20:14 UT: Korekčním manévrem29 (t=25 s, Δv=2 m/s) byla sonda navedena na mapovací dráhu kolem Marsu.
2002-02-06 03:29 UT: Potvrzeno úspěšné vyklopení parabolické antény pro vysílání dat na Zemi.
2002-02-18 Zahájení pravidelného vědeckého měření30.
2002-02-19 Otevřen poklop přístroje GRS [=Gamma Ray Spectrometer] a zahájeno jeho chlazení na provozní teplotu (-138 °C).
2002-03-01 Byly zveřejněny první výsledky z přístroje GRS [=Gamma Ray Spectrometer], ukazující na silnou absorpci epitermálních neutronů v oblasti jižního pólu Marsu, což nepřímu ukazuje na značné množství vody v povrchových vrstvách do 1 m hloubky31. Byly též zveřejněny první snímky tepelného mapování povrchu přístrojem THEMIS [=Thermal Emission Imaging System].
2002-03-13 Podařilo se obnovit činnost přístroje MARIE [=Mars Radiation Environment Experiment]32.
2003-10-28 Přístroj MARIE [=Mars Radiation Environment Experiment] přestal právně pracovat. Pravděpodobnou příčinou byla mimořádně silní sluneční radiace44. Byly zahájeny pokusy o znovuobnovení správné činnosti přístroje.
2004-08-24 Ukončení primární mise.
NASA uvolnil 35 mil. USD pro pokračující využívání sondy46,47,48 do září 2006.
2010-01-18 až
2010-01-21
Družice Mars Odyssey se během 30 přeletů oblasti přistání sondy Phoenix (2007-034A) marně snažila s ní navázat spojení50,51,52.
2010 únor a březen Další neúspěšné pokusy o navázání spojení se sondou Phoenix (2007-034A).
2010-07-14 Pro závadu na primárním dekodéru natočení panelu fotovoltaických baterií přešla sonda do bezpečnostního módu53.
Řídicí systém sondy přepojil systém natáčení panelu fotovoltaických baterií na sekundární dekodér.
Sonda přepojila komunikační systém z antény s vysokým ziskam na anténu všesměrovou.
2010-07-16 Řidicí středisko zahájilo postupné kroky k obnovení normální funkce sodny přepojením jejího komunikačního sysstému zpět na anténu s vysokým ziskem53.

Literatura

 1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 2. Home Page. - Houston, TX : NASA-JSC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/johnson/home/imdex.html).
 3. 2001 Mars Odyssey Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2001.     (http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/).
 4. THEMIS Home Page. - Arizona State Univ., 2001. - [Cit. 2001-04-10].     (http://ethel.la.asu.edu/THEMIS/).
 5. THEMIS Home Page. - Arizona State Univ., 2001. - [Cit. 2001-10-24].     (http://themis.asu.edu).
 6. GRS Home Page. - Arizona State Univ., 2001. - [Cit. 2001-04-10].     (http://grs8.lpl.arizona.edu/main.jsp).
 7. 2001 Mars Odyssey Home Page. - Seattle, WA : Boeing, 2001.     (http://www.boeing.com/defense-space/space/delta/delta2/mars_odyssey/).
 8. The 2001 Mars Odyssey spacecraft / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2001-04-05. - [Cit. 2001-04-05 a 2001-10-24].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/odyssey/010405odyssey.html).
 9. SpaceRef Focus On: 2001 Mars Odyssey. - SpaceRef, 2001.     (http://www.spaceref.com/focuson/2001mars/).
 10. 2001 Mars Odyssey Press Kit Quick Facts. - SpaceRef, 2001.     (http://www.spaceref.com/focuson/2001mars/quick.facts.html).
 11. Přístroje sondy 2001 Mars Odyssey. - Space Portal. - 2002-02-26. - [Cit. 2002-02-27].     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=187).
 12. 2001 Mars Odyssey Data Archives. - St. Louis, MS : Washington Univ. in St. Louis, 2001. - [Cit. 2003-10-05].     (http://wufs.wustl.edu/missions/odyssey/).
 13. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2001-04-07. [Poslední cit. 2001-10-25].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/odyssey/status.html).
 14. New Martian odyssey begins / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2001-04-07.     (http://www.spaceflightnow.com/mars/odyssey/010407launch.html).
 15. Mars Odyssey Begins Journey to Red Planet / J. Banke. - SPACE.Com. - 2001-04-07.     (http://www.space.com/missionlaunches/launches/delta2_launch_010407.html).
 16. Odyssey spacecraft heads to Mars in search of water / J. Foust. - Spaceflight Now. - 2001-04-08.     (http://www.spaceflightnow.com/mars/odyssey/010408science.html).
 17. Mars Odyssey takes snapshot of Earth / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-04-24.     (http://www.spaceflightnow.com/mars/odyssey/010424earth/).
 18. Odyssey nears Mars / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-10-10. - [Cit. 2001-10-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0110/13odyssey/).
 19. Hobbled Odyssey Nears Mars / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2001-10-10. - [Cit. 2001-10-14].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/odyssey_update_011010.html).
 20. Odyssey enters orbit. - Spaceflight Now. - 2001-10-24. - [Cit. 2001-10-25].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/odyssey/011024moi.html).
 21. Mars Odyssey Swings Around the Red Planet / R. R. Britt a L. David. - SPACE.Com. - 2001-10-23. - [Cit. 2001-10-25].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/odyssey_mars_011023.html).
 22. Odyssey's Triumph Puts NASA Back on Track. But Where To? / R. R. Britt - SPACE.Com. - 2001-10-26. - [Cit. 2001-10-26].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/road_ahead_011026.html).
 23. Odyssey using Martian atmosphere to lower orbit / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-11-13. - [Cit. 2001-11-14].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/odyssey/011113aerobrake.html).
 24. The hunt for source of gamma-ray bursts / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2001-12-19. - [Cit. 2001-12-23].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0112/19ulysseygrb/).
 25. Mars Odyssey Encounters Polar Vortex. - SPACE.Com. - 2001-11-26. - [Cit. 2001-11-27].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/odyssey_vortex_011126.html).
 26. Odyssey continues moving closer to mapping orbit / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2001-12-29. - [Cit. 2001-12-29].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0112/29odyssey/).
 27. Mars Odyssey successfully completes aerobraking / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2002-01-12. - [Cit. 2002-01-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0201/12odyssey/).
 28. Mars probe tweaks orbit around the Red Planet / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2002-01-18. - [Cit. 2002-01-18].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0201/18odyssey/).
 29. Odyssey arrives in final mapping orbit around Mars / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2002-01-31. - [Cit. 2002-01-31].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0201/31odyssey/).
 30. Door opens for Mars science / [Univ. of Arizona]. - Spaceflight Now. - 2002-02-19. - [Cit. 2002-02-20].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0202/20odyssey/).
 31. Mars Odyssey detects evidence of water ice / J. Foust. - Spaceflight Now. - 2002-03-01. - [Cit. 2002-03-03].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0203/02odyssey/).
 32. Mars Odyssey's radiation experiment revived. - Spaceflight Now. - 2002-03-14. - [Cit. 2002-03-14].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0203/14marie/).
 33. Mars Odyssey's Picture of the Day: Noctis Labyrinthus. - SPACE.Com. - 2002-04-26. - [Cit. 2002-05-02].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/mars_daily_020426.html).
 34. Mars Odyssey's Picture of the Day: Ophir Planum. - SPACE.Com. - 2002-04-29. - [Cit. 2002-05-02].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/mars_daily_020429.html).
 35. Mars Odyssey's Picture of the Day: Cerberus Wind Streaks. - SPACE.Com. - 2002-05-03. - [Cit. 2002-05-09].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/mars_daily_020506.html).
 36. Mars Odyssey's Picture of the Day: Pavonis Mons. - SPACE.Com. - 2002-05-07. - [Cit. 2002-05-09].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/mars_daily_020507.html).
 37. Mars Odyssey's Picture of the Day: Kasei Valles. - SPACE.Com. - 2002-05-09. - [Cit. 2002-05-11].     (http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/mars_daily_020509.html).
 38. Odyssey Quenches Researchers' Thirst For Mars Water Data. - Space Daily. - 2002-06-03. - [Cit. 2002-06-03].     (http://www.spacedaily.com/news/mars-water-science-02d.html).
 39. Mars Odyssey Shows Intense, But Managable Radiation Risk for Astronauts / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2003-03-13. - [Cit. 2003-03-15].     (http://www.space.com/missionlaunches/odyssey_radiation_030313.html).
 40. NASA's Odyssey marks one year in orbit around Mars / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2002-03-15. - [Cit. 2002-03-16].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0303/15mars/).
 41. Thermal data from Odyssey reveals a changing Mars / [Arizona State University]. - Spaceflight Now. - 2002-06-05. - [Cit. 2002-06-06].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0306/05odyssey/).
 42. Hot spots on Mars give hunt for life new target / [University of Melbourne]. - Spaceflight Now. - 2002-08-16. - [Cit. 2002-08-17].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0308/16marshotspots/).
 43. Odyssey orbiter continues to share Mars adventure / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2003-10-04. - [Cit. 2003-10-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0310/04odyssey/).
 44. Radiation monitoring device fails on Mars spacecraft / [NASA/JPL]. - Spaceflight Now. - 2003-11-26. - [Cit. 2003-11-27].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0311/26marsradiation/).
 45. Odyssey studies changing weather and climate on Mars / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2003-12-08. - [Cit. 2003-12-10].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0312/08odyssey/).
 46. Mars Odyssey Begins Overtime After Successful Mission / G. Webster, G. Cook-Anderson. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-08-25. - [Cit. 2004-09-21].     (http://mars3.jpl.nasa.gov/odyssey/newsroom/pressreleases/20040825a.html).
 47. Odyssey begins overtime after successful mission / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2004-08-25. - [Cit. 2004-08-27].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0408/25odyssey/).
 48. NASA Extends Mars Odyssey Orbiter Mission / [AP]. - SPACE.Com. - 2004-08-26. - [Cit. 2004-08-27].     (http://www.space.com/missionlaunches/odyssey_update_040826.html).
 49. Mars, After Dark: Odyssey Spacecraft Paints a Vivid Portrait / L. David. - SPACE.Com. - 2006-06-22. - [Cit. 2006-06-25].     (http://www.space.com/businesstechnology/060622_mars_nighttime.html).
 50. January Listening Period Ends with No Word from Phoenix Mars Lander / G. Webster. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - (Release ; 2010-024). - 2010-01-21. - [Cit. 2010-01-22].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-024).
 51. Will Phoenix rise again? / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-01-11. - [Cit. 2010-01-22].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1001/11phoenix/).
 52. No sign of Phoenix lander during three days of listening / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-01-21. - [Cit. 2010-01-22].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1001/21phoenix/).
 53. Orbiter Puts Itself Into Standby Safe Mode. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2010-07-20. - [Cit. 2010-07-25].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-241).

------
Datum poslední úpravy: 2010-07-27 07:14:27 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek