2007-034A - Phoenix

Název objektu Phoenix
SSC32003
Start2007-08-04 09:26:34.596 UT, Eastern Test Range, Delta 7925-9.5
Stav objektupřistál na Marsu
Přistání2008-05-25 23:38:24 UT(SCT), 23:53:44 UT(ERT), Vastitas Borealis (68.22° a.s.š., 234.3° a.v.d.)
Životnost295.5915 dne, tj. 0.8093 roku
Provozovatel USA, NASA-JPL
USA, University of Arizona
VýrobceUSA, LMSS
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost vzletová 670 kg
přistávací modul 350 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-08-04.40 G 28.5° 87.82 min 166 km 167 km Vyčkávací dráha. J. McDowell1.
07-08-04.44 G 28.49° 148.41 min 164 km 5651 km Před zážehem 3. st.
07-08-04.45 Gh 28.5° 195 km Úniková dráha. Specifická energie C3=29.080 km2/s2. J. McDowell1.
07-08-06 H 3.4° 554.9 d 0.975 AU 1.668 AU Přeletová dráha. J. McDowell1.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda. Postavila ji firma Lockheed Martin Space Systems Co., Denver, CO (USA). Operativním provozovatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Science Mission Directorate, Washington, DC (USA). Vědecké experimenty připravila a zpracování dat zajišťuje University of Arizona, Tucson, AZ (USA).

Tříose stabilizovaná sonda je tvořena služební částí válcovitého tvaru o průměru 2.64 m a výšce 1.74 m vybavenou dvěma dvojdílnými rozklápěcími panely fotovoltaických baterií. Během přeletu po meziplanetární dráze mezi Zemí a Marsem je na její horní podstavě umístěno pouzdro tvaru dvou spojených nízkých kuželů, které shora tvoří ablativní tepelný štít, zadní pak ochranný kryt. Vlastní přistávací modul je nepravidelného tvaru. Základ tvoří nosný panel s přístroji o průměru 1.5 m, k němuž jsou připojeny tři výklopné přistávací nohy s amortizátory nárazu. Celková výška přistávacího modulu od patek přistávacích nohou až po špičku stěžně s meteorologickou stanicí činí přibližně 2.2 m (závisí na míře stlačení amortizátorů). Elektrickou energii dodávají přistávacímu modulu dva rozklápěcí panely fotovoltaických baterií tvaru pravidelného desetiúhelníku o celkové aktivní ploše 4.2 m a dobíjejí 2 lithiumiontové akumulátorové baterie s kapacitou 2×25 Ah. Na přistávacím modulu jsou umístěny následující vědecké experimenty a přístroje (celková hmotnost 55 kg):

Sonda je řízena palubním počítačem s mikroprocesorem RAD6000 s pamětí RAM o kapacitě 74 Mbyte a záložní pamětí typu flash. Telekomunikační systém služebního modulu pracuje v pásmu X (8 GHz, maximální rychlost přenosu oběma směry 2 kbit/s) přes jednu anténu se středním ziskem nebo přes dvě všesměrové antény. Přistávací modul je vybaven telekomunikačním systém pracujícím v pásmu UHF (0.3-1.0 GHz, rychlosti přenosu 8, 32 nebo 128 kbit/s), přičemž komunikaci budou zajišťovat družice na dráze kolem Marsu, sloužící jako retranslační stanice. Orientační systém služebního modulu využívá ke zjištění orientace sledovače hvězd. Pro změny orientace během přeletu i v průběhu sestupu slouží 4 motorky na jednosložkové KPL (hydrazin) o tahu 4×4.4 N, pro korekce dráhy 4 motorky na stejné KPL o tahu 4×15.6 N, všechny umístěné na horní části přistávacího modulu. Na jeho spodní části je umístěno 12 motorů měkkého přistání o tahu 12×293 N. Přistávací modul je dále vybaven padákovým systémem, který sníží rychlost sondy až na 55 m/s. Tepelnou regulaci přistávacího modulu zajišťuje pasivní izolace a elektrická topení.

Na přístrojové desce je připevněn minivideodisk "Visions of Mars", obsahující jména asi 250 000 osob z více než 70 zemí světa a některá literární, výtvarná a hudební díla, týkající se Marsu (např. H. G. Wells, P. Lovell, I. Asimov, R.Bradbury a j.). Disk připravila The Planetary Society, Pasadena, CA (USA).

Předpokládaná doba aktivní životnosti na povrchu Marsu je 90 solů (92 dní).

První a zatím poslední sonda řady Mars Scout malých sond určených k průzkumu planety Mars.

Průběh letu

Datum Událost
2007-08-04 09:26:34.596 UT: Vzlet11,12,13,14.
09:36:02 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
10:40 UT: Restart motoru 2. stupně.
10:43:04 UT: Vypojení motoru 2. stupně.
10:44:42 UT: Start motoru 3. stupně.
10:46:09 UT: Navedení na únikovou dráhu.
Kolem 10:50 UT: Odhozením despinových závaží byla snížena rychlost rotace 3. stupně s připojenou sondou.
10:51:04 UT: Oddělení sondy od 3. stupně rakety.
10:56:54 UT: Pozemní stanice systému DSN [=Deep Space Network] v Goldstone, CA (USA) navázala spojení se sondou.
2007-08-05 04:45 UT: Sonda překročila dráhu Měsíce.
2007-08-06 /Plán/ Sonda opustila sféru gravitačního vlivu Země.
2007-08-10 /Plán/ Korekce dráhy TCM-1.
2007-10-03 /Plán/ Korekce dráhy TCM-2.
2008-04-10 /Plán/ Korekce dráhy TCM-3.
2008-05-10 /Plán/ Korekce dráhy TCM-4.
2008-05-17 /Plán/ Korekce dráhy TCM-5.
2008-05-23 13:18 UT: Vstup do sféry vlivu Marsu..
2008-05-25 02:30:40 UT: Korekce dráhy TCM-6 byla zrušena jako nepotřebná.
21:48:30 UT(SCET): Sonda překročila dráhu měsíce Deimos.
22:59:30 UT(SCET): - Sonda překročila dráhu měsíce Phobos.
23:00:40 UT(SCET): Tlakování nádrží s pohonnými látkami hlavního motoru.
23:21:13 UT(SCET): Iniciace přistávacího systému sondy.
23::22:40 UT(SCET): Zahájen přenos dat ze sondy na Zemi prostřednictvím družice Mars Odyssey (2001-013A).
23:23:40 UT(SCET): Oddělení přistávacího modulu ad služebního modulu.
23:24:40 UT(SCET): Zahájena orientace přistávacího modulu do polohy pro vstup do atmosféry.
23:26:10 UT(SCET): Ukončena orientace přistávacího modulu do polohy pro vstup do atmosféry.
23:31:13 UT(SCET), 23:46:33 UT(ERT) Vstup do atmosféry Marsu (výška 125 km, rychlost 5.6 km/s).
Družice Mars Reconnaisance Orbiter (2005-029A) pořídila snímky15 sondy Phoenix snášející se na padáku.
23:38:24 UT(SCT), 23:53:44 UT(ERT) /plán 23:38:32 UT(SCET), 23:53:52 UT(ERT)/ Přistání16 přistávacího modulu v oblasti Vastitas Borealis (skutečné souřadnice 68.22° areografické severní šířky, 234.3° areografické východní délky, plánované 68.35° a.s.š., 233.0° a.v.d.).
Vyklopení panelů fotovoltaických baterií.
Vyklopení stěžně s meteorologickou stanicí a nosníku stereoskopické kamery.
2008-05-26 Sol 1: Identifikována přesná poloha místa přistání sondy.
Družice Mars Reconnaissance Orbiter (MRO, 2005-029A) odeslala barevné snímky místa dopadu tepelného štítu, ochranného krytu s padákem a přistávacího modulu s rozevřenými solárními panely.
Meteorologická stanice naměřila maximální denní teplotu -30 °C, minimální noční teplotu -80 °C, tlak 8,55 hPa (méně než procento tlaku na Zemi), severovýchodní vítr o rychlosti 20 km/h, obloha s mírným obsahem prachu do výšky 3.5 km.
Jednosměrně přerušeno spojení se Zemí přes MRO (2005-029A).
01:50 UT: Spojení se sondou bylo obnoveno přes družici Marsu Mars Odyssey (2001-013A), která převzala roli hlavní retranslační stanice.
Nezdařilo se plné odkoplení biologického krytu robotické ruky.
2008-05-27 Sol 2: Dokončena třetina panoramatu okolí sondy, další snímkování pokračuje.
V bezprostředním okolí sondy byla definována oblast povrchu planety nazvaná "Národní park", rezervovaná výhradně pro odběr vědecky zajímavých vzorků půdy pro plánovaná měření.
Biologický kryt robotické paže se po ohřátí Sluncem více uvolnil a umožnil tak provedení prvních kroků z dvoudenního plánu rozvírání paže ze zajištěné přeletové polohy.
Odpoledne Mars Reconnaissance Orbiter (MRO, 2005-029A) přijal snímky a data od sondy Phoenix a odvysílal je na Zemi. MRO však stále nebyl schopen přenášet data v opačném směru vinou přechodu svého UHF vysílače do pohotovostního režimu.
Sonda prováděla činnost podle záložní sady příkazů z předchozího dne.
2008-05-28 Sol 3: Dokončeno 360° panorama okolí.
Robotická paže byla zcela uvolněna a otestována její pohyblivost. Tím byla ukončena fáze rozevírání klíčových pohyblivých částí sondy.
Zahájena fáze testování vědeckého vybavení. Znovu prověřena funkce laserového lokátoru LIDAR [=Light Detection and Ranging] na meteorologické stanici MET [=Meteorological Station], odvysíláno druhé komplexní meteorologické zpravodajství, včetně pozorování mraků a prachu v atmosféře. Výsledky byly obdobné jako před dvěma soly.
2008-05-29 Sol 4: Kamera na robotické paži pořídila snímky povrchu planety v blízkosti přistávací nohy, mimo zorné pole stereoskopické kamery SSI [=Surface Stereoscopic Imager]. Obnažené, hladké a velmi světlé plochy na snímcích mohou být led, stejně jako skála odkrytá proudem spalin z přistávacích motorů.
Při nočním testu funkčnosti tepelného analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] byl zaznamenám přerušovaný zkrat ve spektrometru. Příčiny jsou nejasné.
Naměřené teploty ovzduší beze změny: maximum -30 °C, minimum -80 °C. Registrován nárůst množství prachu v atmosféře.
Pokračovalo prověřování funkčnosti dalších vědeckých aparatur.
2008-05-30 Sol 5: Pořízen další snímek povrchu přímo pod sondou. Byly vidět výrazně světlé, hladké plochy, ze kterých byla přistávacími motorky odfouknuta 50 až 150 mm silná vrstva povrchového materiálu a kamení. Podle prvních předpokladů se mohlo jednat o vodní led.
2008-05-31 Sol 6: Robotická paže provedla v rámci kontroly přesnosti a ovládání první kontakt s marsovskou půdou (mimo oblast "Národního parku").
Místní útvary začaly být pro přehlednost pojmenovávány podle pohádkových bytostí a postav z mytologie. První otisk pozemského nástroje v polární půdě Marsu je nazván "Yeti".
2008-06-01 Sol 7: Proveden první, cvičný odběr půdy z hloubky několika cm. Pořízeny snímky obsahu lopatky a poté vzorek vysypán vedle místa odběru. Ve vzorku byly viditelné stopy světlého materiálu (soli nebo ledu).
2008-06-02 Sol 8: Otevřena dvířka čtvrté komory tepelného analyzátoru TEGA. Levá polovina dveří se neotevřela zcela. Pro příjem vzorku to však bylo dostatečné.
2008-06-03 Sol 9: Proveden druhý cvičný odběr a vysypání vzorku.
Družice Mars Odyssey (2001-013A) se přepnula do bezpečnostního módu před odvysíláním povelů pro další činnost sondy. Phoenix proto pokračoval v činnosti podle již dříve přijatých příkazů.
Spojení přes MRO (2005-029A) je po testech UHF radia opět možné.
Zaznamenány výrazné změny směru větru v průběhu dne pomocí závěsného anemometru.
2008-06-04 Sol 10: Optický mikroskop v elektrochemickém analyzátoru MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer] poskytl první snímky různých prachových částic. Tato zrnka půdy ulpěla na pozorovacím terči během sedání zvířeného prachu po přistání.
Pokračovala meteorologická měření a detailní snímkování okolí ve vysokém rozlišení.
2008-06-05 Sol 11: Odebrán první vzorek půdy pro vědecké studie z lokality nazvané "Baby Bear" (Malý medvěd). Lžíce na konci robotické paže byla naplněna z jedné čtvrtiny až jedné třetiny.
Pro první rozbor narudlého materiálu z hloubky 20 až 40 mm byla vybrána čtvrtá komora analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer]. Manipulátor zastavil velmi přesně na stanoveném místě, několik centimetrů nad otevřenými dvířky tohoto přístroje.
2008-06-06 Sol 12: Připravený vzorek půdy byl vysypán na mřížku s otvory o velikosti 1 mm, která chrání otvor 4. komory termálního plynového analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] před ucpáním velkými kusy půdy. I přes 5 minut trvající mechanické vibrace uvnitř přístroje, které slouží k snazšímu "prosévání" materiálu skrze mřížku, nebylo potvrzeno, že by jakékoli částice propadly dolů a dostaly se na dno miniaturní pícky, sloužící k ohřevu vzorku. - Pořízené fotografie potvrdily, že materiál je rozprostřen po celé ploše mřížky (přibližně 40×100 mm) a poměrně velká část ho také dopadla na zavřená dvířka vedlejší komory číslo 3.
Týmy vědců byly překvapeny nastalou situací, zejména nečekaně velkou soudržností a přilnavostí materiálu z povrchové vrstvy marsovské půdy.
2008-06-07 Sol 13: Kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] pokračovala v pořizování snímků okolí přistávacího modulu. Kamera na robotické paži RA [=Robotic Arm] provedla další průzkum pod sondou, v místech nepřístupných pro SSI.
Odhalené hladké plochy povrchu Marsu pod sondou, které mohou být led nebo skála, dostaly název "Snow Queen" (Sněžná královna).
2008-06-08 Sol 14: Podle povelů z předchozího dne bylo provedeno několik dalších pokusů o prosévání půdy skrze mřížku pomocí mechanického vibrátoru uvnitř TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer]. Ani po 20 min vibrací nebyl zajištěn dostatek materiálu pro korektní měření (vyžaduje se minimálně 20 - 30 mg). Analyzátor detekoval méně než 1 mg půdy, která se dostala dovnitř přístroje.
Tým inženýrů University of Arizona otestoval novou metodu dodávky vzorků do vědeckých přístrojů na sondě Phoenix. Metoda spočívala v tom, že lopatka robotické paže nevysypala svůj celý obsah na určené místo měření, jak tomu bylo v případě prvního vzorku, ale byla nakloněna pod mírným úhlem dolů a pomocí vibrující škrabky na svém dně odsypávala drobné kusy půdy na požadované místo.
2008-06-09 Sol 15: Robotická paže RA [=Robotic Arm] sondy Phoenix otestovala novou metodu dodávky vzorků opatrným "odsypáním" materiálu na rovnou horní plochu mikroskopického a elektrochemického analyzátoru MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer].
Vědci z University of St. Louis přišli s domněnkou, že příčinou výrazné soudržnosti půdního materiálu je vysoký obsah velmi jemného prachu, který vyplňuje prostor mezi většími zrnky půdy a působí jako pojivo.
2008-06-10 Sol 16: V ranních hodinách marsovského času bylo zaznamenáno náhlé naplnění (během 10 s) pece 4. komory termálního plynového analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer]. Po třech solech (6, 8, 9) systematického vibrování s ochrannou mřížkou v různých částech dne (celkem sedmkrát za různých teplot okolí) byl dopraven první relevantní vzorek k přímému rozboru půdy.
Teploty v průměru o 10 °C vyšší než v předchozích solech. Minimum -70 °C, maximum -24 °C, slunečno, jihozápadní vítr o rychlosti 14 km/h, dohlednost dobrá.
2008-06-11 Sol 17: Robotická paže sondy úspěšně odsypala malé množství půdy na pozorovací terč (průměr 3 mm) optického mikroskopu, který je součástí přístroje MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer]. Vzorek, který zahájil podrobná optická měření pochází z vyhloubené brázdy nazvané "Mama Bear" (Máma medvědice).
Výkop, vzniklý spojením brázdy "Mama Bear" a "Baby Bear" byl pojmenován "Goldilocks" (Zlatovláska)17,18,19.
Na sondu byly odeslány povely k uzavření 4. komory analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] a zahájení analýzy vzorku uvnitř.
2008-06-12 Sol 18: Obrázky odeslané optickým mikroskopem zobrazily přibližně 1000 částic, se zastoupením nejméně čtyř různých minerálů. Vzorek obsahoval větší černé sklovité částice (vulkanické sklo) a menší narudlá zrnka prachu (zvětralé částice s vysokým obsahem železa).
Dokončeno snímkování pro barevné panorama celého okolí přistávacího modulu sondy.
Pokračovalo hloubení výkopu v místě "Dodo" a "Goldilocks" ke zjištění hloubky tvrdého podpovrchového materiálu. Na konci solu dosáhl spojený výkop šířku 20 cm a hloubku 5 až 6 cm. Barevné snímky ukázaly jasně bílý materiál na dně výkopu.
2008-06-13 Sol 19: Úspěšně pokračoval ohřev prvního vzorku ve 4. komoře TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer].
Pokračovalo hloubení výkopu "Dodo-Goldilocks", který dosáhl šířky 22 cm, délky 35 cm a hloubky 7-8 cm. Výšková mapa výkopu indikovala sklon okolního terénu 14°, což vysvětluje výskyt bílého materiálu pouze v jeho horní části. Vědci se domnívali, že velmi pravděpodobně byl odkryt okraj jedné ledové desky, vytvářející v oblasti přistání sondy typické mnohoúhelníkové útvary na povrchu planety.
2008-06-14 Sol 20: Po ohřátí prvního vzorku v TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] na 35 °C nebyly zaznamenány žádné molekuly vodní páry. Pro výzkumný tým to nebylo velkým překvapením, jelikož se jednalo o část svrchní vrstvy půdy a navíc případné malé množství vodního ledu by za několik dní prodlení na ochranné mřížce 4. komory stačilo na slunci vysublimovat do atmosféry.
Po ohřevu na 175 °C bylo zjištěno jisté množství CO2, uvolněného ze zvětralých zrn půdy.
2008-06-16 Sol 22: Přistávací modul sondy Phoenix začal kopat v místě zvaném "Wonderland" (Říše divů), která je součástí větší oblasti "National park" (Národní park).
První cvičný příkop byl vyhlouben blízko středu jednoho z mnohoúhelníkových útvarů, typických pro okolní krajinu. Tento polygon nese jméno "Cheshire Cat" (Kočka Šklíba). Nový příkop byl pojmenován "Snow White" (Sněhurka) a podle očekávání neodkryl žádný tvrdý bílý materiál.
Jeho prozatímní hloubka byla 2 cm, délka 30 cm a posloužil k pozorování struktury půdy ve středu polygonu, jako výchozí informace pro plánování dalších vědecky zajímavých odběrů půdy.
Pokračoval ohřev prvního vzorku v analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer].
2008-06-17 Sol 23: Sonda vygenerovala neobvykle velký objem dat o svém vlastním stavu, které zcela zaplnily flash paměť počítače, takže došlo ke ztrátě některých nedůležitých vědeckých dat, která nemohla být do pamětí uložena.
Do denních plánů přeletů družic Mars Reconnaissance Orbiter (MRO, 2005-029A) a Mars Odyssey (2001-013A) nad sondou Phoenix byly přidány další přenosové relace, které mají předejít nutnosti uchovávat data v paměti Phoenixu přes noc, kdy je přistávací modul v nečinnosti.
2008-06-18 Sol 24: Opakovaný snímek výkopu "Dodo-Goldilocks" v rozmezí čtyř dnů potvrdil, že bílé plochy na jeho dně jsou led. Odkrytý tvrdý materiál během několika dnů na Slunci částečně vysublimoval do atmosféry a potvrdil tak "ledovou" variantu svého původu. Případné soli obsažené v půdě by tímto způsobem nemohly změnit svůj vzhled.
Robotická ruka RA [=Robotic Arm] prodloužila první příkop na polygonu "Wonderland". Při hloubení lopatka narazila na nepoddajnou vrstvu materiálu a po třetím pokusu o hlubší výkop se zastavila ve vyčkávací poloze, přesně podle naprogramovaných instrukcí.
Poté vyhloubila novou prohlubeň pokřtěnou "Snow White 2" (Sněhurka 2), vpravo od brázdy "Snow White 1". Nový výkop odkryl tvrdou vrstvu, ve stejné hloubce, jako byl v předchozích případech odhalen led.
Programátoři obslužného software sondy odhalili příčinu problémů.
2008-06-19 Sol 25: Pozorovaná sublimace kusů bílého materiálu v příkopu "Dodo-Goldilocks" potvrdila, že se jedná o vodní led. Tímto se také potvrdily vědecké odhady a předpovědi vodního ledu v hloubce 5-6 cm pod povrchem na základě pozorování z družic Mars Odyssey (2001-013A). Znamená to, že určitá vrstva podpovrchového vodního ledu se zřejmě nalézá na 20-25% povrchu planety za polárním kruhem.
Byla otevřena komora č. 5 termoanalyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer], připravena pro další povrchový vzorek půdy, tentokrát z oblasti "Wonderland".
2008-06-20 Sol 26: Robotická paže RA [=Robotic Arm] odsypala na optický mikroskop v MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer] druhý vzorek půdy, tentokrát z výkopu "Snow White" (Sněhurka).
Potom byla RA zaparkována v horní poloze, přičemž v ní zbylo dostatek materiálu i pro WCL [=Wet Chemistry Laboratory] v MECA a pro termální analyzátor TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer].
2008-06-22 Sol 28: Vědci provedli cvičné roztavení ledu na vodu v mokré chemické laboratoři WCL [=Wet Chemistry Laboratory] přístroje MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer], aby tak zkontrolovali její bezvadnou funkci před rozborem prvního vzorku marsovské půdy. Roztavený led pocházel ze zmrzlé vody, kterou si sonda přivezla ze Země.
2008-06-23 Sol 29: Robotická paže se vzorkem materiálu se přesunula nad dávkovací trychtýř WCL [=Wet Chemistry Laboratory] přístroje MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer]. Tím byly ukončeny nutné přípravy pro první rozbor marsovské půdy s pomocí kapalné vody, za účelem zjištění obsahu solí, kyselosti, zásaditosti a dalších chemických charakteristik povrchové vrstvy půdy.
2008-06-24 Sol 30: Odsypán první vzorek půdy do WCL [=Wet Chemistry Laboratory] přístroje MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer].
Bylo zjištěno neúplné otevření krycích dvířek na další komoře termálního analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer]. Analýza na modelu odhalila mechanickou interferenci mezi sousedními dvířky, která se bude zřejmě opakovat i v dalších případech. Na příjem vzorků do analyzátoru by to nemělo mít zásadní vliv. Nicméně byla přijata jistá omezení provozu TEGA.
Kombinovaným senzorem pro dusičnany a chloristany byla zjištěna pravděpodobná přítomnost chloristanových aniontů. Výsledek byl však považován za nejistý pro možnou interferenci dalších přítomných iontů.
2008-06-25 Sol 31: Mokrá chemická laboratoř WCL [=Wet Chemistry Laboratory] mikroskopického a elektrochemického analyzátoru MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer] provedla v kyvetě č. 0 přibližně 80 % prvního chemického rozboru povrchového vzorku půdy Marsu a poskytla záplavu nových vědeckých dat. Bylo to poprvé, kdy byl proveden mokrý chemický rozbor půdy na jiné planetě než Zemi. Analyzovaný vzorek půdy byl přirovnán k suchým horním vrstvám údolí Antarktidy. Středně vělká zásaditost (pH 8-9) a obsah solí hořčíku, sodíku, draslíku a chloru (Mg, Na, K a Cl) ještě více potvrdily přítomnost vody. Bylo objeveno značné množství živin, či chemikálií nutných pro život jak ho známe na Zemi.
Termální analyzátor TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] dokončil ohřev prvního vzorku na 1000 °C. Započala komplikovaná týdenní analýza odpařených plynů. První dostupné výsledky potvrdily, že půda byla zcela určitě v minulosti v interakci s vodou.
Stereoskopická kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] dokončila 55 % plnobarevného panoramatu okolí sondy.
2008-06-26 Sol 32: Lopatka robotické paže odškrábla kus zledovatělé půdy v oblasti "Wonderland". Tato mělká brázda nazvaná "Snow White 3" (Sněhurka 3) mírně prohloubila předchozí brázdu "Snow White 2" a dovršila tak studium profilu půdních vrstev ve středu polygonu.
Tím se také ověřilo, že je možné odkrýt rovnou ledovou plochu, kde se led stýká s povrchovou vrstvou půdy.
2008-06-28 Sol 33: Opakované škrábání břitem lopatky (50krát) vytvořilo 2 mm hlubokou síť drážek v ledové vrstvě ve výkopu "Snow White" a připravilo tak 10 až 20 cm3 jemně naškrabané zmrzlé půdy z rozhraní led-prach. Tento nový žlábek byl nazván "Snow White 5" (Sněhurka 5).
Celý výkop "Snow White" měl po tomto dni hloubku 4 až 5 cm, šířku 24 cm a délku 33 cm.
2008-06-29 Sol 34: Po vyhodnocení snímků aktuální pracovní oblasti ze stereoskopické kamery SSI [=Surface Stereoscopic Imager] bylo rozhodnuto, že naškrábaný materiál z brázdy "Snow White 5" je velmi vhodný pro detailní rozbor v TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] a byly odeslány příkazy na nabrání tohoto materiálu lopatkou robotické paže.
2008-06-30 Sol 35: Nabrán vzorek naškrábané zmrzlé půdy z výkopu "Snow White 5".
2008-07-01 Sol 36: Inženýrské týmy vyhodnotily všechny možnosti opakování zkratu v analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] se závěrem, že toto riziko nelze omezit nebo kvantifikovat a další rozbor vzorku v TEGA by mohl být poslední.
Vzorek půdy nabraný v předchozím solu tedy nebyl použit pro termální rozbor v TEGA, jelikož ledová složka již z velké části vysublimovala a pro možná poslední rozbor byl vyžadován "čerstvý" led.
2008-07-03 až
2008-07-05
Sol 38-40: V rámci oslav Dne nezávislosti USA byla činnost sondy omezena na minimum. Probíhal sběr meteorologických dat a další snímkování okolí na základě předem zaslaných povelů.
2008-07-06 Sol 41: Sonda použila svou robotickou paži RA [=Robotic Arm] k doručení druhého vzorku půdy do mokré chemické laboratoře MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer]. Pro chemickou analýzu byla vybrána druhá kyveta v pořadí, označená jako č. 1.
Analýza vzorku z výkopu "Snow White" a simulovaná kontrolní měření v pozemských laboratořích potrvdila přítomnost chloristanových aniontů.
2008-07-07 Sol 42: Ve výkopu "Snow White" proběhlo testování metody odběru zmrzlé půdy škrabáním, pomocí titanového primárního ostří lopatky a také sekundárního ostří, vyrobeného z karbidu wolframu. Byly provedeny pokusy o nabrání malého vzorku naškrabaného materiálu lopatkou. Snímky pořízené před, během i po tomto pokusu pomohly vyhodnotit vhodnost zvoleného postupu.
Zmrzlý materiál potvrdil předpoklady o velmi vysoké tvrdosti srovnatelné s betonem, jelikož se po 50 škrábnutích podařilo oddělit jen velmi málo materiálu, které se nepodařilo lopatkou nabrat.
2008-07-08 až
2008-07-09
Sol 43, 44: Poprvé se uskutečnil kontakt termální a elektrovodivostní sondy (součást MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer]) umístěné na konci robotické paže s povrchem Marsu. Detektor zapíchl své čtyři snímací hroty (o délce 15 mm) do nenarušené povrchové vrstvy půdy pro ověření manipulace s tímto zařízením. Tento pokus zatím nebyl určen pro měření a sběr dat. Sledováním přestupu tepla a elektřiny mezi hroty lze odvodit obsah zmrzlé, či kapalné vody v půdě.
Byl odeslán první snímek z mikroskopu atomárních sil AFM [=Atomic Force Microscope] (součást MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer]). Toto zařízení švýcarské výroby snímá mikroskopické kontury pomocí ostrého křemíkového hrotu na jedné z osmi miniaturních pružin. První, ověřovací snímek zobrazoval povrch substrátu na otočném kole pro sběr mikroskopických vzorků.
Těmito testy bylo dokončeno ověřování funkčnosti všech čtyř vědeckých přístrojů, které jsou součástí mikroskopického, elektrochemického a vodivostního analyzátoru MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer].
Pomocí břitu lopatky byl odklízen veškerý volný materiál na dně výkopu "Snow White". Smyslem postupu je připravit čistou plochu pro test odběru zmrzlé půdy pomocí motorizované rašple na spodní straně lopatky.
2008-07-10 Sol 45: Odeslány povely pro odebrání sypkého povrchového materiálu ve výkopu "Snow White" který se tím měl prodloužit o 15 cm. Důvodem je příprava dostatečného prostoru pro odběr ledu.
Pokračovala analýza výsledků předchozích testů z různých přístrojů.
2008-07-12 Sol 47: Při vysouvání termální a elektrovodivostní sondy TCP [=Thermal and Electrical Conductivity Probe] z půdy se robotická paže RA [=Robotic Arm] dostala do kontaktu s kamenem "Alice" (Alenka) v blízkosti výkopu "Snow White" (Sněhurka). Po střetu s překážkou se paže automaticky zastavila v této poloze.
2008-07-13 Sol 48: Pozemské týmy vyhodnotily stav robotické paže RA [=Robotic Arm] po kolizi s kamenem a rozhodly o dalším pokračování v její činnosti v následujících dnech.
2008-07-14 Sol 49: Robotická paže RA [=Robotic Arm] se vzdálila od kamene "Alice" a vysypala obsah lopatky. Pokračovaly aktivity na prodloužení výkopu "Snow White" o 15 cm.
Připravovalo se první nasazení motorizované škrabky na zkušební odběr tvrdého ledového materiálu. (Rašple, či škrabka je malý rotační nástroj z karbidu wolframu, umístěný v otvoru na zadní straně lopatky robotické paže. Před spuštěním škrabky je lopatka přitlačena zadní stranou k povrchu odebíraného materiálu, pak se rychle otáčející rašple postupně vyklání kyvným pohybem ven a odebírá tak materiál. Nastrouhaný materiál se shromažďuje na sběrné ploše uvnitř otvoru. Po zastavení škrabky je materiál přemístěn pomocí série pohybů lopatky ze zadní části, přes přepážky, do předního nakládacího prostoru lopatky.)
2008-07-15 Sol 50: Motorizovaná škrabka poprvé vyhloubila dva otvory do zmrzlé půdy na dně výkopu "Snow White" (vzdálené 1 cm od sebe) a nashromáždila odebraný materiál v lopatce robotické paže RA [=Robotic Arm]. Přijaté obrázky ukázaly že materiál v lopatce se v průběhu několika hodin lehce změnil, což potvrdilo očekávanou sublimaci obsaženého ledu.
Tento proces úspěšně otestoval vhodnost metody odběru zmrzlého materiálu pro pozdější získávání ledových vzorků do měřicích přístrojů.
2008-07-16 Sol 51: Pokračovalo podélné zvětšování výkopu "Snow White" pomocí robotické paže RA [=Robotic Arm] tak, aby mohly být provedeny další testovací odběry půdy pomocí motorizované škrabky.
2008-07-18 Sol 53: Proveden druhý test odběru půdy pomocí motorizované škrabky podle následujícího postupu. Primárním břitem lopatky byl odškrábnut povrch zmrzlé půdy v místě odběru dalšího vzorku, aby byl obnažen "čerstvý" zledovatělý materiál. Na tomto místě pak byly pomocí rašple vyhloubeny 4 prohlubně vedle sebe. Na závěr přejela lopatka svým primárním břitem po vyhloubených otvorech aby nabrala co nejvíce nastrouhané půdy. Kamera robotické paže RAC [=Robotic Arm Camera] snímkovala nabraný materiál v lopatce po dobu 7 hodin.
2008-07-19 Sol 54: Úspěšně proběhlo úplné otevření krycích dvířek další komory analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] (komora č. 0). Tím započaly jeho přípravy na příjem prvního ledového vzorku půdy.
2008-07-20 Sol 55: Hroty tepelně a elektrovodivostního snímače TCP [=Thermal and Electrical Conductivity Probe] byly zapíchnuty do marsovského povrchu po celých 24 hodin a kontinuálně měřily vlastnosti půdy v součinnosti s pozorováním nižších vrstev atmosféry pomocí meteostanice MET [=Meteorological Station] a stereoskopické kamery SSI [=Surface Stereoscopic Imager].
Ve stejnou dobu probíhala pozorování přízemní atmosféry v oblasti přistání Phoenixu z družice Mars Reconnaissance Orbiter (MRO, 2005-029A).
Cílem bylo komplexní pozorování denních změn počasí, zejména odpařování vodních par z půdy a jejich přeměna v ledové krystaly v atmosféře.
2008-07-21 Sol 56: Opakované testovací odběry zmrzlé půdy pomocí poháněné škrabky a lopatky pro zdokonalení této techniky a získání větší zručnosti v ovládání nástrojů na konci robotické paže RA [=Robotic Arm].
2008-07-22 Sol 57: Sonda dokončila svůj nejdelší pracovní den (sol), když byla od předchozího solu v činnosti nepřetržitě 33 hodin. V odpoledních hodinách byla činnost ukončena sérií osmdesáti seškrábnutí ledového povrchu na dně výkopu "Snow White".
Po každém pátém seškrábnutí pořídila kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] barevný stereoskopický snímek pracovního místa. Účelem bylo sledovat rychlost sublimace ledu v několika minutách po jeho obnažení.
Tato činnost měla za cíl dokonale vyčistit a odkrýt plochu pro "ostrý" odběr ledového vzorku určeného k rozboru v připravené komoře č. 0 termálního analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer].
2008-07-23 Sol 58: Provedena kontrola vytápění komory č. 0 analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer].
Kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] opakovaně sledovala severozápadní část horizontu, aby zaznamenala výskyt případných prachových vírů. Příkazy pro tato pozorování připravili studenti středních škol (Boulder Creek High School, Anthem, AZ a SciTech High School, San Diego, CA (USA)) na letní praxi, kterou zajistilo Centrum vědeckých operací mise Phoenix, University of Arizona, Tucson, AZ (USA).
2008-07-24 Sol 59: Provedeny poslední kontrolní kroky před sběrem ledového vzorku: 1) opakovanými pohyby byly vysypány veškeré předchozí zbytky materiálu z lopatky robotické paže RA [=Robotic Arm]; 2) bylo dokončeno čištění pícky v komoře č. 0 od případných těkavých látek ohřevem na vyšší teploty a pumpováním plynů ven.
Rozměry výkopu "Snow White" byly: hloubka 4-5 cm, šířka 23 cm, délka 60 cm.
2008-07-25 Sol 60: Snímky přijaté v ranních hodinách potvrdily, že lopatka robotické paže RA [=Robotic Arm] je zcela prázdná a čistá, připravená tak na "ostrý" odběr vědecky zajímavého ledového materiálu. Analyzátor TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] byl také zcela připraven vzorek přijmout a zahájit jeho zpracování.
Odpoledne byla sondě odeslána konečná sada příkazů k odběru ledu ze dna výkopu "Snow White" pomocí motorizované rašple a jeho dopravě do komory č. 0 v TEGA.
2008-07-26 Sol 61: V brzkých ranních hodinách vyhloubila motorizovaná škrabka 16 otvorů do dna výkopu "Snow White" a lopatka nashromáždila přibližně 3 cm3 nastrouhané ledové půdy. Robotická paže RA [=Robotic Arm] se pokusila vysypat obsah lopatky do otevřené komory č. 0. Nejdříve bylo použito opatrné vibrační odsypávání z mírně naklopené lopatky a na závěr se lopatka pokusila vysypat obsahu přímo na cílový otvor.
I když bylo použito vibrační prosévání přes ochrannou mřížku násypky, senzory detekující naplnění mikropece v této komoře nepotvrdily přítomnost dostatečného množství materiálu nutného pro měření.
Snímky pořízené toho dne ráno ukázaly, že mnoho materiálu zůstalo zachyceno na dně lopatky a část obsahu byla také vysypána na zavřená dvířka vedlejší komory č. 1.
Aktivity analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] naštěstí nezpůsobily žádný elektrický zkrat v tomto přístroji, i když byl po předchozích zkušenostech částečně očekáván.
Během polární noci pořídila stereoskopická kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] snímky laserového paprsku z lokátoru LIDAR [=Light Detection and Ranging], který je součástí meteostanice MET [=Meteorological Station], zářícího svisle vzhůru k obloze. Na snímcích byl zaznamenán noční pohyb oblačnosti a prachu v atmosféře, z čehož byla odvozena rychlost a směr výškového větru v nočních hodinách.
2008-07-27 Sol 62: Ranní snímky ukázaly, že materiál z lopatky, otočené přes noc dnem vzhůru, nakonec vypadl na horní palubu sondy.
Po zhodnocení nezdaru z předchozího solu byl způsob odběru ledového vzorku upraven tak, aby nedošlo k jeho přimrznutí ke dnu lopatky. Jednotlivé kroky předchozího postupu byly zachovány, pouze byl zkrácen čas odběru motorizovanou škrabkou, aby došlo co nejméně k ohřevu vzorku uvnitř lopatky a byl prodloužen čas vibračního odsypávání nastrouhaného ledu během dodávky do TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer].
V nočních hodinách proběhl druhý pokus podle tohoto postupu. Opět nebylo indikováno dostatečné množství materiálu v mikropeci komory č. 0.
2008-07-28 Sol 63: Snímky pořízené kamerou robotické paže RAC [=Robotic Arm Camera] ukázaly otevřená dvířka komory č. 0 analyzátoru TEGA s velmi malým množstvím nového materiálu, ležícím na ochranné mřížce a také vnitřní prostor lopatky se znovu zachyceným ledovým vzorkem půdy, jako v předchozím případě.
Byly uveřejněny záběry z opakovaného snímkování hladkých světlých ploch označených jako "Snow Queen", nalézajících se pod sondou. Nové snímky, pořízené 2008-07-09 ukázaly až 10 cm dlouhé trhliny tohoto pevného materiálu, které na předchozích snímcích z 2008-06-15 nebyly spatřeny. Příčiny jejich vzniku nebyly zcela jasné.
Komplexní meteorologická pozorování za období Sol 1-63 odhalila mírné zvýšení průměrné teploty o 4 °C, průměrnou rychlost větru 14.4 m/s, plynulý pokles atmosférického tlaku z 850 na 785 Pa a denní viditelnost v rozmezí jasno až jasno, mírně prašno.
2008-07-30 Sol 64: Sondě Phoenix se pomocí lopatky robotické paže RA [=Robotic Arm] podařilo odebrat z výkopu "Snow White" nový vzorek ledového materiálu a dopravit jeho dostatečné množství do analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer]. Tento vzorek byl pojmenován "Wicked Witch of the West" (Zlá čarodejnice západu).
První výsledky měření skupenského tepla během zahřívání na teplotu 35 °C a analýza odpařených molekul hmotnostním spektrometrem MS [=Mass Spectrometer] odhalily přítomnost vody v měřeném vzorku. Tím byla definitivně potvrzena hypotéza o vodním ledu, nacházejícím se v polárních oblastech jen několik centimetrů pod povrchovou vrstvou prachu.
Analýza plynů získaných zahřívání vzorku v analyzátoru TEGA však nedetekovala chlór, jehož přítomnost by byla definitivní potvrzením objevu chloristanových iontů.
Bylo dokončeno 360° plnobarevné panorama okolí sondy, složené z více jak 400 snímků stereoskopické kamery SSI [=Surface Stereoscopic Imager].
S ohledem na dobrý stav sondy a úspěšnost vědeckých pozorování, NASA oznámila vyčlenění 2 mil. USD na prodloužení aktivní mise o dalších pět týdnů, až do 2008-09-30.
V pracovním prostoru robotické paže byly vybrány další oblasti pro dva nové výkopy. Ty byly pojmenovány "Cupboard" (Příborník) a "Neverland" (Země Nezemě).
2008-08-04 Sol 69: Předběžné výsledky rozboru vzorku v mokré chemické laboratoři WCL [=Wet Chemistry Laboratory] analyzátoru MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer] opětovně odhalily výskyt chloristanu v polární půdě Marsu.
2008-08-05 Sol 70: Sonda TCP [=Thermal and Electrical Conductivity Probe] zahájila měření tepelné vodivosti půdy.
Díky vysokému zájmu širší veřejnosti o činnost sondy Phoenix, hledající důkazy o prostředí s podmínkami vhodnými k životu, rozhodlo vedení mise "otevřít okno" do vědeckého výzkumu a informovat průběžně a zcela otevřeně o probíhajících měřeních, analýzách a šetření. Tento netradiční přístup ke zveřejňování dílčích výsledků ještě před konečným potvrzením vědeckých hypotéz má také za úkol předejít spekulacím a dezinterpretacím výsledků u laické i odborné veřejnosti.
Jak uvedl Peter Smith (vedoucí experimentu MPL) chloristan, obsažený v posledním vzorku analyzovaném v MECA, není ani dobrý ani špatný signál pro život, ale v jistém směru pozměnil vědecký náhled na možné formy života na Marsu. V pozemských podmínkách se choristany vyskytují například v půdě velmi suché chilské pouště Atacama. Jsou velmi stabilní a za běžných okolností neohrožují organický materiál. Pro některé pozemské bakterie jsou chloristanové soli dokonce zdrojem energie.
Chloristany se ovšem používají také jako okysličovadlo v raketových motorech na TPL. Proto probíhaly analýzy raketových specialistů, zda nemohlo dojít ke kontaminaci sondy Phoenix chloristanem amonným během činnosti motoru třetího stupně nosné rakety Delta 2.
2008-08-06 Sol 71: Sonda TCP [=Thermal and Electrical Conductivity Probe] dokončila měření tepelné vodivosti půdy, započaté v předchozím solu.
2008-08-07 Sol 72: Robotická paže RA doručila vzorek půdy z výkopu "Rosy Red" do úzkého otvoru částečně otevřených dvířek komory č. 5 analyzátoru TEGA. Přes ochrannou mřížku nepropadlo dostatek materiálu, načež byly odeslány povely k vibračnímu prosévání v příštím solu.
2008-08-08 Sol 73: Lopatka robotické paže rozšířila výkop "Neverland" na šířku mezery mezi nejbližšími kameny.
Probíhalo přerušované prosévání materiálů skrze ochrannou mřížku páté komory TEGA. Jako prevence proti elektrickým zkratům při této činnosti byl zvolen postup: 3 min prosévání a 3 min chladnutí vibračního mechanismu.
2008-08-09 Sol 74: Díky vibračnímu prosévání v předchozích solech se podařilo naplnit mikropec páté komory analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] materiálem z výkopu "Rosy Red". Komora byla hermeticky uzavřena.
2008-08-13 Sol 78: Mikroskop atomárních sil AFM [=Atomic Force Microscope] poskytl první 3D obraz kulaté prachové částice o velikosti 1 µm, zachycené v prohlubni silikonového substrátu v otočném terči přístroje MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer]. Bylo to poprvé, co byl pořízen obraz tak malého předmětu mimo Zemi.
Částice této velikosti, unášené větrem, způsobují růžovou barvu atmosféry Marsu a mají také zásadní vliv na extrémní soudržnost a lepivost místní půdy.
Zobrazená částice je ze vzorku "Sorceress" (Kouzelnice), odebraného z výkopu "Snow White" a doručeného do MECA během solu 38.
2008-08-14 Sol 79: V brzkých ranních hodinách pořídila kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] první snímky jinovatky na povrchu terénu v okolí sondy. Slunce bylo v té chvíli 22° nad obzorem. Námraza po 6 hodině ranní místního času s přibývajícím slunečním svitem rychle vysublimovala. Tento úkaz připomněl blížící se podzimní období na Marsu.
2008-08-15 až
2008-08-19
Sol 80-84: Sonda provedla další výkopy v pracovní oblasti robotické paže RA [=Robotic Arm] s cílem vybrat vhodné vzorky pro přístrojovou analýzu. Ve východní části to byly nové brázdy "Runaway" (Uprchlík), "Rosy Red 2" (Růženka 2), "Rosy Red 3" (Růženka 3), "Burn Alive", "Burn Alive 3". Ve středu pole potom brázda "Neverland" (Země Nezemě) a v západní části výkopy nazvané "Stone Soup" (Kamenná polévka), "Upper Cupboard" (Horní příborník) a "Lower Cupboard" (Spodní příborník).
Týmy vědců a inženýrů, pracující na misi Phoenix přešly na pozemský denní rytmus práce a opustily schéma spojené s marsovským časem, kde jeden denní cyklus trvá 24.7 hodin.
Pokračovala analýza dat po ohřevu vzorku v 5. komoře analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer].
2008-08-20 Sol 85: Robotická paže odebrala vzorek půdy "Burning Coals" (Žhavé uhlíky) z hloubky 3 cm v brázdě nazvané "Burn Alive 3" a doručila ho do 7. komory analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer]. Naplněná pícka byla uzavřena a započal ohřev vzorku na 35 °C. Tento vzorek uzavřel tvorbu tříúrovňového profilu půdy. Dalším cílem tohoto rozboru bylo také sledování uvolňování kyslíku vázaného v objevených chloristanech.
2008-08-23 Sol 88: Výkop "Stone Soup" byl prohlouben do úrovně 18 cm pod povrchem, přičemž lopatka robotické paže stále nenarazila na tvrdé podloží - led nebo kámen. Tento výkop se nachází v mírné prohlubni, na hranici dvou nízkých polygonálních pahrbků, charakteristických pro polární planiny v místě přistání sondy. V těchto prohlubních se může akumulovat více materiálu, který by mohl periodicky "cirkulovat" nahoru a dolů podle ročních období.
2008-08-25 Sol 90: Odebrán vzorek půdy ze dna výkopu "Stone Soup" pro rozbor ve WCL [=Wet Chemistry Laboratory].
Kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] zachytila 51 min po půlnoci místního času okamžik východu Slunce nad severním obzorem, což znamená konec letního polárního dne s maximálním příjmem sluneční energie. Začalo období střídání dne a noci. Tato krátká noc trvala pouze 75 min.
2008-08-26 Sol 91: Sonda úspěšně dokončila 90 dní původně plánované primární mise. Za tuto dobu odeslala na Zemi více než 20000 snímků ze svých kamer RAC, SSI a mikroskopů OM [=Optical Microscope] a AFM [=Atomic Force Microscope]. Stav všech přístrojů i celé sondy byl stále velmi dobrý a tak nic nebránilo v pokračování její činnosti.
Odebraný vzorek 2-3 cm3 půdy z výkopu "Stone Soup" byl vyhodnocen jako nedostatečný, byl vysypán mimo sondu a byly odeslány příkazy ke zvětšení brázdy do větší šířky.
2008-08-29 Sol 94: Kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] pořídila kolem 15:00 místního času sérii 10 snímků jihozápadní části oblohy. Vzniklá animace zobrazila pohyb cirrovité oblačnosti zádadním až severozápadním směrem. Pozorovaná oblaka tvořily převážně krystaly vodního ledu jako důsledek vodního cyklu ke konci letního období na severní polokouli Marsu.
2008-08-30 Sol 95: Odebrán druhý vzorek půdy z levé části rozšířeného výkopu "Stone Soup" o objemu přibližně 50 cm3. Snímky vzorku v lopatce robotické paže ukázaly lehce ohlišnou konzistenci půdy v porovnání se vzorky odebranými v minulosti z povrchu polygonu.
Výkop "Stone Soup" dosáhl v tomto solu velikosti: délka 30 cm, šířka 25 cm, hloubka 18 cm.
2008-08-31 Sol 96: Odsypána část vzorku, odebraného v předchozím solu z prozatím nejhlubšího výkopu, do třetí komory mokré chemické laboratoře WCL [=Wet Chemistry Laboratory]. Započal jeho chemický rozbor.
2008-09-01 Sol 97: Robotická paže RA [=Robotic Arm] zaujala takovou polohu, aby její kamera RAC [=Robotic Arm Camera] byla schopna nahlédnout pod přistávací modul sondy a pořídit snímky za stejného úhlu jako před třemi měsíci, během 8. solu.
Kolem 4:00 ráno místního času vyfotografovala narůstající chomáče bílé látky, tvořící se na severní straně jedné z podpěr přistávací nohy. Zřejmě se jednalo o namrzlou atmosferickou vlhkost na kouscích hlíny, ulpělých na sondě během přistání.
Rovné, dříve hladké plochy pod sondou, obnažené spalinami z přistávacích motorů, byly po třech měsících pokryté tmavším materiálem, způsobené postupnou sublimací ledu do atmosféry a navátím nového lehkého prachu větrem.
2008-09-02 Sol 98: Poté, co termálně-vodivostní sonda TCP [=Thermal and Electrical Conductivity Probe] zaznamenala v předchozích solech během noci nárůst relativní vlhkosti atmosféry téměř na 100%, byly její čtyři hroty zasunuty do povrchové vrstvy půdy za účelem zkoumání případných změn pod povrchem.
2008-09-04 Sol 99: Po dvou solech měření byla sonda TCP [=Thermal and Electrical Conductivity Probe] vysunuta z půdy. Toto měření přineslo překvapivé zjištění, že povrchová vrstva půdy je stále extrémně suchá a žádný tenký film vlhkosti v měřitelném množství na ní neulpěl.
2008-09-08 Sol 103: S ohledem na klesající výkon fotovoltaických panelů sondy (přibližně 2,5 kWh/sol oproti 3,5 kWh/sol po přistání) v důsledku zkracování doby využitelného slunečního svitu, rozhodlo vedení mise o urychleném naplnění všech zatím nepoužitých komor vědeckých přístrojů pomocí robotické paže RA [=Robotic Arm]. Zejména šlo o poslední čtvrtou komoru WCL [=Wet Chemistry Laboratory] a zbývající 4 volné komory analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer]. Jako zdrojová lokalita vzorků byl určen výkop "Snow White".
2008-09-09 Sol 104: Kolem poledne místního času pořídila kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] sérií snímků s několika prachovými víry, přelétajícími západně od sondy ve vzdálenosti 400 až 1700 m. Tento jev byl zaznamenán poprvé od přistání před více než 100 soly. Průměry vířících sloupců prachu se pohybovaly v rozmezí 2 až 5 m.
Klíčový faktor pro častější výskyt prachových vírů byl zvyšující se rozdíl mezi denními a nočními teplotami. Denní maxima se stále udržovala na -30 °C, zatímco noční minimální teploty poklesly na -90 °C.
Ve stejném období byl také naměřen krátkodobý prudký pokles tlaku. Rychlost větru v okolí sondy byla 5 m/s.
2008-09-12 Sol 107: Vysypán vzorek půdy z výkopu "Snow White" do poslední volné, čtvrté komory chemické laboratoře WCL [=Wet Chemistry Laboratory].
2008-09-16 Sol 111: Kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] pořídila snímek v maximálním možném rozlišení tepelného štítu sondy o průměru 2.5 m, ležícího na polární planině Marsu ve vzdálenosti 150 m, jihovýchodně od přistávacího modulu.
2008-09-18 Sol 113: V ranních hodinách zachytila kamera SSI [=Surface Stereoscopic Imager] jinovatkou pokryté části dna výkopu "Snow White".
Po poledni místního času pak SSI pořídila sekvenci 32 snímků, které zaznamenaly nad severním horizontem cirrovitou oblačnost, pohybující se východním směrem.
NASA oznámil rozhodnutí investovat dalších 6 mil USD a prodloužit tak podruhé misi Phoenix až do prosince 2008, pokud vydrží pokles teplot a snižující se příkon elektrické energie20.
2008-09-20 Sol 115: Robotická paže RA [=Robotic Arm] zvětšila výkop "Neverland", nalézající se poblíž kamene "Headless" (Bezhlavý). Tento plochý kámen měl rozměry cca 10×18×6 cm. Výkop měl po tomto zásahu hloubku 3 cm, šířku 18 cm a délku přibližně 50 cm.
2008-09-22 Sol 117: Kámen "Headless" byl lopatkou robotické paže posunut směrem do brázdy "Neverland" na vzdálenost 40 cm. Primárním cílem tohoto pokusu bylo ověřit techniku přemisťování kamenů s minimálním narušením povrchu pod nimi. Vědecký tým chtěl potom prostudovat podpovrchový led v místě pod kamenem. Jelikož kameny jsou tmavší než okolní prach a akumulují teplo, předpokládali, že led bude v tomto místě níže než v okolí.
2008-09-28 Sol 122: Pomocí lidaru meteostanice MET [=Meteorological Station] byl zaznamenán sníh, padající nad sondou z mraků ve výšce 4 km. Sněhové krystaly ovšem nedopadly až na povrch, vypařily se ve výškách kolem 3 km.
Z dosavadních výsledků chemických analýz v přístrojích MECA [=Microscopic, Electrochemistry and Conductivity Analyzer] a TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer] bylo vyhodnoceno, že testované vzorky půdy obsahují uhličitan vápenatý. Ten je hlavní složkou křídy a bývá též součástí jílu. Většina uhličitanů a jílů na Zemi se tvvoří pouze v kapalné vodě. Ploché, hladké mikročástice rovněž zaznamenal mikroskop AFM [=Atomic Force Microscope].
Postupující podzim znamenal stále nižší příkon sluneční energie pro fotovoltaické panely. Noc, se sluncem zapadlým pod obzorem, trvala v tento sol 4 hodiny.
2008-09-30 Ukončení primární mise.
2008-10-04 Sol 128: Robotická paže RA [=Robotic Arm] doručila vzorek z výkopu "Snow White" na ochrannou mřížku analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer].
2008-10-07 Sol 131: Bylo zveřejněno aktuální panorama pracovní oblasti robotické paže RA [=Robotic Arm] se všemy novými útvary. Nový výkop "Pet Donkey" (Oslík), o délce 38 cm a šířce 31-34 cm, odkryl ledovou oblast nacházející se na původním místě kamene "Headless". Vzorek, odebraný z tohoto výkopu v předchozích solech, byl doručen do optického a atomárního mikroskopu OP a AFM [=Atomic Force Microscope].
Nejnovější výkop "La Mancha", ležící ve střdu pracovní oblasti, obnažil led ležící také v hloubce 5 cm pod povrchem.
2008-10-11 až
2008-10-12
Sol 135, 136: Přísun sluneční energie byl silně omezen v důsledku oblastní prachové bouře, která přelétala dva soly nad místem přistání sondy. Bouře o rozloze 37000 km2, pohybující se od západu k východu byla zaznamenána kamerou MARCI [=Mars Color Imager] z družice Mars Reconnaissance Orbiter (MRO, 2005-029A).
Činnost vědeckých aparatur a přístrojů byla po tuto dobu, z důvodu šetření energií, omezena na minimum.
Během solu 136 pořízena série snímků závěsného anemometru kamerou SSI [=Surface Stereoscopic Imager]. Průměrná rychlos větru byla odhadnuta na 7 m/s. Jeden snímek však odpovídal rychlosti 11 m/s, což mohl způsobit blízký průlet prašného víru kolem sondy.
2008-10-13 Sol 137: V ranních hodinách nasnímána série prachových vírů, prolétajících ve vzdálenosti 1 až 2 km od sondy.
Úspěšně doručen další vzorek půdy do analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer], tentokrát do jeho komory č. 6.
2008-10-15 Sol 139: Týmu Phoenix Mars Mission bylo časopisem Popular Mechanics uděleno ocenění "Breakthrough Award" za přínos ve vědě, výzkumu a technologii, přinášející zlepšení našeho života.
2008-10-16 Sol 140: Sonda dokončila plnění svých palubních laboratoří a pokračovala v analýze již doručených vzorků.
Robotická paže pokračovala v prohlubování výkopů "Upper Cupboard" a "Stone Soup" pro podrobnější mapování nižších vrstev ledové tabule jako důkaz interakce místního klimatu a geologie.
2008-10-22 SOl 146: Proveden pokus o snímání okolních zvuků mikrofonem umístěným na sestupové kameře MARDI [=Mars DescentĺImager]. Žádná data nebyla zachycena, zřejmě z důvodu nedostatečného zahřátí aparatury na provozní teplotu.
Další zapnutí mikrofonu bylo naplánováno na sol 153.
2008-10-27 Sol 151: Proveden poslední ohřev vzorku v TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer].
Přechod prachové bouře nad oblastí přistání sondy.
Byly přijaty poslední snímky z kamery SSI [=Surface Stereoscopic Imager].
2008-10-28 Sol 152: Kvůli snižujícímu se výkonu fotovoltaických panelů byl přijat plán na drastické snižování spotřeby energie, aby tato vystačila aspoň na minimální vědecká pozorování (měření teploty, tlaku, TCP, snímkování). Jako první bylo vypnuto elektrické vyhřívání roborické paže RA [=Robotic Arm], její kamery RAC [=Robotic Arm Camera] a analyzátoru TEGA [=Thermal and Evolved Gas Analyzer]. Toto opatření mělo ušetřit až 250 Wh/sol.
Před tímto krokem byla lopatka robotické paže zaparkována nad nenarušeným povrchem terénu s hroty termálně-vodivostní sondy TCP [=Thermal and Electrical Conductivity Probe] zapíchnutými do půdy. Bylo plánováno, že tento snímač bude sledovat změny vlhkosti až do úplného konce mise.
V následujících týdnech bylo plánováno vypojit další tři topná tělesa tak, aby zůstalo v provozu pouze jedno, které ohřívá jednu ze dvou baterií.
2008-10-29 Sol 153: Zhoršující se povětrnostní podmínky v předchozích hodinách (prachová bouře, sněhové mraky, teploty -96 °C až -45 °C) donutily obsluhu sondy vypojit další topné těleso zahřívající pyrotechnickou iniciační jednotku.
I přes toto opatření se v odpoledních hodinách řídicí počítač sondy nečekaně přepnul do bezpečnostního režimu a odpojil jednu ze svých baterií. V tomto stavu, nazvaném "Lazarův mód", sonda zastavila veškeré aktivity, které nejsou nezbytně nutné k přežití a vyčkávala na další instrukce.
2008-10-30 Sol 154: Až v pozdních odpoledních hodinách zachytila družice Mars Odysey (2001-013A) signály od umrzající sondy Phoenix. Po této krátké relaci se Phoenix přepnul do 19 hodin trvajícího spánkového režimu, během kterého se snažil co nejvíce dobít své podchlazené baterie.
2008-10-30 až
2008-11-02
Sol 154-156: Sonda se každý sol snažila 2 hodiny navazovat radiový kontakt s retranslačními družicemi a poté vždy pro nedostatek energie upadla do spánku.
2008-11-02 Sol 156: Na Zemi byly zachyceny poslední signály ze sondy.
2008-11-03 až
2008-11-10
Soly 157-164: Byla zvýšena frekvence přeletů družic MRO (2005-029A) a Mars Odyssey (2001-013A) nad místem přistání sondy na 1 přelet za 2 hodiny s cílem zvýšit šanci na zachycení dalších signálů od přistávacího modulu sondy Phoenix. Další signály už však nebyly zachyceny.
2008-11-10 Sol 164: Mise Phoenix Mars Lander byla oficiálně ukončena.
Sonda během své aktivní činnosti odeslala na Zemi přes 25 000 snímků a velké množství dalších vědeckých dat.
NASA vyčíslil celkové náklady na misi částkou 475 mil. USD.
2008-11-29 Sol 182: Družice Mars Odyssey (2001-013A) a MRO (2005-029A) definitivně ukončily hledání případných signálů přicházející od zmrzlé sondy Phoenix. Poslední pokus učinila Mars Odyssey při přeletu Vastitas Borealis v 16:26 místního času.
2008-12-21 Družice MRO (2005-029A) pořídila další snímek přistávacího modulu sondy Phoenix na povrchu Marsu21.
2010-01-06 Družice MRO (2005-029A) pořídila další snímek přistávacího modulu sondy Phoenix na povrchu Marsu.
2010-01-18 až
2010-01-21
Sol 587-589: Po ukončení zimního období v severních polárních oblastech se družice Mars Odyssey (2001-013A) pokoušela během 30 přeletů nad místem přistání zachytit jakékoli vysílání signálů přicházejících od rozmrzající sondy. Podle očekávání však žádné vysílání zachyceno nebylo22,23,24.
2010 únor a březen /Plán/ Další pokusy o navázání spojení se sondou Phoenix.

Literatura

 1. Phoenix to Mars / J. McDowell. - JSR No. 583. - 2007-08-04. - [Cit. 2007-08-05].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.583).
 2. Home Page. - Bethesda, MD : Lockheed Martin, 2005. - [Cit. 2005-10-21].     (http://www.lockheedmartin.com/).
 3. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 4. Phoenix Mars Mission. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2007-08-04].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/main/index.html).
 5. Phoenix Mars Mission. - Tucson, AZ : Univ. of Arizona, 2007. - [Cit. 2007-08-04].     (http://phoenix.lpl.arizona.edu/).
 6. Phoenix Mars Mission Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2007-08-04].     (http://www.nasa.gov/pdf/181835main_phoenix-launch-presskit.pdf).
 7. Phoenix Mars Lander. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2007-08-04].     (http://www.nasa.gov/pdf/182972main_mars-phoenix.pdf).
 8. Phoenix Mars Lander. - Denver, CO : Lockheed Martin Space Systems, 2007. - [Cit. 2007-08-04].     (http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci=18358&rsbci=0&fti=126&ti=0&sc=400).
 9. Phoenix spacecraft headed to Mars to probe the water / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2007-08-03. - [Cit. 2007-07-04].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/phoenix/070803preview.html).
 10. NASA Postpones Phoenix Launch / K. Trinidad, G. Diller. - Washington, DC : NASA. - 2007-07-31. - (Media Advisory ; M07-097). - [Cit. 2007-07-04].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2007/jul/HQ_M07097_Phoenix_postponed.html).
 11. NASA Spacecraft Heads for Polar Region on Mars / G. Webster, G. Diller, S. Hammond. - Cape Canaveral, FL : NASA-KSC. - 2007-08-04. - (Release ; 49-07). - [Cit. 2007-08-04].     (http://www.nasa.gov/centers/kennedy/news/releases/2007/release-20070804.html).
 12. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2007-08-04. - [Cit. 2007-07-04].     (http://www.spaceflightnow.com/mars/phoenix/status.html).
 13. Lockheed Martin-built Phoenix spacecraft lifts off for nine month voyage to Mars. - Denver, CO : Lockheed Martin Space Systems. - 2007-08-04. - [Cit. 2007-08-04].     (http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci=18508&rsbci=0&fti=111&ti=0&sc=400).
 14. Phoenix Launch. - Space Multimedia. - 20078-08-04. - [Cit. 2007-08-05].     (http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=1).
 15. Camera On Mars Orbiter Snaps Phoenix During Landing. - Phoenix, AZ : Univ. of Arizona. - 2008-05-26. - [Cit. 2008-05-28].     (http://phoenix.lpl.arizona.edu/05_26_pr.php).
 16. Phoenix landing : Mission to the Martian Polar North. - Washington, DC : NASA, 2008. - [Cit. 2008-05-223].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/phoenix-landing.pdf).
 17. Pojmenování útvarů bylo inspirováno australským animovaným filmem "Goldilocks And The Three Bears", u nás uvedeným pod názvem "Zlatovláska a tři medvědi". Knižní převyprávění bylo u nás vydáno jako "Mášenka a tři medvědi", aby se nepletlo se známou pohádkou "Zlatovláska" K. J. Erbena.
 18. Zlatovláska a tři medvědi. - Animovaný svět, 2008. - [Cit. 2008-06-17].     (http://www.animsvet.cz/trailer/319-zlatovlaska-a-tri-medvedi-goldilocks-and-the-three-bears).
 19. Katalogizační záznam "Mášenka a tři medvědi". - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci. - 2005-06-22. - [Cit. 2008-06-17].     (http://aleph.vkol.cz/pub/svk01/00076/93/000769347.htm).
 20. NASA Extends Mars Lander Mission Again / [AP]. - SPACE.Com. - 2008-09-19. - [Cit. 2008-09-19].     (http://www.space.com/missionlaunches/080919-ap-phoenix-extended.html).
 21. A Change of Seasons. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2009-01-02. - [Cit. 2009-01-03].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/images/press/phx-20090102.html).
 22. January Listening Period Ends with No Word from Phoenix Mars Lander / G. Webster. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - (Release ; 2010-024). - 2010-01-21. - [Cit. 2010-01-22].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-024).
 23. Will Phoenix rise again? / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-01-11. - [Cit. 2010-01-22].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1001/11phoenix/).
 24. No sign of Phoenix lander during three days of listening / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-01-21. - [Cit. 2010-01-22].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1001/21phoenix/).

------
Datum poslední úpravy: 2010-01-23 10:04:31 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Miroslav Pospíšil, Antonín Vítek