1998-006B - Inmarsat-3 F-5

Název objektu Inmarsat-3 F-5
SSC 25153
Start1998-02-04 23:29 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44LP
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelVelká Británie, IMSO
VýrobceUSA, LMT
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 2000 kg
na dráze 1149 kg
prázdná 895 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-02-05 G 7.00° 635.7 min 199 km 36023 km plánovaná dráha
98-02-05.54 G 6.94° 631.06 min 218 km 35768 km  
98-02-11.56 G 2.78° 1431.58 min 35565 km 35832 km  
98-02-16.40 G 2.74° 1431.90 min 35581 km 35828 km  
98-02-25.04 G 2.80° 1436.08 min 35747 km 35826 km  
98-08-05.89 G 2.60° 1436.06 min 35774 km 35798 km  
98-11-11.32 G 2.39° 1436.13 min 35771 km 35803 km  
99-03-08.28 G 2.19° 1436.06 min 35768 km 35804 km  
99-06-20.78 G 1.99° 1436.10 min 35775 km 35798 km  
99-10-02.98 G 1.79° 1436.09 min 35772 km 35801 km  
00-01-15.09 G 1.57° 1436.04 min 35772 km 35799 km  
00-04-29.84 G 1.37° 1436.04 min 35771 km 35800 km  
00-07-29.36 G 1.16° 1436.01 min 35757 km 35813 km  
00-11-26.74 G 0.93° 1436.04 min 35773 km 35798 km  
01-03-16.83 G 0.71° 1436.06 min 35649 km 35923 km  
01-04-08.06 G 0.68° 1436.12 min 35778 km 35796 km  
01-08-24.91 G 0.48° 1436.04 min 35705 km 35866 km  
01-11-10.77 G 0.43° 1436.08 min 35579 km 35994 km  
01-11-27.67 G 0.45° 1436.02 min 35776 km 35794 km  
04-01-03.84 G 0.44° 1436.06 min 35766 km 35806 km  
06-11-22.75 G 0.44° 1436.29 min 35509 km 36072 km  
06-11-25.70 G 0.41° 1436.14 min 35767 km 35808 km  
08-10-18.84 G 0.46° 1436.08 min 35485 km 36088 km  
08-10-20.90 G 0.46° 1436.12 min 35766 km 35808 km  
11-01-02.71 G 0.48° 1436.10 min 35767 km 35806 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
98-07-23.0025.05°0.03°/d2.64° 
00-05-10.0024.93°0.00°/d1.35° 
08-05-05.7925.03°-0.01°/d0.43° 
08-06-30.0925.00°0.02°/d0.44° 
08-07-12.2124.93°0.00°/d0.45° 
08-07-16.2024.93°166.29°/d32.15° 
08-07-21.1025.00°166.26°/d31.90° 
08-07-24.7225.13°166.19°/d31.32° 
08-08-01.9224.97°166.37°/d31.51° 
08-08-05.6924.98°166.38°/d31.31° 
08-08-07.9424.96°166.36°/d31.62° 
08-08-11.6625.03°166.32°/d31.33° 
08-08-13.9625.03°166.24°/d31.74° 
08-08-20.9424.99°0.00°/d0.49° 
09-01-25.0024.72°0.00°/d0.47° 
09-10-04.7024.84°0.02°/d0.49° 
09-11-04.9724.75°0.00°/d0.49° 
10-12-30.7924.75°-0.00°/d0.48° 
10-12-31.6824.76°0.00°/d0.48° 
10-12-31.6824.76°0.00°/d0.48° 
11-07-03.9324.77°-0.01°/d0.46° 
11-07-04.1224.73°-0.01°/d0.46° 
11-08-01.9024.70°0.01°/d0.46° 
11-08-01.9024.70°0.01°/d0.46° 
11-08-01.9024.70°0.01°/d0.46° 
11-09-06.1124.71°-0.01°/d0.47° 
11-09-06.1124.71°-0.01°/d0.47° 
11-09-25.8324.80°0.01°/d0.45° 
11-10-17.2424.72°-0.00°/d0.44° 
11-10-18.0924.73°-0.00°/d0.44° 
11-10-19.0924.72°0.00°/d0.44° 
11-10-20.0824.72°0.00°/d0.44° 
11-12-17.0824.72°-0.00°/d0.42° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Lockheed Martin Telecommunications (LMT), East Windsor, NJ (USA); telekomunikační vybavení dodala firma Matra Marconi Space (nyní Astrium), Stevenage (Velká Británie). Provozovatelem je mezinárodní konsorcium International Maritime Satellite Organization (Inmarsat, IMSO), London (Velká Británie).

Tříose stabilizovaná družice o rozměrech 3.2×2.3×2.1 m (po vyklopení antén 7.6 m) může zajišťovat spojení v kombinacích pásem L/L, L/C, C/L a C/C na 150 kanálech s pohyblivými pojítky, především námořními loděmi a letadly. Antenní systém se sedmi úzce směrovanými paprsky může být dle potřeby přesměrován. Spojení s mobilními telefony má kapacitu 2.4 kbit/s, pro větší mobilní pojítka až 64 kbit/s při přenosu dat. V leteckém provozu může zajišťovat dodatečné služby zvyšující přesnost a spolehlivost navigačních systémů GPS a GLONASS. Elektrickou energii 5.5 kW (min. 2.8 kW na konci života) dodávají panely slunečních baterií s rozpětím 20.7 m. Pro navedení na stacionární dráhu slouží motor Thiokol Star 37FM na TPL.

Hlavní pozemní řídicí středisko SCC [=Satellite Control Centre] leží v blízkosti Londýna (Velká Británie).

Předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.

Předchozí družicí této řady byl Inmarsat 3 F-4 (1997-027A). Tato družice byla poslední tohoto typu. Další jiného typu je Inmarsat-4 F-1 (2005-009A).

Průběh letu

Datum Událost
1998-únor Po dobu zkoušek byl zakotven nad 28° v.d.
1998-březen V průběhu první poloviny měsíce přemístěn z pozice nad 27° v.d. nad 24° v.d.

Literatura

  1. Home Page. - London : Inmarsat, 2004. - [Cit. 2005-03-12].     (http://www.inmarsat.com).
  2. INMARSAT Satellite. - Matra Marconi Space, 1998.     (http://www.matra-marconi-space.com/ENGLISH/SATFILES/Inmarsat.htm).
  3. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [532] 1 (1998-03-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx532.html).
  4. Launch Kit: Arianespace Flight 105. - Arianespace, 1998.     (http://www.arianespace.com/english/news_kit105.html).
  5. Satellite Digest-310 / P. S. Clark. - Spaceflight 40 [7] 276-277 (1998).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:10 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek