1997-027A - Inmarsat-3 F-4

Ariane 44L
Název objektu Inmarsat-3 F-4
SSC 24819
Start1997-06-03 23:20:46 UT, Centre Spatial Guayanais,
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelIMSO
VýrobceUSA, LMT
Kategorietelekomunikační družice
Hmotnost 

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
97-06-04.21 G 7.02° 631.37 min 207 km 35795 km  
97-06-04.65 G 7.01° 630.27 min 218 km 35727 km  
97-07-03.02 G 0.26° 1448.42 min 36026 km 36029 km  
97-07-24.73 G 0.27° 1435.56 min 23763 km 35789 km  
97-07-24.74 G 0.27° 1435.56 min 35763 km 35789 km  
97-07-24.74 G 0.27° 1436.26 min 35764 km 35816 km  
97-12-11.78 G 0.02° 1436.21 min 35764 km 35814 km  
00-01-01.05 G 0.06° 1436.16 min 35772 km 35804 km  
01-03-24.30 G 0.07° 1436.10 min 35632 km 35942 km  
01-04-04.46 G 0.05° 1436.22 min 35770 km 35808 km  
01-07-22.18 G 0.05° 1436.11 min 35564 km 36009 km  
01-08-11.21 G 0.09° 1436.07 min 35770 km 35802 km  
04-01-11.01 G 0.07° 1436.11 min 35766 km 35808 km  
06-02-01.64 G 0.06° 1442.07 min 35880 km 35927 km  
06-02-24.47 G 0.04° 1442.37 min 35887 km 35931 km  
06-03-28.90 G 0.09° 1440.31 min 35847 km 35891 km  
06-03-30.11 G 0.09° 1442.34 min 35890 km 35928 km  
06-03-30.60 G 0.05° 1439.92 min 35834 km 35889 km  
06-03-31.49 G 0.10° 1436.86 min 35787 km 35816 km  
06-04-03.49 G 0.11° 1436.12 min 35767 km 35807 km  
08-11-25.00 G 0.07° 1427.96 min 35609 km 35645 km  
09-01-07.30 G 0.11° 1436.05 min 35768 km 35803 km  
10-03-14.18 G 0.31° 1436.12 min 35766 km 35809 km  
10-06-10.37 G 0.52° 1436.15 min 35765 km 35810 km  
10-09-04.11 G 0.72° 1436.05 min 35765 km 35806 km  
10-11-30.11 G 0.93° 1436.07 min 35764 km 35808 km  
11-02-25.17 G 1.14° 1436.08 min 35764 km 35809 km  
11-05-20.32 G 1.34° 1436.08 min 35765 km 35808 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
97-08-27.00-53.92°-1.00°/d0.19° 
00-05-10.00-54.01°0.00°/d0.02° 
08-05-05.48-142.05°0.01°/d0.05° 
08-07-02.24-142.00°-0.00°/d0.16° 
08-11-25.52-139.95°2.08°/d0.07° 
08-12-17.32-95.09°2.06°/d0.07° 
09-01-08.27-54.00°0.02°/d0.12° 
09-02-17.18-54.03°0.02°/d0.08° 
09-02-18.35-54.07°0.01°/d0.08° 
09-03-25.38-54.06°-0.00°/d0.16° 
09-07-30.08-54.02°0.00°/d0.05° 
10-01-05.40-54.04°0.00°/d0.15° 
10-02-22.35-54.08°-0.00°/d0.26° 
10-09-16.19-53.99°-0.00°/d0.75° 
10-10-27.41-53.97°0.01°/d0.85° 
10-10-28.30-53.96°0.00°/d0.85° 
10-12-11.36-54.03°-0.00°/d0.96° 
11-01-28.40-54.13°-0.01°/d1.07° 
11-01-28.40-54.13°-0.01°/d1.07° 
11-01-28.40-54.13°-0.01°/d1.07° 
11-02-13.71-53.98°-0.00°/d1.11° 
11-02-14.35-54.06°-0.00°/d1.11° 
11-03-25.40-54.05°-0.00°/d1.21° 
11-03-25.40-54.05°-0.00°/d1.21° 
11-03-26.34-54.04°-0.00°/d1.20° 
11-03-27.08-53.96°-0.00°/d1.21° 
11-03-28.07-53.97°-0.00°/d1.21° 
11-03-29.95-53.97°-0.01°/d1.21° 
11-03-29.95-53.97°-0.01°/d1.21° 
11-04-29.17-53.98°0.01°/d1.29° 
11-04-30.26-54.01°0.01°/d1.29° 
11-05-01.55-53.99°0.01°/d1.29° 
11-05-02.24-53.99°0.01°/d1.29° 
11-05-03.20-53.97°0.01°/d1.30° 
11-05-04.37-54.02°0.01°/d1.30° 
11-05-05.46-54.01°0.01°/d1.30° 
11-05-06.21-53.98°0.00°/d1.30° 
11-05-07.30-54.02°0.00°/d1.30° 
11-05-08.39-54.03°0.00°/d1.31° 
11-05-09.37-54.04°-0.00°/d1.31° 
11-05-10.40-54.05°-0.00°/d1.31° 
11-05-11.21-54.02°-0.01°/d1.31° 
11-05-12.23-54.04°-0.01°/d1.32° 
11-05-13.31-54.08°-0.01°/d1.32° 
11-05-13.31-54.08°-0.01°/d1.32° 
11-06-05.40-54.05°0.01°/d1.37° 
11-06-06.18-54.00°0.01°/d1.37° 
11-06-25.42-54.08°0.01°/d1.42° 
11-06-25.42-54.08°0.01°/d1.42° 
11-06-25.42-54.08°0.01°/d1.42° 
11-07-27.29-54.02°0.00°/d1.49° 
11-07-28.17-54.00°0.00°/d1.49° 
11-07-29.14-54.00°0.00°/d1.49° 
11-07-30.29-54.03°-0.00°/d1.50° 
11-07-31.31-54.04°-0.00°/d1.50° 
11-07-31.31-54.04°-0.00°/d1.50° 
11-07-31.31-54.04°-0.00°/d1.50° 
11-09-13.36-54.05°-0.00°/d1.60° 
11-09-13.36-54.05°-0.00°/d1.60° 
11-09-14.35-54.06°-0.00°/d1.60° 
11-10-27.25-54.01°-0.02°/d1.70° 
11-10-28.19-54.02°-0.01°/d1.70° 
11-10-28.19-54.02°-0.01°/d1.70° 
11-10-28.19-54.02°-0.01°/d1.70° 
11-11-13.06-53.90°-0.00°/d1.74° 
11-11-13.06-53.90°-0.00°/d1.74° 
11-12-16.29-54.01°0.01°/d1.81° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Lockheed Martin Telecommunications (LMT), East Windsor, NJ (USA); telekomunikační vybavení dodala firma Matra Marconi Space (nyní Astrium), Stevenage (Velká Británie). Provozovatelem je mezinárodní konsorcium International Maritime Satellite Organization (Inmarsat, IMSO), London (Velká Británie).

Tříose stabilizovaná družice o rozměrech 3.2×2.3×2.1 m (po vyklopení antén 7.6 m) může zajišťovat spojení v kombinacích pásem L/L, L/C, C/L a C/C na 150 kanálech s pohyblivými pojítky, především námořními loděmi a letadly. Antenní systém se sedmi úzce směrovanými paprsky může být dle potřeby přesměrován. Spojení s mobilními telefony má kapacitu 2.4 kbit/s, pro větší mobilní pojítka až 64 kbit/s při přenosu dat. V leteckém provozu může zajišťovat dodatečné služby zvyšující přesnost a spolehlivost navigačních systémů GPS a GLONASS. Elektrickou energii 5.5 kW (min. 2.8 kW na konci života) dodávají panely slunečních baterií s rozpětím 20.7 m. Pro navedení na stacionární dráhu slouží motor Thiokol Star 37FM na TPL.

Hlavní pozemní řídicí středisko SCC [=Satellite Control Centre] leží v blízkosti Londýna (Velká Británie).

Předpokládaná aktivní životnost je 15 roků.

Předchozí družicí této řady je Inmarsat 3 F-3 (1996-070A), následující Inmarsat 3 F-5 (1998-006B).

Průběh letu

Datum Událost
1997-07-24 Družice dosáhla plánovaného bodu zavěšení nad 54° v.d.
1997-07-26 Družice byla uvedena do operačního provozu.

Literatura

  1. Home Page. - London : Inmarsat, 2004. - [Cit. 2005-03-12].     (http://www.inmarsat.com).
  2. INMARSAT Satellite. - Matra Marconi Space, 1998.     (http://www.matra-marconi-space.com/ENGLISH/SATFILES/Inmarsat.htm).
  3. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [524] 1 (1997-06-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx524.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:09:53 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek