1997-045A - ACE

Název objektuACE [=Advanced Composition Explorer]
Explorer 71
SSC 24912
Start1997-08-25 14:39 UT, Eastern Test Range, Delta 7920-8
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, NASA
USA, APL
Výrobce USA
APL
Kategorievědecká družice
Hmotnost? kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
97-08-27.0 G 28.7° 95140 min 177 km 1367769 km přechodová dráha do libračního bodu L1.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA). Provozovatelem je Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science, Washington, DC (USA).

Družice určená ke studiu chemického a izotopového složení hmoty pocházející ze sluneční koróny, meziplanetárního, lokálního mezihvězdného a mezigalaktického prostředí má obíhat kolem libračního bodu L1 soustavy Země-Slunce.

Předchozí družicí řady Explorer je Explorer 70 alias FAST alias SMEX-2 (1996-049A), další je Explorer 72 alias SNOE (1998-012A).

Průběh letu

Datum Událost
2000-06-08 08:42 UT: Družice zaregistrovala rázovou vlnu, způsobenou mimořádně velkou koronální ejekcí hmoty ze Slunce ze dne 2000-06-06.
2001-10-13 V městě Oxnard, CA (USA) se konala mezinárodní konference4 o výsledcích výzkumu heliosféry sondami Voyager 1 a 2 (1977-084A a 1977-076A), Ulysses (1990-090B) a družicí ACE.
2003-10-24 Družice zaregistrovala mimořádně silný výron koronální hmoty5.

Literatura

  1. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [527] 1 (1997-10-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx527.html).
  2. Delta 247: Advanced Composition Explorer. - Florida Today, 1997.     (http://www.flatoday.com/space/explore/uselv/delta/d247.htm).
  3. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft ACE. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?97-045A).
  4. Ulysses reaches the Sun's north pole today / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2001-10-13. - [Cit. 2001-10-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0110/13ulysses/).
  5. Cluster Detects Changes In The Magnetosphere. - Space Daily. - 2003-10-31. - [Cit. 2003-11-01].     (http://www.spacedaily.com/news/solarscience-03zh.html).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 16:06:40 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Vítek