1977-076A - Voyager 2

Název objektu Voyager 2
SSC 10271
Start1977-08-20 14:29:44 UT, Eastern Test Range, Titan 3E Centaur D-1T
Stav objektu na únikové dráze ze sluneční soustavy
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelUSA
VýrobceUSA
Kategoriekosmická sonda
Hmotnost800 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
78-09-13.00 H 4.84° 2535.75 d 149.83 Gm 939.03 Gm Dráha Země-Jupiter.
79-09-16.00 Hh 2.58° 751.07 Gm Dráha Jupiter-Saturn, e=1.3378
84-01-01.00 Hh 2.66° 1436.95 Gm Dráha Saturn-Uran, e=3.4484
86-03-04.21 Hh 2.49° 2154.80 Gm Dráha Uran-Neptun, e=5.8174
90-01-01.00 Hh 78.82° 3177.52 Gm Dráha za Neptunem, e=5.8064

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), Hh - hyperbolická heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meziplanetární sonda. Provozovatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Základní částí tříose stabilizované sondy byla služební část tvaru nízkého desetibokého hranolu o výšce 0.47 m a průměru 1,78 m na jehož horní podstavě byla umístěna parabolické směrová anténa o průměru 3.66 m. Většina vědeckého vybavení byla umístěna na výklopné tyči o délce přibližně 2.5 m, ukončené otočnou plošinou s kamerami a spektrometry. Část plazmových a částicových detektorů byla rozmístěna podél této tyče. Na další tyči o délce 13 m na opačné straně sondy byla umístěna čidla magnetometru. Na třetí výklopné konstrukci byly umístěny 3 radioizotopové termoelektrické generátory RTG [=Radioisotope Thermoelectric Generator] (průměr 0.4 m, délka 0.5 m, hmotnost 39 kg, zdroj tepla 238PuO2, počáteční tepelný výkon 2.4 kW), dodávající 3×160 W elektrické energie na počátku letu (335 W v roce 1997). Soubor vědeckých přístrojů tvoří:

Celkový provoz sondy je řízen zdvojeným palubním počítačem CCS [=Computer Command Subsystem]. Zpracování vědeckých a telemetrických dat a řízení vědeckých experimentů zajišťuje systém zpracování dat FDS [=Flight Data Subsystem] vybavený ztrojeným počítačem. Data mohou být zaznamenána na magnetopáskové paměti DSS [=Data Storage Subsystem] s kapacitou 536 Mbit. Komunikační systém pracuje v pásmu X (8.4 GHz, rychlost přenosu 8 bit/s až 115.2 kbit/s, výkon 23 W) a S (2.3 GHz, rychlost přenosu min. 40 bit/s). Stabilizační digitální systém AACS [=Attitude and Articulation Control Subsystem], využívající detektorů Slunce, sledovačů hvězd a 3 úhloměrných gyroskopů, zajišťuje orientaci a stabilizaci sondy v prostoru a natáčení plošiny s optickými přístroji na zkoumané cíle. Celkem 16 trysek na jednosložkové KPL (hydrazin, celková zásoba 105 kg) o tahu 16×0.9 N slouží jako výkonné prvky pro korekce dráhy (4 motory) a pro orientaci a stabilizaci sondy (8 motorů).

Na palubě je jako zpráva mimozemským civilizacím umístěn měděný pozlacený disk o průměru 305 mm s digitálním záznamem 115 obrázků v analogovém formátu, 55 pozdravů v různých jazycích světa a 35 různých přírodních i umělých zvuků a 27 záznamů hudby. Disk je uložen uvnitř hliníkového pouzdra, na jehož povrchu je vygravírováno schéma, znázorňující původ sondy a návod k použití disku. Součástí pouzdra je i vzorek radioaktivního 238U (počáteční aktivita 9.6 Bq), umožňující případnému nálezci určení stáří sondy.

Předpokládaná životnost sondy je 40 roků.

První sonda této řady. Další je Voyager 1 (1977-084A).

Průběh letu

Datum Událost
1998-11-12 Ukončena pozorování ultrafialovým spektrometrem.
07:57 UT: Došlo k nečekanému přerušení spojení se sondou v době vypojování proudu pro servomotor otočné plošiny.
1998-11-15 02:18 UT: Po 66 hodinách úsilovné práce se podařilo obnovit spojení v pásmu S rychlostí 40 bit/s přepnutím na záložní vysílač.
1999-02-01 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 8.6 Tm (mld. km) od Země a pohybovala se rychlostí 15.9 km/s. Z 11 vědeckých přístrojů bylo v provozu 5 (detekroty kosmického záření, nízkoenergetických navitých částic, dva přístroje pro měření vlastností a vln v plazmatu, magnetometr).
2001-10-13 V městě Oxnard, CA (USA) se konala mezinárodní konference15 o výsledcích výzkumu heliosféry sondami Voyager 1 (1977-084A), Voyager 2, Ulysses (1990-090B) a družicí ACE (1997-045A).
2002-03-15 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 9.925 Tm (66.3 AU) od Slunce, 10.028 Tm (67.0 AU) od Země a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 15.725 km/s. Doba letu signálu oběma směry činila 18.582 h. Systémy sondy dosud pracovaly.
2002-06-30 Selhal přijímač systému detece plazmových vln PWS [=Plasma Wave Subsystem].
2007-09-05 Ukončena činnost magnetofonu pro záznam vědeckých dat DTR [=Data Tape Recorder].
2008-02-15 Přístroje sondy pracovaly normálně. Zásoby pohonných látek činily 29.07 kg. Radioizotopový generátor dodával 284.6 W elektrické energie. Sonda se nacházela ve vzdálenosti 12.734 Tm (85.1 AU) od Slunce, 12.835 Tm (85.8 AU) od Země a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 15.545 km/s. Od startu urazila dráhu 18.683 Tm (124.9 AU). Doba letu rádiového signálu oběma směry činila 23.782 h.
2008-03-21 Ukončena činnost experimentu pro příjem rádiového záření planetárních těles PRA [=Planetary Radio Astronomy Experiment].
2011-06-09 V časopise Astrophysical Journal byl publikován článek16,17 dokládající, že v oblasti heliosférické obálky (heliosheath) je magnetické pole heliosféry turbulentní16,17.
2011-07-29 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 14.261 Tm od Slunce, 14.240 Tm od Země a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 15.458 km/s, resp. 34.951 km/s vzhledem k Zemi; doba letu signálu oběma směry činila 26.387 hodiny18.
Zásoba pohonných látek18 činila 27.25 kg.
Radioizotopový termoelektrický generátor dodával 270.0 W elektrické energie18.
2011-11-04 Z řídicího střediska byl vyslán povel k přepojení řízení orientace sondy v prostoru ze systému motorků RCS A na RCS B a k vypojení temperačního topení u primárního systému pro úsporu 12 W elektrické energie19,20.
2011-11-14 Řídicí středisko přijalo ze sondy potvrzení o úspěšném přepojení řízení orientace sondy v prostoru ze systému motorků RCS A na RCS B a k vypojení temperačního topení u primárního systému21.
2011-12-07 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 14.530 Tm (97.13 AU) od Slunce, 14.630 Tm (97.80 AU) od Země; doba letu signálu oběma směry činila 27.111 hodiny.

Plánovaný další průběh letu

Datum Událost
2015 /Plán/ Ukončena činnost úhloměrných gyroskopů.
2020 /Plán/ Zahájeno vypojování jednotlivých vědeckých přístrojů.
2025 /Plán, ne dříve než/ Příkon elektrické energie klesne pod hranici potřebnou k provozu vědeckých přístrojů22.

Literatura

 1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 2. Voyager Project Information / E. V. Bell, II. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 1999-05-19. - [Cit. 2002-01-29].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/voyager.html).
 3. Voyager Project Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2001. - [Cit. 2002-01-29].     (http://vraptor.jpl.nasa.gov/voyager/voyager.html).
 4. Voyager (Mission). - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2001. - [Cit. 2003-10-05].     (http://pds.jpl.nasa.gov/cgi-bin/layout.pl?msn:MS000032:inv/msn/msn32.lbl).
 5. Voyager 2 (Instrument Host). - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2001. - [Cit. 2003-10-05].     (http://pds.jpl.nasa.gov/cgi-bin/layout.pl?host:HS000057:inv/host/sc58.lbl).
 6. Voyager Mission Status Bulletins. - Pasadena, CA : Planetary Society, 2010. - [Cit. 2010-09-16].     (http://planetary.org/explore/topics/voyager/msb.html).
 7. Voyages to Saturn / D. Morrison. - Washington, DC : NASA, 1982. - (NASA Special Paper ; 451).
 8. Flyby: The Interplanetary Odyssey of Voyager 2 / J. Davis. - New York, NY : Atheneum, 1987.
 9. Voyager 2 Encounter with the Jovian System / E. C. Stone, A. L. Lane. - Science, 206 [No. 4421] pp. 925-927 (1979-11-23).
 10. Voyager 2 Encounter with the Saturnian System / E. C. Stone, E. D. Miner. - Science, 215 [No. 4532] pp. 499-504 (Jan. 29, 1982-01-29).
 11. The Voyager Neptune Travel Guide / C. Kohlhase, ed. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 1989. - (JPL Publication ; 89-24).
 12. The Voyager 2 Encounter with the Uranian System / E. C. Stone, E. D. Miner. - Science, 233 [No. 4759] pp. 39-43 (1986-07-04).
 13. The Voyager 2 Encounter with the Neptunian System / E. C. Stone, E. D. Miner. - Science, 246 [No. 4936] pp. 1417-1421 (1989-12-15).
 14. Voyager Weekly Reports. - Pasadena, CA : NASA/JPL, 2008. - [Cit. 2008-03-22].     (http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/weekly-reports/index.htm).
 15. Ulysses reaches the Sun's north pole today / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2001-10-13. - [Cit. 2001-10-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0110/13ulysses/).
 16. Probes Suggest Magnetic Bubbles at Solar System Edge / J.-R. C. Cook, D. Brown. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-06-09. - [Cit. 2011-12-06].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/voyager/voyager20111205.html).
 17. Is the magnetic field in the heliosheath laminar or a turbulent bath of bubbles? / M. Opher et. al. - In: Astrophysical Journal. - Ithaca, NY : arXiv. - 2011-03-11. - [Cit. 2011-12-06].     (http://arxiv.org/abs/1103.2236).
 18. Voyager Mission Operations Status Report # 2011-07-29, Week Ending July 29, 2011. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-07-29. - [Cit. 2011-12-06].     (http://voyager.jpl.nasa.gov/mission/weekly-reports/2011-07-29.html).
 19. Voyager mission status report / R. Sullivant. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-11-05. - (News Release ; 2011-341). - [Cit. 2011-12-07].     (http://voyager.jpl.nasa.gov/news/backup_thruster.html).
 20. Voyager 2 to Switch to Backup Thruster Set / R. Sullivant. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-11-05. - (News Release ; 2011-341). - [Cit. 2011-12-07].     (http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=38883).
 21. Voyager 2 Completes Switch to Backup Thruster Set / R. Sullivant. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2011-11-14. - (News Release ; 2011-352). - [Cit. 2011-12-07].     (http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=38963).
 22. Spacecraft Lifetime. - Pasadena, CA : NASA/JPL. - 2008-03-15. - [Cit. 2008-03-22].     (http://voyager.jpl.nasa.gov/spacecraft/spacecraftlife.html).
 23. A Big Surprise from the Edge of the Solar System / T. Phillips. - Washington, DC : Science@NASA. - 2011-06-09. - [Cit. 2011-06-11].     (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2011/09jun_bigsurprise/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-07 20:14:31 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek