1991-084B - Inmarsat-2 F-3

Název objektu Inmarsat-2 F-3
SSC 21814
Start1991-12-16 23:19:48 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44L
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelIMSO
VýrobceVelká Británie, MMS
Kategorietelekomunikační družice
Hmotnost824 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
91-12-17 G 3.50° 715.31 min 4444 km 35804 km  
91-12-17.0 G 3.98° 300 km 35980 km  
91-12-22 G 2.67° 1435.85 min 35743 km 35825 km  
96-08-22.47 G 0.30° 1436.11 min 35787 km 35787 km  
97-04-03.79 G 0.29° 1436.09 min 35581 km 35992 km  
97-04-14.74 G 0.29° 1436.09 min 35150 km 36423 km  
97-05-21.93 G 0.42° 1436.06 min 35774 km 35798 km  
98-04-17.28 G 0.63° 1436.11 min 35768 km 35806 km  
99-04-19.88 G 0.86° 1436.08 min 35770 km 35803 km  
00-07-01.87 G 0.99° 1436.07 min 35578 km 35994 km  
00-07-13.73 G 0.99° 1436.07 min 35766 km 35806 km  
01-04-26.94 G 1.19° 1436.10 min 35771 km 35802 km  
01-09-22.00 G 1.22° 1429.11 min 35640 km 35659 km  
01-12-28.39 G 1.39° 1436.08 min 35769 km 35803 km  
02-04-20.44 G 1.59° 1436.07 min 35775 km 35797 km  
03-03-23.36 G 1.81° 1436.06 min 35774 km 35798 km  
03-09-28.42 G 2.01° 1436.10 min 35775 km 35798 km  
03-12-06.38 G 1.77° 1436.11 min 35771 km 35802 km  
05-01-01.46 G 1.97° 1436.07 min 35600 km 35972 km  
05-03-31.48 G 2.17° 1436.07 min 35617 km 35955 km  
05-07-04.56 G 2.38° 1436.13 min 35656 km 35919 km  
05-10-04.49 G 2.59° 1436.08 min 35658 km 35915 km  
05-12-27.48 G 2.79° 1436.08 min 35647 km 35926 km  
06-03-22.44 G 2.99° 1436.07 min 35656 km 35916 km  
06-04-05.80 G 3.07° 1437.90 min 35735 km 35909 km  
06-04-06.50 G 3.02° 1439.89 min 35812 km 35910 km  
06-04-07.70 G 3.03° 1442.00 min 35884 km 35921 km  
06-04-25.51 G 3.07° 1443.55 min 35907 km 35958 km  
06-04-26.58 G 3.07° 1445.30 min 35947 km 35986 km  
06-04-27.64 G 3.07° 1446.61 min 35969 km 36015 km  
06-04-28.58 G 3.08° 1448.00 min 35997 km 36042 km  
06-04-29.63 G 3.08° 1448.68 min 35998 km 36067 km  
06-05-01.64 G 3.08° 1449.21 min 36016 km 36069 km  
06-05-05.55 G 3.09° 1450.03 min 36013 km 36105 km  
06-05-09.50 G 3.10° 1451.45 min 36073 km 36101 km  
06-05-11.17 G 3.11° 1451.90 min 36075 km 36116 km  
06-05-12.17 G 3.11° 1452.97 min 36101 km 36132 km  
06-05-15.09 G 3.08° 1453.48 min 36096 km 36156 km  
06-05-17.22 G 3.12° 1454.48 min 36131 km 36161 km  
06-05-21.30 G 3.13° 1456.30 min 36173 km 36189 km  
06-06-09.60 G 3.21° 1481.34 min 36610 km 36725 km  
06-06-12.80 G 3.19° 1484.36 min 36722 km 36731 km  
06-06-13.83 G 3.18° 1487.41 min 36724 km 36846 km  
06-06-18.80 G 3.18° 1490.28 min 36837 km 36844 km  
06-06-22.11 G 3.21° 1494.24 min 36836 km 36998 km  
06-06-22.30 G 3.20° 1493.28 min 36841 km 36956 km  
06-06-30.38 G 3.24° 1495.89 min 36933 km 36965 km  
06-07-05.61 G 3.24° 1496.56 min 36956 km 36968 km  
06-07-31.59 G 3.30° 1496.91 min 36942 km 36995 km  
06-10-22.75 G 3.51° 1496.90 min 36948 km 36989 km  
06-11-07.36 G 3.55° 1498.99 min 36977 km 37041 km  
07-01-24.43 G 3.75° 1499.00 min 36963 km 37055 km  
07-04-18.75 G 3.96° 1499.01 min 36958 km 37060 km  
07-07-09.98 G 4.17° 1499.00 min 36970 km 37048 km  
07-11-08.77 G 4.48° 1499.02 min 36969 km 37050 km  
08-01-31.05 G 4.69° 1499.02 min 36959 km 37061 km  
08-04-21.25 G 4.90° 1499.01 min 36958 km 37060 km  
08-07-15.60 G 5.11° 1499.01 min 36976 km 37043 km  
08-10-08.96 G 5.32° 1499.02 min 36976 km 37043 km  
08-12-30.20 G 5.53° 1499.02 min 36960 km 37059 km  
09-03-24.51 G 5.74° 1499.02 min 36954 km 37064 km  
09-06-13.71 G 5.94° 1499.02 min 36960 km 37059 km  
09-09-09.15 G 6.15° 1499.00 min 36974 km 37044 km  
09-12-12.87 G 6.38° 1499.02 min 36965 km 37054 km  
10-03-14.67 G 6.60° 1499.03 min 36949 km 37070 km  
10-06-05.75 G 6.80° 1499.02 min 36949 km 37070 km  
10-09-05.35 G 7.01° 1499.01 min 36965 km 37053 km  
10-12-04.91 G 7.22° 1499.01 min 36963 km 37055 km  
11-03-01.31 G 7.42° 1499.01 min 36944 km 37075 km  
11-05-31.91 G 7.63° 1499.01 min 36944 km 37075 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
95-12-19178.00°0.00°/d0.46° 
97-01-09178.58°0.04°/d0.35° 
97-05-0464.98°0.02°/d0.40° 
00-05-0964.92°0.01°/d0.99° 
02-03-13-141.98°0.02°/d1.52° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma British Aerospace Space Systems (nyní Astrium), Stevenage (Velká Británie). Provozovatelem je mezinárodní konsorcium International Maritime Satellite Organization (Inmarsat, IMSO), London (Velká Británie).

Tříose stabilizovaná družice typu Eurostar 1000 o rozměrech 2.56×1.58×1.48 m s panely slunečních baterií o rozpětí 15.23 m je určena pro spojení s pohyblivými pojítky, především námořními loděmi a letadly. Zajišťuje současně 250 telefonních linek v pásmu L (1.5-1.6 GHz) ve směru od pohyblivého pojítka přes družici k pozemní stanici a 150 linek v pásmu C (4/6 GHz) ve směru opačném. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena vlastním apogeovým motorem.

Hlavní pozemní řídicí středisko SCC [=Satellite Control Centre] leží v blízkosti Londýna (Velká Británie).

Předchozí družicí této řady byl Inmarsat 2 F-2 (1991-018A). Následující byl Inmarsat 2 F-4 (1992-021B).

Průběh letu

Datum Událost
1991-12-16 Družice byla nejprve navedena na předběžnou přechodovou dráhu a od 3. stupně nosné rakety se oddělila 24 min 33 s po startu. Poté byla převedena na dráhu s vyšším perigeem.
1991-12-22 Při třetím zážehu apogeového motoru dosáhla předběžné stacionární dráhy, po níž se posouvala směrem k plánovanému místu zavěšení
1997-03-14 až
-03-19
V tomto období byl přesunut z pozice 180° v.d. nad 34.5° v.d. Přesné datum není známo.

Literatura

  1. Home Page. - London : Inmarsat, 2004. - [Cit. 2005-03-12].     (http://www.inmarsat.com).
  2. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [458] 1 (1991-12-26).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx458.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-09-24 05:56:40 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek