1973-049A - Mars 5

Název objektu Mars 5 <=Марс 5>
SSC 6754
Start1973-07-25 18:55:48 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/D
Stav objektu na areocentrické dráze, již nesledován
Očekávaná životnost na dráze?
ProvozovatelSovětský svaz
VýrobceSovětský svaz
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost4650 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
73-07-25.79 G 51.6° 87.8 min 159 km 174 km Parkovací dráha.
73-07-26.00 H 2.2° 567 d 1.01 AU 1.65 AU  
74-02-12.66 A 35.33° 24.88 h 1755 km 32555 km  
74-03-12 A 35.32° 1492.5 min 1760 km 32586 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), H - heliocentrická (Slunce), A - areocentrická (Mars), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meziplanetární sonda. Postavilo ji a provozuje Mašinostroitel'nyj zavod im. S. A. Lavočkina <=Машиностроительный завод им. С. А. Лавочкина> (nyní NPO im. S. A. Lavočkina), Chimki, Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR).

Tříose stabilizovaná meziplanetární sonda typu M-73S (3MS, výr. č. 53S), určená pro průzkum meziplanetárního prostoru a planety Mars z areocentrické oběžné dráhy.

Celé těleso má rozpětí přes panely slunečních baterií 5.9 m a průměr základny 2 m. Hlavním strukturálním prvkem je motorový úsek situovaný na spodní části tělesa sondy. Sestává z válcové palivové nádrže rozdělené na sekci paliva a okysličovadla. Motor je upevněn na závěsu pod nádrží. Z centrálního válcového tělesa vystupují dva panely slunečních baterií a rovněž vysokozisková parabolická anténa o průměru 2.5 m a radiátory systému tepelné regulace. Spojení se sondou se děje na frekvenci 928.4 MHz. Přístroje a navigační zařízení jsou rozmístěny kolem spodní části hlavního válce. Další tři nízkoziskové antény jsou umístěny na centrálním tělese poblíž hlavní parabolické antény.

Na palubě jsou převážně v hermetizované části umístěny následující vědecké přístroje:

Předchozí družicí této řady je Mars 4 (1973-047A), další jiného typu je Mars 6 (1973-052A).

Průběh letu

Datum Událost
1973-07-25 18:55:48 UT: Vzlet z kosmodromu Bajkonur.
20:15: Navedení na meziplanetární dráhu.
1973-08-03 Korekce dráhy7.
1973-08-09 23:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 5.067 Gm od Země.
1973-08-17 09:00 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 7.4 Gm od Země.
1973-09-22 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 18.584 Gm od Země.
1974-02-02 Korekce dráhy.
1974-02-12 10:15 UT: Opticko-elektronický blok sondy provedl zaměření cílové planety a palubní počítač stanovil parametry brzdícího manévru.
15:44:25 UT: Zážehem brzdicího motoru (Δv=1200 m/s) byla sonda navedena na dráhu kolem planety Mars. Po ukončení manévru byl zjištěn pokles tlaku dusíku v hermetizované části sondy. Příčinou bylo pravděpodobně proražení pláště hermetického úseku nebo tepelných radiátorů po kolizi s částicí kosmického prachu. Výpočet ukázal, že po nejdéle 3 týdnech bude tlak v hermetickém úseku tak nízký, že bude znemožněna další činnost sondy. Proto byl stanoven plán urychleného výzkumu Marsu.1.
1974-02-17 Snímkování povrchu1 kamerou FTU.
1974-02-21 Snímkování povrchu1 kamerou FTU a skanerem OMS.
1974-02-23 Snímkování povrchu1 kamerou FTU a skanerem OMS.
1974-02-24 Snímkování povrchu1 skanerem OMS.
1974-02-25 Snímkování povrchu1 kamerou FTU.
1974-02-26 Snímkování povrchu1 kamerou FTU.
1974-02-28 Snímkování povrchu1 skanerem OMS. Vzhledem k prakticky úplnému úniku dusíku z přístrojového úseku již další vědecké údaje ze sondy nebyly získány1. Do úplné ztráty tlaku v hermetické části sondy a přerušení spojení bylo na 22 obězích mj. odvysíláno 108 záběrů (při celkové zásobě materiálu na 960 snímků) povrchu Marsu.

Literatura

  1. Home page. - Chimki : Lavočkin, 2004. - [Cit. 2004-12-06].     (http://www.laspace.ru).
  2. Rossija Na Mars! / K. Lantratov. - Novosti kosmonavtiki 6 [20/135] 53-72, [21/136] 41-51 (1996).
  3. Soviet/Russian Mars Probe Launches / S. Grahn. - Sollentuna, 1999.     (http://www.users.wineasy.se/svengrahn/histind/Soviemar/soviemar.htm).
  4. Roboti na Marsu / M. Grün. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 1997. - 111 s.
  5. Mars stále nepokořený / P. Lála. - Letectví a kosmonautika 50 [13] 502-504 a [14] 553-554 (1974).
  6. Kosmonavtika. Enciklopedija / Gl. red. V. P. Gluško. - Izd. Sovetskaja enciklopedija : Moskva, 1985. - S. 235.
  7. Malá encyklopedie kosmonautiky / P. Lála, A. Vítek. - Praha : Mladá fronta, 1982. - S. 246.
  8. Osvojenije kosmičeskogo prostranstva v SSSR. 1974 gg. - Nauka : Moskva, 1975. - S. 264-265.
  9. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Mars 5. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?73-049a).

------
Datum poslední úpravy: 2006-07-26 11:03:50 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2006 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek