1970-029A - Apollo 13

Název objektuApollo 13
Aquarius
Odyssey
SSC 4371
Start1970-04-11 19:13:00 UT, Eastern Test Range, Saturn 5
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1970-04-17 18:07:41 UT, Tichý o. (2.63° j.š., 165.37° z.d.), USS Iwo Jima
Životnost5.9546 dne, tj. 0.0163 roku
ProvozovatelUSA, NASA
Výrobce USA, North American
USA, Grumman
Kategoriepilotovaná kosmická loď
Hmotnost44080 kg
PoznámkaJ. L. Swigert zaměnil původně designovaného CMP hlavní osádky, kterým byl T. K. Mattingly, II.

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1970-04-11 Země 1970-04-17 Země James A. Lovell, Jr. USA 4 CDR
Fred W. Haise USA 1 LMP
John L. Swigert USA 1 CMP

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
70-04-11.81 G 32.53° 99.19 min 184 km 186 km Boeing1.
70-04-11.82 G 32.56° 88.32 min 185 km 198 km  
70-04-11.91 G 31.82° 25850 min 225 km 566270 km Boeing1.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Třímístná pilotovaná kosmická loď. Moduly CM a SM postavila ji firma North American Rockwell Corp., Space Div., Downey, CA (USA), modul LM firma Grumman Aircraft Engineering Corp., Bethpage, NY (USA). Provozovatelem bylo NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (USA).

Kosmická loď sestávala z velitelského modulu CM [Command Module], servisního modulu SM [Service Module] a měsíčního modulu LM [Lunar Module]. Kuželový modul CM o průměru základny 3.912 m, výšce 3.429 m a hmotnosti 5570 kg měl povrch pokrytý ablativním tepelným štítem o síle 18 až 70 mm. Uvnitř byla kabina pro osádku o objemu 6.1 m3, s atmosférou čistého kyslíku o tlaku 380 hPa. Kabina je vybavena 4 průzory; pátý je umístěn v lichoběžníkovém bočním průlezu. V kabině byla umístěna většina elektronického vybavení včetně palubního počítače, navigačního systému s inerciálními plošinami, optickým zaměřovacím dalekohledem a autopilotem. V přední části byl přestupní tunel o průměru 0.81 m zakončený poklopem a aktivním stykovacím zařízením. V prostoru kolem tunelu byl umístěn padákový systém (2 brzdicí padáky o průměru 5 m, 3 výtažné padáky o průměru 3 m a 3 hlavní padáky o průměru 26.8 m) a nafukovací plováky. SM byl vybaven 12 motorky Rocketdyne na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin) orientačního a stabilizačního systému CM-RCS o tahu 414 N. Tři stříbrozinkové baterie zásobovaly CM po oddělení SM.

Při startu byla na přídi lodi umístěna příhradová konstrukce s motorem na TPL o tahu 654 kN a době funkce 8 s záchranného systému LES [Launch Escape System], která se odhazovala před dosažením oběžné dráhy. LES měl délku 10.058 m a hmotnost 2197 kg.

Modul SM válcového tvaru o průměru 3.912 m, délce 4.521 m (vč. trysky motoru 7.493 m) a prázdné hmotnosti 3850 kg nesl hlavní motor SPS [Service Propulsion System] typu Aerojet AJ10-137 o tahu 97.5 kN se zásobami hypergolických KPL (oxid dusičitý a Aerozine-50, max. 19 440 kg) dodávaných do spalovací komory přetlakem hélia a čtyři skupiny po 4 motorech RCS [Reaction Control System] pro orientaci, stabilizaci a drobné korekce dráhy typu Marquardt R-4D o tahu 445 N na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin nebo Aerozine-50). V SM byly umístěny tři kyslíkovodíkové baterie o výkonu 1.42 kW (v maximu až 2.2 kW) se zásobou reaktantů; zásoby kapalného kyslíku sloužily i pro doplňování atmosféry v CM. Na spodní části byla připojena otočná anténa s vysokým ziskem, tvořena čtyřmi parabolami. SM se odděloval před vstupem do atmosféry.

Modul LM určený pro výsadek na Měsíc sestával ze dvou částí, přistávacího stupně DS [Descent Stage] a vzletového stupně AS [Ascent Stage]. Celková výška činila 6.985 m a rozpětí 9.449 m při vyklopených přistávacích amortizátorech.

Vzletový stupeň o rozměrech 3.759×4.293 m nesl přetlakovou kabinu osádky s atmosférou čistého kyslíku o tlaku 330 hPa ve tvaru ležatého válce o průměru 2.337 m a délce 1.067 m, prázdné hmotnosti 2150 kg a objemu 6.65 m3 (z toho obyvatelných 4.5 m3). Na přední stěně byla dvě trojúhelníková okna a výstupní průlez čtvercového tvaru o rozměrech 0.81×0.81 m. V kabině byla soustředěna většina elektroniky včetně počítače, navigačního a telekomunikačního systému. V horní části byl přestupní tunel o průměru 0.81 m zakončený poklopem a pasívním stykovacím zařízením. Stupeň byl vybaven motorem Rocketdyne RS-18 o tahu 15.6 kN na hypergolické KPL (oxid dusičitý a Aerozine-50) s kulovými nádržemi, umístěnými po bocích kabiny, a čtyřmi bloky po 4 motorech RCS [Reaction Control System] typu Marquardt R-4D na stejné KPL. Elektrickou energii dodávaly dvě stříbrozinkové baterie.

Přistávací stupeň tvaru osmibokého hranolu o výšce 3.226 m, průměru 4.293 m a prázdné hmotnosti 2110 kg nesl přistávací motor LEMDE typu TRW MIRA 10500 o max. tahu 43.9 N, škrtitelný v rozmezí 10-60 % se zásobami hypergolických KPL (oxid dusičitý a Aerozine-50). Stupeň nesl též 4 stříbrozinkové baterie a zásobu vody pro klimatizační systém. K bokům byly připojeny 4 amortizátory pro dosednutí na měsíční povrch; na předním amortizátoru byl připevněn žebřík pro sestup osádky. Stupeň měl sloužit též jako vzletová rampa.

Modul LM byl určen pro třídenní pobyt na povrchu Měsíce, moduly CM a SM pro lety v trvání do 14 dní.

Výrobní čísla lodí byla CSM-109 a LM-7. Nezdařený pokus o let na Měsíc.

Předchozím letem bylo Apollo 12 (1969-099A), následujícím Apollo 14 (1971-008A).

Průběh letu

Datum Událost

Literatura

  1. Apollo/Saturn V postflight trajectory - AS-508. - Huntsville, AL : Boeing. - 1970-06-10. - (Report ; D5-15560-8, NASA-CR-102792). - [Cit. 2007-04-29].     (http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19920075313_1992075313.pdf).
  2. Project Apollo Drawings and Technical Diagrams. - Washington, DC : NASA, 1999.     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/diagrams/apollo.html).
  3. Project Apollo Archive / K. Teague, 2004. - [Cit. 2004-03-03].     (http://www.apolloarchive.com).
  4. Computer Use During the Early Manned American Space Missions / P. K. Schoch. - Quest 9 [4] 49-58 (2002).
  5. Apollo Experience Reports. - NASA, 1966-1978. - [Cit. 2011-01-17].     (http://www.scribd.com/collections/2809999/Apollo-Experience-Reports).
  6. Stopy na Měsíci / A. Vítek. - Praha : Radioservis, 2009. - ISBN 978-80-86212-62-3.
  7. Odyssea ve znamení Vodnáře / SPACE. - Letectví a kosmonautika 46 [13] 503-506, [14] 542-545, [15] 584-587, [16] 623-627 (1970).
  8. Závěrečná zpráva vyšetřující komise / A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 46 [15] 586 (1970).
  9. Apollo XIII : "I'm Still Looking for Fra Mauro" / J. Catchpole. - Spaceflight 42 [4] 152-155 (2000).

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-15 20:12:14 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek