1968-100A - Pioneer 9

Název objektuPioneer 9
Pioneer D
SSC 3533
Start1968-11-08 09:46 UT, Eastern Test Range, Delta DSV 3E1
Stav objektu na heliocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelUSA, NASA-ARC
VýrobceUSA, TRW
Kategoriesonda pro výzkum Slunce
Hmotnost66 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
68-11-08.00 H 0.09° 297.58 d 112.84 Gm 148.15 Gm  
74-08-19.00 H 0.09° 297.56 d 112.83 Gm 148.15 Gm  
76-02-27.00 H 0.086° 297.6 d 0.754 AU 0.99 AU e=0.1353
82-01-01.00 H 0.09° 297.55 d 112.81 Gm 148.17 Gm  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Sonda pro výzkum meziplanetárního prostoru. Postavila ji firma TRW (USA). Provozovatelem je NASA Ames Research Center (ARC), Moffett Field, CA (USA).

Rotací 60 ot./min stabilizovaná sonda s osou rotace kolmou k rovině ekliptiky určená k průzkumu meziplanetárního prostoru mezi oběžnou dráhou Země a Venuše. Těleso sondy má tvar válce o průměru 0.94 m a výšce 0.89 m s povrchem pokrytým slunečními články o výkonu 79 W, které dobíjejí akumulátorové baterie. Z tělesa vystupují radiálně 3 prutová ramena o délce 2 m s magnetometrem a jeho hmotnostním vyvážením. Hlavní tyčová v ose tělesa anténa má délku 1.32 m. Sonda nese následující přístroje a provádí tyto vědecké experimenty:

Komunikace se sondou probíhá pomocí vysokoziskové směrové antény rychlostí 512, 256, 64, 16 nebo 8 bit/s buď v reálném čase nebo ze záznamu. Výsledky měření se vysílají na 2292.03 MHz výkonem 8 W.

Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců.

Předcházející sondou této řady je Pioneer 8 (1967-123A). Bezprostředně následující sonda této řady Pioneer E se 1969-08-27 pro havárii nosné rakety Delta nedostala na oběžnou dráhu. Následující úspěšně vypuštěnou sondou této řady jiného typu je Pioneer 10 (1972-012A).

Průběh letu

Datum Událost
1968-11-08 09:46:00 UT: Vzlet z ETR.
1983 Sonda ukončila činnost.

Literatura

  1. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Pioneer 9. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?68-100A).
  2. Astronautics and Aeronautics, 1968 : Chronology on Science, Technology and Policy. - Washington, DC : NASA, 1969. - S. 273-274.
  3. Pioneer Home Page. - Moffett Field, CA : NASA-ARC, 1999.     (http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNhome.html).
  4. Projekt Pioneer / A. Havlíček. - Praha : Knihovna AV ČR, 2001.     (../PROJ/USA/PIONEER.HTM).
  5. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1961 / A. N. Winterbottom, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
  6. Pioneering the Solar System and Beyond / H. Trace. - Quest 9 [4] 9-16 (2002).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 13:46:40 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek