1972-012A - Pioneer 10

Název objektuPioneer 10
Pioneer F
SSC 5860
Start1972-03-03 01:49 UT, Eastern Test Range, Atlas Centaur D-1A Burner 2 [SLC-3C]
Stav objektu na únikové dráze ze sluneční soustavy
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelUSA, NASA-ARC
VýrobceUSA, TRW
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost259 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
72-03-03.00 H 1.92° 2369.90 d 148.25 Gm 892.60 Gm Přelet Země-Jupiter.
73-12-04.10 Jh 13.77° 131279 km Průlet kolem Jupiteru. e=1.1150. Anderson et al.1
75-06-01.00 Hh 3.14° 757.62 Gm e=1.7372.
82-01-01.00 Hh 3.14° 753.49 Gm e=1.7254.
85-01-01.00 Hh 3.14° 753.18 Gm e=1.7278.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), Jh - hyperbolická jovicentrická (Jupiter), Hh - hyperbolická heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meziplanetární sonda. Postavila ji firma TRW (USA). Provozovatelem je NASA Ames Research Center (ARC), Moffett Field, CA (USA).

Rotací stabilizovaná sonda nese přístroje pro měření magnetických polí, slunečního větru, kosmického záření a mikrometeoroidů a to:

Přesné dopplerovské sledování sondy je využito pro upřesnění dráhy Jupiteru a jeho hmotnosti a hmotnosti jeho měsíců. Rádiového zákrytu na pásmu S je využito ke studiu ionosféry a atmosféry Jupiteru a měsíce Io. Elektrickou energii dodávají 4 radioizotopové generátory SNAP-19 (max. výkon 155 W). Zdvojený telekomunikační systém pracuje v pásmu S (2.110/2.292 GHz, výkon permaktronů 2×8 W, rychlost přenosu 16 - 2048 bit/s). Parabolická anténa má průměr 2.74 m. Pro korekce dráhy, orientaci a úpravu rotace sondy sloužily tři páry raketových motorků. Nese plaketu s "poselstvím jiným civilizacím".

Předchozí sondou této řady je Pioneer 9 (1968-100A), další je Pioneer 11 (1973-019A).

Průběh letu

Datum Událost
1972-03-07 První korekce dráhy dvojím zážehem korekčních trysek (t=487 s a t=256 s, Δv=13.9 m/s).
1972-09-19 Druhá korekce dráhy (Δv=0.14 m/s).
1972-05-24 Sonda překročila dráhu Marsu.
1973-leden Sonda překonala pásmo planetek mezi Marsem a Jupiterem.
1973-12-04 02:25 UT: Průlet kolem Jupiteru ve výši 140 000 km nad hladinou mraků.
02:39 UT: Rádiový zákryt (91 s) za měsícem Io.
1973-prosinec Selhal optický detektor meteoroidů a asteroidů.
1975-říjen Selhal magnetometr.
1976-02-10 Sonda překročila dráhu planety Saturn. Nacházela se ve vzdálenosti 1384.6 Gm (mil. km) od Slunce a 1435.8 Gm od Země.
1980-říjen Vypojen impaktní plynový detektor mikrometeoroidů.
1983-04-25 Sonda se nacházela ve vzdálenosti planety Pluto od Slunce (tj. 4 472 497 483 km).
1983-06-13 Sonda překročila dráhu planety Neptun (4 527 978 612 km od Slunce). Pohybovala se heliocentrickou rychlostí 13.69 km/s. Většina vědeckých přístrojů byla dosud funkčních.
1988-06-13 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 6714 Gm od Slunce a stále vysílala naměřené údaje o vlastnostech meziplanetárního prostoru. Z nich vyplynulo, že ještě nebylo dosaženo hranice heliosféry. Z přesného měření parametrů dráhy nebyla prokázána existence hmotnější planety za dráhami Neptunu a Pluta.
1990-09-22 Sonda překonala vzdálenost 50 AU (astronomických jednotek, tj. 7475 Gm) od Slunce a pohybovala se rychlostí 12.9 km/s. Doba letu signálu na Zemi (jedním směrem) činila 6 h 54 min. Přístroje sondy dosud nezjistily hranice heliosféry.
1991-říjen Objevily se mechanické závady na fotopolarimetru IPP.
1991-12-31 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 7994 Gm od Slunce a pohybovala se rychlostí 12.9 km/s.
1993-06-11 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 8.8 Tm (mld. km) od Slunce. Pět z jedenácti přístrojů bylo dosud funkčních.
1993-říjen Fotopolarimetr IPP vypojen pro úsporu elektrické energie.
1993-12-01 Vypojen soubor 5 detektorů pro registraci kosmického záření pro úsporu elektrické energie.
1993-prosinec Vypojena automatická ochrana před podpětím v síti, aby se zamezilo výpadku životně důelžitých systémů sondy.
1995-září Vypojen analyzátor plazmatu pro úsporu elektrické energie.
1997-03-31 Formálně ukončen projekt pro nedostatek finančních prostředků. Sledování sondy však pokračuje v rámci nácviku operací pro chystanou sondu Lunar Prospector (1998-001A).
1998-03-02 Pracují dosud přístroje GTT a CPI. Sonda míří do souhvězdí Býka (Taurus) směrem ke hvězdě Aldebaran (apex α=04h33.0m, δ=+16.42°); k nejbližší hvězdě se přiblíží asi za 2 mil. let.
1998-11-01 Sonda byla vzdálena od Slunce 71.23 AU a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 12.24 km/s.
1999-07-10 Uskutečnil se precesní manévr, kterým byla anténa sondy opět nasměrována na Zemi.
1999-08-01 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 73.16 AU od Slunce a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 12.24 km/s. Vzdálenost od Země činila 11.02 Tm (doba letu signálu jedním směrem 10 h 12.5 min). Zdroje proudu RTG dosud pracovaly dobře (napětí v síti 27.5 V). Geigerův teleskop GTT stále měří kosmické záření. Síla přijatého signálu na Zemi na 70m anténach sítě DSN činila -177 až -179 dBm (poměr signál/šum činil 0.8 až 1.5 dB).
2000-02-11 až
2000-02-12
Uskutečnil se precesní manévr, kterým byla anténa sondy opět nasměrována na Zemi.
2000-03-02 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 74.67 AU od Slunce a vzdalovala se rychlostí 12.24 km/s. Doba letu signálu ze sondy na Zemi činila 10 h 21 min. Příkon elektrické energie klesl již na 65 W (40 % původní hodnoty), což stačí na provoz telemetrického a povelového systému a Geigerova počítače. Teplota systémů klesla na -40.6 °C. Síla přijatého signálu na Zemi na 70m anténach sítě DSN činila -178 dBm.
2001-leden Ve vzdálenosti 77 AU bylo ztraceno spojení se sondou.
2002-03-01 Kolem 23:00 UT: Vysílačem o výkonu 200 kW byl vyslán signál se 2 povely z parbolické antény o průměru 70 m stanice DSS-13 [=Deep Space Station] sítě DSN [=Deep Space Network] v Goldstone, CA (USA) na sondu10.
2002-03-02 Kolem 21:00 UT: 70metrová parabolická anténa stanice DSS-63 [=Deep Space Station] sítě DSN [=Deep Space Network] u Madridu (Španělsko) zachytila signál11 ze sondy ze vzdálenosti 79.7 AU. Později se podařilo dešifrovat telemetrii. Sonda potvrdila příjem a provedení obou povelů vyslaných ze Země. Napětí v palubní síti sice pokleslo na 26 V z nominální hodnoty 28 V, ale stačí pro provoz základních systémů. Geigerovy detektory GTT [=Geiger Tube Telescope] dosud měří kosmické záření. Doba letu signálu oběma směry činila 22 h 06 min.
2002-07-13 Stanice DSS-14 [=Deep Space Station] systému DSN [=Deep Space Network] v Goldstone, CA (USA) vyslala povelový signál na sondu14.
2002-07-14 Stanici DSS-63 [=Deep Space Station] systému DSN [=Deep Space Network] poblíže Madridu (Španělsko) se podařilo na 1 minutu zachytit signál ze sondy14, která odpověděla na signál z předchozího dne. Úroveň signálu byla -185 dBm, tj. na hranici citlivosti přijímače. Sonda se nacházela 80.82 AU od Slunce a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 12.24 km/s. Vzdálenost od Země činila 12.21 Tm a doba letu signálu oběma směry byla 22 h 38 min.
2002-12-04 Stanice DSS-14 [=Deep Space Station] systému DSN [=Deep Space Network] v Goldstone, CA (USA) vyslala s výkonem 325 kW povel na sondu15.
2002-12-05 Stanice DSS-63 [=Deep Space Station] systému DSN [=Deep Space Network] poblíže Madridu (Španělsko) zachytila signál sondy. Byl však tak slabý, že obsah telemetrie se nepodařilo dešifrovat, nicméně bylo potvrzeno, že sonda stále ještě pracuje. Signály sondy zachytil také radioteleskop Arecibo (Portoriko) v rámci projektu Phoenix15.
2002-12-15 Sonda se nacházela15 ve vzdálenosti 81.86 AU od Slunce a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 12.228 km/s. Vzdálenost od Země činila 12.10 Tm. Doba letu signálu oběma směry činila 22 h 25 min.
2003-01-22 Byl vyslán povelový signál ze Země na sondu.
2003-01-23 Byla zachycena odpověď, ale signál se nepodařilo dešifrovat. Doba letu signálu oběma směry činila 22 h 35 min. Signály sondy zachytil také radioteleskop Arecibo (Portoriko) v rámci projektu Phoenix16,17.
2003-02-07 Uskutečnil se poslední nezdařený pokus o navázání rádiového kontaktu se sondou17.
2003-02-20 Sonda se nacházela16 ve vzdálenosti 82.19 AU od Slunce, vůči němuž se pohybovala rychlostí 12.224 km/s. Od Země ji dělilo 12.12 Tm.
2003-02-25 NASA oficiálně ukončil17,18 misi sondy Pioneer 10. Sonda pokračuje v letu směrem ke hvězdě Aldebaran v souhvězdí Býka (Taurus).

Literatura

 1. The energy transfer process in planetary flybys / J. D. Anderson, J. K. Campbell, M. Martin Nieto. - arXiv. - 2006-11-02. - [Cit. 2006-11-03].     (http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0608/0608087v2.pdf).
 2. Pioneer Home Page.     (http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNhome.html).
 3. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Pioneer 10. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1998-03-04.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?72-012A).
 4. The Depths of Space / M. Wolverton. - Washington, DC : Joseph Henry Press. - 2004-06-03. - 249 str. - ISBN 0309090504. - [Cit. prodejce 2004-08-17].     (http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0309090504).
 5. Pioneer Odyssey / R. O. Fimmel, W. Swindell, E. Burgess. - Washington, DC : NASA, 1977. - (Special publication ; SP-349/396, Revised Edition). - [Cit. 2005-06-19].     (http://history.nasa.gov/SP-349/sp349.htm).
 6. Pioneer 10/11 Project Information. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2003-02-27. - [Cit. 2005-06-19].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/pioneer10-11.html).
 7. Projekt Pioneer / A. Havlíček. - Praha : Knihovna AV ČR, 2001.     (../PROJ/USA/PIONEER.HTM).
 8. Lessons Learned from the Pioneer 10/11 for a Mission to Test the Pioneer Anomaly / S. G. Turyshev, M. M. Nieto, J. D. Anderson. - Invited paper at the 35th COSPAR Scientific Assembly, July 18-24, 2004. - arXiv. - 2004-09-30. - [Cit. 2004-11-25].     (http://www.arxiv.org/abs/gr-qc/0409117).
 9. Folliwing in Pioneer's footsteps : Calls grow for a mission to find out why old space probes are slowing down / P. Ball. - Nature (London). - 2004-11-19. - [Cit. 2004-11-25].     (http://www.nature.com/news/2004/041115/pf/041115-16_pf.html).
 10. NASA to attempt contact with Pioneer 10 spacecraft / [NASA-ARC]. - Spaceflight Now. - 2002-03-01. - [Cit. 2002-03-04].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0203/01pioneer10/).
 11. An early NASA probe still on the job in deep space / [NASA-ARC]. - Spaceflight Now. - 2002-03-04. - [Cit. 2002-03-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0203/04pioneer10/).
 12. Pioneer 10: The neverending story / M. Grün. - Space Portal. - 2002-03-08.- [Cit. 2002-03-10], (cze).     (http://www.space-portal.net/article.php?sid=203).
 13. Pioneering the Solar System and Beyond / H. Trace. - Quest 9 [4] 9-16 (2002).
 14. Pioneer 10 Status Report 23 Jul 2002 / [ARC-NASA]. - SpaceRef. - 2002-07-23. - [Cit. 2002-07-24].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=6052).
 15. Pioneer 10 Status Report 15 December 2002 / [ARC-NASA]. - SpaceRef. - 2002-12-17. - [Cit. 2002-12-17].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=7313).
 16. Pioneer 10 Status Report / [ARC-NASA]. - SpaceRef. - 2003-02-20. - [Cit. 2003-02-21].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=8040).
 17. Pioneer 10 sends last signal / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-02-25. - [Cit. 2003-02-27].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0302/25pioneer10/).
 18. Pioneer 10: Farewell to an Old Friend. - SPACE.Com. - 2003-03-06. - [Cit. 2003-03-07].     (http://www.space.com/searchforlife/seti_pioneer_10_030306.html).

------
Datum poslední úpravy: 2010-07-06 08:03:46 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek