1967-123A - Pioneer 8

Název objektuPioneer 8
Pioneer C
SSC 3066
Start1967-12-13 14:08 UT, Eastern Test Range, Delta DSV 3E1
Stav objektu na heliocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelUSA, NASA-ARC
VýrobceUSA, TRW
Kategoriesonda pro výzkum Slunce
Hmotnost66 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
68-03-15.00 H 0.06° 387.18 d 148.24 Gm 162.82 Gm  
74-08-19.00 H 0.06° 387.57 d 148.40 Gm 162.86 Gm  
75-09-17.00 H 0.057° 387.5 d 0.992 AU 1.088 AU e=0.04615
82-01-01.00 H 0.05° 387.61 d 148.42 Gm 162.87 Gm  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Sonda pro výzkum meziplanetárního prostoru. Postavila ji firma TRW (USA). Provozovatelem je NASA Ames Research Center (ARC), Moffett Field, CA (USA).

Rotací 60 ot./min stabilizovaná sonda s osou rotace kolmou k rovině ekliptiky určená k průzkumu meziplanetárního prostoru mezi oběžnou dráhou Země a Venuše. Těleso sondy má tvar válce o průměru 0.94 m a výšce 0.89 m s povrchem pokrytým slunečními články o výkonu 79 W, které dobíjejí akumulátorové baterie. Z tělesa vystupují radiálně 3 prutová ramena o délce 2 m s magnetometrem a jeho hmotnostním vyvážením. Hlavní tyčová v ose tělesa anténa má délku 1.32 m. Sonda nese následující přístroje a provádí tyto vědecké experimenty:

Komunikace se sondou probíhá pomocí vysokoziskové směrové antény rychlostí 512, 256, 64, 16 nebo 8 bit/s buď v reálném čase nebo ze záznamu. Výsledky měření se vysílají na 2292.03 MHz výkonem 8 W.

Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců.

Předchozí sondou této řady je Pioneer 7 (1966-075A), další je Pioneer 9 (1968-100A).

Průběh letu

Datum Událost
1967-12-13 14:08:00 UT: Vzlet z ETR.
1967-12-15 Sonda byla orientována tak, aby její rotační osa byla kolmá na rovinu ekliptiky.
1996-08-22 Poslední spojení se sondou. Povelem ze Země byl zapojen záložní vysílač, protože před časem selhal permaktron (TWT) primárního vysílače. Jeden z experimentů na palubě byl dosud funkční.

Literatura

  1. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Pioneer 8. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?67-123A).
  2. Astronautics and Aeronautics, 1967 : Chronology on Science, Technology and Policy. - Washington, DC : NASA, 1968. - S. 375-376.
  3. Pioneer Home Page. - Moffett Field, CA : NASA-ARC, 1999.     (http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNhome.html).
  4. Projekt Pioneer / A. Havlíček. - Praha : Knihovna AV ČR, 2001.     (../PROJ/USA/PIONEER.HTM).
  5. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1961 / A. N. Winterbottom, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
  6. Pioneering the Solar System and Beyond / H. Trace. - Quest 9 [4] 9-16 (2002).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 13:39:36 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek