1966-075A - Pioneer 7

Název objektuPioneer 7
Pioneer B
SSC 2398
Start1966-08-17 15:20 UT, Eastern Test Range, Delta DSV 3E1
Stav objektu na heliocentrické dráze, již nesledován
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelUSA, NASA-ARC
VýrobceUSA, TRW
Kategoriesonda pro výzkum Slunce
Hmotnost63 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
66-08-18.00 H 0.60° 402.87 d 150.38 Gm 169.03 Gm  
74-12-15.00 H 0.09° 402.93 d 151.10 Gm 168.34 Gm  
76-02-12.00 H 0.098° 402.9 d 1.009 AU 1.125 AU e=0.05436
82-01-01.00 H 0.09° 403.14 d 151.11 Gm 168.44 Gm  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Sonda pro výzkum meziplanetárního prostoru. Postavila ji firma TRW (USA). Provozovatelem je NASA Ames Research Center (ARC), Moffett Field, CA (USA).

Rotací 60 ot./min stabilizovaná sonda s osou rotace kolmou k rovině ekliptiky určená k průzkumu meziplanetárního prostoru mezi oběžnou dráhou Země a Venuše. Těleso sondy má tvar válce o průměru 0.94 m a výšce 0.89 m s povrchem pokrytým slunečními články o výkonu 79 W, které dobíjejí akumulátorové baterie. Z tělesa vystupují radiálně 3 prutová ramena o délce 2 m s magnetometrem a jeho hmotnostním vyvážením. Hlavní tyčová v ose tělesa anténa má délku 1.32 m. Sonda nese následující přístroje a provádí tyto vědecké experimenty:

Komunikace se sondou probíhá pomocí vysokoziskové směrové antény rychlostí 512, 256, 64, 16 nebo 8 bit/s buď v reálném čase nebo ze záznamu. Výsledky měření se vysílají na 2292.03 MHz výkonem 8 W.

Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců.

Předchozí sondou této řady je Pioneer 6 (1965-105A), další je Pioneer 8 (1967-123A).

Průběh letu

Datum Událost
1966-08-17 15:20:00 UT: Vzlet z ETR.
1966-09-25 až
1966-10-01
Sonda prolétala turbulentním chvostem zemské magnetosféry ve vzdálenosti 6.3 Gm.
1995-03-31 Poslední spojení s pozemními stanicemi. Jeden z experimentů byl v té době ještě funkční.

Literatura

  1. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Pioneer 7. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?66-075A).
  2. Vysílají sondy Pioneer 6 a 7 / P. Lála, O. Lončák. - Letectví a kosmonautika 43 [23] 904-905 (1967).
  3. Pioneer Home Page. - Moffett Field, CA : NASA-ARC, 1999.     (http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNhome.html).
  4. Projekt Pioneer / A. Havlíček. - Praha : Knihovna AV ČR, 2001.     (../PROJ/USA/PIONEER.HTM).
  5. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1961 / A. N. Winterbottom, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
  6. Pioneering the Solar System and Beyond / H. Trace. - Quest 9 [4] 9-16 (2002).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 13:37:02 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek