1965-105A - Pioneer 6

Název objektuPioneer 6
Pioneer A
SSC 1841
Start1965-12-16 07:31 UT, Eastern Test Range, Delta DSV 3E
Stav objektu na heliocentrické dráze, již nesledován
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelUSA, NASA-ARC
VýrobceUSA, TRW
Kategoriesonda pro výzkum Slunce
Hmotnost63.4 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
65-12-16.00 H 0.1692° 310.77 d 0.814 AU 0.983 AU e=0.09428059
73-12-18.00 H 0.2024° 310.7 d 0.714 AU 0.983 AU e=0.09426099
82-01-01.00 H 0.1682° 310.9 d 0.714 AU 0.983 AU e=0.094408969

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meziplanetární sonda pro výzkum meziplanetárního prostoru. Postavila ji firma . Provozovatelem je NASA Ames Research Center (ARC), Moffett Field, CA (USA).

Rotací 60 ot./min stabilizovaná sonda s osou rotace kolmou k rovině ekliptiky určená k průzkumu meziplanetárního prostoru mezi oběžnou dráhou Země a Venuše. Těleso sondy má tvar válce o průměru 0.94 m a výšce 0.89 m s povrchem pokrytým slunečními články o výkonu 79 W, které dobíjejí akumulátorové baterie. Z tělesa vystupují radiálně 3 prutová ramena o délce 2 m s magnetometrem a jeho hmotnostním vyvážením. Hlavní tyčová v ose tělesa anténa má délku 1.32 m. Sonda nese následující přístroje a provádí tyto vědecké experimenty:

Komunikace se sondou probíhá pomocí vysokoziskové směrové antény rychlostí 512, 256, 64, 16 nebo 8 bit/s buď v reálném čase nebo ze záznamu. Výsledky měření se vysílají na 2292.03 MHz výkonem 8 W.

Předpokládaná aktivní životnost je 6 měsíců.

Bezprostředně předcházející sondy této řady jiného typu Pioneer P30 a Pioneer P31 se 1960-09-25 a 1960-12-15 pro havárii nosné rakety Atlas Able 5A resp. Atlas Able 5B nedostaly na oběžnou dráhu. Předcházející úspěšně vypuštěnou sondou této řady jiného typu je Pioneer 5 (1960-001A). Následující úspěšně vypuštěnou sondou této řady je Pioneer 7 (1966-075A).

Průběh letu

Datum Událost
1965-12-16 07:31:00 UT: Vzlet z ETR
1970-07-06 Magnetometr přestal dodávat naměřená data.
1995-12-15 Poslední spojení přes primární telemetrický vysílač. V době, kdy nebyla sondy pozemními stanicemi sledována, selhal permaktron (TWT) tohoto vysílače, téměř po 30 létech provozu.
1996-07-11 Povelem ze Země byl uveden do provozu záložní vysílač a spojení bylo obnoveno.
1997-12-06 Zkušební spojení se sondou pomocí 70 m teleskopu DSS 43 [=Deep Space Station] v Austrálii v rámci tréninku pro program Lunar Prospector (1998-001A). Několik vědeckých přístrojů na palubě sondy je dosud funkčních.
2000-12-08 Se sondou bylo opět zkušebně pomocí 70 m teleskopu DSN [=Deep Space Network] v Goldstone navázáno spojení na dobu asi 2 hodiny. Sonda je nejstarším (35 roků) pracujícím kosmickým umělým objektem.

Literatura

  1. Projekt Pioneer / A. Havlíček. - Praha : Knihovna AV ČR, 2001.     (../PROJ/USA/PIONEER.HTM).
  2. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Pioneer 6. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?65-105A).
  3. Vysílají sondy Pioneer 6 a 7 / P. Lála, O. Lončák. - Letectví a kosmonautika 43 [23] 904-905 (1967).
  4. Pioneer Home Page. - Moffett Field, CA : NASA-ARC, 1999.     (http://spaceprojects.arc.nasa.gov/Space_Projects/pioneer/PNhome.html).
  5. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1961 / A. N. Winterbottom, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
  6. Pioneering the Solar System and Beyond / H. Trace. - Quest 9 [4] 9-16 (2002).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 13:35:48 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek